Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Система обліку публічної інформації, розпорядником якої є Державна архівна служба України

2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

Номер обл. картки Назва документа Номер документа Дата створення документа Дата надходження документа Джерело інформації Підстава для внесення інформації до категорії з обмеженим доступом Строк обмеження доступу до інформації Галузь Тип, носій Вид Проекти рішень Форма зберігання документа Місце зберігання документа
1 Про утворення евакуаційної комісії Державного департаменту страхового фонду документації 1 05.01.2012 - Державний департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
2 Про організацію в Укрдержархіву проведення консультацій з громадськістю на урядовому веб-сайті “Громадське суспільство і влада” 2 05.01.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
3 Про забезпечення інформаційно-комунікацій-ного супроводження суспільно значущих заходів та взаємодію з засобами масової інформації і громадськістю 3 16.01.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
4 Про скасування наказів Укрдержархіву від 03.10.2011 № 67 та 24.10.2011 № 80 4 17.01.2012 - Сектор нормативно-правового забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
5 Про чисельність працівників центральних державних архівних установ 5 17.01.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
6 Про затвердження форми і опису службового посвідчення Укрдержархіву 6 17.01.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
7 Про введення в дію штатного розпису Укрдержархіву на 2012 рік 7 18.01.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
8 Про поліпшення роботи із запитами та зверненнями учасників ліквідації аварії на ЧАЕС 8 23.01.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
9 З оголошення рішення колегії Украдержархіву від 17 січня 2012 року “Про участь делегації українських архівістів у XVII Міжнародному конгресі архівів “Виклики та зміни”, що проходитиме 20-24 серпня 2012 року у Брісбені, Австралія” 9 24.01.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
10 Про проведення перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного департаменту страхового фонду документації 10 24.01.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
11 Про прийняття та надання чинності СОУ 75.2-37763687-015:2012 11 27.01.2012 - Департамент організації архівної роботи; Державний департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
12 Про прийняття та надання чинності СОУ 75.2-37763687-014:2012 12 27.01.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
13 Про розподіл функціональ-них обов’язків у керівництві Укрдержархіву 13 31.01.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
14 Про затвердження складу колегії ЦДАМЛМ України 14 31.01.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
15 Про затвердження складу колегії ЦДАЗУ України 15 31.01.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
16 Про внесення змін до складу колегії Укрдержархіву 16 31.01.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
17 Про організацію внесення анотованих переліків унікальних документів НАФ музеїв та бібліотек на розгляд Центральної експертно-перевірної комісії Укрдержархіву 17 01.02.2012 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
18 Про проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків за підсумками роботи у 2011 році 18 03.02.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
19 Про внесення змін до наказу Держкомархіву від 15.02.2010 № 22 «Про затвердження складу колегії ЦДАВО України» 19 08.02.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
20 Про проведення практики студентів 20 20.02.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
21 Про невідкладну організацію роботи із позапланового перевіряння наявності документів у Держархіві Харківської області та посилення контролю за рухом справ у державних архівах 21 20.02.2012 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
22 Про внесення змін до складу науково-технічної ради Державного департаменту страхового фонду документації 22 21.02.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
23 Про перелік посадових осіб Державного департаменту СФД, яким надано право першого та другого підписів 23 22.02.2012 - Фінансово-економічне управління - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
24 Про затвердження орієнтовного переліку посад працівників з ненормованим робочим днем у державних архівних установах та установах страхового фонду документації 24 22.02.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
25 Про скасування наказів Державної архівної служби 25 23.02.2012 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
26 Про надання чинності Інструкції І-75.2-37763687-0008:2011 26 24.02.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
27 Про віднесення державних архівних установ України до груп за оплатою праці керівників і спеціалістів 27 24.02.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
28 Про затвердження Положення про експертну комісію Державної архівної служби України 28 01.03.2012 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
29 З оголошенням рішення колегії Укрдержархіву від 28.02.2012 «Про підсумки роботи архівних установ та установ страхового фонду документації у 2011 році та завдання на 2012 рік» 29 03.03.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
