Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Прес-реліз
Державного архіву Дніпропетровської області

Проведення розширеного засідання колегії Державного архіву Дніпропетровської області, присвяченого підбиттю підсумків роботи архівних установ області в 2009 році та завданням на 2010 рік

11 березня 2010 р. об 11.00 у виставковій залі Державного архіву Дніпропетровської області (вул. Карла Лібкнехта, 89, м. Дніпропетровськ) проведено розширене засідання колегії Державного архіву Дніпропетровської області, присвячене підбиттю підсумків роботи архівних установ області в 2009 році та завданням на 2010 рік.

У 2009 р. начальниками архівних управлінь та відділів райдержадміністрацій та міських рад підготовлено та внесено на розгляд в установленому порядку 67 проектів розпоряджень голів райдержадміністрацій і рішень міських рад та виконкомів про роботу з джерелами комплектування, архівні відділи, затвердження цін на платні послуги, створення центру "Архів-Інформ" при архівному відділі виконкому Криворізької міської ради, затвердження програм розвитку архівної справи у районі, місті, з яких усі прийняті.

За зверненнями директора Держархіву області до керівників районів та міст щодо матеріально-технічного та кадрового забезпечення державних і комунальних архівів поліпшено умови в 13 архівних відділах.

У червні 2009 року на базі Держархіву області відбулося засідання установчих зборів представників архівних установ області, громадськості та науковців щодо створення в області осередку Спілки архівістів України. В Головному управлінні юстиції в Дніпропетровській області проведено державну реєстрацію осередку.

Держархів області провів 2 семінари-практикуми з новопризначеними начальниками архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад. У травні та жовтні 2009 року в Держархіві області діяли курси підвищення кваліфікації працівників служб діловодства та архівних підрозділів підприємств, установ і організацій. Його провідні фахівці брали участь у семінарах з підвищення кваліфікації працівників діловодних служб місцевих органів прокуратури області, кадрових служб місцевих органів влади області, читали лекції на курсах підвищення кваліфікації в Регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президенті України, в Дніпропетровському національному університеті, Дніпропетровській державній фінансовій академії.

У 2009 році створено 3 трудові архіви при сільських радах. Станом на 1 січня 2010 року в області діють 64 трудові архіви з різними моделями функціонування та 2 приватних архіви. У минулому році на постійне зберігання до Держархіву області надійшло 5419 справ управлінської документації, 25 одиниць зберігання особового походження, 58 фотодокументів, 8 фонодокументів, 12 відеодокументів, 37 справ з особового складу. Архівними відділами райдержадміністрацій прийнято на зберігання 6080 справ управлінської документації, 2 - особового походження, 4597 - з особового складу. Архівні відділи міських рад поповнили Національний архівний фонд на 3159 справ управлінської документації і 5136 справ з особового складу.

Державним архівом області планові показники за всіма напрямками роботи з використання інформації документів перевиконано майже втричі. Організовано 13 виставок архівних документів, надруковано 40 матеріалів у місцевій пресі, підготовлено і проведено 13 радіопередач; співробітники архіву взяли участь у підготовці і проведенні 4 телепередач. Архівними відділами райдержадміністрацій і міських рад надруковано 37 матеріалів у місцевій пресі; по місцевих телерадіоканалах відбулося 4 ефіри за участю керівників міських та районних архівних відділів. У минулому році проводилася напружена робота з підготовки до видання збірників документів і довідників. Архів підготував і видав довідник "Архівні установи Дніпропетровської області". Підготовлені до видання: "Журнали Катеринославської міської думи (серпень-грудень 1917)", Зведений каталог метричних книг церков, що знаходилися на території сучасної Дніпропетровської області. До 65-річчя з Дня Перемоги готується до видання книга "Хронологічні довідки про періоди окупації населених пунктів Дніпропетровської області". Ведеться робота над збірниками документів з адміністративно-територіального поділу Дніпропетровської області, "Українська революція 1917–1921 рр. і Катеринославщина". Планується видання 3-го випуску збірника статей "Спадщина".

На розширеному засіданні колегії Держкомархіву України, присвяченому підбиттю підсумків роботи державних архівних установ України в 2009 році (25-26 лютого 2010) була оприлюднена інформація, що за результатами ефективності діяльності державних архівів Держархів Дніпропетровської області посів 2 місце.

В роботі колегії взяли участь заступник голови облдержадміністрації Є. І. Бородін, заступник керівника апарату облдержадміністрації Г. В. Константинов, начальник загального відділу облдержадміністрації Н. О. Таран, декан історичного факультету Дніпропетровського національного університету С. І. Світленко.

Державний архів Дніпропетровської області
м. Дніпропетровськ, вул. Карла Лібкнехта, 89
dado_info@ukrpost.ua

На початок
На початок