Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

CITRA-2006:
"Спільна пам'ять через глобалізацію" - ХХХІХ Міжнародна конференція
Круглого столу архівів

(Кюрасао, Антільські острови, Нідерланди, 20-26 листопада 2006 р.)

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 18.10.2006 р. № 37223/6/1-06 взяли участь у ХХХІХ Міжнародній конференції Круглого столу архівів (CITRA) та Генеральній асамблеї Міжнародної ради архівів (МРА), що відбулися 19-26 листопада 2006 р. у Кюрасао, Антільські острови (Нідерланди).

У традиційному (щорічному) всесвітньому форумі архівістів взяли участь близько 220 делегатів, переважно керівників архівних служб, національних архівів та національних професійних асоціацій, із 78 країн світу. До складу української делегації входили Голова Державного комітету архівів України Ольга Гінзбург та Перший заступник Голови Геннадій Боряк.

Форум у Кюрасао є другим у серії міжнародних конференцій Круглого столу архівів на 2005-2007 рр. на загальну тему "Архіви, різноманітність і глобалізація". Тема цьогорічного зібрання - "Спільна пам'ять через глобалізацію". Вона логічно продовжує попередню, пов'язану з питаннями комплектування і збереження архівних документів в епоху прискореної глобалізації. Феномен "спільної пам'яті" за умов відкритих кордонів і ринків, виникнення Інтернету як потужного засобу комунікації і універсального інструменту доступу до інформації - одна з провідних проблем, що турбують нині міжнародне архівне співтовариство, з огляду на об'єктивні процеси творення єдиного світового інформаційного простору, в якому національні сегменти архівних інформаційних ресурсів посідають чільне місце, а відтак проблема оптимізації інтелектуального доступу до них є ключовою для національних архівних служб.

У контексті обговорюваних у рамках трьох пленарних сесій 21-23 листопада основних тем - "Жертви рабства і переміщення народів: до історії забутого", "Спільні зусилля - спільні джерела: підходи до архівів міграції", "Спільні джерела: підходи до спільної історії через кордони поділу" - неодноразово дискутувалися проблеми, що є актуальними не лише для архівів країн регіону, де проводився форум, але й для європейських держав, як от: спільна архівна спадщина; переміщені в результаті військових конфліктів або розпаду імперій архіви; колоніальні архіви; архіви колишніх репресивних режимів; архіви міжнародних організацій у національних архівах; онлайновий доступ до архівів тощо.

Запропонований секретаріатом Міжнародної ради архівів (МРА) новий формат форуму передбачав проведення його основної частини у вигляді засідання дискусійних груп за проблемами, що пропонуються делегатами, з подальшим інформуванням делегатів про результати обговорення на пленарних засіданнях. Відбулися засідання понад 20 дискусійних груп.

Заступник Голови Держкомархіву Геннадій Боряк очолив одну з дискусійних груп щодо міжнародного співробітництва з попередження крадіжок і незаконних міграцій архівних документів у світі (21 листопада). У дискусії взяли участь делегати з 9 країн, у тому числі - віце-президент МРА Міцуокі Кікучі (Японія) та директор Національного архіву Швеції Томас Лідман, відповідальний у Європейському бюро національних архівів за розробку заходів щодо попередження архівних крадіжок, який виступив дискутантом на засіданні.

Основну доповідь було представлено у вигляді брошури, опублікованої головуючим (Thefts in Archives as Global Danger: How to Respond New Challenges and Prevent Losses. - Kyiv, 2006), із зразками викрадених архівних документів, що продавалися на аукціонах світу. Учасники підтримали пропозиції головуючого і дискутанта щодо необхідності створення постійного супроводу спеціальних баз даних викрадених, віднайдених на аукціонах та "чорних ринках" і повернутих до архівів документів на зразок тих, що функціонують стосовно викрадених мистецьких цінностей. Вирішено максимально використати існуючу європейську бібліотечну мережу "Лібер". Наголошено на актуальності цієї проблеми та необхідності проведення спеціального європейського міжнародного форуму з питань запобігання крадіжкам у державних архівах, ймовірно у 2007 р.

