Українська революція 1917-1921 pp. на Придніпров’ї: збірник документів і матеріалів

УДК 94 (477.63) (08)

ББК 63.3 (4 УКР - 4ДНІ) 61я43

У 45

ISBN 978-966-383-808-3

Українська революція 1917-1921 pp. на Придніпров’ї: збірник документів і матеріалів / Уклад.: Ю. Г. Пахоменков, H. Л. Юзбашева. Державний архів Дніпропетровської області. ‒ Дніпро: ЛІРА, 2016. ‒ 372 с.

Документи збірника відображають процес українського національного державотворення на Придніпров’ї в 1917-1921 pp. У виданні представлені документи Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, державних архівів Дніпропетровської і Запорізької областей, матеріали періодики.

Публікація призначена для дослідників, краєзнавців, студентів і всіх, хто цікавиться історією України

На початок
На початок