ПРЕС-РЕЛІЗ ВІДКРИТТЯ
ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ ВИСТАВКИ

"Історія Польщі в архівному документі"

(4 квітня 2005 p., 16.00,
Центральний державний історичний
архів України, м. Львів)

Минулий 2004 рік, який був оголошений роком Польщі в Україні, пройшов під гаслом "Польща й Україна разом в Європі". 2005 рік - рік України в Польщі.

Багатий календар культурних і наукових заходів збагачують і архівісти Польщі та України, що підготували виставку під назвою "Історія Польщі в архівному документі", до якої ввійшли документи з польських державних архівів.

Головною метою виставки є висвітлення за допомогою архівних джерел історичного минулого Польщі. Документи і матеріали експозиції відображають ключові події в політичному, господарському, культурному та релігійному розвитку Польської держави.

Низка матеріалів, представлених на виставці, розповідає про тісні стосунки Польщі й України, які впродовж тривалого періоду мали спільну історію, хоча окремі її події тлумачилися в обох країнах по-різному.

Документи виставки поділено на вісім груп, відповідно до історичних періодів, - від середньовіччя до сьогодення. В каталозі виставки кожній з його частин передує вступ із загальною характеристикою епохи, яка розкривається в документах. Польські архівісти при виробленні концепції документальної виставки з історії своєї держави присвятили значну увагу відбору документів, який ускладнювався наявністю в архівосховищах багатого й унікального за змістом масиву матеріалів. Через обмеженість обсягу виставки широкому загалові представлено лише найважливіші, найцінніші документи, що висвітлюють головні історичні події, які позначилися на історичному розвитку не лише Польщі, а й її сусідів, та навіть усієї Європи.

Громадськості презентовано 109 об'єктів (документів, друкованих матеріалів, фотографій, карт, печаток тощо). Усі вони зберігаються в Головному архіві давніх актів. Архіві нових актів, Архіві механічної документації та в державних архівах Варшави, Вроцлава, Ґданська, Катовиць, Кєльців, Кракова, Лодзі, Перемишля.

Виставка в повному обсязі призначена для експонування в Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтв України, відкриття якої відбулося 3 листопада 2004 року та Центральному державному історичному архіві України, м. Львів.


Відділ використання інформації
документів ЦДІА України у Львові
тел.(факс) 72-35-08; тел. 72-30-63

На початок
На початок