Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


Обережно! Архіви на аукціонах


повернутися

повернутися

Урядова телеграма з Києва 1221 251 23/11 1906 серія Г на дві адреси Дніпропетровська:
голові облвиконкому Філіпову та секретарю обкому КП(б)У Брєжнєву
(Дніпропетровський обком ЦК(б)У, ф. П-19, оп. 5, спр. 303, арк. 45) (зліворуч),
та фото документу, запропонованого на продаж американським Інтернет-аукціоном "Історія на продаж" (праворуч)

На початок
На початок