Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Прес-реліз
Державного комітету архівів України

Виконання державними архівами Указу Президента України щодо розсекречення,
оприлюднення та вивчення архівних документів, пов'язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні

19 березня 2009 р.

19 березня 2009 року о 15.00 у приміщенні прес-центру Укрінформу (вул. Б. Хмельницького, 8/16, м. Київ) відбудеться прес-конференція, присвячена виконанню державними архівними установами Указу Президента України від 23 січня 2009 р. № 37/2009 "Про розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов'язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні".

З відомих ідеологічних причин значна частина вітчизняних архівних фондів за доби Радянського Союзу впродовж десятиліть була засекреченою. В умовах утвердження принципів демократизації суспільного, наукового життя, процесів їх деідеологізації в незалежній Україні відбувається активний процес із розсекречування необгрунтовано засекречених архівних фондів та колекцій, друкованих видань.

З кінця 1980-х років державними архівами виконано значні обсяги роботи із розсекречування документів та забезпечення доступу до них. У 1991 році до державних архівів передано партійні архіви, які було розсекречено на початку 1990-х років. Інформацію про ці фонди подано у путівнику "ЦДАГО України", зведеному путівнику "Архівні установи України", низці спеціальних тематичних довідників (про нацменшини, про партійні форуми тощо), у буклетах про архіви.

З використанням документів колишніх партійних архівів упродовж останніх років підготовлено і видано десятки документальних збірників з найгостріших проблем новітньої історії: про колективізацію і голодомори (тільки 2008 року державними архівівами підготовлено понад 30 збірників тематики Голодомору 1932-1933 років загальноукраїнського або регіонального масштабу), репресії, національну-культурну політику, возз’єднання українських земель, окупаційний режим у роки Великої Вітчизняної війни, підпільний і партизанський рух, релігійні відносини, національний рух і відродження державності, електронну версію міжархівного довідника "Реєстр розсекречених архівних фондів України", що складається з трьох книг і включає відомості 6928 фондів, що відклалися в 27 державних архівах.

На виконання Указу Президента України від 23 січня 2009 року № 37 "Про розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов'язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні та відповідного Плану заходів, Державним комітетом затверджено наказ від 4 лютого 2009 року № 19, яким визначено основні завдання державних архівів на 2009-2011 роки:

проаналізувати архівні документи, що нагромадилися за часи діяльності органів державної влади та управління колишніх Союзу РСР і Української РСР, та забезпечити розсекречування архівних документів, якщо вони не становлять державної таємниці;

взяти участь в організації спільно з регіональними органами СБУ спеціальних інформаційно-довідкових центрів для забезпечення вільного доступу громадян до розсекречених архівних документів;

розробити проекти планів заходів з оприлюднення та вивчення розсекречених архівних документів на 2009-2011 роки".

У результаті проведеної упродовж лютого 2009 року роботи встановлено, що в державних архівах на секретному зберіганні документів, по'язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодомором не має. Вони всі були розсекречені у 1989-1992 роках, перебувають на загальному зберіганні і видаються користувачам у читальні зали архівів на загальних підставах відповідно до "Порядку користування документами НАФ, що належать державі, територіальним громадам" та неодноразово використовувалися дослідниками, висвітлювалися у пресі та телебаченні.

У 2007–2008 роках до наукового обігу введено великий масив документів про Голодомор 1932–1933 років в Україні. Ці документи вміщено до регіональних та зведеного томів "Національної книги пам'яті", збірників документів, довідників; використано музейними установами при організації постійнодіючих експозицій про політичні репресії.

Архіви продовжуватимуть роботу над створенням баз даних на репресованих громадян, до інформаційно-довідкових центрів передаватимуться електронні версії реєстрів фондів меморіального характеру, в документах яких відбилася інформація про причини, перебіг та наслідки Голодомору 1932-1933 років в Україні, списки громадян, померлих від голоду та тих, що зазнали репресій у цей період; збірників документів та інших видань, підготовлених архівами тематики голодоморів, політичних репресій, українського визвольного руху.

У 2009-2011 роках триватиме також робота зі складання описових статей у рамках архівно-пошукового проекту Український мартиролог ХХ століття.

Усіма державними архівами планується робота зі створення постійнодіючих виставок фото та архівних документів, оприлюднення у засобах масової інформації, на власних веб-сайтах або на веб-сайтах облдержадміністрацій відомостей про розсекречені документи, їх публікація тощо. На офіційному веб-порталі Державного комітету створено спеціальну рубрику "Розсекречення архівних документів", яка постійно оновлюється та містить статистичну інформацію про проведену роботу, починаючи з 2005 року (http://www.archives.gov.ua/Rozsekr_mat/index.php).

У прес-конференції візьмуть участь Голова Державного комітету архівів України О. П. Гінзбург, начальник управління інформації та міжнародного співробітництва Держкомархіву Ю. А. Прилепішева, директор Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України Н. В. Маковська, директор Центрального державного архіву громадських об'єднань України В. С. Лозицький та директор Державного архіву Міністерства внутрішніх справ України Н. В. Платонова, представники засобів масової інформації.


Держкомархів України
03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 24
Тел.: 235-13-44
Конт. особа з питань акредитації ЗМІ - Романович Світлана Володимирівна
273-30-54, 8-097-14-90-493
E-mail: pr@archives.gov.ua,
sromanovich@archives.gov.ua

На початок
На початок