Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Система обліку публічної інформації, розпорядником якої є Державна архівна служба України

2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011

Номер обл. картки Назва документа Номер документа Дата створення документа Дата надходження документа Джерело інформації Підстава для внесення інформації до категорії з обмеженим доступом Строк обмеження доступу до інформації Галузь Тип, носій Вид Проекти рішень Форма зберігання документа Місце зберігання документа
1 Про внесення змін до Положення про Департамент страхового фонду документації Укрдержархіву 1 04.01.2017 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
2 Про призначення комісії з приймання науково-дослідних робіт 2 13.01.2017 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
3 Про затвердження граничної чисельності працівників спеціальних установ страхового фонду документації і Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії з 1 січня 2017 року 3 13.01.2017 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
4 Про віднесення державних архівних установ України до груп за оплатою праці керівників і спеціалістів 4 17.01.2017 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
5 Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в Державній архівній службі України 5 18.01.2017 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
6 Про внесення змін до складу колегії ЦДАЗУ, затвердженого наказом Укрдержархіву від 14.11.2016 № 150 6 19.01.2017 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
7 Про оголошення конкурсу науково-методичних розробок і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії 7 31.01.2017 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
8 Про введення в дію Структури 8 31.01.2017 - Сектор кадрової роботи, державної служби та запобігання корупції - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
9 Про введення в дію штатного розпису Укрдержархіву 9 08.02.2017 - Фінансово-економічне управління - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
10 Про затвердження складу колегії Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г.С. Пшеничного 10 24.02.2017 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
11 Про прийняття та надання чинності МР-84.2-37552598-018:2017 та МР-84.2-37552598-019:2017 11 07.03.2017 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
12 Про введення в дію рішення Науково-технічної ради Укрдержархіву від 19.01.2017 № 2/1 "Про впровадження Методики М-84.2-37552598-019:2016 "Страховий фонд документації. Віднесення об’єктів будівництва до таких, документація яких підлягає закладанню до страхового фонду документації" 12 07.03.2017 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
13 Про утворення комісій з приймання етапів наукових робіт, що виконує НДІ мікрографії у 2017 році 13 13.03.2017 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
14 Про прийняття та надання чинності МР-84.2-37552598-021:2016 14 14.03.2017 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
15 Про прийняття та надання чинності Зміні № 2 до СОУ 84.2-37552598-004:2015 15 16.03.2017 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
16 Про прийняття та надання чинності Зміні № 1 до СОУ 84.2-37552598-005:2015 16 16.03.2017 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
17 Про прийняття та надання чинності Зміні № 1 до СОУ 75.2-37763687-014:2012 17 16.03.2017 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
18 Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 23.02.2017 № 1/1 "Про підсумки роботи архівних установ та спеціальних установ страхового фонду документації у 2016 році та основні завдання на 2017 рік" 18 23.03.2017 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
19 Про внесення змін до Положення про Південний регіональний центр страхового фонду документації 19 27.03.2017 - Департамент організаційно-аналітичного, наукового забезпечення, використання інформації документів Національного архівного фонду та міжнародного співробітництва - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
20 Про розподіл функціональних повноважень між Головою Державної архівної служби України, першим заступником та заступником Голови 20 05.04.2017 - Відділ управління персоналом - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
21 Про внесення змін до Положення про Науково-технічну раду Державної архівної служби України, затвердженого наказом Укрдержархіву від 27.07.2016 № 86 21 10.04.2017 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
22 Про затвердження персонального складу Науково-технічної ради Державної архівної служби України 22 10.04.2017 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
23 Про призначення комісії з приймання науково-дослідних робіт, що були повернуті на доопрацювання 23 14.04.2017 - Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
24 Про затвердження переліку індексів керівництва та структурних підрозділів апарату Державної архівної служби України 24 19.04.2017 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду та науково-методологічного забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
25 Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги з надання дозволу на виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації і технологічного оснащення, що має відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом 25 20.04.2017 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
26 Про створення робочої групи з вивчення порядку надання платних послуг архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, та порядку ціноутворення на ці послуги 26 04.05.2017 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду та науково-методологічного забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
27 Про внесення змін до складу колегії Центрального державного електронного архіву України, затвердженого наказом Укрдержархіву від 15.09.2016 № 110 27 10.05.2017 - Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
28 Про затвердження складу колегії Центрального державного архіву громадських об’єднань України 28 10.05.2017 - Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
29 Про затвердження графіку роботи приймальні громадян Укрдержархіву та центральних державних архівів 29 16.05.2017 - Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
30 Про передачу нерухомого майна 30 22.05.2017 - Сектор правової експертизи та юридичного забезпечення діяльності Укрдержархіву - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
31 Про внесення змін до складу колегії Центрального державного електронного архіву України, затвердженого наказом Укрдержархіву від 15.09.2016 № 110 31 23.05.2017 - Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
32 Про службові відрядження за кордон та укладання міжнародних договорів про співробітництво у сфері архівної справи та страхового фонду документації 32 24.05.2017 - Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
