Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Прес-реліз
Державної архівної служби України

Розширене засідання колегії Державної архівної служби України,
присвячене обговоренню підсумків роботи Укрдержархіву,
державних архівних установ та спеціальних установ СФД
у 2014 р. та їх завдань на 2015 р.
25 лютого 2015 р., 10.00 (м. Київ, пров. Рильський, 10)

25 лютого 2015 р. о 10.00 у конференц-залі Міністерства юстиції (за адресою м. Київ, пров. Риль-ський, 10) відбудеться розширене засідання колегії Державної архівної служби України, присвячене обговоренню підсумків роботи Укрдержархіву, державних архівних установ та спеціальних установ СФД у 2014 р. та їх завдань на 2015 р.

Укрдержархів та установи, що належать до сфери його управління, у 2014 році спрямували свою діяльність на безумовне виконання завдань, визначених Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Міністерством юстиції та виконали основні показники, заплановані на 2014 рік.

Тривала робота щодо активізації законотворчої діяльності, розробки та вдосконалення чинних нормативно-правових актів з питань архівної справи, діловодства та страхового фонду документації. Розроблено три законопроекти, один проект Указу Президента України, шість проектів постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України та 14 проектів наказів Міністерства юстиції з питань архівної справи, діловодства та страхового фонду документації. З них прийнято дві постанови Кабінету Міністрів України та 12 наказів Міністерства юстиції.

Архівні установи виконали завдання з комплектування всіма видами документів. На постійне зберігання надійшло 406 946 од. зб., з них 396 227 од. зб. управлінської документації, 3 333 од. зб. документів особового походження, 5 494 од. зб. науково-технічної документації, 1 892 од. зб. кіно-, фото-, фоно-, відеодокументів. Крім того, прийнято 119 488 од. зб. з кадрових питань (особового складу) від ліквідованих підприємств, установ та організацій.

За 2014 р. спільно з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади розроблено та затверджено 8 галузевих програм, доповнень до галузевих програм формування СФД та 8 регіональних програм створення СФД. Архівними установами завершено розробку 6 науково- дослідних тем та 84 методичних посібники, Державним департаментом СФД прийнято 27 етапів 19 науково-дослідних робіт.

Укрдержархів приділяє особливу увагу реалізації принципів Декларації Відкритого Уряду щодо відкритості та прозорості державної політики, залучення до її формування інститутів громадянського суспільства, забезпечення професійної чесності в державному управлінні та доступності інформації про роботу органів виконавчої влади.

Упродовж 2014 р. виконано 50 847 тематичних запитів, 28 274 запитів за актами цивільного стану, 1 793 генеалогічні запити, розглянуто 255 638 запитів соціально-правового характеру. Читальні зали архівних установ відвідало 23 378 користувачів, у тому числі 748 іноземних дослідників.

Архівними установами підготовлено 1 516 виставок фото- та архівних документів, 352 радіопередачі, 310 телепередач, на сторінках преси опубліковано 1 355 документальних публікацій.

Кількість засекречених архівних документів зменшилася до 0,18 % від загальної кількості документів Національного архівного фонду (далі НАФ).

Укрдержархівом плануються до підписання проекти міжнародних договорів міжвідомчого характеру в архівній сфері з державними архівними службами Литовської Республіки, Латвійської Республіки, Республіки Молдова, Турецької Республіки, Фінляндської Республіки, Сербії, Португальської Республіки, Республіки Кіпр, Алжирської Народної Демократичної Республіки.

Прагнення архівістів України до подальшого зміцнення та поглиблення міжнародного співробітництва в архівній сфері свідчить про розуміння важливості прискорення процесу інтеграції до європейської та світової архівної спільноти.

Головним вектором діяльності Укрдержархіву у 2015 році є виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліційної угоди і концентрація зусиль для подальшої реформи архівної справи в контексті євроінтеграційних процесів. Пріоритетними завданнями у сфері архівної справи, діловодства та страхового фонду документації є всебічна підтримка української ідентичності, збереження та примноження НАФ, подальше формування НАФ, упровадження електронного документообігу, забезпечення реалізації державної політики у сфері створення та ефективного функціонування державної системи СФД, розширення доступу до архівних документів.

До участі у розширеному засіданні колегії запрошено керівництво та відповідальних працівників Адміністрації Президента України, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства культури, Міністерства юстиції, Українського інституту національної пам`яті, ЦК профспілки працівників державних установ України, керівництво державних архівних установ, спеціальних установ страхового фонду документації, інститутів системи НАН України, представників громадськості, ЗМІ.

Контактна особа з питань акредитації ЗМІ:
Палій Марина (Укрдержархів)
273-30-54 pr@archives.gov.ua

На початок
На початок