30 Про оцінювання результатів діяльності державних службовців Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва 30 03.03.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
31 Про внесення змін до наказу Укрдержархіву від 08.12.2011 № 114 Про затвердження складу колегії Центрального державного електронного архіву 31 06.03.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
32 Щодо участі у підписанні Договору про співробітництво між Державною архівною служби України та Національним архівом Республіки Куба 32 06.03.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
33 Про забезпечення Єдиного веб-порталу «Архіви України» фотоматеріалами про діяльність Укрдержархіву 33 12.03.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
34 Про внесення змін до наказу Укрдержархіву від 16.01.2012 № 3 «Про забезпечення інформаційно-комунікаційного супроводження суспільно значущих заходів та взаємодію з засобами масової інформації і громадськістю» 34 12.03.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
35 Про проведення перевірки фінансової діяльності Державної наукової архівної бібліотеки, м. Київ 35 14.03.2012 - Фінансово-економічне управління - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
36 Про підготовку та відзначення 20-ї річниці з дня створення державної системи СФД України 36 14.03.2012 - Державний департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
37 Про внесення змін до наказу Укрдержархіву від 17.11.2011 № 101 «Про затвердження складу нормативно-методичної комісії Державної архівної служби України 37 16.03.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
38 Про створення організаційного комітету Укрдержархіву з проведення Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» 38 19.03.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
39 Про проведення перевірки діяльності Державного архіву Харківської області 39 19.03.2012 - Керівництво - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
40 Про галузеву програму роботи з керівниками установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву 40 19.03.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
41 Про введення в дію штатного розпису Укрдержархіву на 2012 рік 41 19.03.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
42 З оголошенням рішення колегії Укрдержархіву від 20.03.2012 «Про стан усунення недоліків, виявлених під час комплексної перевірки діяльності ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного в 2011 році» 42 26.03.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
43 З оголошенням рішення колегії Укрдержархіву від 20.03.2012 «Про стан виконавської дисципліни та удосконалення контролю у центральному апараті Укрдержархіву 43 26.03.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
44 Про створення комісій з питань передачі цілісних майнових комплексів бюджетних установ 44 27.03.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
45 Про посилення контролю за станом виконавської дисципліни працівників апарату Укрдержархіву 45 27.03.2012 - Керівництво - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
46 Про внесення змін до складу редакційної колегії науково-практичного журналу «Архіви України», затвердженого наказом Укрдержархіву від 09.08.201 № 28 46 28.03.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
47 Про проведення ідентифікації, експертизи цінності та грошової оцінки документів 47 30.03.2012 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
48 Про затвердження регламенту Державної архівної служби України 48 30.03.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
49 Про підсумки щорічної оцінки діяльності державних службовців центральних державних архівів у 2011 році 49 30.03.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
50 Про внесення змін до наказу Укрдержархіву від 22.08.2011 № 46 50 30.03.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
51 Про організацію прийому делегації баварських архівістів у період з 14 по 16 травня 2012 року 51 03.04.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
52 Про покладення обов’язків по контролю та забезпеченню матеріально-технічними засобами 52 04.04.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
53 З оголошенням рішення колегії Укрдержархіву від 03.04.2012 «Про заходи щодо усунення недоліків, виявлених Державною архівною службою у ході перевірки дотримання Державним архівом Харківської області вимог щодо забезпечення збереженості документів НАФ» 53 04.04.2012 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
54 Щодо участі у підписанні Угоди про співробітництво між Державною архівною службою України та Архівом Югославії 54 05.04.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
55 Про підготовку довідково-інформаційного видання про тимчасову нацистську окупацію м. Конотоп 55 05.04.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
56 Про внесення змін до наказу Укрдержархіву від 16.12.2011 № 123 56 09.04.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
57 Про участь у заходах з вшанування пам’яті жертв насильного вивезення мирного населення з території окупованої України на примусові роботи в роки Великої Вітчизняної війни 57 09.04.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
