Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Система обліку публічної інформації, розпорядником якої є Державна архівна служба України

2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

Номер обл. картки Назва документа Номер документа Дата створення документа Дата надходження документа Джерело інформації Підстава для внесення інформації до категорії з обмеженим доступом Строк обмеження доступу до інформації Галузь Тип, носій Вид Проекти рішень Форма зберігання документа Місце зберігання документа
1 Про внесення змін до наказу Укрдержархіву від 01.02.2013 № 20 «Про затвердження складу колегії Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г.С. Пшеничного» 1 08.01.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
2 Про проведення атестації Степаненка В.Л. 2 10.01.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
3 Про проведення перевірок суб’єктів державної системи страхового фонду документації у січні 2014 року 3 14.01.2014 - Державний департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
4 Про затвердження плану заходів Державної архівної служби України з реалізації у 2014 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні 4 16.01.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
5 Про призначення відповідальної особи з обслуговування посилених сертифікатів у Державній архівній службі України 5 16.01.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
6 Про проведення розширеного засідання колегії Державної архівної служби України 6 16.01.2014 - Фінансово-економічне управління - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
7 Про внесення змін до складу колегії Центрального державного електронного архіву України, затвердженого наказом Укрдержархіву від 18.02.2013 № 25 7 16.01.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
8 Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 14.01.2014 № 1/1 «Про стан усунення недоліків, виявлених попередньою перевіркою діяльності Державного архіву Київської області» 8 16.01.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
9 Про створення Оргкомітету Всеукраїнського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в архівних установах за 2011-2013 роки 9 16.01.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
10 Про проведення перевірок суб’єктів державної системи страхового фонду документації у лютому 2014 року 10 16.01.2014 - Державний департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
11 Про внесення змін до складу колегії ЦДАЗУ, затвердженого наказом Укрдержархіву від 13.01.2014 № 180 11 20.01.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
12 Про затвердження складу колегії ЦДІАЛ України 12 20.01.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
13 Про створення комісії щодо приймання-передачі сектору режимно-секретної та мобілізаційної роботи 13 22.01.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
14 Про підвищення режиму безпеки, посилення охорони Об’єкта 14 28.01.2014 - Державний департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
15 Про заходи щодо посилення стану збереження архівних документів, страхового фонду документації та підвищення рівня пожежної безпеки в архівних установах, спеціальних установах СФД, бюджетній установі «Фонд», НДІ мікрографіїї 15 29.01.2014 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
16 Про введення в дію штатного розпису на 2014 рік Державної архівної служби України 16 30.01.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
17 Про затвердження складу колегії ЦДАВО України 17 30.01.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
18 Про затвердження Плану проведення навчальних заходів роботи з керівниками установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву, на 2014 рік 18 04.02.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
19 Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 р. № 842 «Про затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення» 19 04.02.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
20 Про проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями Укрдержархіву та Державного департаменту СФД покладених на них завдань і обов’язків за підсумками роботи у 2013 році 20 04.02.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
21 Про проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями центральних державних архівів покладених на них завдань і обов’язків за підсумками роботи у 2013 році 21 04.02.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
22 Про затвердження граничної чисельності працівників спеціальних установ страхового фонду документації і Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії 22 04.02.2014 - Державний департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
23 Про забезпечення взаємодії структурних підрозділів Укрдержархіву під час планування та організації консультацій з громадськістю 23 04.02.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
24 Про скасування деяких наказів Державного комітету архівів України 24 04.02.2014 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
25 Про результати атестації директора Державного департаменту СФД Степаненка В. Л. 25 04.02.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
26 Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста відділу зберігання та обліку документів НАФ 26 04.02.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
27 Про науково-експертну раду 27 11.02.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
28 Про затвердження Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті Укрдержархіву, Державному департаменті СФД та установах, що належать до сфери управління Укрдержархіву, на 2014 рік 28 13.02.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
29 Про включення до експозиції виставки фото- та архівних документів і матеріалів «На вічному шляху до Тараса (До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка)» оригіналів архівних документів з фондів Національного архівного фонду України 29 14.02.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
30 Про проведення комплексної перевірки діяльності галузевого державного архіву Служби безпеки України 30 18.02.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
31 Про внесення змін до наказу Укрдержархіву від 04.02.2014 р. № 20 «Про проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями Укрдержархіву та Державного департаменту СФД покладених на них завдань і обов’язків за підсумками роботи у 2013 році» 31 19.02.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