Українська делегація взяла також участь у засіданнях інших дискусійних груп, зокрема на тему "Геноцид та тюремні архіви", під час якого обговорювалися різні аспекти доступу та використання архівів нацистських, радянських, латиноамериканських, африканських концтаборів та інших місць примусового утримання, архівно-слідчих справ та інших особових документів жертв політичних репресій тощо. Підтримано рішення учасників звернутися до ЮНЕСКО щодо опрацювання нового Звіту про архіви репресивних режимів, на зразок документу, поширеного ЮНЕСКО у середині 1990-х років.

Під час засідання Генеральної асамблеї МРА (23-24 листопада) було заслухано традиційні щорічні звіти: Президента МРА, скарбника, Програмної та Ревізійної комісій, ухвалено протокол попередньої асамблеї (Абу-Дабі, 2005 р.), а також зміни до статуту МРА тощо.

На засіданні ухвалено розподіл членів МРА за категоріями сплати членських внесків. Найбільшими донорами МРА визначено США (100 тис. євро), Японія (60 тис.), ФРН, Великобританія (по 50 тис.), Китай, Італія (30 тис.), Австралія, Канада, Індія, Південна Корея (по 25 тис.). Члени ЄС та інші європейські країни (Австрія, Бельгія, Данія, Фінляндія, Франція, Ісландія, Ніндерланди, Норвегія, Швеція, Швейцарія) сплачуватимуть по 15 тис., Російська Федерація - 20 тис. євро. Розмір щорічного членського внеску для України, так само як для Польщі, Чеської Республіки, Греції, Угорщини, Ірландії, Румунії визначено у 5 тис. євро.

Учасники засідання ознайомилися із зверненням "МРА обличчям до майбутнього". По суті, цей документ є програмою реформування організації, що має бути втілена в життя вже в 2007 р.

У ньому наголошено на виключній ролі міжнародної організації, що нині об'єднує членів у 190 країнах світу і від часу свого заснування у 1948 р. досягла незаперечних успіхів у справі розвитку архівів й впровадження міжнародних стандартів в архівній сфері.

Констатовано, що МРА має бути організацією-лідером сильної команди, яка прислухається до потреб і вчиться у своїх членів, гнучко відповідає на виклики, працює у тісному партнерстві з організаціями (фондоутворювачами).

Ключовими стратегічними проблемами, що потребують невідкладного вирішення, визнано:

У доповіді "Програмна діяльність, 2006-2008", представленої учасникам Генеральної асамблеї, викладено пріоритетні сфери діяльності архівних служб світу на нинішньому етапі, що їх можна звести до наступних позицій:

  1. Пропаганда діяльності і сприяння архівам.
  2. Електронні документи, електронне діловодство та електронні архіви.
  3. Збереження. Підготовленість до катастроф.
  4. Професійна освіта.
  5. Розробка і запровадження стандартів.
  6. Комунікації. Публікації.

Традиційний пакет резолюцій Генеральної асамблеї складався з двох блоків. Перший - Загальні резолюції:

Другим був пакет Професійних резолюцій, що стосуються, зокрема:

Після остаточної редакції резолюції буде розіслано усім членам МРА як звернення учасників форуму до міжнародних організацій, до урядів і народів світу.

У рамках форуму відбулася чергова презентація важливого гуманітарного проекту "Архіви і права людини", що передбачає створення всесвітнього електронного довідника архівних джерел під назвою "Порушення прав людини" (Human Rights Violations: An International Guide to Archival Sources. Проведено консультації з секретаріатом МРА щодо подальшої участі державних архівів України у проекті.

Під час відрядження проведено низку двосторонніх консультацій, зокрема з представниками державної архівної служби Болгарії та директором Департаменту архівів і діловодства МВС Словаччини - щодо остаточного погодження і підписання у 2007 р. договорів про співробітництво між архівними службами; з керівництвом Департаменту архівів Литви - щодо участі України у Міжнародній документальній виставці з нагоди 1000-ліття Литовської держави (Вільнюс, 2009); з керівництвом Росархіву - щодо конкретних позицій Програми співробітництва на найближчі роки; з Національним архівістом США - стосовно досвіду американських колег у попередженні "внутрішніх" крадіжок та встановлення конструктивних контактів з колекціонерами антикваріату.

З віце-президентом Генеалогічного товариства Юта Вейном Меткалфом (США) обговорено питання щодо позиції державної архівної служби України з проблеми створення Єврейським генеалогічним товариством (США) т. зв. "індексів" до метричних книг з українських архівів.

З колегами із Польщі, Італії, Канади, Франції інших країн обговорювалися поточні питання діяльності національних архівів.

На початок
На початок