Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Система обліку публічної інформації, розпорядником якої є Державна архівна служба України

2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

Номер обл. картки Назва документа Номер документа Дата створення документа Дата надходження документа Джерело інформації Підстава для внесення інформації до категорії з обмеженим доступом Строк обмеження доступу до інформації Галузь Тип, носій Вид Проекти рішень Форма зберігання документа Місце зберігання документа
1 Про внесення змін до складу комісії з питань проведення перевірки наявності секретних документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації, затвердженого наказом Укрдержархіву від 07.07.2015 № 106 1 11.01.2016 - Сектор режимно-секретної та мобілізаційної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
2 Про передачу майна до сфери Державної архівної служби України 6/7/2/2 12.01.2016 - Укрдержархів/Мін`юст - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
3 Про віднесення державних архівних установ України до груп за оплатою праці керівників та спеціалістів 3 13.01.2016 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
4 Про затвердження орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2016 рік 4 15.01.2016 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
5 Про введення в дію штатного розпису на 2016 рік Державної архівної служби України 5 18.01.2016 - Фінансово-економічне управління - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
6 Про прийняття та надання чинності МР-84.2-37552598-016:2015 6 18.01.2016 - Державний департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
7 Про внесення змін до наказу Державної архівної служби України від 22 грудня 2015 № 184 7 25.01.2016 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
8 Про проведення комплексних інспекційних перевірок суб’єктів державної системи страхового фонду документації у лютому 2016 року 8 11.01.2016 - Державний департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
9 Про втрату чинності наказу Державного комітету архівів України від 05.02.2010 № 17 9 25.01.2016 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
10 Про затвердження плану заходів Державної архівної служби України з реалізації у 2016 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні 10 25.01.2016 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
11 Про внесення змін до складу колегії ЦДІАК України, затвердженого наказом Укрдержархіву від 28.07.2015 № 124 11 26.01.2016 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
12 Про проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями центральних державних архівів покладених на них обов’язків і завдань за підсумками роботи у 2015 році 12 25.01.2016 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
13 Про проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями Укрдержархіву, Державного департаменту СФД покладених на них обов’язків і завдань за підсумками роботи у 2015 році 13 26.01.2016 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
14 Про прийняття та надання чинності М-84.2-37552598-017:2015 14 28.01.2016 - Державний департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
15 Про затвердження кваліфікаційних вимог посад керівників і заступників керівників структурних підрозділів апарату Укрдержархіву 15 28.01.2016 - Департамент організації архівної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
16 Про допуск працівників апарату Укрдержархіву до документів з грифом "Для службового користування" 16 03.02.2016 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
17 Про затвердження складу колегії Центрального державного науково-технічного архіву України 17 03.02.2016 - Департаменту організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
18 Про попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти 18 05.02.2016 - Фінансово-економічне управління - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
19 Про оголошення конкурсу науково-методичних розробок і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії 19 05.02.2016 - Департаменту організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
20 Про внесення змін до наказу Державної архівної служби України від 22 грудня 2015 р. № 184 20 12.02.2016 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
21 Про затвердження Плану заходів Укрдержархіву щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1393-р4 21 19.02.2016 - Департаменту організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
22 Про затвердження Положення про облікову політику Державної архівної служби України 22 19.02.2016 - Фінансово-економічне управління - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
23 Про затвердження складу колегії Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г.С. Пшеничного 23 01.03.2016 - Сектор кадрової роботи, державної служби та запобігання корупції - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
24 Про проведення комплексних інспекційних перевірок діяльності суб’єктів державної системи страхового фонду документації у березні 2016 року 24 01.03.2016 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
25 Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 24.02.2016 № 1/2 "Про загрозу збереженості документів Національного архівного фонду Державного архіву Одеської області у зв’язку з передачею його аварійної будівлі громадській організації" 25 01.03.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
26 Про передавання архівних справ та документів загального діловодства Державного департаменту страхового фонду документації Укрдержархіву 26 01.03.2016 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