32 Про внесення змін до наказу Укрдержархіву від 22.01.2014 № 13 "Про створення комісії щодо приймання–передачі сектору режимно-секретної та мобілізаційної роботи" 32 20.02.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
33 Про результати атестації директора Державного департаменту СФД Степаненка В. Л. 33 24.02.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
34 Про внесення змін до складу постійно діючої житлово-побутової комісії Укрдержархіву 34 24.02.2014 - Фінансово-економічне управління - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
35 Про проведення перевірок суб’єктів державної системи страхового фонду документації у березні 2014 року 35 28.02.2014 - Державний департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
36 Про призначення комісії з приймання науково-дослідних робіт 36 03.03.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
37 Про результати щорічної оцінки діяльності державних службовців Укрдержархіву у 2013 році 37 03.03.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
38 Про результати щорічної оцінки діяльності директорів центральних державних архівів та їх заступників у 2013 році 38 03.03.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
39 Про проведення комплексної перевірки діяльності Центрального державного електронного архіву України 39 14.03.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
40 Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 18.03.2014 № 3/1 "Про підсумки роботи архівних установ та спеціальних установ страхового фонду документації у 2013 році та завдання на 2014 рік" 40 19.03.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
41 Про проведення цільової інспекційної перевірки суб’єктів державної системи страхового фонду документації у квітні 2014 року 41 24.03.2014 - Державний департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
42 Про затвердження Заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів 42 26.03.2014 - Фінансово-економічне управління - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
43 Про приймання та надання чинності СОУ "Порядок створення страхового фонду документів Національного архівного фонду" 43 31.03.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
44 Про затвердження Списку осіб, на яких покладено обов’язки з організації роботи щодо запобігання проявам корупції в Укрдержархіві, Державному департаменті СФД та установах, що належать до сфери управління Укрдержархіву 44 31.03.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
45 Про затвердження Методичних рекомендацій МР-75.2-37763687-011:201Х 45 31.03.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
46 Про внесення змін до наказу Укрдержархіву від 16.11.2011 № 98 «Про доступ до службової інформації в Укрдержархіві» 46 15.04.2014 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
47 Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 17.04.2014 № 4/3 «Про участь державних архівів у заходах з відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка» 47 17.04.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
48 Про взаємодію з інформаційно-аналітичним центром «Єдина країна» 48 24.04.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
49 Про проведення цільової інспекційної перевірки суб’єктів державної системи страхового фонду документації у травні 2014 року 49 28.04.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
50 Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 17.04.2014 № 4/4 «Про стан виконання Укрдержархівом законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, власних рішень» 50 28.04.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
51 Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 17.04.2014 № 4/2 «Про стан використання бюджетних коштів Державною архівною службою, центральними державними архівними установами та спеціальними установами СФД у 2013 році» 51 28.04.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
52 Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 17.04.2014 № 4/1 «Про підсумки комплексної перевірки діяльності ЦДЕА України» 52 28.04.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
53 Про оголошення конкурсу наукових праць імені Василя Веретенникова у галузі архівознавства, археографії і документознавства 53 14.05.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
54 Про проведення цільової інспекційної перевірки суб’єктів державної системи страхового фонду документації у червні 2014 року 54 14.05.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
55 Про внесення змін до МР-75.2.-37763687-011:2014, затверджених наказом Укрдержархіву від 31.03.2014 № 45 55 16.05.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
56 Про проведення аудиту відповідності та фінансового аудиту в Центральному державному історичному архіві, м. Київ 56 16.05.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
57 Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 20.05.2014 № 5/2 «Про дотримання Укрдержархівом законодавства у сфері зовнішніх зносин» 57 20.05.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
58 Про внесення змін до наказу Укрдержархіву від 17.11.2011 № 101 «Про затвердження складу Нормативно-методичної комісії Державної архівної служби України» 58 22.05.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
59 Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 20.05.2014 № 5/1 «Про хід виконання Угоди між Державною архівною службою України та Профспілкою працівників державних установ України на 2012-2017 роки у 2013 році» 59 22.05.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
60 Про внесення змін до складу колегії ЦДАМЛМ України, затвердженого наказом Укрдержархіву від 31.10.2012 № 14 60 22.05.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
61 Про проведення перевірки усунення недоліків, виявлених під час проведених перевірок діяльності УНДІАСД 61 22.05.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
62 Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 20.05.2014 № 5/3 «Про стан виконання антикорупційного законодавства в Державній архівній службі України у 2013 році» 62 22.05.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
63 Про забезпечення інформаційно-комунікаційного супроводження суспільно значущих заходів та взаємодію із засобами масової інформації 63 27.05.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
64 Про тимчасове надання права першого підпису 64 27.05.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
