Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 лютого 2006 р. № 92

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
розвитку архівної справи на 2006-2010 роки

Загальна частина

Архівна справа є важливою складовою інформаційної та культурної сфери життєдіяльності суспільства, що охоплює наукові, організаційні, правові, технологічні, економічні та інші питання, пов'язані з нагромадженням, обліком, зберіганням юридичними і фізичними особами архівних документів та використанням відомостей, що в них містяться.

Реалізацію державної політики у сфері архівної справи і діловодства забезпечують 789 архівних установ, з них 642 - державної та 147 - комунальної форми власності.

Стан архівної сфери потребує вжиття кардинальних заходів.

Матеріально-технічна база державних архівних установ не відповідає сучасним стандартам і потребам, внаслідок чого реальною стала загроза втрати частини Національного архівного фонду.

У сховищах державних архівних установ не вистачає засобів пожежогасіння і протипожежної сигналізації. Відсутність систем кондиціювання не дає можливості забезпечити у сховищах оптимальний волого-температурний режим, дотримання нормативних фізико-хімічних показників збереженості документів. Протягом багатьох років не проводиться робота із створення копій для страхового фонду і фонду користування документами, зокрема переведення інформації на інші носії з метою її збереження у разі втрати або пошкодження оригіналів, та з відновлення згасаючих текстів, а також якісна реставрація документів. Значну кількість державних архівних установ не забезпечено постами позавідомчої охорони, не оснащено сучасними системами охоронної сигналізації.

Недостатність фінансування не дає змоги планомірно і повноцінно поповнювати Національний архівний фонд документами культурної спадщини, у тому числі такими, що перебувають за кордоном, та іноземного походження, що стосуються історії України, а також проводити роботу з їх виявлення, взяття на облік, копіювання.

Багато проблем виникає з розширенням сфери електронного документотворення та документообігу. Не впроваджуються в архівну справу новітні інформаційно-комунікаційні технології. Внаслідок цього величезний інформаційний потенціал Національного архівного фонду мінімально використовується для задоволення зростаючого попиту громадян, держави і суспільства на інформацію, а також стає реальною загроза безповоротної втрати значної частини сучасної цінної інформації - документів та інших ресурсів в електронному вигляді.

Потребує державної підтримки робота з підготовки кадрів для архівних установ і проведення наукових досліджень у галузі архівознавства, документознавства та інформатизації.

Через нестачу матеріально-технічних, фінансових і трудових ресурсів архівні установи не в змозі створити працівникам і користувачам необхідні умови для роботи з документами.

Розв'язання перелічених та інших проблем передбачається Державною програмою розвитку архівної справи на 2006-2010 роки (далі - Програма).

Мета та основні завдання

Мета Програми полягає у створенні належних умов для зберігання, збільшення та використання Національного архівного фонду, сприяння інтеграції архівної справи України в європейський та світовий інформаційний та науковий простір.

Основними завданнями Програми є:

Для виконання завдань Програми передбачається здійснити заходи згідно з додатком.

Програма дасть змогу сконцентрувати зусилля центральних, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості на виконанні визначених завдань та забезпечити ефективне проведення державної політики у сфері архівної справи і реалізацію середньострокової стратегії її розвитку на 2006-2010 роки.

Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється в межах коштів, передбачених центральним та місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, відповідальним за виконання Програми, у державному і місцевих бюджетах, а також за рахунок інших джерел.

Орієнтовний обсяг фінансування завдань Програми становить 456777, 3 тис. гривень, у тому числі з державного бюджету - 435708, 1 тис, місцевих бюджетів - 21069, 2 тис. гривень.

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

Координація роботи і контроль
за виконанням Програми

Координацію роботи і контроль за виконанням Програми здійснює Держкомархів.

Для організації виконання Програми Держкомархів утворює міжвідомчу робочу групу


Додаток до Програми

План заходів щодо розвитку архівної справи в 2006-2010 роках
Файл у форматі RTF+ZIP (68 KБ)

На початок
На початок