58 Про проведення в Україні 27 травня-1 червня 2012 року тристоронньої зустрічі керівників державних архівних служб України, Росії та Білорусі за участю директорів державних архівних установ цих держав та міжнародної наукової конференції «Стан, проблеми та перспективи діяльності регіональних архівів» 58 09.04.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
59 Про участь державних архівних установ у відзначенні 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років 59 09.04.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
60 Про участь в урочистих заходах з нагоди 90-річчя системи державних архівних установ Республіки Білорусь та 85-річчя Національного архіву Республіки Білорусь 60 09.04.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
61 Про проведення комплексної перевірки діяльності галузевого державного архіву Державної прикордонної служби України 61 09.04.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
62 Щодо участі у ХVІІ Міжнародному конгресі архівів «Виклики та зміни», 19-25 серпня 2012 року у Брісбені, Австралія 62 11.04.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
63 Про покладення обов’язків по надсиланню документів через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади 63 11.04.2012 - Керівництво - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
64 Про участь ЦДІАК України в організації та проведенні міжнародної виставки «Реліквії старого Київського самоврядування» (25 травня-10 вересня) 64 13.04.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
65 Про організацію виставки оригіналів архівних документів 65 18.04.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
66 Про участь державних архівів у заходах з відзначення у 2012 році 125-річчя від дня народження двічі Героя Радянського союзу Ковпака С.А. 66 19.04.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
67 З оголошенням рішення колегії Укрдержархіву від 19.04.2012 «Про стан фінансової діяльності Державної наукової архівної бібліотеки, м. Київ» 67 19.04.2012 - Фінансово-економічне управління - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
68 Про затвердження Положення про архів Державної архівної служби України 68 20.04.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
69 Про організацію цивільного захисту (цивільної оборони) Державної архівної служби України 69 20.04.2012 - Сектор режимно-секретної та мобілізаційної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
70 Про затвердження Положення про Північно-східний регіональний центр страхового фонду документації 70 20.04.2012 - Керівництво - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
71 Про затвердження Положення про Північний регіональний центр страхового фонду документації 71 20.04.2012 - Керівництво - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
72 Про затвердження Положення про Південно-східний регіональний центр страхового фонду документації 72 20.04.2012 - Керівництво - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
73 Про затвердження Положення про Південно-західний регіональний центр страхового фонду документації 73 20.04.2012 - Керівництво - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
74 Про затвердження Положення про Південний регіональний центр страхового фонду документації 74 20.04.2012 - Керівництво - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
75 Про затвердження Положення про Кримський регіональний центр страхового фонду документації 75 20.04.2012 - Керівництво - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
76 Про затвердження Положення про Західний регіональний центр страхового фонду документації 76 20.04.2012 - Керівництво - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
77 Про затвердження Положення про Донбаський регіональний центр страхового фонду документації 77 20.04.2012 - Керівництво - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
78 Про заходи щодо відзначення Дня Перемоги 78 24.04.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
79 Про внесення змін до наказу Укрдержархіву від 09.04.2012 № 58 79 25.04.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
80 Про затвердження Статуту науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії 80 28.04.2012 - Державний департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
81 Про відзначення Міжнародного дня музеїв та 107 річниці з дня народження Українського драматурга О. Корнійчука 81 28.04.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
82 Про прийняття права власності на СОУ комплексу «Страховий фонд документації», прийняття та надання їм чинності у системі 82 28.04.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
83 Про проведення комплексної перевірки діяльності Державного архіву Івано-Франківської області 83 03.05.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
84 Про опублікування відомостей, зазначених у поданих деклараціях Гінзбург О.П., Воронін В.М., Музичук О.В. 84 03.05.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
85 Про закріплення державного майна за установами СФД на праві оперативного управління 85 04.05.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
86 З оголошення рішення колегії Укрдержархіву від 19.04.2012 «Про стан і перспективи міжнародного співробітництва Державної архівної служби, СФД та державних архівних установ» 86 04.05.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
