Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Прес-реліз

Розширене засідання колегії Державної архівної служби України,
присвячене обговоренню підсумків роботи
державних архівних установ та установ системи СФД
у 2011 р. та їх завдань на 2012 р.
28 лютого 2012 р., 10.00 (вул. Грушевського, 5, м. Київ)

28 лютого 2012 р. о 10.00 у конференц-залі Верховної Ради України (вул. Грушевського, 5, м. Київ) за участі Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності відбудеться розширене засідання колегії Державної архівної служби України, присвячене обговоренню підсумків роботи державних архівних установ та установ системи СФД у 2011 р. та їх завдань на 2012 р. У ході розширеного засідання буде розглянуто стан та проблеми розвитку архівної справи, перспективи розвитку установ системи страхового фонду документації у контексті проведення адміністративної реформи в Україні, питання фінансового забезпечення діяльності державних архівних установ та установ системи СФД.

З метою вдосконалення системи органів виконавчої влади Уряд України ліквідував і реорганізував ряд міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Указом Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085/2010 Державний комітет архівів реорганізовано в Державну архівну службу, на яку покладено також функції з реалізації державної політики у сфері створення та забезпечення функціонування системи страхового фонду документації. Спрямування і координацію діяльності Укрдержархіву здійснює Міністр юстиції України.

Проведення реформи викликало необхідність внесення змін до законодавчої бази діяльності архівних установ та установ системи СФД. З цією метою Укрдержархівом у 2011 р. на виконання повноважень вживалися заходи щодо активізації законотворчої діяльності, розробки та вдосконалення чинних актів законодавства з питань архівної справи та системи СФД.

Розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, який прийнято Верховною Радою у першому читанні. Подано до Верховної Ради проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку зберігання архівних документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян”. Підготовлено проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про страховий фонд документації”. Проведено певну роботу з удосконалення підзаконної нормативної бази діяльності архівних установ.

Значну увагу приділено збереженню документів Національного архівного фонду (НАФ). Тривала реконструкція комплексу споруд центральних державних архівів України у м. Києві (вул. Солом'янська, 24), 38 архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад отримали додаткові приміщення загальною площею 1,7 тис. кв. м.

2011 року державними архівними установами відреставровано 250 тис. аркушів, відремонтовано 1 млн. аркушів документів з паперовою основою.

З метою створення репрезентативної джерельної бази архівними установами України вжито заходів щодо формування НАФ документами, що всебічно відбивають усі аспекти життя українського суспільства.

На постійне зберігання до архівних установ надійшло понад 470 тис. одиниць зберігання різних видів документів НАФ, що перевищує показники минулого року на 33% у зв’язку з прийняттям документів від ліквідованих урядових та інших державних органів. 2011 рік характеризується подальшим збільшенням показників у напрямку здійснення інформаційної політики та проведення іміджевих заходів, активною стала співпраця з громадськістю: державними архівними установами проведено 1617 документальних виставок, 464 радіопередачі, 464 телепередачі, на сторінках періодичної преси опубліковано 1373 документальних публікації. Архівісти постійно вживають заходів щодо удоступнення архівної ретроспективної інформації для користувачів. Показники з напрямку користування інформації щороку збільшуються.

Упродовж 2011 року держархівами виконано 338 454 запитів соціально-правового характеру, 40 510 тематичних запитів, 26 553 запитів за актами цивільного стану та 2 188 запитів генеалогічного характеру. У читальних залах держархівів працювало понад 27 тис. дослідників. Обсяг інформації на веб-порталі “Архіви України” за період свого функціонування збільшився з 20 Мб до 8 Гб, кількість відвідувачів зросла від 120 до 2–4 тисяч на добу.

Міжнародна діяльність Укрдержархіву та державних архівів у 2011 р. була спрямована на подальшу активізацію двостороннього співробітництва з архівними службами іноземних держав та пошук нових міжнародних контактів, встановлення зв’язків з українцями, які проживають за межами України; організацію виявлення, відбору та копіювання історичних документів про Україну в іноземних архівосховищах.

Минулого року Укрдержархівом підготовлено та підписано План спільних заходів Державної архівної служби України і Федерального архівного агентства (Російська Федерація) на 2011–2013 рр., Угоду про співробітництво між Державною архівною службою України та Генеральним державним архівом Грецької Республіки, Угоду про співробітництво між Державною архівною службою України і Національним Меморіалом Катастрофи і Героїзму Яд Вашем.

Потребує вирішення питання функціонування Галузевого державного архіву фінансових посередників Фонду державного майна України. Розвиток інформаційного суспільства в Україні, державні програми “Електронний Уряд” та інші не дозволяють архівній галузі залишатися осторонь процесів інформатизації. Саме тому 2012 року державним архівним установам слід вирішити питання завершення побудови інфраструктури власних інформаційних систем як складових галузевої системи, зокрема, забезпечити архіви відповідною матеріально-технічною базою.

У розширеному засіданні колегії планується участь Голови Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності В. О. Яворівського, Міністра юстиції України О. В. Лавриновича, Голови Державної архівної служби О. П. Гінзбург, відповідальних працівників Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, керівництва державних архівних установ, інститутів системи НАН України, представників громадськості, ЗМІ.


Увага! Оскільки доступ до приміщення Верховної Ради України відбувається за попередньою акредитацією, просимо представників ЗМІ повідомити про свою участь до 12.00 27 лютого 2012 р.


Конт. особа з акредитації ЗМІ –
Романович Світлана Володимирівна (Укрдержархів)

273-30-54, 097-14-90-493
pr@archives.gov.ua

На початок
На початок