65 Про участь у виконанні Плану заходів з проведення обговорення змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади 65 30.05.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
66 Про внесення змін до складу Комісії з перевірки знань з питань охорони праці в Укрдержархіві, затвердженого наказом Укрдержархіву від 05.12.2012 № 185 66 02.06.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
67 Про внесення змін до складу колегії Центрального державного архіву зарубіжної україніки, затвердженого наказом Укрдержархіву від 13.12.2013 № 180 67 04.06.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
68 Про проведення інспекційної перевірки суб’єктів державної системи страхового фонду документації у липні 2014 року 68 12.06.2014 - Управління галузевих та регіональних СФД/td> - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
69 Про внесення змін до складу колегії Державної архівної служби України 69 13.06.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
70 Про внесення змін до складу колегії Центрального державного електронного архіву України, затвердженого наказом Укрдержархіву від 18.02.2013 № 25 70 13.06.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
71 Про затвердження складу колегії Центрального державного історичного архіву України, м. Київ 71 13.06.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
72 Про проведення практики студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка 72 17.06.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
73 Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 17.06.2014 № 6/2 «Про стан виконання в Державній архівній службі законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, власних рішень» 73 18.06.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
74 Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 17.06.2014 № 6/1 «Про стан виконання Державною архівною службою у І півріччі 2014 року завдань, визначених актами Президента України, Кабінету Міністрів України у сфері державної кадрової політики» 74 18.06.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
75 Про проведення обстеження стану збереженості сувоїв Тори 75 18.06.2014 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
76 Про внесення змін до виробничих завдань з виготовлення та передачі на зберігання документів страхового фонду спеціальних установ СФД на 2014 рік 76 24.06.2014 - Державний департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
77 Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги з надання Державною архівною службою дозволу на виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації та технологічного оснащення, що має відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом 77 26.06.2014 - Державний департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
78 Про забезпечення виконання доручення Прем’єр-міністра України 78 07.07.2014 - Сектор режимно-секретної та мобілізаційної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
79 Про участь центральних державних архівів у підготовці виставки фото- та архівних документів «Історія українського державотворення» 79 14.07.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
80 Про проведення інспекційної перевірки суб’єктів державної системи страхового фонду документації у серпні 2014 року 80 14.07.2014 - Державний департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
81 Про внесення змін до складу колегії Державної архівної служби, затвердженого наказом Державної архівної служби України від 15.08.2011 № 39 81 14.07.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
82 Про внесення змін до складу Нормативно-методичної комісії Державної архівної служби України 82 21.07.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
83 Про затвердження Заходів, спрямованих на всебічну підтримку та розвиток української ідентичності та зменшення негативного впливу інформаційної пропаганди у вітчизняних та іноземних ЗМІ 83 21.07.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
84 Про забезпечення захисту персональних даних 84 21.07.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
85 Про внесення змін до складу редакційної колегії науково-практичного журналу «Архіви України», затвердженого наказом Укрдержархіву від 09.08.2011 № 28 85 23.07.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
86 Про внесення змін до складу Оргкомітету Всеукраїнського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в архівних установах за 2011-2013 роки 86 24.07.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
87 Про участь державних архівних установ у відзначенні Дня Державного Прапора України та 23-ї річниці незалежності України 87 29.07.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
88 Про затвердження та надання чинності МР-84.2-37552598-014:2014 88 29.07.2014 - Державний департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
89 Про затвердження Змін до Положення про Західний регіональний центр страхового фонду документації 89 29.07.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
90 Про затвердження Змін до Положення про Донбаський регіональний центр страхового фонду документації 90 29.07.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
91 Про затвердження Змін до Положення про Південний регіональний центр страхового фонду документації 91 29.07.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
92 Змін до Положення про Південно-західний регіональний центр страхового фонду документації 92 29.07.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
93 Про затвердження Змін до Положення про Південно-східний регіональний центр страхового фонду документації 93 29.07.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
94 Про затвердження Змін до Положення про Північно-східний регіональний центр страхового фонду документації 94 29.07.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
95 Про затвердження Змін до Положення про Північний регіональний центр страхового фонду документації 95 29.07.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
96 Про затвердження Змін до Положення про бюджетну установу "Фонд" 96 29.07.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
97 Про внесення змін до складу колегії ЦДАЗУ, затвердженого наказом Укрдержархіву від 13.12.2013 № 180 97 01.08.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
98 Про прийняття та надання чинності СОУ 84.2-37552598-010:2014 та СОУ 84.2-37552598-011:2014 98 01.08.2014 - Державний департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
