Галузеві
державні архіви

Галузевий державний архів
Міністерства оборони України
(ГДА МО України)

Адреса: вул. Січневого повстання, 1, м. Київ, 01010
Тел.:  (044) 280-28-72
Сторінка на веб-сайті Держкомархіву України: http://www.archives.gov.ua/Archives/
Транспорт: ст. метро "Арсенальна"
Час роботи читального залу: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00

Начальник архіву: Бугера Григорій Петрович

Заступник начальника: Турчик Василь Іванович


Історична довідка

Архів штабу Київського військового округу (1945-1992) засновано 1 серпня 1945 р. Центральний архів Міністерства оборони України (1992-1997) створено з фондів архіву КВО і розформованої 300 окремої роти супроводження військових вантажів. Архів підпорядковувався Генеральному штабу Збройних Сил України. 20 серпня 1997 р. Центральний архів Міністерства оборони України перейменовано в Галузевий державний архів Міністерства оборони України.


Структура архіву

Апарат управління

Відділи:


Обсяг фондів

В архіві зберігається 3831 фонд, 323890 од. зб. за 1807-2004 рр., із них - 320634 од. зб. документів з паперовою основою, 3256 од. зб. (1238 од. обл.) кінодокументів. До третини документів встановлено обмежений доступ.


Анотація складу фондів

Архів зберігає документи: управлінь штабу КВО, штабів армій, військових частин та установ округу, частин центрального (Московського) підпорядкування, що дислокувалися на території округу (1946-1992); Головнокомандуючого земським військом (1807-1808), робочих дружин, батальйонів, управлінь, судів, тилових евакуаційних пунктів Південно-Західного фронту (1914-1918); військових комісаріатів, Київських губернських управлінь військово-продовольчого постачання (1918-1922), військових шпиталів (1843-2000).

До 1990 р. документи тривалого (понад 25 років) та постійного зберігання передавалися до Центрального архіву Міністерства оборони СРСР у м. Подольськ Московської області, до Військово-медичного архіву Військово-медичного музею Міністерства оборони СРСР у Санкт-Петербурзі та Архіву ракетних військ у Москві.

У фондах архіву є документи військових частин та установ, що брали участь в угорських (1956) та чехословацьких (1968) подіях (документи тільки тих військових частин, що дислокувалися на території України), окремих військових частин, що брали участь у міжнародних миротворчих операціях на території інших держав - Анголи, Афганістану, В'єтнаму, Іраку, Єгипту, Кореї, Сьєрра-Леоне, Югославії тощо (1953-2004), також листування центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України з органами державної влади стосовно діяльності Збройних Сил України (1992-2000).

В архіві зберігаються документи військових частин та установ, що брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (1986-1990). Фонди, як правило, формуються з документів з особового складу: накази командирів військових частин та установ, книги алфавітного обліку військовослужбовців та працівників збройних сил, особові справи військовослужбовців, персональні справи кандидатів та членів КПРС, документи військово-медичних установ, а саме: історії хвороби, акти, протоколи військово-лікарських комісій; документи військово-навчальних закладів - копії дипломів, залікові відомості, учбові картки, документи державних екзаменаційних комісій, навчальні плани, програми, звіти; історичні довідки (формуляри), ліквідаційні акти розформованих військових частин та установ, фінансові документи; протоколи партійних та комсомольських зборів і конференцій, плани роботи політвідділів; документи щодо раціоналізаторських та винахідницьких пропозицій; доповіді про стан військової дисципліни та бойової готовності військових частин та установ тощо.

Також постійно поповнюється колекція видань наказів і директив Міністра оборони, начальника Генерального штабу Збройних Сил СРСР та України, їхніх заступників.

Крім документів з паперовою основою, в архіві зберігаються кінопрокатні копії військово-навчальних кінофільмів (1959-1997), а також фотоальбоми, що відображають історію військових частин, фотоальбоми випускників військових навчальних закладів, фотопортрети командного та рядового складу (фото ХІХ-ХХ ст.)

З 1998 р. плановим порядком архів комплектується документами управлінь Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, а також документами військових частин та установ, що розформовуються.

Для довідкової роботи з метою захисту прав і задоволення соціальних потреб громадян використовується 85 % документів.


Бази даних

Учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (іменна), 71256 запис.


Довідковий апарат

Описи 

39271


Картотеки

особових справ, втрат особового складу, справ Героїв Радянського Союзу, кримінальних справ. Всього 62919 карток.


Покажчики

23 (алфавітні до наказів командирів, особового складу окремих військових частин, в т.ч. які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, перелік наказів Міністра оборони СРСР та Головнокомандувача об'єднаними Збройними Силами СНД, 1955-1992).


Довідники

18 (списки фондів архіву та кожного архівосховища окремо, довідники військових частин, документи яких передано до ЦАМО РФ, та військових частин, установ, документи яких знаходяться на зберіганні в архіві, довідкове видання "До історії Київського військового шпиталю" (за документами Російського військового історичного архіву), перелік військових частин, які брали участь у бойових діях чи забезпеченні бойової діяльності військ, довідник військових частин, установ та організацій довоєнного періоду (1918-1922), розробляється збірка "Анотації до кінофільмів").


Огляди фондів

3264


Каталоги

іменний,

предметний,

географічний,

тематичний,

хронологічний

Загальний обсяг - 9785 карток.

Встановлена локальна мережа, яка дає можливість використовувати одночасно в декількох відділах базу даних на умовні та дійсні найменування військових частин та установ у хронологічній і алфавітній послідовності, згідно з порядковими номерами умовних найменувань військових частин та установ, а також списки фондів архіву та архівосховищ.