33 Про надання права першого та другого підпису 33 25.05.2017 - Відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
34 Про скасування деяких наказів Державної архівної служби України 34 06.06.2017 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
35 Про утворення робочої групи з формування експозиції Музею історії архівних установ України 35 09.06.2017 - Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
36 Про затвердження складу Нормативно-методичної комісії Державної архівної служби України 36 14.06.2017 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду та науково-методологічного забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
37 Про оголошення конкурсу наукових праць імені Василя Веретенникова у галузі архівознавства, археографії і документознавства 37 14.06.2017 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду та науково-методологічного забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
38 Про встановлення нормативів оцінювання діяльності посадових осіб, які беруть участь у заходах державного нагляду (контролю) 38 27.06.2017 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
39 Про затвердження Положення про облікову політику Державної архівної служби України 39 27.06.2017 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
40 Про закріплення окремого нерухомого майна на праві оперативного управління 40 29.06.2017 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
41 Про внесення змін до Статуту Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії 41 03.07.2017 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
42 Про оголошення конкурсу на заміщення посади директора НДІ мікрографії 42 04.07.2017 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
43 Про створення комісії з питань технічного захисту інформації Укрдержархіву 43 04.07.2017 - Відділ взаємодії із державними органами та інформаційно-аналітичного забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
44 Про визначення посадових осіб Укрдержархіву, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення 44 11.07.2017 - Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
45 Про затвердження складу Центральної експертно-перевірної комісії Державної архівної служби України 45 19.07.2017 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду та науково-методологічного забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
46 Про внесення змін до наказу Укрдержархіву від 05 серпня 2016 року № 270-к 46 19.07.2017 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду та науково-методологічного забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
47 Про ініціювання дисциплінарного провадження стосовно Берковського В.Г. 47 20.07.2017 - Відділ управління персоналом - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
48 Про визначення уповноваженої особи (координатора) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Державній архівній службі України 48 28.07.2017 - Сектор правової експертизи та юридичного забезпечення діяльності Укрдержархіву - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
49 Про внесення змін до Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в Державній архівній службі України 49 09.08.2017 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду та науково-методологічного забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
50 Про затвердження форми бюлетеня для голосування та протоколу про результати голосування 50 11.08.2017 - Відділ управління персоналом - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
51 Про затвердження складу колегії Державної архівної служби України 51 14.08.2017 - Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
52 Про призначення осіб, відповідальних за ведення діловодства в структурних підрозділах Державної архівної служби України 52 14.08.2017 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду та науково-методологічного забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
53 Про надання повноважень 53 15.08.2017 - Відділ взаємодії із державними органами та інформаційно-аналітичного забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
54 Про перенесення робочого дня 54 16.08.2017 - Відділ управління персоналом - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
55 Про утворення комісії щодо приймання-передачі ДЕКС ЦДАУ 55 18.08.2017 - Відділ управління персоналом - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
56 Про чергування 24-27 серпня 2017 року 56 22.08.2017 - Відділ управління персоналом - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
57 Про внесення змін до наказу Державної архівної служби України від 08.02.2017 № 9 "Про введення в дію штатного розпису Укрдержархіву" 57 22.08.2017 - Відділ управління персоналом - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
58 Про виконання вимог Національного агентства України з питань державної служби 58 30.08.2017 - Відділ управління персоналом - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
59 Про підготовку установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву, до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр. 59 30.08.2017 - Відділ взаємодії із державними органами та інформаційно-аналітичного забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
60 Про внесення змін до складу колегії Державної архівної служби України 60 30.08.2017 - Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
61 Про внесення змін до Положення про Нормативно-методичну комісію Державної архівної служби України 61 30.08.2017 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду та науково-методологічного забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
62 Про затвердження складу Нормативно-методичної комісії Державної архівної служби України 62 30.08.2017 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду та науково-методологічного забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
63 Про відзначення 100-річчя від дня створення системи архівних установ України 63 05.09.2017 - Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
64 Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 05.09.2017 № 2/3 "Про дотримання Укрдержархівом, державними архівними установами та спеціальними установами СФД законодавства у сфері зовнішньої діяльності" 64 15.09.2017 - Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
65 Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 05.09.2017 № 2/2 "Про стан правової роботи в Укрдержархіві за І півріччя 2017 року" 65 15.09.2017 - Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
66 Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 05.09.2017 № 2/4 "Про результати ведення Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів" 66 15.09.2017 - Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
67 Про внесення змін до складу колегії Державної архівної служби України 67 18.09.2017 - Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