27 Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 24.02.2016 № 1/1 "Про підсумки роботи архівних установ і спеціальних установ страхового фонду документації у 2015 році та основні завдання на 2016 рік" 27 01.03.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
28 Про затвердження складу колегії ЦДАВО України 28 02.03.2016 - Сектор кадрової роботи, державної служби та запобігання корупції - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
29 Про підготовку виставки фото- та архівних документів до 30-х роковин Чорнобильської катастрофи 29 10.03.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
30 Про продовження терміну роботи комісії з ліквідації Державного департаменту страхового фонду документації Укрдержархіву 30 10.03.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
31 Про внесення змін до Положення про Донбаський регіональний центр страхового фонду документації 31 10.03.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
32 Про призначення комісії з приймання науково-дослідних робіт 32 10.03.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
33 Про внесення змін до складу колегії Центрального державного електронного архіву України, затвердженого наказом Укрдержархіву від 05.06.2015 № 96 33 10.03.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
34 Про проведення робочих нарад, засідань робочих груп, круглих столів та інших заходів 34 12.03.2016 - Сектор кадрової роботи, державної служби та запобігання корупції - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
35 Про внесення змін до наказу Укрдержархіву від 02 грудня 2011 року № 106 "Про створення експертної комісії Державного департаменту страхового фонду документації" 35 12.03.2016 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
36 Про внесення змін до наказу Укрдержархіву від 10 червня 2015 року № 99 "Про утворення комісії із соціального страхування" 36 21.03.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
37 Про внесення змін до Положення про Північно-східний регіональний центр страхового фонду документації 37 21.03.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
38 Про організацію діловодства в апараті Укрдержархіву 38 23.03.2016 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
39 Про внесення змін до Положення про Західний регіональний центр страхового фонду документації 39 23.03.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
40 Про внесення змін до Положення про Південно-західний регіональний центр страхового фонду документації 40 23.03.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
41 Про внесення змін до Положення про Південний регіональний центр страхового фонду документації 41 23.03.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
42 Про внесення змін до Положення про Південно-східний регіональний центр страхового фонду документації 42 23.03.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
43 Про внесення змін до наказу Укрдержархіву від 20.05.2015 № 86 "Про допуск працівників апарату Укрдержархіву до документів з грифом "Для службового користування" 43 23.03.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
44 Про внесення змін до складу колегії ЦДАМЛМ України, затвердженого наказом Укрдержархіву від 19.01.2015 № 3 44 28.03.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
45 Про внесення змін до наказу Укрдержархіву від 20.05.2015 № 86 "Про допуск працівників апарату Укрдержархіву до документів з грифом "Для службового користування" 45 31.03.2016 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
46 Про проведення комплексних інспекційних перевірок діяльності суб’єктів державної системи страхового фонду документації у квітні 2016 року 46 05.04.2016 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
47 Про внесення змін до наказу Укрдержархіву від 02 грудня 2014 року № 143 "Про Науково-видавничу раду Укрдержархіву" 47 07.04.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
48 Про внесення змін до Положення про Північний регіональний центр страхового фонду документації 48 08.04.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
49 Про передачу нерухомого майна Державного департаменту страхового фонду документації 49 15.04.2016 - Фінансово-економічне управління - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
50 Про передачу рухомого майна Державного департаменту страхового фонду документації 50 15.04.2016 - Фінансово-економічне управління - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
51 Про продовження терміну роботи комісії з ліквідації Державного департаменту страхового фонду документації 51 19.04.2016 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
52 Про проведення комплексних інспекційних перевірок діяльності суб’єктів державної системи страхового фонду документації у травні 2016 року 52 22.04.2016 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
53 Про затвердження Положення про преміювання, систему надбавок і доплат та надання матеріальної допомоги працівникам центрального апарату Державної архівної служби 53 22.04.2016 - Фінансово-економічне управління - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
54 Про продовження терміну роботи комісії з ліквідації Державного департаменту страхового фонду документації 54 22.04.2016 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
55 Про затвердження положень про структурні підрозділи Укрдержархіву 55 28.04.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
