Афганістан. Чорнобиль: Випробування трагедією: Березівський район /
І. І. Ніточко ; Одеська обласна державна адміністрація ; Державний архів Одеської області. — Одеса: Астропринт, 2009. — 192 с : іл. — (Серія "Праці Державного архіву Одеської області" : т. 24).

ISBN 978-966-190-082-9

ББК 63.3(4Ук-4Од)62

УДК 94(477.74)"1979/1986"


© І. І. Ніточко, 2009

© РВФ "Прес-кур´єр", оригінал-макет, 2009

Чергова книга І. І. Ніточко з історії Берегівського району Одещини розповідає про героїзм і мужність березівчан, які у складі радянського контингенту військ брали участь у війні в Афганістані (1979-1989 pp.), та про внесок земляків у ліквідацію наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, що сталася 26 квітня 1986 р. Автор не переказує відомі дані, а надає можливість учасникам тих трагічних подій самим розповісти, що вони особисто бачили, що пережили, що зробили. Як і в попередніх працях, автор наводить чимало документальних і статистичних даних.
Книга адресована історикам, краєзнавцям, усім хто цінує і захоплюється документалістикою.

На початок
На початок