99 Про прийняття та надання чинності змінам до СОУ 99 01.08.2014 - Державний департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
100 Про участь державних архівів у відзначенні 25-ї річниці створення громадсько-політичної організації "Народний Рух України за перебудову" 100 08.08.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
101 Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 19.08.2014 № 7/2 "Про стан усунення недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності УНДІАСД" 101 19.08.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
102 Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 19.08.2014 № 7/3 "Про стан правової роботи в Укрдержархіві за І півріччя 2014 року" 102 19.08.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
103 Про створення робочої групи з вироблення стратегічних напрямів для запровадження системи внутрішнього контролю у Державній архівній службі 103 19.08.2014 - Фінансово-економічне управління - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
104 Про надання права першого підпису 104 19.08.2014 - Фінансово-економічне управління - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
105 Про прийняття та надання чинності СОУ 84.2-37552598-013:2014 105 22.08.2014 - Державний департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
106 Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 19.08.2014 № 7/1 "Про підсумки аудиту відповідності, фінансового аудиту ЦДІАК України" 106 22.08.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
107 Про ознайомлення із змінами до антикорупційного законодавства 107 10.09.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
108 Про проведення інспекційної перевірки суб’єктів державної системи страхового фонду документації у вересні 2014 року 108 15.09.2014 - Державний департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
109 Про внесення змін до наказу Укрдержархіву від 16.11.2011 № 98 "Про доступ до службової інформації в Укрдержархіві" 109 23.09.2014 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
110 Про затвердження складу колегії Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного 110 24.09.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
111 Про внесення змін до складу колегії Державної архівної служби, затвердженого наказом Державної архівної служби від 15.08.2011 № 39 111 24.09.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
112 Про внесення змін до наказів Укрдержархіву від 31.03.2014 № 45 та від 16.05.2014 № 55 112 29.09.2014 - Державний департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
113 Про створення комісії щодо проведення приймання-передачі Центрального державного архіву громадських об’єднань України 113 29.09.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
114 Про проведення інспекційної перевірки суб’єктів державної системи страхового фонду документації у жовтні 2014 року 114 01.10.2014 - Державний департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
115 Про внесення змін до складу Центральної експертно-перевірної комісії Державної архівної служби України 115 02.10.2014 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
116 Про внесення змін до складу колегії ЦДАМЛМ України, затвердженого наказом Укрдержархіву від 31.10.2012 № 14 116 07.10.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
117 Про внесення змін до виробничих завдань з виготовлення та передачі на зберігання документів страхового фонду спеціальних установ СФД на 2014 рік 117 07.10.2014 - Фінансово-економічне управління - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
118 Про організацію виконання наукових робіт у сфері архівної справи та діловодства у 2015 році 118 07.10.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
119 Про затвердження плану заходів Укрдержархіву щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р 119 07.10.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
120 Про закріплення приміщень у комплексі споруд центральних державних архівних установ України 120 08.10.2014 - керівництво - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
121 Про організацію виконання наукових робіт у сфері страхового фонду документації у 2015 році 121 20.10.2014 - Державний департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
122 Про допуск до ресурсів 122 20.10.2014 - Державний департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
123 Про внесення змін до виробничих завдань з виготовлення та передачі на зберігання документів страхового фонду спеціальних установ СФД на 2014 рік 123 20.10.2014 - Фінансово-економічне управління - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
124 Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 21.10.2014 № 8/2 «Про стан виконання в Державній архівній службі законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, власних рішень» 124 22.10.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
125 Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 21.10.2014 № 8/1 «Про забезпечення взаємодії Державної архівної служби, державних архівних установ та спеціальних установ СФД із ЗМІ та громадськими організаціями» 125 22.10.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
126 Про затвердження Методичних вказівок МВ-84.2-37552598-008:2014 126 22.10.2014 - Державний департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
127 Про внесення змін до наказу Укрдержархіву від 18.12.2013 № 184 «Про чисельність працівників центральних державних архівних установ» 127 22.10.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
128 Про затвердження змін до деяких положень про структурні підрозділи Укрдержархіву, затверджених наказом Укрдержархіву від 25.05.2012 № 94 128 22.10.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
129 Про посадових осіб Укрдержархіву уповноважених на оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи 129 22.10.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
130 Про проведення перевірки повноти усунення недоліків, виявлених під час проведених перевірок у Державному науково-виробничому підприємстві "Державний інформаційний геологічний фонд України" 130 10.11.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
131 Про переміщення Донбаського РЦ СФД з тимчасово неконтрольованої території 131 18.11.2014 - Державний департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
132 Про надання права першого та другого підпису 132 19.11.2014 - Фінансово-економічне управління - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
