ISSN 2523-4285

УДК 908 (477.65)

© Кіровоградська обласна організація НСКУ, ДАКО, 2017

© Оригінал-макет Центрально-Українське видавництво, 2017

Між Бугом і Дніпром. Науково-краонавчий вісник Центральної України / Випуск VI/VIII. - Кіровоград: Центрально-Українське видавництгво, 2017. - 290 c.

У збірнику подані матеріали щодо висвітлення окремих моментів, пов'язаних з дворянством родини Кропивницьких, походженням батьків письменника, датою його народження, вихованням у дитячі роки, які до певної міри нагадують сирітство Тараса Шевченка. Акцентується на тому, що ці епізоди знайшли відображення у драматургії митця.

(Файл у форматі pdf)

На початок
На початок