68 Про затвердження складу Центральної комісії Державної архівної служби з контролю за наявністю, станом та розшуком документів Національного архівного фонду 68 20.09.2017 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду та науково-методологічного забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
69 Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 503-р 69 20.09.2017 - Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
70 Про затвердження Порядку проведення перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства в установах, що належать до сфери управління Укрдержархіву 70 20.09.2017 - Сектор правової експертизи та юридичного забезпечення діяльності Укрдержархіву - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
71 Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 05.09.2017 № 2/1 "Про стан використання бюджетних коштів Державною архівною службою та установами, що належать до сфери її управління за І півріччя 2017 року" 71 22.09.2017 - Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
72 Про забезпечення взаємодії структурних підрозділів Укрдержархіву під час планування та організації консультацій з громадськістю 72 27.09.2017 - Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
73 Про затвердження Положення про Комісію з питань роботи із службовою інформацією у Державній архівній службі України 73 02.10.2017 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду та науково-методологічного забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
74 Про затвердження складу Комісії з питань роботи із службовою інформацією у Державній архівній службі України 74 02.10.2017 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду та науково-методологічного забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
75 Про внесення змін до складу Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву, затвердженого наказом Укрдержархіву від 31.08.2017 № 62 75 02.10.2017 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду та науково-методологічного забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
76 Про забезпечення інформаційно-комунікаційного супроводження суспільно значущих заходів та взаємодію із засобами масової інформації 76 09.10.2017 - Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
77 Про внесення змін до складу тендерного комітету Державної архівної служби України 77 09.10.2017 - Відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
78 Про затвердження Антикорупційної програми Укрдержархіву на 2017 рік 78 12.10.2017 - Головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
79 Про організацію виконання наукових робіт у сфері страхового фонду документації у 2018 році 79 13.10.2017 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
80 Про ініціювання дисциплінарного провадження стосовно Горіна О.В. 80 20.10.2017 - Відділ управління персоналом - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
81 Про затвердження Положення про службу захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі «АІС СФДУ» 81 26.10.2017 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
82 Про відкриття дисциплінарного провадження 82 01.11.2017 - Відділ управління персоналом - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
83 Про внесення змін до складу тендерного комітету Державної архівної служби України 83 03.11.2017 - Відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
84 Про внесення зміни до складу колегії Державної архівної служби України 84 06.11.2017 - Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
85 Про затвердження Методичних рекомендацій з організації ведення бухгалтерського обліку Укрдержархіву та установ, що належать до сфери його управління 85 06.11.2017 - Відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
86 Про затвердження структури, функціональних обов’язків та персонального складу служби захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі «АІС СФДУ» 86 06.11.2017 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
87 Про експлуатацію домену «АСОД» ІТС «АІС СФДУ» 87 21.11.2017 - Департамент страхового фонду документації - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
88 Про організацію виконання наукових робіт у сфері архівної справи та діловодства у 2018 році 88 22.11.2017 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду та науково-методологічного забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
89 Про затвердження Регламенту функціонування офіційного веб-порталу Укрдержархіву «Архіви України» та Порядку інформаційного наповнення офіційного веб-порталу Укрдержархіву «Архіви України» 89 22.11.2017 - Відділ взаємодії із державними органами та інформаційно-аналітичного забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
90 Про затвердження складу експертної комісії Укрдержархіву 90 26.11.2017 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду та науково-методологічного забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
91 Про внесення змін до персонального складу евакуаційної комісії Державної архівної служби України 91 07.12.2017 - Сектор режимно-секретної роботи - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
92 Про присудження премії імені Василя Веретенникова 92 19.12.2017 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду та науково-методологічного забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
93 Про утворення робочої комісії Укрдержархіву для ведення переговорів і підготовки проекту Галузевої угоди 93 20.12.2017 - Відділ взаємодії із державними органами та інформаційно-аналітичного забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
94 Про внесення змін до Антикорупційної програми Укрдержархіву на 2017 рік 94 22.12.2017 - Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
95 Про затвердження орієнтовного плану проведення Державною архівною службою України консультацій з громадськістю на 2018 рік 95 27.12.2017 - Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
96 Про внесення змін до складу колегії ЦДАМЛМ України, затвердженого наказом Укрдержархіву від 27.07.2016 № 89 96 28.12.2017 - Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
97 Про затвердження Графіка проведення «гарячої» телефонної лінії Державної архівної служби України на І півріччя 2018 року 97 28.12.2017 - Департамент діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду та науково-методологічного забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
98 Про затвердження плану науково-видавничої роботи, програми підготовки архівних довідників та плану виставкової діяльності 98 28.12.2017 - Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
99 Про затвердження Положення про громадську раду при Державній архівній службі України 99 28.12.2017 - Управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення - - Архівна справа, діловодство, створення і функціонування державної системи СФД текстовий документ наказ - паперова Укрдержархів
На початок
На початок