ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

У зв'язку з 250-літтям від завершення будівництва в Луцьку собору Святої Трійці та 125-літтям його освячення як православного кафедрального собору Управління Волинської єпархії Київського Патріархату разом із органами місцевої влади, науковими інституціями планує низку заходів. У рамках святкування 27 листопада 2005 року у Волинському краєзнавчому музеї відбудеться наукова конференція, присвячена цій даті.


Тематика конференції
  1. Історія та мистецтво собору Святої Трійці в Луцьку: православний контекст.
  2. Історія Української Православної Церкви Київського Патріархату на Волині.
  3. Сакральне мистецтво у Луцьку: православний контекст.

Оргкомітет конференції прохає надіслати до 15 жовтня 2005 року заявку на участь у конференції та доповіді обсягом 5-8 сторінок в електронному вигляді (дискета з файлом формату Word) з роздруком тексту.

Посилання на джерела та літературу робити в тексті у квадратних дужках відповідно до списку використаних джерел та літератури (озаглавлюється Література чи Джерела та література), що розміщується за абеткою наприкінці тексту (шрифт Times New Roman, 14 кегль, міжрядний інтервал 1,5. Поля зліва - 3см, справа - 1 см, зверху - 2 см, знизу - 2 см.Оформлення списку літератури та джерел - 12 кегль, інтервал - 1).

Роздрукований паперовий варіант доповідей має бути підписаний автором, а на окремому аркуші необхідно подати відомості про автора (дом. адреса, код міста, телефон, місце праці або навчання, вчене звання, науковий ступінь, посада).

Матеріали конференції планується видрукувати окремим збірником. Проїзд за кошти учасників.


Адреса оргкомітету:

43025 Луцьк, Градний узвіз, 1, Управління Волинської єпархії УПЦ КП, прот. Віталієві Собку.
Тел. (0332) 722182, факс 724464, електронна адреса: pres-sluzhba@ukr.net

43021 Луцьк, вул.Шопена 20, Волинський краєзнавчий музей, Силюк Анатолій Михайлович.
Тел./факс (03322)42591.

На початок
На початок