87 Про проведення комплексної перевірки діяльності Державного архіву Харківської області 87 10.05.2012 - Керівництво - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
88 Про участь державних архівів у заходах у зв’язку з 70-ми роковинами Корюківської трагедії 88 16.05.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
89 Про внесення змін до наказу Укрдержаврхіву від 09.04.2012 № 58 89 21.05.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
90 Про проведення перевірки фінансової діяльності ЦДАГО 90 21.05.2012 - Фінансово-економічне управління - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
91 З оголошення рішення колегії Укрдержархіву від 17.05.2012 «Про стан архівної справи у галузевому державному архіві Державної прикордонної служби України» 91 22.05.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
92 Про організацію та проведення у жовтні 2012 року в мм. Феодосія, Ялта спільної українсько-вірменської виставки «Історія Вірменської церкви в Криму» 92 25.05.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
93 Про внесення змін до наказу Укрдержаврхіву від 09.04.2012 № 58 93 25.05.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
94 Про внесення змін до наказу Укрдержархіву від 18.08.2011 № 44 «Про затвердження положень про структурні підрозділи Укрдержархіву» 94 25.05.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
95 Про участь державних архівних установ у відзначенні 16-ї річниці Конституції України 95 05.06.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
96 Про проведення планової контрольної перевірки діяльності ЦДНТА України 96 08.06.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
97 Про затвердження Положення про преміювання працівників Державного департаменту страхового фонду документації 97 08.06.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
98 Про проведення планової контрольної перевірки діяльності Держархіву Чернігівської області 98 08.06.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
99 Про оголошення конкурсу науково-методичних і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії за 2011 рік 99 12.06.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
100 Про оголошення рішення колегії Укрдержархіву від 17.05.2012 «Про стан виконання антикорупційного законодавства в апараті Укрдержархіву, Державному департаменті СФД, центральних державних архівних установ, Держархіві в Автономній Республіці Крим, держархівах областей, міст Києва і Севастополя» 100 12.06.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
101 Про покладання функцій з проведення внутрішнього аудиту 101 18.06.2012 - Фінансово-економічне управління - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
102 З оголошенням рішення колегії Укрдержархіву від 19.06.2012 «Про стан фінансової діяльності Центрального державного архіву громадських об’єднань України» 102 20.06.2012 - Фінансово-економічне управління - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
103 Про внесення змін до наказу Укрдержархіву від 07.12.2011 № 111 103 21.06.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
104 Про організацію роботи із науково-технічного опрацювання документів фондів у Державному архіві Харківської області та інших державних архівах 104 21.06.2012 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
105 Про затвердження Заходів щодо економічного та раціонального використання державних коштів 105 22.06.2012 - Фінансово-економічне управління - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
106 Про закріплення державного майна за установами СФД на праві оперативного управління 106 25.06.2012 - Керівництво - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
107 Про закріплення державного майна за установами СФД на праві оперативного управління 107 25.06.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
108 Про оголошення рішення колегії Укрдержархіву від 19.06.2012 "Про стан виконання Державною архівною службою у І півріччі 2012 року завдань, визначених актами і дорученнями Президента України , Кабінету Міністрів України у сфері державної кадрової політики" 108 02.07.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
109 Про відрядження делегації українських архівістів до м. Мюнхен (ФРН) 109 02.07.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
110 Про затвердження складу колегії Центрального державного архіву громадських об’єднань України 110 03.07.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
111 Про проведення комплексної перевірки діяльності Держархіву Донецької області 111 04.07.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
112 Про затвердження складу колегії Центрального державного науково-технічного архіву України 112 05.07.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
113 Про оголошення рішення колегії Укрдержархіву від 19.06.2012 «Про стан архівної справи в Державному архіві Івано-Франківської області» 113 05.07.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
114 Про ведення військово-облікової роботи 114 05.07.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
115 Про внесення змін до наказу Укрдержархіву від 22.08.2011 № 46 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в Укрдержархіві» 115 05.07.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
