Акти Житомирського гродського уряду: 1590 р., 1635 р. /
Упорядник В. М Мойсієнко. - Житомир, 2004. - 256 с.

ББК 63.3(4Укр)44+81.2
Укр-8 УДК 81-112
А 43

ISBN 966-655-120-9

© В.М. Мойсієнко, підготування тексту, вступна стаття, покажчики, 2004.

До видання увійшли справи актової книги Житомирського гродського уряду за 1590 та 1635 роки. Це важливі документи для вивчення історії української мови кінця XVI початку XVII ст. Вони дають бгатий і різноманітний матеріал для характеристики суспільних правових відносин і побуту передовсім поліщуків. Разом з особливостями ділової мови відображено і розмовну лексику, зафіксовану в польових записах протоколів опитування свідків та учасників межувань. До тексту додаються передмова, покажчики слів і словоформ, іменний та географічний.
Для науковців-лінгвістів, етимологів, істориків, юристів.


ЗМІСТ

На початок
На початок