Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


ІІІ МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ КОНГРЕС УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИКІВ
"УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА НАУКА НА ШЛЯХУ ТВОРЧОГО ПОСТУПУ"

Міністерство освіти і науки України Українське історичне товариство
(США, Україна, Канада, Європа)
Інститут історії України НАН України   Інститут українознавства імені І. Крип'якевича
НАН України
Волинський державний університет
імені Лесі Українки
  Світова наукова рада
При Світовому Конгресі Українців

Тел.: (0332) 72-01-26, (03322) 4-64-57, 4-83-52; факс: (0332) 72-01-26;
e-mail: prorector-study@univer.lutsk.ua;
e-mail: romir@lt.ukrtel.net;
Тел.: (330) 297-1390; факс: (330) 297-1327; e-mail: ukrhist@aol.com;


З приємністю запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Міжнародному науковому конгресі українських істориків "Українська історична наука на шляху творчого поступу", який відбудеться в м. Луцьку 17 - 19 травня 2006 р. на базі Волинського державного університету ім. Лесі Українки (м. Луцьк, вул. Шопена, 24, корпус № 4, історичний факультет).

Конгрес працюватиме за такими напрямами:

 • Теорія та методологія історії.
 • Стан, проблеми і тенденції сучасної української історіографії.
 • Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
 • Грушевськознавство.
 • Українське державотворення: історія та перспективи.
 • Рух Опору в Україні у роки Другої світової війни.
 • Етнічні українські землі поза межами сучасної України.
 • Історія української діаспори.
 • Християнська церква в історичній долі українства.
 • Україна в сучасній світовій та європейській геополітиці.
 • Проблеми збереження національних культур в умовах глобалізації сучасного світу.
 • Історія України у дослідженнях зарубіжних вчених.
 • Всесвітня історія у дослідженнях українських учених: модерні підходи та інтерпретації.

Заявку на участь у конгресі просимо надіслати до 15 березня 2006 року на поштову або електронну адреси Оргкомітету. В ній вказати тему доповіді та відомості про доповідача (прізвище, ім'я, по-батькові, науковий ступінь та вчене звання, місце роботи, посаду, поштову та електронну адреси, контактний телефон). Після отримання заявок Оргкомітет надсилатиме персональні запрошення на участь у конгресі, яку просимо додатково підтвердити до 5 травня 2006 року.

Організаційний внесок у розмірі 100 грв. для учасників із України та 70 дол. США - для зарубіжних учасників - подається до Оргкомітету під час реєстрації.

Мови конгресу: українська та англійська. Теми доповідей повинні відповідати зазначеним напрямам роботи конгресу. Їх тексти обсягом до 12 сторінок подаються до Оргкомітету під час реєстрації.

Вимоги до оформлення публікації: у правому верхньому куті - ім'я та прізвище автора, далі у круглих дужках - населений пункт і країна; нижче по центру великими літерами - назва статті; посилання на джерела і літературу оформляються у квадратних дужках, де перша цифра - номер джерела чи літератури, друга - номер сторінки. Поля: ліве - 30 мм, верхнє і нижнє - 20 мм, праве - 10 мм. Міжрядковий інтервал - 1,5. Текст в редакторі Microsoft Word for Windows шрифтом Times New Roman, розмір шрифту (кегль) 14 у форматі rtf. Абзацний відступ - 1,5 см.

З питань проведення конгресу звертатися до Оргкомітету за адресою:

43025, Україна, м. Луцьк Волинської області, проспект Волі, 13, Волинський державний університет імені Лесі Українки, каб. 93, проректор з навчальної роботи проф. Гаврилюк Світлана Віталіївна.


Контактні телефони:

 • Проректор з навчальної роботи проф. Гаврилюк Світлана Віталіївна - 8 (0332) 72-01-26;
 • Декан історичного факультету доц. Шваб Анатолій Георгійович - 8 (03322) 4-64-57;

Електронні адреси:
prorector-study@univer.lutsk.ua;
romir@lt.ukrtel.net


Президент Українського Історичного Товариства імені М. Грушевського   Ректор Волинського державного університету імені Лесі Українки
Любомир Винар   Ігор Коцан
На початок
На початок