116 Про організацію контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами та дорученнями Президента України, актами та протокольними рішеннями Кабінету Міністрів України 116 05.07.2012 - Керівництво - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
117 Про внесення змін до складу колегії Укрдержархіву 117 05.07.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
118 Про скасування деяких наказів Державного комітету архівів України 118 06.07.2012 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
119 Про створення відділу капітального будівництва 119 06.07.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
120 Про затвердження Інструкції з діловодства в Державній архівній службі 120 06.07.2012 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
121 Про порядок визначення, затвердження, використання фонду оплати праці та складання штатного розпису працівників установ, що належать до сфери управління Державної архівної служби України 121 06.07.2012 - Фінансово-економічне управління - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
122 Про участь державних архівних установ у відзначенні Дня Державного Прапора України та 21-ї річниці незалежності України 122 12.07.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
123 Про затвердження трудомісткості робіт, що забезпечують науково-організаційну діяльність НДІ мікрографії на 2013 рік 123 17.07.2012 - Державний департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
124 Про проведення планової контрольної перевірки діяльності Держархіву в Автономній Республіці Крим 124 19.07.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
125 Про передачу автомобіля та створення спільної комісії з приймання-передачі автомобіля 125/669/7 20.07.2012 - Укрдержархів, Мінюст - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
126 Про введення в дію рішення колегії від 18.07.2012 «Про стан усунення недоліків, виявлених під час комплексної перевірки Держархіву Чернігівської області 126 20.07.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
127 Про введення в дію рішення колегії від 18.07.2012 «Про стан усунення недоліків, виявлених під час комплексної перевірки у ЦДНТА України» 127 20.07.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
128 Про проведення випробувань мікрофільму 128 24.07.2012 - Державний департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
129 Про участь державних архівних установ у відзначенні у 2012 році Дня партизанської слави 129 01.08.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
130 Про результати конкурсу науково-методичних і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії за 2011 рік 130 01.08.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
131 Про прийняття та надання чинності змінам до СОУ 75.2-00010103-004:2009 131 01.08.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
132 Про прийняття та надання чинності змінам до СОУ 75.2-00010103-005:2005 132 01.08.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
133 Про прийняття та надання чинності змінам до СОУ 75.2-00010103-003:2008 133 01.08.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
134 Про призначення головного технолога в системі установ страхового фонду документації 134 01.08.2012 - Державний департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
135 Про внесення змін до наказу Укрдержархіву від 09.08.2011 № 29“Про склад Головної редакції колегії Укрдержархіву з підготовки архівних документів за Програмою “Архівні зібрання України” 135 06.08.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
136 Про введення в дію рішення колегії від 18.07.2012 «Про стан виконавської дисципліни та удосконалення контролю у центральному апараті Укрдержархіву» 136 06.08.2012 - Керівництво - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
137 Щодо участі у заходах з відзначення 200-річчя війни 1812 року та консультаціях з керівництвом Федерального архівного агентства (Російська Федерація), 30.08-2.09.2012 р., м. Москва 137 06.08.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
138 Про участь у робочих засіданнях 13-ї Загальної конференції Євро-Азійського регіонального відділення (ЄВРАЗІКА) Міжнародної Ради архівів, Консультативної ради керівників державних архівних служб держав – учасниць СНД та міжнародної наукової конференції (2-7 жовтня 2012 року, м. Ташкент, Республіка Узбекистан) 138 06.08.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
139 Про підготовку виставки фото- та архівних документів і матеріалів, присвяченої українському письменнику, громадському діячу П.А. Загребельному 139 08.08.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
140 Про внесення змін до складу редакційної колегії «Вісника Державної архівної служби України», затвердженого наказом Укрдержархіву від 11.08.2011 № 33 140 09.08.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
141 Про внесення змін до наказу Укрдержархіву від 12.07.2012 № 122 «Про участь державних архівних установ у відзначенні Дня Державного Прапора України та 21-ї річниці незалежності України» 141 10.08.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
142 Про внесення змін до персонального складу Експертної комісії з визначення трудомісткості робіт у державній системі СФД, затвердженого наказом Укрдержархіву від 01.11.2011 № 86 142 10.08.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
143 Про зміну назви Дирекції по експлуатації комплексу споруд центральних державних архівів України 143 10.08.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
