Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Прес-реліз
Центральний державний архів зарубіжної україніки
Київський міський будинок вчителя

Документальна виставка
«Освітянська діяльність української еміграції у міжвоєнний період»
з фондів ЦДАЗУ

29 вересня 2010 р.

29 вересня 2010 р. у Київському міському будинку вчителя (вул. Володимирська, 57) відкрито документальну виставку з фондів Центрального державного архіву зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) «Освітянська діяльність української еміграції у міжвоєнний період». Документи українських освітянських організацій та установ були передані до ЦДАЗУ у складі колекції документів у квітні 2008 р. із м. Пряшева (Словаччина).

В експозиції виставки представлені документи Національного архівного фонду України, які хронологічно охоплюють період 20–30-х рр. ХХ ст. Різноманітні за характером та змістом, експоновані документи висвітлюють освітянську діяльність української еміграції в Німеччині, Польщі та Чехословаччині. Усвідомлюючи необхідність підвищення освітнього рівня українців, що опинилися поза межами України, лідери української еміграції приділяли багато уваги освітній праці. Спочатку основними напрямками роботи були ліквідація неписьменності, патріотичне виховання, підготовка до вступу до вищих навчальних закладів. А пізніше у багатьох європейських країнах були засновані українські освітні заклади, серед яких були Український вільний університет, Українська господарська академія, Український високий педагогічний інститут ім. М. Драгоманова. Український вільний університет був заснований у Відні та перенесений у 1921 р. до Праги. Протягом свого існування в ЧСР університет розгорнув багатогранну педагогічну, науково-дослідну й видавничу діяльність, визнану в тодішній Чехословацькій Республіці та поза її межами. В Університеті було відкрито два факультети: філософський і правничий. Українська господарська академія у Подєбрадах (1922–1935) була вищою технічною школою. Згідно зі статутом 1925 р., академія існувала у складі трьох факультетів: агрономічно-лісового, інженерного та економічно-кооперативного. Український високий педагогічний інститут ім. М. Драгоманова (1923–1933) був відкритий у Празі як дворічна школа учителів для нижчих шкіл і позашкільної освіти, пізніше – чотирирічна школа, яка готувала учителів для середніх шкіл. Інститут мав літературно-історичний, математично-природничий та музично-педагогічний відділи.

У експозиції виставки фігурують документи Українського вільного університету, Української господарської академії, Українського високого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова, Української реформованої реальної гімназії, Українського науково-політехнічного інституту, Українського інституту громадознавства, Українського соціологічного інституту, Українського робітничого університету та інших освітянських установ ЧСР, Українського наукового інституту в Берліні, Українського наукового інституту у Варшаві тощо. В експозиції представлено статути, звіти про діяльність, навчальні плани та програми зазначених освітянських установ, відомості про факультети, кафедри та організації, професорський та студентський склад за національностями та факультетами, адміністративні та наукові установи цих освітніх закладів, конспекти лекцій їх викладачів, листи, періодичні видання, фотографії та ін.

Виставка триватиме до 8 жовтня 2010 р.


Папакін Артем Георгійович
Контактний телефон: 285 81 71
ahpapakin@tsdazu.gov.ua

mail@tsdazu.gov.ua

На початок
На початок