56 Про внесення змін до наказу Укрдержархіву від 20.05.2015 № 86 "Про допуск працівників апарату Укрдержархіву до документів з грифом "Для службового користування" 56 10.05.2016 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
57 Про проведення комплексної перевірки діяльності спеціальної установи Південний РЦ СФД 57 11.05.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
58 Про внесення зміни до наказу Укрдержархіву від 22.04.2016 № 52 "Про проведення комплексних інспекційних перевірок діяльності суб’єктів державної системи страхового фонду документації у травні 2016 року" 58 11.05.2016 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
59 Про внесення змін до наказу Державної архівної служби України від 11.05.2016 № 57 "Про проведення комплексної перевірки діяльності спеціальної установи Південний РЦ СФД" 59 18.05.2016 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
60 Про внесення змін до наказу від 22.04.2016 № 52 "Про проведення комплексних інспекційних перевірок діяльності суб’єктів державної системи страхового фонду документації у травні 2016 року" 60 18.05.2016 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
61 Про проведення комплексних інспекційних перевірок діяльності суб’єктів державної системи страхового фонду документації у червні 2016 року 61 19.05.2016 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
62 "Про затвердження Галузевої програми стандартизації у сфері архівної справи та діловодства на 2016-2020 роки" 62 20.05.2016 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
63 Про внесення змін до наказу Укрдержархіву від 22.11.2015 № 171 "Про припинення діяльності Державного департаменту страхового фонду документації" 63 20.05.2016 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
64 Про перелік посад, перебування на яких дає право посадовим особам Укрдержархіву надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності 64 31.05.2016 - Сектор режимно-секретної та мобілізаційної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
65 Про погодження проектів управлінських рішень 65 31.05.2016 - Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
66 Про участь державних архівів у заходах з відзначення 20-ї річниці Конституції України 66 07.06.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
67 Про проведення комплексних інспекційних перевірок діяльності суб’єктів державної системи страхового фонду документації у липні 2016 року 67 16.06.2016 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
68 Про внесення змін до складу колегії ЦДАЗУ, затвердженого наказом Укрдержархіву від 06.11.2015 № 163 68 21.06.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
69 Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 15.03.2016 № 2/1 "Про стан використання бюджетних коштів Державною архівною службою та установами, що належать до сфери її управління у 2015 році" 69 22.06.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
70 Про результати конкурсу науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії у 2015 році 70 22.06.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
71 Про оголошення конкурсу наукових праць імені Василя Веретенникова у галузі архівознавства, археографії і документознавства 71 22.06.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
72 Про визначення посадових осіб Укрдержархіву уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення 72 22.06.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
73 Про проведення позапланової перевірки діяльності Держархіву Одеської області 73 30.06.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
74 Про проведення комплексної перевірки діяльності Держархіву Хмельницької області 74 30.06.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
75 Про внесення змін до наказу Укрдержархіву від 13.01.2016 № 3 "Про віднесення державних архівних установ до груп за оплатою праці керівників і спеціалістів" 75 30.06.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
76 Про проведення комплексних інспекційних перевірок діяльності суб’єктів державної системи страхового фонду документації у серпні 2016 року 76 04.07.2016 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
77 Про внесення змін до Статуту Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії 77 04.07.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
78 Про участь державних архівних установ та спеціальних установ СФД у відзначенні Дня Державного Прапора України та 25-ї річниці незалежності України 78 05.07.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
79 Про введення в дію Правил внутрішнього службового розпорядку працівників Укрдержархіву 79 05.07.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
80 Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 21.06.2016 № 3/1 "Про підсумки комплексної перевірки діяльності спеціальної установи Південний РЦ СФД" 80 05.07.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
81 Про визначення відповідальної особи Укрдержархіву за організаційне та інформаційне забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини 81 05.07.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
82 Про затвердження чисельності державних службовців Центрального державного історичного архіву України, м. Київ та Центрального державного кінофотофоноархіву ім. Г.С. Пшеничного з 1 липня 2016 року 82 07.07.2016 - Фінансово-економічне управління - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
83 Про участь державних архівів у заходах у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру 83 07.07.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
84 Про надання права першого та другого підпису 84 12.07.2016 - Фінансово-економічне управління - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
