"Архіви України"
№ 4-6 / 2000

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

м.Київ
2 вересня 2000 р.
№ 273/2000-рп

Про невідкладні заходи щодо розвитку архівної справи

З метою забеспечення збереження Національного архівного фонду та дальшого прозвитку архівної справи в Україні:

1. Кабінету Міністрів України:

2. Державному комітету архівів України:

3. Раді міністрів Автономної республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, центральним органам виконавчої влади, до сфери управління яких належать державні архівні установи:

Президент України        Л. Кучма

На початок
На початок