Науково-довідкова бібліотека

Бібліотека зберігає архівознавчу, юридичну, історичну літературу, довідкові, бібліографічні, періодичні видання. Методична література нараховує 164 од. зб., книги - 218 од. зб., періодичні видання - 449 од. зб. Наявний довідково-інформаційний апарат, складається з 929 карток.


Бібліографія

Довідкові видання

Загальні довідкові видання

Архівні установи України: Довідник. - К., 2000. - С. 155-156.

Бугера Г. П. Архів Міністерства оборони України // Енциклопедія сучасної України. - К., 2001. - Т. 1. А. - С. 702.

Галузевий державний архів Міністерства оборони України: [Буклет]. - К., б. р. - [5] с.


Спеціальні довідкові видання

Національний архівний фонд України. Засоби інтелектуального доступу до документів: Короткий довідник. - К., 2002. - С. 146.


Історія архіву, окремих фондів, колекцій

Бугера Г. Галузевий державний архів Міністерства оборони України // Студії з архів. справи та документознавства. - К., 1999. - Т. 4. - С. 132-133.

Нецька Л. Галузевий державний архів Міністерства оборони України: історія, склад і тематика документів // Архіви України. - 2004. - № 1-2. - С. 171-176.


Галузевий державний архів
Міністерства внутрішніх справ України
(ГДА МВС України)


Адреса: вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01024
Тел.: (044) 256-11-23, 254-76-22
E-mail: zapr@dchib.kiev.ua
Сторінка на веб-сайті Держкомархіву України: http://www.archives.gov.ua/Archives/
Транспорт: ст. метро "Хрещатик", автобус № 24, 62 (зуп. "Будинок офіцерів")
Час роботи читального залу:

понеділок - четвер: 9.00-18.00,
п'ятниця: 9.00-17.45

Начальник архіву: Платонова Надія Володимирівна

Заст. начальника: Білас Тетяна Анатоліївна


Історична довідка

Архів Управління робітничо-селянської міліції НКВС УСРР (1934-1935)

Архів Першого спецвідділу НКВС, МВС УРСР (1935-1971)

Архів Республіканського інформаційного центру при МВС УРСР (1972-1974)

Архів Республіканського науково-дослідного інформаційного центру при МВС УРСР (1974-1986)

Група спецфондів Головного інформаційного бюро при МВС УРСР (1986-1992)

Група спецфондів Інформаційного бюро при МВС УРСР (1986-1994)

Галузевий державний архів Міністерства внутрішніх справ України, ГДА МВС України (з 1995 р. - донині)

Архівні документи ГДА МВС України зберігаються в архіві центрального апарату МВС, 26 філіалах в Головних управліннях та Управліннях МВС України в областях та Центральному архіві внутрішніх військ. Є документи постійного зберігання в закладах освіти та науково-дослідних установах системи МВС України.


Обсяг фондів

Всього зберігається 1454 фонди, із них у центральному апараті -72 фонди, в ГУМВС, УМВС областей - 1304 фонди, в Центральному архіві внутрішніх військ - 78 фондів.

На архівному зберіганні перебуває 3154 тис. од. зб., із них в центральному апараті - 45 тис., в ГУМВС, УМВС областей - 3082 тис, в Центральному архіві внутрішніх військ - 27 тис. за 1918-2001 рр.


Анотація складу фондів

1938 р. відповідно до рішення НКВС, Прокуратури, Народного комісаріату юстиції СРСР передано із судів до органів державної безпеки НКВС справи на осіб, засуджених за контрреволюційні злочини. Частина цих справ у 1954-1956 рр. була передана до МВС УРСР. Це кримінальні справи на осіб, засуджених за вбивства, крадіжки державного майна, бандитизм, перехід кордону, спекуляцію, самогоноваріння та інші злочини, які в 50-ті рр. були віднесені до категорії кримінальних. МВС УРСР розіслало ці справи до архівів Управлінь МВС областей - за місцем засудження осіб.

У результаті виділення 1943 р. із НКВС оперативно-чекістських підрозділів і переведення їх до створеного НКДБ було перерозподілено архівні документи відповідно до визначених функцій.

Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР 1949 р. до МДБ було передано прикордонні війська та міліцію разом з архівними документами.

1949 р. до "Особо-справочного бюро" МВС СРСР (м. Красногорськ) передано документи фонду "Управління по військовополонених та інтернованих", які стосувалися діяльності політвідділів таборів військовополонених, що дислокувалися на території України.

З метою спрощення процесу звільнення спецпоселенців 1954 р. передано до МВС республік, Управлінь МВС архівні облікові справи на осіб, направлених на спецпоселення. Але через два роки процес передавання зупинився і частина архівних справ так і залишилася в архівах МВС республік колишнього СРСР, Управлінь МВС областей РРФСР. У 1955-1956 рр. було вилучено кримінальні справи про засудження військовополонених - генералів німецької та інших армій, противників СРСР і передано на зберігання до Першого спецвідділу МВС СРСР.

Відповідно до розпорядженням Головного архівного управління при Раді Міністрів СРСР та МВС СРСР 1964 р. було передано до "Особого архіву" Головного архівного управління при Раді Міністрів СРСР архівні справи, що утворилися в процесі діяльності Управління по військовополонених та інтернованих, картки на іноземців - колишніх військовополонених, які перебували в таборах, робочих батальйонах на території України. Документи з обласних підрозділів направлялися до Москви як через міністерство, так і безпосередньо адресату.