144 Про перереєстрацію легкового автомобіля «Opel Astra» 144 14.08.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
145 Про посилення протипожежного захисту в архівних установах 145 15.08.2012 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
146 Про організацію роботи щодо розроблення профілів професійної компетенції посад державної служби 146 15.08.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
147 Про зарахування на баланс легкового автомобіля «Opel Astra» 147 16.08.2012 - Фінансово-економічне управління - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
148 Про внесення змін до плану заходів Програми здійснення контролю за наявністю, станом та рухом документів Національного архівного фонду на 2009-2019 роки та організацію його виконання державними архівами 148 17.08.2012 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
149 Про проведення перевірки фінансової діяльності ЦДАВО 149 29.08.2012 - Фінансово-економічне управління - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
150 Про продовження перевірки фінансової діяльності ЦДАВО України 150 07.09.2012 - Фінансово-економічне управління - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
151 Про внесення зміни до персонального складу Експертної комісії Державного департаменту страхового фонду документації 151 13.09.2012 - Державний департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
152 Про організацію прийому делегації російських архівістів у період з 25 по 27 вересня 2012 року 152 19.09.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
153 Про підготовку та проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Електронний документ: актуальні завдання та практичне впровадження (життєвий цикл електронного документа) 153 19.09.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
154 Про введення в дію рішення колегії від 17.09.2012 № 10/1 «Про стан архівної справи в Державному архіві Донецької області» 154 26.09.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
155 Про введення в дію рішення колегії від 17.09.2012 № 10/3 «Про стан підготовки державних архівних установ та установ СФД до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 рр.» 155 26.09.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
156 Про виконання наукових робіт у сфері страхового фонду документації в 2013 році 156 09.10.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
157 Про проведення комплексної перевірки діяльності Державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонду України» 157 15.10.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
158 Про введення в дію рішення колегії від 17.09.2012 № 10/2 «Про забезпечення взаємодії Державної архівної служби, СФД та державних архівних установ із ЗМІ та громадськими організаціями» 158 15.10.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
159 Про підготовку виставки архівних документів і матеріалів до 150-річчя від дня народження видатного реформатора П.А. Столипіна 159 18.10.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
160 Про проведення аудиту ефективності в Центральному державному архіві зарубіжної україніки 160 22.10.2012 - Фінансово-економічне управління - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
161 Про введення в дію рішення колегії від 22.10.2012 № 11/1 «Про стан фінансової діяльності Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України» 161 30.10.2012 - Фінансово-економічне управління - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
162 Про скасування наказу Укрдержархіву від 01.08.2012 № 134 «Про призначення головного технолога в системі страхового фонду документації» 162 31.10.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
163 Про підготовку виставки он-лайн до 135-ї річниці російсько-турецької війни 1877-1878 років 163 01.11.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
164 Про введення в дію рішення колегії від 22.10.2012 № 11/2 «Про підготовку до відзначення професійного свята – Дня працівників архівних установ» 164 02.11.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
165 Про внесення змін до складу колегії Укрдержархіву 165 02.11.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
166 Про внесення змін до складу колегії Укрдержархіву 166 02.11.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
167 Про участь у заходах з підготовки і відзначення у 2013-2015 роках 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років 167 06.11.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
168 Про створення робочої групи для проведення функціонального обстеження апарату Державної архівної служби України 168 06.11.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
169 Про проведення комплексної перевірки діяльності УНДІАСД 169 07.11.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
170 Про вжиття заходів щодо усунення недоліків, виявлених перевіркою стану кадрової роботи 170 07.11.2012 - Керівництво - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
171 Про введення в дію рішення колегії від 07.11.2012 № 12/1 «Про виконавську дисципліну директора Державного департаменту страхового фонду документації 171 07.11.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
172 Про створення комісії щодо приймання-передачі ДЦЗД НАФ 172 13.11.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
