Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Прес-реліз
Державної архівної служби України

Прес-конференція на тему "Оприлюднення документів
про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років
у науково-популярних та наукових виданнях,
підготовлених державними архівними установами України"
24 травня 2013 р., 11.00

24 травня 2013 р. об 11.00 у приміщенні прес-центру Укрінформу (вул. Б. Хмельницького, 8/16, м. Київ) відбудеться прес-конференція Державної архівної служби України на тему "Оприлюднення документів про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років у науково-популярних та наукових виданнях, підготовлених державними архівними установами України".

Останні десятиліття відрізняються значним підвищенням уваги дослідників, наукових та політичних інституцій, широких верств населення не тільки на теренах СНД, а й далекого зарубіжжя до тематики Великої Вітчизняної війни. Введення до наукового обігу великого за обсягом раніше невідомого масиву архівних документів дало змогу переосмислити деякі історичні події передвоєнних, воєнних та повоєнних років, дати їм об'єктивну оцінку та оприлюднити факти, які раніше замовчувалися.

Все більше уваги приділяється проблемі людини на війні, її соціальному та моральному стану, адже це мало вирішальне значення у боротьбі за Перемогу над нацизмом. Чимало досліджень присвячено становищу цивільного населення на окупованій території.

Останніми роками побачила світ низка збірників документів, путівників, каталогів, інших довідників, підготовлених державними архівами, які присвячені Великій Вітчизняній війні та дозволяють усім дослідникам значно скоротити шлях до інформації, що зберігається в архівах, а також суттєво підвищити ефективність пошуку документальної інформації. Серед них чільне місце посідають: "Україна і Друга світова війна. Кінолітопис: Анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів, кіносюжетів, спецвипусків (1939-1945)" (ЦДКФФА, 2005); "Від Полісся до Карпат. Карпатський рейд Сумського партизанського з'єднання під командуванням С. А. Ковпака (червень-вересень 1943 р.): очима учасників, мовою документів" (ЦДАГО, 2005); "Архіви окупації. 1941-1944" (ЦДАВО, 2006); "Фронтовий щоденник лейтенанта Івана Виперайленка (липень-серпень 1941 р.)" (Держархів Херсонської області, 2009); "Дневник с далекой неволи" (Держархів Запорізької області, 2010); "Окупаційний режим на Дніпропетровщині в хронологічних довідках місцевих органів влади: Збірник документів" (Держархів Дніпропетровської області, 2010); "Партизанская война на Украине. Дневники командиров партизанских отрядов и соединений. 1941-1944" (ЦДАГО, 2010); "Херсонщина за часів нацистської окупації. 1941-1944 pp." (Держархів Херсонської області, 2010); "Підпільна організація "Центр" (Щоденники П. А. Комкова)" (Держархів Херсонської області, 2010); "Кіровоградщина і кіровоградці в роки Другої світової війни: спогади, документи і матеріали" (Держархів Кіровоградської області, 2010); "Судьбы евреев Николаевщины в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." (Держархів Миколаївської області, 2013).

У рамках прес-конференції представників ЗМІ буде детально поінформовано про колекцію документів Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга з фондів ЦДАВО, яка викликає значну зацікавленість у науковців.

Під час брифінгу буде презентовано видання за документами Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного "Альбом партизанської слави українського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 р.", що побачило світ у 2013 році, а також ще одне видання архіву фотоальбом "Війна 1941-1945 рр.", який включає 400 фотознімків, відібраних з архівної колекції, що нараховує більше шести тисяч фотодокументів періоду Великої Вітчизняної війни. Поряд з ними - кадри з хронікально-документальних фільмів і кіносюжетів військової кінохроніки. Авторами цих документів є 58 фронтових кореспондентів та кінооператорів. Всі світлини, що увійшли до видання, відтворені з справжніх негативів, оригінальних фотографій та кадрів кінодокументів.

Крім того, учасників буде поінформовано про спільні українсько-російські збірники документів: "Відновлення народного господарства України в роки Великої Вітчизняної та у повоєнний період" та "Україна в період Великої Вітчизняної війни у постановах ЦК ВКП(б)-ЦК КП(б)У та матеріалах до них. 1941-1945 рр.", що вийдуть друком у 2014-2016 рр. До них увійдуть документи з архівосховищ РДАЕ, ЦДАГО та РДАСПІ.

Слід відмітити, що у 2013-2015 рр. до 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років заплановано видання низки документальних видань за матеріалами Центрального державного архіву громадських об'єднань України та регіональних архівів, які продовжать введення до наукового обігу раніше невідомого масиву архівних документів, що висвітлюють історичні події передвоєнних, воєнних та повоєнних років.

У прес-конференції Державної архівної служби візьмуть участь Голова Державної архівної служби О. П. Гінзбург, директори Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України Н. В. Маковська, Центральний державний архів громадських об'єднань України О. Г. Козіна та Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного Н. О. Топішко


Державна архівна служба України
Конт. особа – Маркова Євгенія Олександрівна
тел. 273-30-54, 050-663-27-94
ymarkova@archives.gov.ua

На початок
На початок