1968 р. були відібрані і передані до архіву Міністерства оборони СРСР кримінальні справи на осіб, які засуджувалися військовими трибуналами формувань Радянської армії на території України за військові злочини впродовж 1941-1945 рр.

У листопаді 1991 р. на шифротелеграму МВС СРСР Управлінням військ внутрішньої та конвойної охорони по Україні і Молдові було передано до Москви архівні справи, що утворилися в діяльності цих військ упродовж 1943-1980 рр.

ГДА МВС України зберігає нормативні документи НКВС, МВС СРСР та НКВС, МВС УРСР з 1936 р., вищих органів влади та управління УРСР з питань діяльності органів внутрішніх справ з 1938 р., документи діловодства по лінії служб міністерства з 1944 р., статистичні звіти з відомостями про злочини та осіб, які їх скоїли з 1942 р., кримінальні справи осіб, засуджених позасудовими та судовими органами впродовж 1919-1945 рр., документи про участь співробітників апарату міністерства в охороні громадського порядку під час проведення Олімпіади 1980 р. та ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, припинені кримінальні справи на осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів за 1984-1998 рр., документи з особового складу МВС України з 1944 р.

В архівних підрозділах ГУМВС, УМВС України в областях зберігаються накази УМВС з 1944 р., особові справи колишніх працівників з 1942 р., особові справи спецпоселенців, кримінальні справи судових та позасудових органів за 1920-1953 рр., документи діловодства служб з 1950 р. В Центральному архіві внутрішніх військ зберігаються архівні документи військових частин внутрішніх, конвойних військ та національної гвардії з 1989 р.

У 1990-і рр., відповідно до Закону України "Про державну таємницю", вперше розпочалася робота по розсекреченню архівних документів МВС України. На сьогодні переглянуті і частково розсекречені документи діловодства служб міністерства, завершується розсекречення нормативних актів НКВС, МВС СРСР.


Бази даних

Працівники органів внутрішніх справ, які загинули або зникли безвісти в роки Другої світової війни (3191 особа - 26 томів).

Картки із заробітної плати колишніх працівників органів внутрішніх справ (10365 осіб - 132 томи).

Громадяни, які були засуджені Окремою нарадою та трійкою Державного політичного управління (56504 осіб - 135 томів).

Спецпоселенці (18351 осіб - 6 томів).

В архівному підрозділі УМВС України у Волинській області створено базу даних на 1500 спецпоселенців; в Дніпропетровській області - на 10457 спецпоселенців; 19089 осіб, засуджених позасудовими органами, 93092 особові справи колишніх працівників; в Донецькій області - на 18927 спецпоселенців, 6823 осіби, засуджені трійками, 2327 реабілітованих, 479 розкуркулених, 18723 особові справи працівників, 1097 пенсійних справ; в Запорізькій області - 11289 реабілітованих.


Довідковий апарат

Архівні справи занесено до описів, розроблено фондові огляди. Створена картотека обліку особових справ працівників міліції, які звільнились на пенсію, справ на спецпоселенців, виселених з України, осіб, засуджених судовими та позасудовими органами впродовж 1919-1945 рр.

Центральним архівом внутрішніх військ підготовлено Перелік військових частин внутрішніх військ, які брали участь у бойових операціях військ за 1944-1951 рр., та Перелік військових частин внутрішніх військ, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції.


Бібліографія

Довідкові видання

Загальні довідкові видання

Архівні установи України: Довідник. - К., 2000. - С. 153-154.

Платонова Н. В. Архів МВС України // Енциклопедія сучасної України. - К., 2001. - Т. 1. А. - С. 702.


Спеціальні довідкові видання

Національний архівний фонд України. Засоби інтелектуального доступу до документів: Короткий довідник. - К., 2002. - С. 145.


Огляди фондів

Платонова Н. В. Фонди держархіву МВС України та їх роль у дослідженні історії України XX ст. // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: Наук. доп. Всеукр. конф. (19-20 листоп. 1996 р.). - К., 1997. - Ч. 2. - С. 191-196.

Потильчак О. Іноземні військовополонені Другої світової війни у радянських таборах на території України: до проблеми вітчизняної джерельної бази // Студії з архів. справи та документознавства. - К., 2004. - Т. 11. - С. 219-223.

Характеристика документів фондів "Управління у справах військовополонених та інтернованих НКВС (МВС) УРСР" (ф. 5), "Накази, розпорядження НКВС, МОГП МВС СРСР" (ф. 45), "Накази, розпорядження НКВС, МОГП МВС Української РСР" (ф. 46) та ін.


Історія архіву, окремих фондів, колекцій

Платонова Н. Історія та сучасний стан Галузевого державного архіву Міністерства внутрішніх справ України // Студії з архів. справи та документознавства. - К., 1999. - Т. 4. - С. 127-132.

Платонова Н. В. Сучасні методи репрезентації архівної інформації в Державному архіві МВС України // Архіви України. - 2002. - № 4-6. - С. 199-206.

Платонова Н. В. Архівна служба МВС України: історія, інформаційні ресурси, сучасні методи їх репрезентації: Автореф. дис. ... канд. іст. наук. - К., 2003. - 24 с.


