Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


Прес-реліз

Відповідно до статті 19 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", Порядку користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам (затверджено наказом Держкомархіву № 139 від 24.11.2005, зареєстровано в Мін'юсті 09.12.2005 № 1473/11753) та на підставі звернень Єврейської релігійної громади Києва Центральний державний історичний архів України, м. Київ (ЦДІАК) надав зазначеній громаді у тимчасове користування 18 (вісімнадцять) сувоїв Тори з фонду № 1269 "Колекція Тор староєврейською мовою".

Сувої Тори було видано у тимчасове користування до приміщення Центральної синагоги м. Києва на один рік відповідно до акту від 31.01.2009 р. № 18 "Про видавання документів у тимчасове користування", який підписано працівниками ЦДІАК та помічником головного рабина м. Києва. Відповідно до зазначеного акту отримувач зобов'язувався повернути документи у термін, зазначений в акті.

2 лютого 2010 року термін видачі сувоїв Тори у тимчасове користування Єврейській релігійній громаді Києва закінчився.

Керівництво ЦДІАК завчасно поінформувало релігійну громаду, що питання продовження терміну користування сувоями Тори буде розглянуто лише після створення страхового фонду на зазначені документи відповідно до п.11.6. ГСТУ 55.001-98 "Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги", п.7.4.1.4. "Основних правил роботи державних архівів України" та наказу Держкомархіву від 13.07.2009 № 117.

2 лютого 2010 року працівники ЦДІАК прийшли до Центральної синагоги м. Києва для проведення заключного перевіряння наявності та фізичного стану документів Національного архівного фонду і підготовки сувоїв Тори для створення страхового фонду, але у доступі до документів їм було відмовлено.

Наказом Держкомархіву від 05.02.2010 № 16 створено спеціальну комісію з вивчення стану та умов зберігання документів Національного архівного фонду, що видані у тимчасове користування Єврейській релігійній громаді Києва.

9 лютого 2010 року Комісія здійснила проведення перевіряння наявності, фізичного стану й умов зберігання сувоїв Тори, виданих у тимчасове користування, та провела з керівництвом Єврейської релігійної громади Києва обговорення питання створення страхового фонду на зазначені сувої.

Проте представники Єврейської релігійної громади Києва відмовилися повернути сувої Тори до ЦДІАК для виготовлення копій страхового фонду.

Таким чином, станом на 10.02.2010 року 18 (вісімнадцять) сувоїв Тори, які є документами Національного архівного фонду України (ЦДІАК України, м. Київ, ф.1269, оп.1, од. зб. №№ 1, 10, 23, 26, 27, 28, 36, 40, 53, 59, 63, 68, 70, 76, 92, 95, 99, 104) перебувають у приміщенні Центральної синагоги м. Києва на незаконних підставах.

Держкомархів вживає офіційних заходів щодо повернення державного майна на його законне постійне місце зберігання - до архівосховищ ЦДІАК.

Після створення страхових копій сувоїв Тори (мікрофільмів страхового фонду та фонду користування) спеціалістами Державного центру збереження документів НАФ, питання їх подальшої видачі у тимчасове користування буде розглядатися у встановленому чинним законодавством порядку.

На початок
На початок