ПРОГРАМА
Першого європейського семінару
з проблем попередження катастроф та відновлення архівів
"Архіви та катастрофи"

Робочі мови: українська, англійська
Регламент для виступів - 10 хв.,
для комп'ютерних презентацій - 15 хв.


Семінар ведуть:
Дарія НАЛЕНЧ (Польща),
Генеральний директор Генеральної дирекції
польських архівів, Віце-президент Європейського відділення МРА,
Ольга МУЗИЧУК (Україна),
директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Вступна секція

9.00-9.20

Архів у техногенному суспільстві: загрози та шляхи їх подолання

Ірина МАТЯШ, директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства

Перша секція:

Архіви і пожежі: Гуманітарна катастрофа у Кам'янці-Подільському

9.20-11.00

Веде: Геннадій БОРЯК,
Голова Державного комітету архівів України

10 квітня 2003 року: Пожежа і рятувальні дії
Комп'ютерна презентація, коментарі

Петро СЛОБОДЯНЮК, директор Держархіву Хмельницької області

Ушкоджені документи і втрачена інформація: Методи ідентифікації і реконструкції
Комп'ютерна презентація, коментарі

Олег КАЧКОВСЬКИЙ, керівник лабораторії Держ-архіву Хмельницької області

До Програми відтворення втраченого інформаційного масиву

Валентина ШАНДРА, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України

Надання допомоги Держархіву Хмельницької області Державним центром збереження документів НАФ

Людмила ТЕРЕЩУК, директор Державного центру збереження документів НАФ

Дискусія

11.00-11.15
кава-брейк

Друга секція:

Архіви і бібліотеки та повінь у Європі.
Аварія у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського

11.15-13.00

Веде: Дарія НАЛЕНЧ (Польща),
Генеральний директор Генеральної дирекції польських архівів, Віце-президент Європейського відділення МРА

Організаційно-управлінські рішення при ліквідації аварійної ситуації у бібліотеці

Людмила МУХА, заступник Генерального директора НБУВ

З досвіду реставрації та консервації обгорілих і перезволожених документів

Алла ЯЦЕНЮК, заступник директора,
Галина ШЕКУН, реставратор Державного центру збереження документів НАФ

Замороження як консерваційний засіб для збереження зволожених документів з паперової основи

Микола ОМЕЛЬЧЕНКО, в.о. зав. відділом наукових технологій збереження фондів Центру консервації і реставрації НБУВ

З досвіду реставрації ушкоджених документів

Анна ЧАЙКА, Генеральна дирекція польських архівів
Йорма ВАППУЛА, Національний архів Фінляндії
Чечілія ПРОСПЕРІ, Державна архівна служба, Міністерство культури Італії

Дискусія

13.00-14.00
Обід
(корп.1, 2-й поверх)

Третя секція:

Архіви та біологічні й геологічні загрози

14.00-15.30

Веде: Ольга МУЗИЧУК,
директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Вплив умов зберігання на фізичний стан документів

Ольга МУЗИЧУК, директор ЦДІА України, м. Київ

Вимоги охорони праці під час роботи з документами, ураженими плісневими грибами

Олена ВОЛОДІНА, зав. відділом фізико-хімічних та біологічних досліджень Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документо-знавства

Загроза архівної катастрофи через геологічні чинники
Відеопрезентація, коментарі

Лілія БІЛОУСОВА, заступник директора Державного архіву Одеської області

Дискусія

Заключна сесія:

Підготовленість до катастроф в архівах: що це означає?

15.30-16.00


ПРОГРАМА МIЖНАРОДНОГО СЕМIНАРУ

"Архівне законодавство України
та проблеми європейської і євроатлантичної інтеграції"

Робочі мови: українська, англійська.
Регламент для виступів - 10 хв.

Семінар ведуть:

Клес Гранштрьом (Швеція), президент Комітету з правових питань МРА

Костянтин Новохатський, перший заступник Голови Держкомархіву України

Перша секція:

"Модерне архівне законодавство"

9.00-13.00

Основні завдання і діяльність Комітету з правових питань Міжнародної ради архівів

Клес ГРАНШТРЬОМ (Швеція)

Модерне архівне законодавство України: стан та перспективи

Костянтин НОВОХАТСЬКИЙ (Україна)

Основні принципи законодавства з архівної справи та діловодства

Вікторас ДОМАРКАС (Литва)

Новий проект архівного законодавства Російської Федерації

Андрій АРТІЗОВ (Російська Федерація)

Проект Закону України "Про діловодство"

Георгій ПОРТНОВ (Україна)

Авторське право та архівні документи

Гері ПЕТЕРСОН (США)

кава-брейк
11.00-11.15

Проблеми вдосконалення українського архівного законодавства

Ігор УСЕНКО (Україна)

Архівні документи на захисті прав жертв нацизму

Євген МАКСИМЧУК (Україна)

Деякі правові питання діяльності архівних установ

Євген РОМІНСЬКИЙ (Україна)

Дискусія

Обід
13.00-14.00
(корп. 1, 2-й пов.)

Друга секція:

"Правові проблеми функціонування електронних документів"

14.00-15.00

Проблеми автентичності електронних документів

Джозеф ЦВІКЕР (Швейцарія)

Автоматизовані системи діловодства в Секретаріаті Кабінету Міністрів України

Михайло ЛІВІНСЬКИЙ (Україна)

Закон України "Про електронний документ і електронне діловодство" та проблеми його впровадження

Олександр МАРЧУК (Україна)

Електронний документ у системі сучасного діловодства

Сергій КУЛЕШОВ (Україна)

Третя секція:

"Юридичні проблеми реституції архівних документів"

15.00-16.00

Контроверсії довкола міжнародних юридичних підстав регулювання архівних претензій

Владислав СТЕМПНЯК (Польща)

Діяльність Державної служби контролю за ввезення, вивезенням і переміщенням культурних цінностей: досвід 10 років

Олександр ФЕДОРУК (Україна)

Палестинські архіви: історія розпорошення, збирання і реконструкція

Халід Хафіз Абу Дайен (Палестина)

Юридичні аспекти реституції культурних цінностей

Віктор АКУЛЕНКО (Україна)

Переміщені архіви: спадщина поділеного світу

Георгій ПАПАКІН (Україна)

Дискусія

На початок
На початок