Державний картографо-геодезичний фонд України
(Укркартгеофонд)


Адреса: пров. Новопечерський, 3, корпус 2, м. Київ, 01042
Тел.: (044) 261-19-57, 261-14-73
Факс: (044) 261-14-73
E-mail: geofond@kiev.farlep.net
Сторінка на веб-сайті Держкомархіву України: http://www.archives.gov.ua/Archives/
Транспорт: ст. метро "Палац "Україна"
Час роботи читального залу:

понеділок - четвер: 8.30-17.15,
п'ятниця: 8.30-16.00

Директор: Жежера Анатолій Іванович

Перший заступник, головний інженер: Клименко Олександр Васильович


Історична довідка

Державний картографо-геодезичний фонд України створено 1996 р. з метою централізованого накопичення, обліку, систематизації, зберігання топографо-геодезичних та картографічних документів і забезпечення потреб народного господарства, населення, науки, освіти та оборони України цією інформацією.


Обсяг фондів

2 фонди, 411004 од. зб. за 1932-2000 рр.

24638 од. зб. науково-технiчної документацiї

33855 комплектiв видавничих оригiналiв створення карт

24425 книг технiчної документацiї за проектами i звiтами з виконаних

топографо-геодезичних робiт за 1932-2003 рр.


Анотація складу фондів

Архів зберігає: топографічні, оглядово-топографічні, оглядові карти і плани міст різних масштабів, систем координат та рівня секретності, а також несекретні карти й плани території України, Росії, США, Канади; тематичні карти та атласи, геодезичні документи і аерофотозйомки. Укркартгеоонд проводить аналіз державної геодезичної мережі України та картографічний моніторинг території України.

Для забезпечення своєчасного і точного зображення географічних об'єктів та адміністративно-територіального устрою України Укркартгеофонд веде "Чергову карту України" та Довідник адміністративно-територіального устрою України.


База даних

Топографо-геодезична вивченість України (тематична), понад 2 тис. записів


Бібліографія

Довідкові видання

Загальні довідкові видання

Архівні установи України: Довідник. - К., 2000. - С. 163.


Спеціальні довідкові видання

Національний архівний фонд України. Засоби інтелектуального доступу до документів: Короткий довідник. - К., 2002. - С. 151.


Галузевий державний архів гідрометеорологічної служби
Міністерства охорони навколишньго природного середовища України
(ГДА Гідрометслужби )


Адреса: пр. Науки, 39, корп. 2, м. Київ, 03028
Тел. (044) 525-69-69, 525-69-62
Факс (044) 525-69-69
E-mail: vitgda@inbox.ru
Сторінка на веб-сайті Держкомархіву України: http://www.archives.gov.ua/Archives/
Транспорт: ст. метро "Либідська", тролейбус № 1, автобус № 20 (зуп. "Гідрометеорологічна")
Час роботи читального залу: понеділок, вівторок, четвер: 9.00-17.30

Начальник архіву: Довгич Михайло Іванович

Заступник начальника: Коноваленко Ірина Миколаївна


Історична довідка

Згідно із розпорядженням Головного Управління гідрометеорологічної служби при Раді міністрів СРСР від 16.05.1958 р. № ПФ-1150 Українське республіканське управління з гідрометеорології наказом від 20.05.1958 р. № 145 організувало в Київській гідрометеорологічній обсерваторії Українського УГМС відділ гідрометеорологічного фонду (Гідрометфонд).

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.1991 р. № 344 Українське республіканське управління з гідрометеорології Держкомгідромету СРСР було реорганізовано у Державний комітет України по гідрометеорології (Держкомгідромет).

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31.07.1995 р. № 570 на базі Гідрометфонду Держкомгідромету України було створено Галузевий державний архів Держкомгідромету України.

Указом Президента України від 15.12.1999 р. утворено Міністерство екології і природних ресурсів України (Мінекоресурсів України), до складу якого увійшов Комітет України з питань гідрометеорології.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1750 у складі Мінекоресурсів України Комітет України з питань гідрометеорології був реорганізований у Державну гідрометеорологічну службу (Держгідромет).

Указом Президента України від 15.09.2003 р. № 1039/2003 Мінекоресурсів України реорганізовано у Міністерство охорони навколишнього природного середовища України (Мінприроди України), до складу якого нині входить Держгідромет.


Структура архіву

Відділи:

Обсяг фондів

В архіві зберігається 8 фондів, 147570 од. зб. на паперових носіях, у т. ч. 16294 рулони мікрофільмів. Створено страховий фонд, до якого входять:

279 магнітних стрічок, 929 дискет ПЕОМ, 7 СD-дисків

Метеорологічний фонд 29584 од. зб. (1801-2004 рр.)

Гідрологічний фонд 55244 од. зб. (1860-2004 рр.)

Агрометеорологічний фонд 30636 од. зб. (1946-2004 рр.)

Синоптичний фонд 2901 од. зб. (1946-2004 рр.)

Аерологічний фонд 5246 од. зб. (1946-2004 рр.)

Дані спостережень за станом забруднення навколишнього середовища 1814 од. зб. (1967-2004 рр.)

Гідрографічний фонд 567 од. зб. (1946-2004 рр.)

Узагальнені матеріали 5284 од.зб. (1868-2003 рр.)


Анотація складу фондів

Архів є спеціалізованим підрозділом Державної гідрометеорологічної служби, де зібрані матеріали про минулий та сучасний стан довкілля України за його кількісними та якісними показниками, а саме: документи з питань гідрології, метеорології, агрометеорології, аерології, синоптики, гідробіології, відомості про радіаційний контроль та матеріали спостережень за навколишнім середовищем. Установа містить документи метеорологічних спостережень з 1808 р., щоденники візуальних спостережень з XIX ст., унікальні гідрологічні щоденники країн Заходу: Австрії, Угорщини, Польщі з середини XIX ст., документи періоду Першої світової та громадянської воєн, періоду нацистської окупації України. Архів зберігає матеріали про стан радіоактивного забруднення атмосфери та атмосферних опадів, поверхневих вод і грунтів України.

