Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Прес-реліз
Державного комітету архівів України, Центрального державного історичного архіву України, м. Київ, Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України

Документальна виставка до 350-ї річниці перемоги війська під проводом
гетьмана Івана Виговського у Конотопській битві 1659 року

1 липня 2009 р., 14.00

1 липня 2009 року о 14.00 у приміщенні Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (вул. Володимирська, 22а, м. Київ) відбудеться відкриття документальної виставки до 350-річчя перемоги козацького війська під проводом гетьмана Івана Виговського в Конотопській битві 1659 року.

Пропонована документальна виставка складається з 7 розділів. Її підготовлено на основі документів, що зберігаються у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ (ЦДІАК України), а також копій документів з Російського державного архіву давніх актів (РДАДА), Головного архіву давніх актів у Варшаві (AGAD), Національного архіву Швеції та архівів інших країн, що зберігаються в ЦДІАК України. Використано також козацькі літописи, наративні джерела.

Поглиблене вивчення цієї теми українськими істориками у зв'язку з тривалим її замовчуванням розпочалося порівняно недавно. В українських архівах збереглося небагато документів стосовно гетьманування Івана Виговського і українсько-російської війни 1658-1659 рр., проте досить багато їх розпорошено по багатьох архівах за кордоном - найперше російських, а також польських, шведських, турецьких тощо. Тому при створенні експозиції виставки її упорядники, крім архівних документів, досить широко використали доробок українських істориків (зокрема А. Г. Бульвінського), а також додали власні коментарі практично до кожного розділу.

Розділ 1 виставки ("Військо Запорозьке (Гетьманська Україна) у 1657-1659 роках. Адміністрація держави і поділ на полки") складається з двох частин: "Гетьман Іван Виговський" і "Генеральна старшина. Поділ на полки. Полковники". Він має переважно довідковий характер, дає уявлення про тогочасну українську козацьку державу, що мала офіційну назву "Військо Запорозьке".

Розділ 2 ("Українська шляхта як організуюча сила у визвольних змаганнях і державотворенні") розповідає про найближчих соратників гетьмана, зокрема його родичів, які мали шляхетське походження, але активно включилися у будівництво козацької держави. У ЦДІАК України зберігаються документи, що стосуються життя і діяльності цих сподвижників Івана Виговського.

Розділ 3 ("Український політичний вибір: напрями дії") розкриває багатовекторну зовнішню політику гетьмана як продовжувача лінії свого великого попередника - Богдана Хмельницького. Це стосунки Війська Запорозького з Московською державою, Річчю Посполитою, Королівством Швецією, Туреччиною, Семигороддям тощо. Чільне місце в цій частині відведено Гадяцькій унії 1658 р. і створенню триєдиної держави - Речі Посполитої трьох народів: Великого князівства Руського (українські землі), Польщі й Литви.

Розділ 4 ("Домова війна") висвітлює події, пов'язані з боротьбою гетьмана Івана Виговського проти підтриманого московським урядом антигетьманського виступу на чолі з кошовим отаманом Запорозької Січі Яковом Барабашем і полтавським полковником Мартином Пушкарем, що став реальною загрозою існуванню Козацької держави. Розгром гетьманом опозиції коштував 50 тисяч українських життів (з обох сторін).

Центральний - 5 розділ виставки ("Українсько-російська війна 1658-1659 років") відображає передумови і причини війни, насамперед через унікальний документ "Маніфест від імені Війська Запорозького до володарів Європи". Мовою документів (російських, польських, українських) описано власне Конотопську битву. Наведено оцінку очевидців і літописців тих вікопомних подій. Звертаємо особливу увагу на недавно виявлений у фондах Центрального державного історичного архіву України, м. Київ документ - "Хроніку" Дерманського монастиря з викладом подій 1659 року та ще кілька документів, що зберігаються в архіві.

Назвою розділу 6 ("Ліпше було б пробувати вкупі лихо відбувати") використано рядок із знаменитої думи Івана Мазепи, який з високою точністю характеризує події, що відбулися в Україні на 50 років раніше, після блискучої перемоги поблизу Конотопа. За допомогою документів розкрито внутрішньополітичні причини, через які Конотопська перемога перетворилася фактично на поразку гетьманської політики, а самого Івана Виговського було усунено від гетьманства; замість нього було обрано більш зручного для московського уряду гетьмана Юрія Хмельницького.

Розділ 7 ("Подальша доля Івана Виговського") представлений добіркою цікавих документів, більшість з яких зберігається у ЦДІАК України, про діяльність Івана Виговськогоо після скинення з гетьманства аж до його трагічної загибелі.

На виставку запрошені Віце-прем'єр-міністр України І. В. Васюник, члени Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів до 350-річчя перемоги війська під проводом гетьмана України Івана Виговського у Конотопській битві, відповідальні працівники Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства культури та туризму України, Міністерства освіти і науки України, Українського інституту національної пам'яті, інститутів системи НАН України, вищих навчальних закладів, громадських організацій, музейних установ, апарат Держкомархіву, керівники та фахівці державних архівних установ України.


Держкомархів України
03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 24
Тел.: 235-13-44
Конт. особа з питань акредитації ЗМІ - Романович Світлана Володимирівна
273-30-54, 8-097-14-90-493
E-mail: pr@archives.gov.ua

На початок
На початок