85 Про зберігання та використання гербової печатки № 2 Укрдержархіву 85 25.07.2016 - Сектор правової та законопроектної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
86 Про створення Науково-технічної ради Державної архівної служби України 86 27.07.2016 - Сектор правової та законопроектної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
87 Про приймання наукових робіт, що виконуються НДІ мікрографії 87 27.07.2016 - Сектор правової та законопроектної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
88 Про утворення комісій з приймання етапів наукових робіт, що виконуються НДІ мікрографії 88 27.07.2016 - Сектор правової та законопроектної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
89 Про затвердження складу колегії ЦДАМЛМ України 89 27.07.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
90 Про затвердження методичних рекомендацій "Розроблення теоретичних та методичних засад науково-технічного опрацювання науково-технічних документів" 90 03.08.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
91 Про проведення комплексних інспекційних перевірок діяльності суб’єктів державної системи страхового фонду документації у вересні 2016 року 91 04.08.2016 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
92 Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 26.07.2016 № 4/1 "Про хід виконання угоди між Державною архівною службою України та Профспілкою працівників державних установ України на 2012-2017 роки у 2015 році та І півріччі 2016 року" 92 04.08.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
93 Про внесення змін до наказу Укрдержархіву від 20.05.2015 № 86 "Про допуск працівників апарату Укрдержархіву до документів з грифом "Для службового користування" 93 08.08.2016 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
94 Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 26.07.2016 № 4/2 "Про стан правової роботи в Укрдержархіві за І півріччя 2016 року" 94 08.08.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
95 Про проведення перевірки стану архівної справи на ДП "Завод "Генератор" 95 12.08.2016 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
96 Про затвердження Плану заходів щодо усунення порушень, виявлених Державною фінансовою інспекцією під час ревізії фінансово-господарської діяльності Укрдержархіву та установ, що належать до сфери його управління 96 12.08.2016 - Фінансово-економічне управління - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
97 Про участь центральних державних архівів України у виставковому проекті "Становлення України: постаті та реліквії" 97 17.08.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
98 Про участь ЦДІАК України у виставковому проекті "Держава творилась віками. Держава будується нині" 98 17.08.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
99 Про проведення перевірки повноти усунення порушень, виявлених попередньою перевіркою діяльності Держархіву Кіровоградської області 99 18.08.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
100 Про внесення змін до складу колегії ЦДАЗУ, затвердженого наказом Укрдержархіву від 06.11.2015 № 163 100 18.08.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
101 Про передачу нерухомого майна 101 25.08.2016 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
102 Про створення комісії з питань передачі нежитлових приміщень 102 25.08.2016 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
103 Про проведення позапланової комплексної перевірки діяльності ЦДАМЛМ України 103 29.08.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
104 Про продовження терміну передавання у тимчасове користування оригіналів документів НАФ з фондів ЦДАМЛМ України 104 29.08.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
105 Про внесення змін до наказу Укрдержархіву від 25.08.2016 № 101 "Про передачу нерухомого майна" 105 01.09.2016 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
106 Про внесення змін до наказу Укрдержархіву від 29.08.2016 № 103 "Про проведення позапланової комплексної перевірки діяльності ЦДАМЛМ України" 106 05.09.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
107 Про затвердження складу колегії Державної архівної служби України 107 12.09.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
108 Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису в Державній архівній службі України 108 12.09.2016 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
109 Про проведення комплексних інспекційних перевірок діяльності суб’єктів державної системи страхового фонду документації у жовтні 2016 року 109 15.09.2016 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
110 Про затвердження складу колегії Центрального державного електронного архіву України 110 15.09.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
111 Про продовження строків проведення позапланової комплексної перевірки діяльності Центрального державного архіву – музею літератури і мистецтва України 111 16.09.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
112 Про затвердження Плану заходів щодо участі архівних установ і спеціальних установ СФД у проведенні у 2016 році Всеукраїнського тижня права 112 21.09.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
113 Про заборону обробки інформації з грифом секретності "Таємно", "Цілком таємно" в автоматизованій системі класу 1 113 21.09.2016 - Сектор режимно-секретної та мобілізаційної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
114 Про участь державних архівів у заходах з відзначення 40-ї річниці створення Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінських угод 114 03.10.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