Метеорологічний фонд містить документи спостережень на території України за температурою повітря, ґрунту, сонячною радіацією, сонячним сяйвом, напрямком та швидкістю вітру, атмосферним тиском, вологістю повітря, опадами, сніговим покривом, загальним вмістом озону та за атмосферними явищами.

Гідрологічний фонд зосереджує у своєму складі документи спостережень за рівнями води, витратами води, температурою води, льодовим покривом, витратами завислих та рухомих наносів, проміри глибин на річках, озерах, водосховищах та морях України.

Агрометеорологічний фонд концентрує дані спостережень у вегетаційний та зимовий періоди року, спостереження за вологістю грунту, агрогідрологічними властивостями грунту, дані запасів вологи у грунті, випаровуванням з грунту, промерзанням і відтаванням грунту, температурою грунту.

Синоптичний фонд - приземні карти погоди, кільцеві та мікрокільцеві карти, карти баричної топографії, екстремальних температур і опадів по території України, кінематичні карти синоптичних періодів, карти розподілу середніх значень температури повітря за декаду та місяць, розподілу аномалій температури, опадів та інших елементів карти штормових оповіщень, журнали штормових попереджень про стихійні гідрометеорологічні явища.

Аерологічний фонд - дані вітрового, температурного зондування, середнього вітру пошарово, місячних підсумків радіозондових спостережень, результати зондування за мікроструктурою хмар, за висотою нижньої межі хмар, температурою, вологістю, тиском, напрямком та швидкістю вітру на різних висотах.

Фонд спостереження за станом забруднення навколишнього середовища містить дані спостереження за забрудненням повітря у районах промислових підприємств і окремих точках міст України, щорічні дані про стан забруднення повітря м. Києва, Київської області, хімічний склад атмосферних опадів, результати контролю забруднення снігового покриву, забруднення поверхневих вод суші, морської води та поверхні моря, стан біоти (рослинності, тваринних організмів), картки первинної обробки проб фіто-, зоопланктону, перифтону та зообентосу, журнали радіаційних, хімічних спостережень, радіоактивних опадань , радіоактивності повітря, журнали результатів аналізів проб аерозолів і випадань, радіонуклідного складу повітряних аерозолів атмосферних випадань та радіоактивне забруднення, огляди робіт з вивчення радіоактивного забруднення території України.

Гідрографічний фонд містить топографічні, гідрографічні карти, плани-схеми території водних об'єктів, на яких розташовані гідрометеорологічні станції і пости, матеріали нівелювання, маршрутних снігозйомок, температури снігового покриву, стратиграфії та фізико-механічних властивостей снігу, висоти снігового покриву та його стан у снігозборах, характеристики лавин.

Фонд узагальненої літератури складається з щорічників, щомісячників, довідників, атласів, альбомів, бюлетенів, оглядів, які вміщають дані з усіх видів спостережень за станом природного середовища, каталоги небезпечних явищ погоди.

Фонди архіву не мають секретної інформації і доступні для користування всім зацікавленим користувачам.


Довідковий апарат

Описи, предметно-тематичний каталог (23617 карток), систематичний каталог на гідрологічні та актинометричні документи, алфавітний покажчик пунктів гідрометеорологічних спостережень, картотека "чорнобильських" документів (598 карток).

Науково-довідкова бібліотека нараховує 250 книг і брошур (1950-2002 рр) складається з методичних вказівок, інструкцій, настанов, довідників.

2003 р. виданий буклет про Галузевий державний архів гідрометеорологічної служби України, в якому відображена структура архіву, функції відділів, а також основні види документів, що зберігаються в архіві.


Бібліографія

Довідкові видання

Загальні довідкові видання

Справочник государственного гидрометеорологического фонда СССР. (Главное управление гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР). Управление гидрометеослужбы Украинской ССР. Ч. 1. Метеорология, аэрология и климат. Т. 10. Украинская ССР. Вып. 1. - К., 1963-1978.

Архівні установи України: Довідник. - К., 2000. - С. 157-158.

Галузевий державний архів гідрометеорологічної служби України: Буклет. - К., 2003.


Спеціальні довідкові видання

Національний архівний фонд України. Засоби інтелектуального доступу до документів: Короткий довідник. - К., 2002. - С. 147-148.


Галузевий державний архів
Служби безпеки України
(ГДА СБ України)


Адреса: вул. Володимирська, 33, м. Київ, 01034
Тел. 256-92-96, факс 253-13-86
Е-mail: info@ssu.gov.ua
Сторінка на веб-сайті Держкомархіву України: http://www.archives.gov.ua/Archives/
Сторінка на веб-сайті Служби безпеки України: http://www.sbu.gov.ua/structure/dep13/shtme/
Транспорт: cт. метро "Золоті ворота"
Час роботи читального залу: щоденно, крім суботи та неділі з 9.30 до 17.00

Начальник архіву: Богунов Сергій Миколайович

Заступник начальника: Кокін Сергій Анатолійович


Історична довідка

Галузевий державний архів Служби безпеки України створено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 1994 р. № 206 на базі архівних фондів, що сформувались у процесі службової діяльності органів державної безпеки УРСР та сучасних органів безпеки України.

