Особові фонди і колекції Державного архіву Чернівецької області: довідник

УДК 930.253 (477.85)(036)

ISBN 978-966-8225-60-4

© Державна архівна служба України, 2017
© Державний архів Чернівецької області, 2017


Державний архів Чернівецької області: Довідник "Особові фонди і колекції Державного архіву Чернівецької області". - Чернівці, 2017. - 156 с.

Видання присвячене 100-річчю від дня створення системи архівних установ України та 100-річчю створення Державного архіву Чернівецької області.

У довіднику містяться дані про склад і зміст документів особових архівних фондів та колекцій документів, що зберігаються в Державному архіві Чернівецької обалсті, а також короткі біографічні відомості про фондоутворювачів.

У довіднику репрезентовано загальні відомості про особові архівні фонди діячів науки, освіти, культури, краєзнавців та інших визначиних осіб Буковини.

Довідник розрахований на науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, краєзнавців.

Файл у форматі pdf - 5,86 МБ

На початок
На початок