ПРЕС-РЕЛІЗ

урочистого відкриття документальної виставки

"Історія Польщі в архівному документі"

та презентації комплекту копій документів
Центрального державного історичного архіву України, м. Київ
з фамільних фондів Потоцьких та Браницьких

4 листопада 2004 року, 12.00,
Білоцерківський краєзнавчий музей, м. Біла Церква, пл. Соборна, 4;
5 листопада 2004 року, 9.00,
Уманський краєзнавчий музей, м. Умань, вул. Жовтневої революції, 31

4-5 листопада 2004 року в рамках Року Республіки Польща в Україні та на виконання Плану заходів з підготовки та проведення офіційної зустрічі керівників архівних служб України та Польщі за участі архівістів обох країн, затвердженого Кабінетом Міністрів України, в Білоцерківському краєзнавчому та Уманському державному краєзнавчому музеях відбудуться урочисте відкриття документальної виставки під назвою "Історія Польщі в архівному документі", до експозиції якої ввійшли документи з польських державних архівів, та передавання комплекту копій документів з фондів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ (ЦДІАК України) Білоцерківському краєзнавчому музею та Національному дендрологічному парку "Софіївка" Національної академії наук України.

Рік Польщі в Україні під гаслом "Польща й Україна разом в Європі", який розпочався в березні 2004 року, є доброю нагодою для поширення відомостей про Польщу, пізнання її давніх і нинішніх здобутків. Багатий календар культурних і наукових заходів збагачують і архівісти Польщі та України, що підготували виставку архівних документів, яка в повному обсязі експонується в Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України (Київ, вул. Володимирська, 22 а). Її скорочений варіант представлено у краєзнавчих музеях у Білій Церкві та Умані.

Головною метою виставки є висвітлення за допомогою архівних джерел історичного минулого Польщі. Документи і матеріали, що увійшли до експозиції, відображають ключові події в політичному, господарському, культурному та релігійному розвиткові Польської держави.

Низка матеріалів, представлених на виставці, розповідає про тісні стосунки Польщі й України, які впродовж багатовікового сусідства тривалий час мали спільну історію, хоча окремі її етапи могли тлумачитися в обох країнах по-різному.

Документи виставки відповідно до історичних періодів поділено на вісім груп - від середньовіччя до сьогодення. У каталозі виставки кожній з його частин передує вступ із загальною характеристикою епохи, яка розкривається в документах. Польські архівісти при розробленні концепції документальної виставки з історії своєї держави приділили значну увагу відбору документів, який ускладнювався наявністю в архівосховищах багатого й унікального за змістом масиву матеріалів. Через обмеженість обсягу виставки широкому загалові представлено лише найважливіші, найцінніші документи, що висвітлюють головні історичні події, які позначилися на історичному розвиткові не тільки Польщі, а й її сусідів або навіть усієї Європи.

Громадськості представлено 46 об'єктів (документів, друкованих матеріалів, фотографій, карт, печаток тощо). Усі вони зберігаються в Головному архіві давніх актів, Архіві нових актів, Архіві механічної документації та в державних архівах Варшави, Вроцлава, Гданська, Катовіц, Кєлєц, Кракова, Лодзі, Перемишля.

До комплекту документів з фондів ЦДІАК України, що передаються в дарунок Білоцерківському краєзнавчому музею та Національному дендрологічному парку "Софіївка" Національної академії наук України, увійшли копії найважливіших матеріалів з фамільних фондів Потоцьких та Браницьких - польських магнатів, великих землевласників на території України. Документи охоплюють період від 1616 до 1893 років та містять відомості біографічного, майнового, господарського характеру. У комплекті представлено кілька описів нерухомого майна, земельних володінь, інвентарі маєтків, що належали членам родин Потоцьких та Браницьких.

Значний інтерес для дослідників та широкої громадськості, які цікавляться історичним минулим Української держави, становлять документи, що характеризують відомих польських магнатів як особистості, - приватне листування, малюнки, генеалогічний розпис, власноручні інструкції щодо догляду за парком.

Комплект копій документів з фондів ЦДІАК України значною мірою розширить та доповнить нинішні експозиції Білоцерківського краєзнавчого музею та Національного дендрологічного парку "Софіївка" Національної академії наук України, сприятиме не лише їх оновленню, а й переосмисленню історії родин Потоцьких та Браницьких у контексті реалій сьогодення, зробить архівні документи доступними для широкого загалу.

Прес-служба Держкомархіву України

Тел./факс: 275-36-55, 275-45-22

На початок
На початок