За Законом України "Про Національний архівний фонд та архівні установи України" Галузевий державний архів (ГДА) СБ України входить до системи архівних установ держави. У свою чергу, складовими системи ГДА СБ України є архіви Центрального управління та регіональних органів Служби безпеки України. Загальна кількість одиниць зберігання перевищує 1,3 млн., значна кількість яких внесена до НАФ України і має особливі умови користування відповідно до Закону України "Про державну таємницю".


Структура архіву

Відділи:

Крім того, діють науково-методична рада та експертно-перевірна комісія, членами яких є провідні фахівці архіву, інститутів НАН України, Державного комітету архівів України.


Обсяг фондів

Безпосередньо в ГДА СБ України сформовано 82 фонди, які мають понад 300 тис. од. зб.


Анотація складу фондів

Найбільш давні з документів датуються 1918 р., часом створення Всеукраїнської надзвичайної комісії. Водночас в архівних справах зустрічаються окремі документи дореволюційної доби: фотографії, листи, записні книжки тощо.

Серед документів слід виділити:


База даних

Списки репресованих громадян (іменна), 6 тис. записiв.

Експлуатується автоматизована інформаційна система обліку та пошуку архівних документів та інформації.

Інформаційні можливості архіву використовуються не тільки для задоволення службових потреб, зокрема, підготовки науково-педагогічних кадрів і оперативних працівників в системі СБ України, але і для виконання запитів органів державної влади, наукових установ, закладів освіти, засобів масової інформації, громадян України та іноземних держав, здійснення довгострокових державних програм і науково-видавничих проектів, у тому числі міжнародних.


Довідковий апарат

Описи

105


Каталоги

систематичний

предметно-тематичний

іменний

з особового складу

Тематично опрацьовано 41 фонд, 25908 спр., складено 96205 тематичних карток.


Картотеки, огляди

- з грифом "Для службового користування"

Використання документів здійснюється згідно з чинним законодавством України, зокрема, законами України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", "Про інформацію", "Про державну таємницю", "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", "Про звернення громадян", Постанови Верховної Ради України "Про тлумачення Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" тощо.

Археографічна робота ГДА СБ України проводиться, насамперед, на основі науково-дослідницьких програм "Науково-практичне використання документальної спадщини спеціальних служб України" та "Історія Української держави у світлі документів її спеціальних служб". Співробітники архіву активно виступають як автори на шпальтах наукових й періодичних видань, розробляючи проблематику минулого спецслужб в Україні. У рамках реалізації програми "Реабілітовані історією" та інших науково-видавничих проектів за участю співробітників ГДА СБ України підготовлено понад 100 науково-документальних публікацій у колективних монографіях, збірниках, часописах, відомчих виданнях. Спільно з науковцями інститутів Національної академії наук України опубліковано низку збірників документів і наукових праць, в яких досліджується природа радянського тоталітаризму та увічнюється пам'ять безвинних жертв політичних репресій.

Здійснюється робота з підготовки багатотомного україно-польського документального видання "Україна та Польща у тридцятих-сорокових роках ХХ століття. Маловідомі документи з архівів спеціальних служб". Побачили світ перші три томи цього видання "Польське підпілля 1939-1941. Львів-Коломия-Золочів" (Варшава-Київ, 1998), "Переселення поляків та українців 1944-1946" (Варшава-Київ, 2000), "Польське підпілля 1939-1941. Від Волині до Покуття" (Варшава-Київ, 2004).

Вийшли друком документальні збірники "Остання адреса" (К., 1998-1999, в 3 т.), друге видання, перероблене і доповнене у 2003 р. Документи ГДА СБ України використано при підготовці численних збірників документів і матеріалів, зокрема: "З порога смерті. Письменники України - жертви сталінських репресій" (К., 1991), "Колективізація і голод в Україні. 1929-1933" (К., 1993), "Голод в Україні 1946-1947" (К., 1996), "Київ у дні нацистської навали" (К., 2003), "Бабий Яр: человек, власть, история", книга 1, (К., 2004), "Кримські татари: шлях до повернення" (К., 2004).

Користувачами архіву (близько 100 чол., при 1000 відвідувань на рік) підготовлено десятки монографічних та дисертаційних досліджень, статей, публіцистичних виступів.

Служба безпеки України спільно з Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України (нині Державний комітет архівів України), Інститутом історії України НАНУ та Всеукраїнською спілкою краєзнавців стала засновником і бере безпосередню участь у виданні науково-документального журналу "З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ" (зареєстрований ВАК при Кабміні України як наукове фахове видання з історичних наук). Виходить з 1994 р. Спецвипуски цього видання присвячені висвітленню кримінальних справ, що залишили помітний слід в історії нашого суспільства. Це, зокрема, справи "Всесоюзної військово-офіцерської організації" ("Весна", 1930-1931 рр.), "Єврейського антифашистського комітету" ("ЄАК", 1948-1949 рр.).

Окремий спецвипуск журналу розповів про діяльність органів держбезпеки УРСР під час війни 1941-1945 рр. Широкого міжнародного резонансу набуло оприлюднення унікальних документів про участь співробітників радянських органів державної безпеки у попередженні і ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Провідними науково-публікаторськими партнерами архіву є Інститут історії України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Національна Академія СБ України.


Бібліографія

Довідкові видання

Загальні довідкові видання

Архівні установи України: Довідник. - К., 2000. - С. 159-160.

Веденєєв Д. В., Лошицький О. А. Архів Служби безпеки України // Енциклопедія сучасної України. - К., 2001. - Т. 1. А. - С. 703-704.