115 Про закріплення окремого нерухомого майна на праві оперативного управління 115 03.10.2016 - Фінансово-економічне управління - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
116 Про внесення змін до Положення про колегію Державної архівної служби України 116 03.10.2016 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
117 Про затвердження складу колегії Державної архівної служби України 117 03.10.2016 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
118 Про внесення змін до складу комісії з питань передачі нежитлових приміщень 118 05.10.2016 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
119 Про затвердження нової редакції Регламенту функціонування офіційного веб-порталу Державної архівної служби України "Архіви України" 119 05.10.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
120 Про проведення внутрішнього аудиту в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України 120 13.10.2016 - Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
121 Про призначення осіб, відповідальних за забезпечення застосування електронного цифрового підпису в Укрдержархіві 121 13.10.2016 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
122 Про внесення змін до наказу Укрдержархіву від 10.06.2015 № 99 "Про утворення комісії із соціального страхування" 122 19.10.2016 - Сектор кадрової роботи, державної служби та запобігання корупції - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
123 Про надання доступу до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади 123 19.10.2016 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
124 Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 04.10.2016 № 5/4 "Про стан усунення недоліків, виявлених під час комплексної перевірки Державного архіву Кіровоградської області" 124 20.10.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
125 Про проведення інвентаризацій у 2016 році 125 20.10.2016 - Фінансово-економічне управління - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
126 Про затвердження складу комісії з проведення річної інвентаризації у 2016 році 126 20.10.2016 - Фінансово-економічне управління - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
127 Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 04.10.2016 № 5/3 "Про заходи, здійснені щодо усунення фінансових порушень і фактів неефективного використання ресурсів, виявлених Державною фінансовою інспекцією України у ході перевірки діяльності Державної архівної служби України та установ, що належать до сфери її управління" 127 21.10.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
128 Про проведення комплексних інспекційних перевірок діяльності суб’єктів державної системи страхового фонду документації у листопаді 2016 року 128 21.10.2016 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
129 Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 04.10.2016 № 5/1 "Про підсумки комплексної перевірки діяльності Державного архіву Хмельницької області" 129 25.10.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
130 Про облікову політику в системі Державної архівної служби України 130 25.10.2016 - Фінансово-економічне управління - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
131 Про організацію виконання наукових робіт у сфері архівної справи та діловодства у 2017 році 131 28.10.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
132 Про надання права підпису Акта закладення технічної документації до страхового фонду документації України та Акта закладення проектної (робочої) документації до страхового фонду документації 132 28.10.2016 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
133 Про надання права підпису Акта закладення технічної документації до страхового фонду документації України та Акта закладення проектної (робочої) документації до страхового фонду документації 133 28.10.2016 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
134 Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 04.10.2016 № 5/2 "Про стан та перспективи міжнародного міжвідомчого співробітництва в архівній сфері" 134 02.11.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
135 Про організацію виконання наукових робіт у сфері страхового фонду документації у 2017 році 135 02.11.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
136 Про передачу майна 608/136 04.11.2016 - Фінансово-економічне управління - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
137 Про внесення змін до наказу Укрдержархіву від 03.12.2012 № 183 "Про організацію роботи з охорони праці в Укрдержархіві" 137 07.11.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
138 Про затвердження Положення про преміювання працівників Державної архівної служби України 138 07.11.2016 - Фінансово-економічне управління - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
139 Про внесення змін до Положення про Північний регіональний центр страхового фонду документації 139 07.11.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
140 Про внесення змін до Положення про Південно-східний регіональний центр страхового фонду документації 140 07.11.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
141 Про внесення змін до Положення про Південно-західний регіональний центр страхового фонду документації 141 07.11.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
142 Про внесення змін до Положення про Південний регіональний центр страхового фонду документації 142 07.11.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
143 Про внесення змін до Положення про Західний регіональний центр страхового фонду документації 143 07.11.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
