Інформаційне повідомлення

В рамках заходів державних архівних установ, пов'язаних з проведенням Року України в Російській Федерації 25 лютого 2002 р. в Державній історичній бібліотеці України відбулась презентація науково-публікаторського журналу Федеральної архівної служби Росії "Исторический архив".

Організаторами презентації стали Представництво в Україні Російського центру міжнародного наукового та культурного співробітництва при Міністерстві іноземних справ Росії, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Державного комітету архівів України та Державна історична бібліотека України.

В презентації взяли участь головний редактор журналу "Исторический архив", доктор історичних наук, професор А.О. Чернобаєв, відповідальний секретар редакції журналу, кандидат історичних наук Г.І. Науменко, завідуючий кафедрою історії та організації архівної справи історико-архівного інституту Російського державного гуманітарного університету, доктор історичних наук, професор Є.В. Старостін.

З українського боку журнал представляли Голова Державного комітету архівів України, доктор історичних наук, професор Р.Я. Пиріг, директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, доктор історичних наук І.Б. Матяш.

Серед учасників презентації були провідні українські вчені-історики, спеціалісти в галузі архівної справи, представники архівних установ м. Києва, наукові співробітники інститутів та музеїв, студенти історичних факультетів.

У виступах гостей з Росії будо докладно висвітлено історію журналу, основні принципи та напрямки роботи редакції "Исторического архива", особливості видання журналу в сучасних умовах. Журнал був представлений як науково-публікаторське видання, що знайомить читачів з невідомими раніше джерелами з вузлових проблем росйської історії, як давньої, так і новітньої. Редакція не обмежується рамками історії Росії, а публікує найбільш цікаві джерела з історії та культури інших країн з російських та зарубіжних архівів.

У виступах Голови Державного комітету архівів України Р.Я. Пирога, директора Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства І.Б. Матяш було відзначено важливість співробітництва архівних установ, обміну науковою інформацією в галузі архівної справи, підкреслено необхідність участі українських фахівців у підготовці окремих номерів "Исторического архива" та інших видань.

Учасники презентації дійшли згоди про створення в журналі "Исторический архив" розділу "Публікація документів з архівів України", інформування читачів журналу про видання збірників документальних матеріалів з центральних, обласних та галузевих архівів України. Крім того була обговорена підготовча робота, щодо видання тематичного числа журналу "Исторический архив" - "Росія та Україна. На рубежі епох", а також публікацій для інших російських архівних видань - "Отечественные архивы", "Вестник архивиста".

Презентація засвідчила необхідність тісних зв'язків між Федеральною архівною службою Росії та Державним комітетом архівів України, архівістами обох країн.

 

На початок
На початок