Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталуАрхіви України

2019 р.

Випуск  3 (320):
липень – вересень

Випуск  2 (319):
квітень – червень

Випуск  1 (318):
січень – березень

2018 р.

Випуск  5-6 (317):
вересень – грудень

Випуск  4 (315):
липень–серпень

Випуск  2-3 (313-314):
березень–червень

Випуск  1 (312):
січень-лютий

2017 р.

Випуск  5-6 (310-311):
вересень–грудень

Випуск  3-4 (308-309):
травень-серпень

Випуск  2 (307):
березень-квітень

Випуск  1 (306):
січень-лютий

2016 р.

Випуск  5-6 (304-305):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (302-303):
травень-серпень

Випуск  2 (301):
березень-квітень

Випуск  1 (300):
січень-лютий

2015 р.

Випуск  5-6 (299):
вересень-грудень

Випуск  4 (298):
липень-серпень

Випуск  3 (297):
травень-червень

Випуск  2 (296):
березень-квітень

Випуск  1 (295):
січень-лютий

2014 р.

Випуск  6 (294):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (292-293):
липень-жовтень

Випуск  3 (291):
травень-червень

Випуск  2 (290):
березень-квітень

Випуск  1 (289):
січень-лютий

2013 р.

Випуск  6 (288):
листопад-грудень

Випуск  5 (287):
вересень-жовтень

Випуск  4 (286):
липень-серпень

Випуск  3 (285):
травень-червень

Випуск  2 (284):
березень-квітень

Випуск  1 (283):
січень-лютий

2012 р.

Випуск  6 (282):
листопад-грудень

Випуск  5 (281):
вересень-жовтень

Випуск  4 (280):
липень-серпень

Випуск  3 (279):
травень-червень

Випуск  2 (278):
березень-квітень

Випуск  1 (277):
січень-лютий

2011 р.

Випуск  6 (276):
листопад-грудень

Випуск  5 (275):
вересень-жовтень

Випуск  4 (274):
липень-серпень

Випуск  2-3 (273):
квітень-червень

Випуск  1 (272):
січень-березень

2010 р.

Випуск  5 (270):
жовтень-листопад

Випуск  3-4 (269):
липень-вересень

Випуск  2 (268):
квітень-червень

Випуск  1 (267):
січень-березень

2009 р.

Випуск  6 (266):
листопад-грудень

Випуск  5 (265):
вересень-жовтень

Випуск  3-4 (264):
травень-серпень

Випуск  1-2 (263):
січень-квітень

2008 р.

Випуск  5-6 (262):
вересень-грудень

Випуск  3-4 (261):
травень-серпень

Випуск  1-2 (260):
січень-квітень

2006 р.

Випуск  1-6 (259):
січень-грудень

2005 р.

Випуск  5-6 (258):
вересень-грудень

Випуск  4 (257):
липень-серпень

Випуск  1-3 (256):
січень-червень

2004 р.

Випуск  4-6 (255):
липень-грудень

Випуск  3 (254):
травень-червень

Випуск  1-2 (253):
січень-квітень

2003 р.

Випуск  4-6 (252):
липень-грудень

Випуск  1-3 (251):
січень-червень

2002 р.

Випуск  4-6 (250):
липень-грудень

Випуск  1-3 (249):
січень-квітень

2001 р.

Випуск  6 (248):
листопад-грудень

Випуск  4-5 (247):
липень-жовтень

Випуск  3 (246):
травень-червень

Випуск  1-2 (245):
січень-квітень

2000 р.

Випуск  4-6 (244):
липень-грудень

Випуск  1-3 (243):
січень-червень

1999 р.

Випуск  1-6 (242):
січень-грудень

Про науково-практичний журнал "Архіви України"

© Державна архівна служба України, 2019


Видається з 1947 р.


"Архіви України" on-line: на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського


2004 р.

Файл в форматі PDF
українською, англійською

Зміст (Contents)

До наших читачів (від головного редактора)

Боряк Геннадій, Новохатський Костянтин (Україна). Модерне архівне законодавство України

Нормативно-правові акти України з питань архівної справи та діловодства: добірка документів

Ларін Міхаіл (Росія). Порівняльний огляд архівного законодавства країн СНД

Боряк Геннадій (Україна). Голосуючи "за" чи "проти" доступу до архівів спецслужб (за підсумками останнього десятиліття в Україні)

Новохатський Костянтин (Україна). Правове регулювання відповідальності за порушення архівного законодавства в Україні

* * *

Петерсон Гері М. (США). Міжнародні правові питання архівної справи у цифрову епоху

Принципи законодавства з архівної справи і діловодства. Текст доповіді, представленої Вікторасом Домаркасом (Литва) на передконгресовому семінарі в Ельблонзі

Стемпняк Владислав (Польща). Контроверсії довкола юридичних підстав для врегулювання міжнародних архівних претензій

Папакін Георгій (Україна). Переміщені архіви: спадщина поділеного світу (тези)

Гранштрьом Клес (Швеція), Петерсон Гері М. (США), Маріані Марія Піа Рінальді (Італія), Шафер Удо (Німеччина), Цвікер Джозеф (Швейцарія), Горнфельдт Торбйорн (Швеція).

Автентичність електронних документів. Звіт Комітету з правових питань МРА, підготовлений для ЮНЕСКО

Цвікер Джозеф (Швейцарія). Деякі проблеми автентичності в електронному середовищі

Іствуд Террі (Канада). Експертиза цінності електронних документів

* * *

Рекомендація № R (2000) 13 Комітету міністрів Ради Європи країнам-членам стосовно європейської політики доступу до архівів

Резолюція Ради Європейського Союзу від 6 травня 2003 р. стосовно архівів у державах-учасницях (2003/C 113/02)


C O N T E N T S

To Our Readers (From the Editor-in-Chief)

Boriak, Hennadii; Novokhatsky, Kostiantyn (Ukraine). Modern national archival legislation of Ukraine

Legislative acts on archival affairs and record keeping: selection of texts

Larin, Mikhail (Russian Federation). Comparative review of archival legislation of cis countries

Boriak, Hennadii (Ukraine). Voting for or against the access to archives of special authorities, responsible for violation of human rights: Reviewing last decade in Ukraine

Novokhatsky, Kostiantyn (Ukraine). Legal regulation of responsibility for violation of archival legislation in Ukraine

* * *

Peterson, Gary M. (USA). International archival legal issues in a digital age

Principles for Archives and Records Legislation. Draft paper presented by Domarkas, Viktoras (Lithuania) at pre-congress seminar in Elblag.

Stepniak, Wladyslaw (Poland). Controversies Around legal grounds for the settlement of international archival claims

Papakin, Heorhii (Ukraine). Displaced Archives: the Heritage of Divided World (Abstract)

Granstrom, Claes (Sweden); Peterson, Gary M. (USA); Mariani, Maria Pia Rinaldi (Italy); Schafer, Udo (Germany); Zwicker, Josef (Switzerland); Hornfeldt, Torbjorn (Sweden). Authenticity of electronic records.
Report prepared for UNESCO by the International Council on Archives Committee on Archival Legal Matters

Zwicker, Josef (Switzerland). Some problems of authenticity in an electronic environment

Eastwood, Terry (Canada). The appraisal of electronic records: what is new?

* * *

Recommendation No. R (2000) 13 of the Committee of Ministers Council of Europe

Europian Union Council Resolution of 6 May 2003 on archives in the Member States (2003/C 113/02)

На початок
На початок