"Архів Баха" в Києві

29 листопада 2001 року в Києві підписано Протокол передачі Урядом України
Урядові ФРН архіву Академії співу в Берліні

До Німеччини повертається 5119 одиниць зберігання унікальної нотної колекції Академії співу в Берліні, знайденої українськими трофейними бригадами в Сілезії восени 1945 р. і привезеної до Києва у жовтні 1945 р.

2 листопада 1945 р. колекція була офіційно передана Комітетом у справах мистецтв при РНК УРСР до Київської державної консерваторії. Від 1973 р. так званий "Архів Баха" зберігається в Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України).

Колекція як така, що має статус переміщених культурних цінностей, передана законному власникові згідно з нормами міжнародного права та двосторонніми міждержавними домовленостями. Колекція перебуватиме на депозитарному зберіганні в Державній бібліотеці в Берліні.

В Україні залишається повна копія переданих матеріалів як складова Національного архівного фонду. Матеріали є доступними для дослідників і виконавців.

На знак вдячності за багаторічне дбайливе збереження унікального архіву німецька сторона залишила в Києві частину рукописних і друкованих партитур слов'янського походження. Ці матеріали стануть основою створюваного при архіві-музеї Центру музичної славістики ім. Максима Березовського.

Спільними зусиллями українських і німецьких спеціалістів розроблено програму наукового і мистецького опрацювання і використання матеріалів колекції. За пріоритетний напрямок діяльності визначено реалізацію міжнародного проекту підготовки Зведеного каталога архіву родини Бахів. Німецька сторона надає стипендію для стажування в Німеччині спеціалістів-музикознавців з України загальним терміном на 12 місяців.

Далі...

На початок
На початок