Проект

РІШЕННЯ
КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ АРХІВІВ УКРАЇНИ

м.Київ
17 лютого 2005 р.

Про підсумки роботи державних архівних установ
у 2004 році та їх завдання на 2005 рік

Колегія Держкомархіву України, розглянувши підсумки роботи державних архівних установ у 2004 році, відзначає, що їх діяльність була спрямована передусім на забезпечення потреб громадян, суспільства та держави у ретроспективній документній інформації, поповнення і збереження національної архівної спадщини для майбутнього. Основні показники розвитку архівної справи в Україні на 2004 рік виконано. Створено передумови для подальшого реформування документноінформаційної сфери. Розпочато підготовку проекту Державної програми розвитку архівної справи на 2006-2010 роки.

Колегія вирішує:

1. Звіт про виконання Плану розвитку архівної справи в Україні на 2004 рік та Основні підсумки діяльності державних архівних установ України у 2004 році взяти до відома.

2. Схвалити План розвитку архівної справи в Україні на 2005 рік, План науково-дослідної та методичної роботи державних архівних установ України на 2005 рік, План науково-видавничої роботи державних архівних установ України на 2005 рік, План роботи з кадрами державних архівних установ України на 2005 рік (додаються).

3. Відзначити успішну роботу у 2004 році Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів Вінницької, Волинської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Рівенської, Херсонської, Хмельницької та Чернігівської областей.

4. Керівництву, начальникам відділів Держкомархіву забезпечити:

5. Керівникам державних архівних установ:

6. Керівництву УНДІАСД:

7.Керівництву ДЕКС ЦДА України забезпечити організацію реалізації проекту реконструкції та розвитку комплексу споруд ЦДА України в м. Києві.


Голова Державного комітету архівів України,
Голова колегії
Г.В.Боряк


Секретар колегії
В.С.Оснач

На початок
На початок