144 Про внесення змін до Положення про Донбаський регіональний центр страхового фонду документації 144 07.11.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
145 Про внесення змін до Положення про Північно-східний регіональний центр страхового фонду документації 145 07.11.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
146 Про внесення змін до Статуту Державної наукової установи "Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії" 146 07.11.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
147 Про утворення евакуаційної комісії Державної архівної служби України 147 07.11.2016 - Сектор режимно-секретної та мобілізаційної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
148 Про організацію цивільного захисту в Державної архівної служби України 148 07.11.2016 - Сектор режимно-секретної та мобілізаційної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
149 Про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань охорони праці в Укрдержархіві та Положення про комісію 149 14.11.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
150 Про затвердження складу колегії ЦДАЗУ 150 14.11.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
151 Про введення в дію рішення Науково-технічної ради Укрдержархіву від 29.09.2016 №1/1 "Про розгляд тимчасового технічного регламенту щодо забезпечення приймання наукових робіт" 151 14.11.2016 - Сектор правової та законопроектної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
152 Про затвердження складу робочої групи з підготовки концепції реформування архівної галузі 152 14.11.2016 - Сектор правової та законопроектної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
153 Про проведення спільної тематичної виставки 153 17.11.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
154 Про участь державних архівних установ та установ СФД у заходах у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів 154 17.11.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
155 Про затвердження граничної чисельності працівників спеціальних установ страхового фонду документації і Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії з 01 листопада 2016 року 155 18.11.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
156 Про затвердження Положення про Державну наукову архівну бібліотеку, м. Київ 156 21.11.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
157 Про затвердження Положення про Державний центр збереженості документів Національного архівного фонду 157 21.11.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
158 Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 22.11.2016 № 6/2 "Про внесення змін до виробничих завдань з виготовлення та передачі на зберігання документів страхового фонду спеціальних установ СФД на 2016 рік" 158 25.11.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
159 Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 22.11.2016 № 6/1 "Про підсумки позапланової комплексної перевірки діяльності Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України" 159 25.11.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
160 Про прийняття та надання чинності М-84.2-37552598-019:2016 160 29.11.2016 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
161 Про затвердження Статуту Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства 161 29.11.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
162 Про внесення змін до Статуту Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії 162 01.12.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
163 Про введення в дію рішення Науково-технічної ради Укрдержархіву від 18.11.2016 № 1/2 "Про розгляд проекту Тематичного плану прикладних досліджень та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НДІ мікрографії на 2017 рік" 163 01.12.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
164 Про затвердження Положення про Дирекцію з експлуатації комплексу споруд центральних державних архівних установ України 164 05.12.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
165 Про внесення змін до складу колегії Державної архівної служби України 165 06.12.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
166 Про затвердження Порядку здійснення обліку та систематизації актів законодавства в Укрдержархіві 166 07.12.2016 - Сектор правової та законопроектної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
167 Про затвердження складу експертної комісії Укрдержархіву 167 26.12.2016 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
168 Про затвердження орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2017 рік 168 27.12.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
169 Про введення в дію рішення Науково-технічної ради Укрдержархіву від 18.11.2016 № 3/2 "Про розгляд Тимчасового технічного рішення щодо нормативів витрат нових матеріалів для дезінфекції приміщень і фінішної обробки фотоплівки" 169 27.12.2016 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
170 Про затвердження складу громадської ради при Укрдержархіві 170 27.12.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
171 Про введення в дію рішення Науково-технічної ради Укрдержархіву від 18.11.2016 № 2/2 " розгляд Тимчасового технічного рішення щодо встановлення у технічному паспорті мікрофільму СФД позначки про виготовлення електронного мікрофільму" 171 27.12.2016 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
172 Про затвердження методичних рекомендацій «Науково-дослідна та методична діяльність архівних установ України 172 27.12.2016 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
На початок
На початок