Рішення
Наукової ради Держкомархіву України

м.Київ
12 грудня 2002 р.

Про присудження премії імені Василя Веретеннікова
за кращі наукові дослідження у галузі архівознавства,
документознавства та археографії

Наукова рада Держкомархіву України згідно з Положенням про премію імені Василя Веретеннікова за кращі наукові дослідження у галузі архівознавства, документознавства та археографії розглянула роботи, висунені архівними установами на здобуття премії 2002 року, і приймає таке рішення:

  1. Присудити премію імені Василя Веретеннікова 2002 року у галузі "архівознавство" з врученням диплома начальнику відділу Державного архіву Сумської області Покидченко Людмилі Анатолівні за підготовку довідника "Сумщина від давнини до сьогодення", Суми., 2000.
  2. Довідник "Сумщина від давнини до сьогодення" з записом на титульному аркуші про присудження премії імені В.Веретеннікова передати на зберігання до Науково-довідкової бібліотеки центральних державних архівів України та Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
  3. Рішення про присудження премії опублікувати у Віснику Держкомархіву України та на веб-сайті Держкомархіву.

 

Голова Наукової ради  Г.В.Боряк

На початок
На початок