Архівна спадщина Луганщини - 2005 /
Державний архів Луганської області. - Луганськ: ДАЛО, 2005. - 88 с.

ББК 79.33 (4 Укр. - 4 Луг.)
A 87

© Державний архів Луганської області

Альманах "Архівна спадщина Луганщини - 2005" містить матеріали, які висвітлюють систему архівних установ Луганської області, хроніку подій від заснування Державного архіву до сьогодення.
Представлено дослідження співробітників архіву та історичні огляди окремих міст області.
Альманах буде корисним для фахівців з архівної справи та служб діловодства підприємств, установ, організацій всіх форм власності.


ЗМІСТ

Привітання Державного комітету архівів України

Привітання голови Луганської обласної ради

Привітання директора Державного архіву Луганської області

Актуальні інтерв'ю

Боряк Г. В. Архіви - серце інформаційного поля

Старовойтов М. М. Невгасима пам'ять народу

Система архівних установ Луганської області

Система архівних установ Луганської області

Державний архів Луганської області

Архівні відділи райдержадміністрацій та міських рад

Спогади про минуле

Літопис Державного архіву Луганської області

Хроніка подій 2005 року

Документи свідчать

Архіви Луганщини: практичний досвід

Старовойтов М. М. Державний архів Луганської області: досвід і проблеми збереження архівних документів

Старовойтов М. М. Використання архівної інформації у другій половині ХХ ст.: стан і недоліки
(на прикладі роботи Державного архіву Луганської області)

Архівні фонди

Клименко Л. В. Огляд отодокументів Державного архіву Луганської області періоду Другої світової війни

До 70-річчя Стаханівського руху (огляд фотодокументів)

Лисенко Т. А. Сторінки історії Луганщини у фондах особового походження

Документи з минулого

Рудзевич В. В. Доля остарбайтерів

Старовойтов М. М. Робота Старобільського окружного архівного управління по виявленню стану оформлення і зберігання архівних матеріалів

Золотарьов О. О. Архівне будівництво на Луганщині в 20-х - 30-х рр. ХХ ст.
(за документами Державного архіву Луганської області)

Старовойтов М. М. До проблеми комплектування та упорядкування фондів в архівних установах Луганщини в 40-х роках ХХ століття

Історія свідчить

Кравченко Г. М. Тут початок родоводу

Луганськ - 210

Ігнова В. Ф. Містечко в Дикому полі

Литвин О. Ю. Кремінщина - перлина Донбасу

Освячення Державного архіву Луганської області

На початок
На початок