Галузевий державний архів Служби безпеки України: 10 років: [Буклет]. - К., 2004. - [14] с.


Спеціальні довідкові видання

Кокін С. А. Анотований покажчик документів з історії ОУН і УПА у фондах Державного архіву СБУ. Вип. 1. Анотований покажчик документів з фонду друкованих видань (1944-1953) / НАН України. Ін-т історії України; Держкомархів України. Держархів СБУ. - К., 2000. - 214 с.

Національний архівний фонд України. Засоби інтелектуального доступу до документів: Короткий довідник. - К., 2002. - С. 149.


Історія архіву, окремих фондів, колекцій

Пшенніков О. Державний архів Служби безпеки України // Студії з архів. справи та документознавства. - К., 1999. - Т. 4. - С. 126-127.


Періодичні та продовжувані видання архіву

З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ: Науковий і документальний журнал. [Заснований у 1994 р.] / Гол. ред. кол. наук.-документ. серії книг "Реабілітовані історією"; Ін-т історії України НАН України; СБУ; Держкомархів України; Всеукр. спілка краєзнавців; Редкол.: Ю. Данилюк (гол. ред.), О. Пшенніков (перший заст. гол. ред.), Ю. Шаповал (заст. гол. ред.) С. Кокін (відп. секр.) та ін. - К.
За 1994-2003 рр. вийшло 20 номерів часопису.


Див. також Генеральну бібліографію № 87, 105, 194, 202, 206, 216.


Галузевий державний архів
фінансових посередників фонду державного майна України
( ГДА ФП ФДМУ)


Адреса: просп. Академіка Глушкова, 1, м. Київ, 03680 павільйон № 16 Національного комплексу "Експоцентр України"
Тел.: (044) 251-95-04; 492-86-40; 492-86-43
Факс: 492-86-44
Сторінка на веб-сайті Держкомархіву України: http://www.archives.gov.ua/Archives/
Сторінка на веб-сайті Державної акціонерної компанії "Національна мережа аукціонних центрів": http://www.aaa.ua
Транспорт:

від станції метро "Либідська" тролейбусом № 4, 11, 12,
або маршрутним таксі № 11, 12, 80, 206-к, 444, 416 до зупинки "Виставка", "Експоцентр України"

Час роботи читального залу:

понеділок - четвер: 9.00-18.00,
п'ятниця: 9.00-16.45

Директор архіву: Новохатська Луїза Павлівна

Заст. директора: Лавренюк Алла Іванівна


Історична довідка

З метою виконання Указу Президента України від 7 червня 1999 р. № 968/99 "Про заходи щодо забезпечення захисту прав учасників інвестиційних фондів та інвестиційних компаній" та згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 3 липня 2000 р. № 1055 "Про створення галузевого державного архіву фінансових посередників Фонду державного майна" та від 4 квітня 2001 р. № 330 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 липня 2000 р. № 1055" був створений Галузевий державний архів фінансових посередників Фонду державного майна України.

Архів є спеціалізованою державною установою, що входить до складу Державної акціонерної компанії "Національна мережа аукціонних центрів".


Структура архіву

Відділи:

Головною метою діяльності архіву є приймання, зберігання та використання документів, що створені в процесі приватизації державної власності та віднесені до складу Національного архівного фонду.

Відповідно до мети діяльності архів здійснює повноваження щодо володіння, користування і розпорядження частиною Національного архівного фонду, що належить державі і зберігається в ньому згідно з його профілем.

Складовою частиною фондів архіву є архівні приватизаційні документи 24-х філій обласних аукціонних центрів ДАК "Національна мережа аукціонних центрів" за 1994-2000 рр., в яких зазначено проведення і завершення сертифікатної приватизації в Україні. Триває робота по впорядкуванню цих документів та підготовка довідкового апарату до них.

Архів у межах наданих йому повноважень згідно з положенням про нього здійснює контроль і нормативно-методичне забезпечення роботи діловодних та архівних підрозділів фінансових посередників (ДАК "Національна мережа аукціонних центрів", її філій, інвестиційних фондів та інвестиційних компаній, яким відповідними нормативними актами було надано право працювати з приватизаційними паперами):


Галузевий державний архів
Державного департаменту України з питань виконання покарань


Адреса: вул. Мельникова, 81, м. Київ, 04050
Тел: 238-82-00; 238-81-58
E-mail: admin@kvs.dov.ua
Сторінка на веб-сайті Держкомархіву України: http://www.archives.gov.ua/Archives/
Транспорт:

cт. метро "Лук'янівська", тролейбус № 16, 19, 23, 28
до зупинки "Вул. Якіра" або "Вул. Пугачова"

Час роботи архіву: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00

Керівник архіву: Жигун Микола Іванович


Історична довідка

Державний департамент України з питань виконання покарань утворено Указом Президента України від 22 квітня 1998 р. №  344/98 як центральний орган виконавчої влади, який безпосередньо реалізує єдину державну політику у сфері виконання покарань. Галузевий державний архів Державного департаменту України з питань виконання покарань створено відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" та згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2000 р. № 1393. У зв'язку з тим, що до 1998 р. Головне управління виконання покарань було структурним підрозділом у складі Міністерства внутрішніх справ України, всі документи, які зберігалися на той час, залишилися в архіві МВС України, а з 2000 р. архівні документи зберігаються в Галузевому державному архіві Державного департаменту України з питань виконання покарань.


