Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Прес-реліз
Державна архівна служба України
Центральний державний архів зарубіжної україніки
Київський міський будинок учителя

Документальна виставка

"Українські навчальні заклади та наукові осередки за кордоном(1920–1930-ті рр.)"

20 листопада о 14.00 у приміщенні Київського міського будинку учителя (вул. Володимирська, 57) відбудеться відкриття документальної виставки "Українські навчальні заклади та наукові осередки за кордоном (1920–1930-ті рр.)", у якій представлено документи Центрального державного архіву зарубіжної україніки.

У період між двома світовими війнами українська політична еміграція, причетна до процесів українського державотворення 1917–1921 рр., поставила за мету зберегти себе як частину українського етносу та заявити про українців у світі. Одним із шляхів досягнення цієї мети стало заснування на чужині, передусім у Чехословаччині, навчальних та наукових закладів. Роль і значення українських еміграційних наукових та навчальних осередків у справі виборювання незалежної України сформулював голова Директорії УНР Симон Петлюра:

"Наша боротьба не закінчилася відступом Уряду та Армії поза межі Батьківщини… Закон розподілу національних сил поклав на нас – тих, що живуть тепер на чужині, – певну пайку праці, яку тільки ми – і більше ніхто – й можемо виконати".Саме наукова діяльність, зазначав С. Петлюра, більш ніж будь-яка інша, здатна продемонструвати"нашу національну здібність до конструктивної праці і наявність за нами тих елементів державної творчості, що являються незаперечними доказами оправданности наших змагань в цьому напрямку".

Перебуваючи поза межами Батьківщини, українці заснували низку навчальних закладів та наукових товариств, зокрема, у Чехословаччині (Український вільний університет, Українську господарську академію, Український вищий педагогічний інститут ім. М. Драгоманова, Український інститут громадознавства, Історико-філологічне товариство, Український академічний комітет, Союз інженерів українців), Німеччині (Український науковий інститут у Берліні) та Польщі (Український науковий інститут у Варшаві).

На чужині українські науковці та викладачі розвинули, а здебільшого й започаткували основні напрями сучасної україністики, ознайомили світ з українством і вивели українську науку на світовий рівень.

На виставці представлено документи, які висвітлюють діяльність закордонних українських навчальних закладів та наукових осередків, розповідають про видатних українських науковців, які стояли біля витоків цих інституцій, містять роздуми політичних та громадських діячів щодо важливості розвитку української науки та освіти на чужині.

Виставка працюватиме до 30 листопада. Вхід вільний


Контактна особа – Романова Катерина Вікторівна, головний науковий співробітник відділу використання інформації документів ЦДАЗУ

Тел.: (044) 248-91-26, e-mail: v_vid@tsdazu.gov.ua

На початок
На початок