Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


Обережно! Архіви на аукціонах


повернутися

повернутися

Урядова телеграма з Києва 1221 251 23/11 1906 серія Г на дві адреси Дніпропетровська:
голові облвиконкому Філіпову та секретарю обкому КП(б)У Брєжнєву
(Дніпропетровський обком ЦК(б)У, ф. П-19, оп. 5, спр. 303, арк. 45).
За текстом ідентична фрагменту, виставленому на аукціон (док. 6)

На початок
На початок