Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Прес-реліз

Прес-конференція Державної архівної служби України
"Архіви для людей: виклики сучасності"
3 березня 2011 р., 13.00 (УКРІНФОРМ)

3 березня 2011 р. о 13.00 у прес-центрі УКРІНФОРМу (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 8/16) відбулася прес-конференція Державної архівної служби України "Архіви для людей: виклики сучасності", присвячена соціально-економічній спрямованості діяльності архівної галузі.

Пріоритетними напрямками роботи державних архівних установ України у 2010 р. було забезпечення умов довготривалого зберігання документів Національного архівного фонду (НАФ), розроблення запровадження технологій архівного зберігання електронних документів, створення розгалуженої мережі трудових архівів, формування системи надання державних послуг архівними установами, забезпечення доступу до архівної інформації та задоволення потреб громадян в отриманні архівних довідок для підтвердження їх законних прав та інтересів, поповнення НАФ документами зарубіжної україніки, розсекречування документів НАФ.

Успішність реалізації вищезазначених завдань тісно пов’язана із забезпеченням державних архівів сучасними приміщеннями з належними умовами зберігання документів. У 2010 р. тривала реконструкція комплексу споруд центральних державних архівів України у м. Києві, на яку було витрачено 33 млн. 800 тис. грн. Очікується, що активізація зусиль у цьому напрямі у 2011 р. дозволить відкрити першу чергу нових корпусів комплексу до 20-річчя незалежності України.

З метою забезпечення надійної охорони приміщень у 2010 р. із запланованих 6 989 400,00 грн. освоєно 6 531 702,10 грн. Фінансування бюджетної програми "Забезпечення охорони приміщень державних архівів" здійснювалося з квітня 2010 р. відповідно до Порядку використання у 2010 р. коштів Стабілізаційного фонду.

Пріоритетом діяльності державних архівів, спрямованим на соціальний захист населення, було у 2010 р. створення розгалуженої мережі трудових архівів. За станом на 1 січня 2011 р. функціонує 1 198 трудових архівів, з них 63 створено у 2010 р.

Тривало поповнення Національного архівного фонду документами, які надходять на постійне зберігання до державних архівів та архівних відділів міських рад. У 2010 р. ця цифра склала понад 362 тис. одиниць зберігання різних видів документів НАФ, що перевищило планові показники на 41 %.

У рамках концепції "електронного урядування" українські архівісти працювали над вирішенням питань тривалого зберігання і доступу до електронних документів, можливості підтвердження їх юридичної сили, що пов'язано з поступовим переходом органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій різних форм власності до електронного документообігу.

Законодавча діяльність Держкомархіву у 2010 р. була спрямована на задоволення потреб суспільства. Держкомархівом підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються архівними установами", який розміщено на офіційному сайті Держкомархіву та направлено на погодження до профільних міністерств.

Забезпечуючи гарантоване державою право людини на інформацію, у 2010 р. державні архіви виконали 351331 запитів соціально-правового характеру. Особливу увагу приділено найменш соціально захищеним верствам населення. 1,5 % звернень становили запити від героїв, інвалідів та ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років, колишніх остарбайтерів, вивезених на примусові роботи до Німеччини. Пошук інформації щодо вивезення на примусові роботи до Німечини здійснювався за документами фонду "Взаєморозуміння та примирення", що зберігається у Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України, та документами держархівів областей.

Читальні зали державних архівів минулого рок відвідало 27177 дослідників (з них 879 – іноземні громадяни). Ознайомитися з документами Національного архівного фонду громадяни та відвідувачі архівів могли під час огляду виставок фото- та архівних документів, яких минулого року підготовлено 1467.

Особливо слід відмітити участь архівів у відзначенні пам'ятних дат Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років. У 2010 р. архівами відкрито 112 документальних виставок, у мережі Інтернет розміщено 53 он-лайнові виставки, опубліковано 16 документальних видань та 3 спеціальних випусків періодичних видань, підготовлено 30 публікацій у пресі, 31 телепередачу, 46 радіопередач, проведено 4 прес- та Інтернет-конференції, взято участь у тематичних конференціях, круглих столах та інших заходах. Унікальним є збірник документів та матеріалів "Партизанская война на Украине. Дневники командиров партизанских отрядов и соединений. 1941–1944", підготовлений Центральним державним архівом громадських об'єднань України. Документи, вміщені у виданні, опубліковано вперше і у повному обсязі.

Активною є співпраця Держкомархіву із інститутами громадянського суспільства, Громадською радою при Держкомархіві. Представники громадськості залучаються до обговорення проектів нормативно-правових актів у сфері архівної справи та діловодства.

Одним з дієвих інструментів інформаційної політики залишається веб-портал Держкомархіву, обсяг якого становить близько 2,8 тис. сторінок (близько 5,32 Гб). Цільовою аудиторією веб-порталу є громадяни України (65,69 % усіх відвідувачів веб-порталу) та інших країн, зокрема, США, РФ, Польщі, Німеччини, Канади. Кількість відвідувачів у середньому становить 2–3 тис. на добу.

У 2010 р. тривав процес перегляду грифів секретності матеріальних носіїв інформації колишнього СРСР. За станом на 1 січня 2011 р. документи, що перебувають на таємному зберіганні, становлять 0,24 % від загальної кількості документів державних архівів.

Відповідно до Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" процес реорганізації Державного комітету архівів України у Державну архівну службу України триває, однак архівна система продовжує працювати ефективно та злагоджено на користь суспільства та держави.

У прес-конференції візьмуть участь Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург, заступник Голови О. В. Музичук, директор Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України Н. В. Маковська та директор Центрального державного архіву громадських об'єднань України В. С. Лозицький, представники ЗМІ.

Державний комітет архівів України
Конт. особа – Романович Світлана Володимирівна
273-30-54
sromanovich@archives.gov.ua

На початок
На початок