Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу   

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ

Держкомархів України
вул. Солом'янська, 24, м. Київ, 03110
Тел. 275-27-77, факс 275-36-55
E-mail: mail@archives.gov.ua
Web: http: // www.archives.gov.ua
Код ЄДРПОУ 00018490

04.07.2006 № 01-739
На № 16/7-1190 від 08.06.2006

  Міністру будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства України

Качуру П. С.

Про користування приміщеннями ЦДАМЛМ


Шановний Павле Степановичу!


Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, що підпорядковується Державному комітету архівів, займає приміщення колишньої бурси, яка входить до переліку об'єктів нерухомої культурної спадщини Національного заповідника "Софія Київська", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 р. № 500.

Зазначене приміщення ще наказом Голови Київського губревкому від 21 липня 1920 року було передане Архівному Управлінню під Головний Архів і відповідно до постанови ВУЦВК від 22 вересня 1922 р. закріплене за архівними установами.

Постановою Ради Міністрів УРСР від 4 травня 1966 р. № 357 було створено Центральний державний архів-музей літератури та мистецтва Української РСР і передбачено розміщення його у приміщенні Центрального державного історичного архіву УРСР по вул. Володимирській, 22-а. У 1970 р., після переміщення інших центральних державних архівів УРСР до спеціально збудованого комплексу по вул. Солом'янській, 24 архів-музей стає єдиним користувачем приміщень колишньої бурси та флігеля бурси.

До комплексу споруд архіву-музею відносяться і перебувають на його балансі гараж та басейн, який є складовою частиною технологічного обладнання - системи кондиціювання повітря у архівних сховищах та приміщеннях архіву-музею.

Увесь час використання приміщень архівні установи підтримували їх у належному вигляді, забезпечували необхідні ремонт та реставрацію.

За погодженням з Державним комітетом архівів Центральним державним архівом-музеєм літератури і мистецтва України вирішено питання про передачу флігеля, як приміщення у якому не розташовані архівні та музейні сховища до Національного заповідника "Софія Київська".

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України є унікальним і одним із найбільших архівних сховищ Європи літературно-мистецького профілю, який зберігає у своїх архівних і музейних сховищах документи, музейні предмети та друковані видання особового і громадського походження, що характеризують історію літератури і мистецтва України з 18 століття до наших днів. До постійної музейної експозиції Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України належить комплекс меморіальних кабінетів видатних діячів української культури 20 століття.

Головними завданнями Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України є збереження і популяризація культурної спадщини України, тому Указ Президента України від 30 грудня 2005 р. № 1881/2005 "Про невідкладні заходи щодо відродження Софії Київської як загальнонаціонального духовного центру" в частині "…переміщення з цієї території організацій, діяльність яких не відповідає функціональному призначенню Заповідника;" не може бути застосований.

До того ж мушу зауважити, що стаття 13 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" передбачає, що переміщення архівних установ з приміщень, які вони займають, без надання іншого рівноцінного приміщення, упорядкованого для зберігання архівних документів, забороняється.


З повагою,
Голова Державного комітету      Г. В. Боряк

На початок
На початок