133 Про створення комісії щодо приймання-передачі ЦДІАК 133 19.11.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
134 Про допуск працівників апарату Укрдержархіву до документів з грифом "Для службового користування" 134 19.11.2014 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
134 Про допуск працівників апарату Укрдержархіву до документів з грифом "Для службового користування" 134 19.11.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
135 Про склад Головної редакційної колегії Укрдержархіву з підготовки архівних довідників за Програмою "Архівні зібрання України" 135 21.11.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
136 Про затвердження складу конкурсної комісії Укрдержархіву 136 21.11.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
137 Про затвердження складу комісії з питань формування кадрового резерву для державної служби Укрдержархіву 137 24.11.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
138 Про затвердження Графіка особистого прийому громадян в Укрдержархіві 138 24.11.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
139 Про внесення змін до складу Експертної комісії з наукової оцінки праць, висунутих на конкурс імені Василя Веретенникова у галузі архівознавства, археографії і документознавства 139 24.11.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
140 Про затвердження складу Нормативно-методичної комісії Державної архівної служби України 140 24.11.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
141 Про затвердження змін до Положення про Донбаський регіональний центр страхового фонду документації 141 27.11.2014 - Державний департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
142 Про унормування підготовки документів на отримання віз для в’їзду до зарубіжних країн працівників Державної архівної служби України у службових справах 142 28.11.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
143 Про Науково-видавничу раду Укрдержархіву 143 02.12.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
144 Про забезпечення видання офіційного бюлетеня &qout;Вісник Державної архівної служби України&qout; 144 02.12.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
145 Про внесення змін до наказу Укрдержархіву від 18.11.2014 № 131 "Про переміщення Донбаського РЦ СФД з тимчасово неконтрольованої території" 145 02.12.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
146 Про виконання обов’язків директора Донбаського РЦ СФД 146 04.12.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
147 Про призначення відповідальної особи за застосування електронного цифрового підпису в Укрдержархіві 147 04.12.2014 - Фінансово-економічне управління - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
148 Про затвердження складу колегії Державної архівної служби України 148 04.12.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
149 Про внесення змін до наказу Укрдержархіву від 19 листопада 2012 року № 174 «Про затвердження нової редакції Регламенту функціонування офіційного веб-порталу державної архівної служби України "Архіви України" 149 09.12.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
150 Про затвердження граничної чисельності працівників спеціальних установ страхового фонду документації і Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту макрографії на грудень 2014 року 150 10.12.2014 - Державний департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
151 Про внесення змін до виробничих завдань з виготовлення та передачі на зберігання документів страхового фонду спеціальних установ СФД на 2014 рік 151 12.12.2014 - Державний департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
152 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету архівів України від 20 травня 2004 року № 58 "Про затвердження Примірного положення про Трудовий архів" 152 12.12.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
153 Про проведення комплексних інспекційних перевірок суб’єктів державної системи страхового фонду документації у грудні 2014 року 153 12.12.2014 - Державний департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
154 Про проведення конкурсу на заміщення тимчасово вакантної посади головного спеціаліста відділу міжнародного співробітництва 154 12.12.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
155 Про внесення змін до Положення про Донбаський регіональний центр страхового фонду документації 155 17.12.2014 - Державний департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
156 Про затвердження складу Центральної комісії Державної архівної служби з контролю за наявністю, станом та розшуком документів Національного архівного фонду 156 22.12.2014 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
157 Про присудження премії імені Василя Веретенникова 157 22.12.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
158 Про проведення розширеного засідання колегії Державної архівної служби України 158 22.12.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
159 Про внесення змін до складу колегії Державної архівної служби, затвердженого наказом Державної архівної служби від 04.12.2014 року № 148 159 24.12.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
160 Про внесення змін до складу Нормативно-методичної комісії Державної архівної служби України 160 24.12.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
161 Про науково-експертну раду 161 25.12.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
162 Про затвердження орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік 162 26.12.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
165 Про затвердження складу громадської ради при Укрдержархіві 165 26.12.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
166 Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 23.12.2014 № 9/4 "Про роботу із зверненнями громадян в Укрдержархіві, Державному департаменті СФД та архівних установ у 2014 році" 166 26.12.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
167 Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 23.12.2014 № 9/3 "Про стан виконання Державною архівною службою у ІІ півріччі 2014 року завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України у сфері державної кадрової політики" 167 26.12.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
168 Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 23.12.2014 № 9/5 "Про супровід галузевого веб-порталу "Архіви України" та власних веб-сайтів СФД, державних архівних установ" 168 26.12.2014 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
На початок
На початок

\