173 Про внесення змін до наказу Укрдержархіву від 17.11.2011 № 101 «Про затвердження складу нормативно-методичної комісії Державної архівної служби України» 173 15.11.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
174 Про затвердження нової редакції Регламенту функціонування офіційного веб-порталу Державної архівної служби України «Архіви України» 174 19.11.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
175 Про внесення змін до штатного розпису на 2012 рік Державної архівної служби України 175 19.11.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
176 Про введення в дію рішення колегії від 20.11.2012 № 13/2 «Про стан усунення недоліків, виявлених під час комплексної перевірки Держархіву в Автономній Республіці Крим» 176 21.11.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
177 Про введення в дію рішення колегії від 20.11.2012 № 13/1 «Про стан архівної справи у Державному науково-виробничому підприємстві «Державний інформаційний геологічний фонд України» 177 21.11.2012 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
178 Про заходи щодо зміцнення трудової дисципліни в апараті Укрдержархіву, Державному департаменті СФД та установах, що належать до сфери управління Укрдержархіву 178 26.11.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
179 Про введення в дію рішення колегії від 20.11.2012 № 13/3 «Про результати ведення Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів» 179 26.11.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
180 Про вжиття заходів щодо уникнення конфлікту інтересів 180 26.11.2012 - Сектор нормативно-правового забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
181 Про організацію розсилки обов’язкових примірників друкованих видань, що виходять під грифом архівних установ 181 03.12.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
182 Про проведення аудиту ефективності діяльності Південно-західного регіонального центру СФД 182 03.12.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
183 Про організацію роботи з охорони праці в Укрдержархіві 183 03.12.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
184 Про відрядження делегації українських архівістів до м. Цетіньє (Чорногорія) 10-12 грудня 2012 р. 184 05.12.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
185 Про затвердження нового складу Комісії з перевірки знань з питань охорони праці в Укрдержархіві та Положення про Комісію 185 05.12.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
186 Про внесення змін до складу редакційної колегії науково-практичного журналу «Архіви України», затвердженого наказом Укрдержархіву від 9 серпня 2011 року № 28 «Про організацію видання журналу «Архіви України» 186 11.12.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
187 Про внесення змін до наказу Укрдержархіву від 31.10.2012 № 14 «Про затвердження складу колегії ЦДАМЛМ України» 187 14.12.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
188 Про підготовку виставки фото- та архівних документів і матеріалів «Головнокомандувач Збройними Силами Української Держави, генерал від кавалерії граф Ф.А. Келлер. До 95-ї річниці з дня смерті» 188 14.12.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
189 Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 року № 1103 189 17.12.2012 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
190 Про проведення розширеного засідання колегії Державної архівної служби 190 25.12.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
191 Про введення в дію рішення колегії від 27.12.2012 № 14/4 "Про супровід галузевого веб-порталу "Архіви України" та власних веб-сайтів СФД, державних архівних установ" 191 28.12.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
192 Про введення в дію рішення колегії від 27.12.2012 № 14/2 "Про стан діяльності УНДІАСД" 192 28.12.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
193 Про затвердження Примірного положення про колегію центрального державного архіву 193 28.12.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
194 Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 27.12.2012 № 14/6 "Про стан виконання Державною архівною службою у ІІ півріччі 2012 року завдання визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України у сфері державної кадрової політики" 194 28.12.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
195 Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 27.12.2012 № 14/3 "Про стан виконання в Державній архівній службі України постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, власних рішень" 195 28.12.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
196 Про затвердження Положення про порядок проведення інструктажів та навчання з питань охорони праці в Укрдержархіві 196 28.12.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
197 Про затвердження інструкції з охорони праці 197 28.12.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
198 Про введення в дію рішення колегії від 27.12.2012 № 14/5 "Про роботу із зверненнями громадян в Укрдержархіві, Державному департаменті СФД та державних архівів у 2012 році" 198 28.12.2012 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
199 Про введення в дію рішення колегії від 27.12.2012 № 14/1 "Про підсумки аудиту діяльності ЦДАЗУ" 199 28.12.2012 - Фінансово-економічне управління - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
На початок
На початок