Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Прес-реліз
Державного комітету архівів України

Проведення розширеного засідання колегії Державного комітету архівів України,
присвяченого підбиттю підсумків роботи державних архівних установ у 2009 році та їх завданням на 2010 рік

25–26 лютого 2010 р. об 11.00 у читальному залі Державної наукової архівної бібліотеки (вул. Солом'янська, 24, м. Київ) відбудеться розширене засідання колегії Державного комітету архівів України, присвячене підбиттю підсумків роботи державних архівних установ у 2009 р. та їх завданням на 2010 р.

У 2009 р. тривала робота з розробки та вдосконалення чинних актів законодавства з питань архівної справи. З метою удосконалення нормативної бази, враховуючи пропозиції архівних установ, Держкомархівом розроблено 4 законопроекти та 7 проектів постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України. Верховною Радою України у лютому 2010 р. ухвалено Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення порядку та строків зберігання деяких категорій документів".

Минулого року архівні установи виконали, а у переважній кількості важливих показників перевиконали, планові показники на 2009 р. Так, експертно-перевірні комісії держархівів на 99% перевищили показники зі схвалення описів управлінської документації, на 100% з погодження описів з особового складу. На 14% збільшилася кількість взятих на облік приватних архівних зібрань. На сьогодні в регіонах України виявлено 168 власників приватних архівних зібрань, у яких зберігається 8673 одиниць зберігання.

На високому рівні забезпечено виконання запитів громадян, чим реалізовано основну мету діяльності архівної галузі - забезпечення конституційного права громадян на отримання архівної інформації. За 2009 р. держархівами розглянуто 81836 тематичних запитів, 22192 запитів цивільного стану, 525405 запитів соціально-правового характеру; 275953 запитів прийнято керівництвом установ на особистому прийомі.

Особливу увагу було приділено виконанню Указу Президента України від 23 січня 2009 р. № 37/2009 "Про розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов'язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні". Спільно з Українським інститутом національної пам'яті практично завершено роботу над створенням інформаційної бази даних "Український мартиролог ХХ ст.". На офіційному веб-порталі Державного комітету створено спеціальну рубрику "Розсекречення архівних документів", яка постійно оновлюється та містить статистичну інформацію про проведену роботу, починаючи з 2005 р.

Повністю реструктуризовано офіційний веб-портал Держкомархіву, оновлено його англійську версію. У результаті веб-портал став більш інформативним. Серед рейтингу відвідувань веб-порталу Держкомархіву громадянами інших країн світу переважають громадяни РФ, США, Канади, Польщі, Німеччини та ін.

Архівні фонди поповнилися копіями документів зарубіжної україніки, що у результаті складного історичного розвитку нашої держави зберігаються в інших країнах. На початку 2009 р. Державний комітет архівів України отримав від Генеральної дирекції державних архівів Республіки Польща цифрові копії документів з фондів Головного архіву давніх актів (Варшава) у кількості 290 аркушів, що стосуються періоду Національно-визвольної війни в Україні та гетьманування Івана Виговського.

10 лютого 2009 р. Надзвичайним і Повноважним Послом Сполучених Штатів Америки в Україні п. Вільямом Б. Тейлором урочисто передано до Центрального державного історичного архіву України, м. Київ мікрофільми документів з Національного архіву США у Вашингтоні (7 роликів мікрофільмів включають 13 томів листування з Державним департаментом США Американської місії в Одесі за 1831-1906 рр.).

На державне зберігання до Центрального державного архіву зарубіжної україніки із США надійшла частина родинного архіву Валентина Кохно - відомого в українській діаспорі громадського та релігійного діяча, голови Українського Православного Братства ім. Василя Липківського.

Роботу з виявлення та отримання на державне зберігання копій документів зарубіжної україніки проводили й інші державні архівні установи України.

Активною була міжнародна діяльність архівних установ. Цьогорічну зустріч керівників державних архівних служб України, Росії та Білорусі за участі директорів центральних державних архівів України, федеральних архівів Росії, директорів національних та державних архівів Білорусі було проведено у м. Києві (вересень 2009 р.). Крім того, делегації українських архівістів взяли участь у роботі Міжнародної конференції Круглого столу архівів (CITRA) "Архівіст ХХІ століття: нові стратегії освіти та навчання" (м. Сан-Джуліан, Мальта) та 10-й Загальній конференції Євро-Азійського регіонального відділення МРА - ЄВРАЗІКА (м. Єреван, Вірменія).

Активізовано роботу Спілки архівістів України (САУ), створеної у 1991 р. як добровільна незалежна всеукраїнська громадська творча організація, що об'єднує архівістів, істориків та документознавців. V з'їзд САУ, покликаний стати новим етапом у діяльності Спілки, проведено у жовтні минулого року.

21 травня 2009 р. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Н. І. Карпачова відвідала Державний комітет архівів України та ознайомилася з діяльністю центральних державних архівів. У ході зустрічі вона відзначила важливість роботи архівістів у плані збереження культурної спадщини України, забезпечення ефективної діяльності органів влади та подальшої демократизації суспільства, адже згідно стратегії ЮНЕСКО щодо розвитку архівної справи доступом до архівних документів реалізується одне з основних прав людини - право на інформацію.

Високу оцінку діяльність архівних установ отримала також з боку Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, які у 2009 р. відзначили державними нагородами та почесними грамотами українських архівістів.

Поряд з цим в архівній галузі хронічними залищаються проблеми недостатнього її фінансування, відсутності або нестачі архівних приміщень, потреба у зміцненні матеріально-технічної бази та збільшення штатної чисельності працівників архівних установ.

На засідання запрошені Віце-прем'єр-міністр України І. В. Васюник, заступник Глави Секретаріату Президента України Ю. П. Богуцький, Міністр культури та туризму України В. В. Вовкун, відповідальні працівники Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, Комітету з питань культури і духовності Верховної Ради України, відповідальні працівники центральних органів виконавчої влади, профспілки працівників державних установ, інститутів системи НАН України, апарат Держкомархіву, керівники державних архівних установ України.


Державний комітет архівів України
03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 24
Акредитація за тел. - 273-30-54, 097-14-90-493
(Романович Світлана Володимирівна)
sromanovich@archives.gov.ua

На початок
На початок