Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу

Доступ до публічної інформації  

Форма та порядок подання запиту на інформацію

На виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05.05.11 № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.11 № 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади", наказом Міністерства юстиції затверджено Порядок складення та подання запитів на публічну інформацію та форму запиту на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України.

Відповідальна особа з питань запитів на інформацію, що надходять до Державної архівної служби України - начальник відділу використання інформації документів Національного архівного фонду Ярошенко Д. В., тел.: (044) 275-45-22

Звертаємо увагу на те, що з 5.01.2016 запити приймаються на e-mail:info@arch.gov.ua

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або його бездіяльності

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.


Звіти про розгляд запитів на отримання інформації


Система обліку публічної інформації


Закон України від 03 липня 2012 р. № 5029-VI "Про засади державної мовної політики"


Роз'яснення Державного комітету телебачення та радіомовлення України як центрального органу виконавчої влади з формування та реалізації державної політики в інформаційній сфері щодо віднесення архівних відомостей до категорії публічної інформації при виконанні запитів та заяв юридичних і фізичних осіб.


Перелік відомостей, що становлять службову інформацію і яким присвоюється гриф обмеження доступу "Для службового користування" в Укрдержархіві (Затверджений наказом Державної архівної служби України 29.12.2011 № 140)

На початок
На початок