Обсяг фондів

В архіві сформовано 5 фондів: наказів; обліку особових справ; бухгалтерського обліку та звітності; редакції газети "Закон і обов'язок"; фонд паспортів слідчих ізоляторів і тюрем. На зберіганні знаходиться 1130 од. зб. за 2000-2004 рр., з них: постійного зберігання - 186; тривалого зберігання - 644; особових справ колишніх працівників - 300.


Державний інформаційний геологічний фонд України
("Геоінформ України")


Адреса: вул. Ежена Потьє, 16, м. Київ, 03057
Тел. (044) 456-60-61
E-mail: fond@geoinf.kiev.ua
Сторінка на веб-сайті Держкомархіву України: http://www.archives.gov.ua/Archives/
Транспорт: ст. метро "Шулявська", тролейбуси № 5, 7 до зупинки "Гарматна"
Час роботи: понеділок - п'ятниця: 9.00-17.00

Директор: Карімов Ільгіз Афлятунович

Головний інженер: Примушко Сергій Іванович

Заступник директора з фондової роботи та геології: Білошапська Тетяна Дмитрівна


Історична довідка

Державний інформаційний геологічний фонд України засновано 1919 р. при Українському геологічному комітеті (очолював видатний український геолог, професор Київського університету В. Лучицький) у вигляді спеціалізованої бібліотеки, де накопичувалися звіти та інші документи про геологічні дослідження, що проводилися на території України з 1895 р. Бібліотека розміщувалась в одній із лабораторних кімнат Київського університету, які займав Комітет. 1929 р. Український геологічний комітет реорганізовано в Українське геологічне управління, а бібліотеку - в Геологічний фонд, який з 1937 р. став Українським територіальним відділенням Всесоюзного геологічного фонду (ВГФ).

Протягом 1938-1939 рр. були підготовлені та видані перші інструкції про фондову роботу, згідно з якими до обов'язків охоронців фондів входило і нині входить: збір, організація обліку, зберігання, систематизація, аналіз геологічних матеріалів з дослідження надр.

Станом на 1 січня 1940 р. у фонді зберігалося 11196 геологічних документів. Восени 1941 р. основні звіти й картографічні матеріали були перевезені на Донбас, а пізніше - до м. Актюбінська (Казахстан). Фонди реевакуювали до Києва 1944 р., але за роки війни кількість геологічних матеріалів скоротилася вдвічі внаслідок знищення окупантами частини фондів, яка залишалася в Києві. Станом на 1 січня 1946 р. фонди складали всього 5039 геологічних документів.

1952 р. Українське територіальне відділення ВГФ було перетворено в Український територіальний геологічний фонд (УТГФ). З 1958 р., у зв'язку зі зростанням обсягів геологічних робіт і звітних матеріалів, УТГФ отримав статус самостійної госпрозрахункової одиниці при Головному управлінні геології УРСР, а потім - Міністерства по геології і використанню надр УРСР.

У спорудженому 1963 р. Головним управлінням геології УРСР чотириповерховому адміністративному будинку (в м. Києві по вул. Ежена Потьє, 16) врахована необхідність у робочій площі для розміщення геологічного фонду України.

Український територіальний геологічний фонд 1992 р. реформовано в Державне геологічне підприємство "Державний інформаційний геологічний фонд" (ДГП "Геоінформ"), якому з 1996 р. надано статус галузевого державного архіву (постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.1996 р. № 1366). ДГП "Геоінформ" 2001 р. перетворено на Державне науково-виробниче підприємство "Геоінформ України" - установу Державного комітету природних ресурсів України, яка має сучасну матеріальну і технічну базу, що дозволяє ефективно обробляти та зберігати геологічну інформацію.

На сьогодні ДНВП "Геоінформ України" - єдина в державі сучасна інформаційна організація геологічного профілю, що використовує передові комп'ютерні технології при отриманні та розповсюдженні різноманітної геологічної інформації, завдяки якій фахівці виконують завдання державної ваги - накопичення, зберігання та надання для користування фондових геологічних матеріалів з метою реалізації прав та обов'язків юридичних та фізичних осіб щодо отримання геологічної інформації; державну реєстрацію геологорозвідувальних робіт; ведення Державного кадастру родовищ та проявів корисних копалин, Державного водного кадастру, Державного балансу запасів корисних копалин; облік геологічної, геофізичної, гідрогеологічної, інженерно-геологічної, еколого-геологічної вивченості території України; підготовка матеріалів для надання спеціальних дозволів на геологічне вивчення та використання надр; створення баз даних геологічної інформації тощо.

Підприємство має 18 територіальних відділів (в Автономній Республіці Крим та 17 областях), які працюють при обласних державних адміністраціях і проводять аналіз та узагальнення даних про стан мінеральних ресурсів відповідних територій.

ДНВП "Геоінформ України" організовує свою роботу відповідно до "Порядку обліку, зберігання та користування фондовими геологічними матеріалами", затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 листопада 2000 р. № 217, керівних документів Держкомархіву України.

На сьогодні загальна площа архівосховищ складає 1200 м2, об'єм - 4960м3. В семи сховищах розміщується 136 металевих стелажів із загальною довжиною полиць понад 3734 м. Сховища обладнані протипожежною та охоронною сигналізацією. Працюють два читальних зали (загальною площею 119 м2 на 35 робочих місць): для роботи з відкритою геологічною інформацією та з геологічними матеріалами з обмеженим доступом.


Обсяг фондів

В книгосховищах фонду нараховується 49096 геологічних звітів на паперових носіях. Найстаріший з них датується 1900 р. Геологічні фонди щорічно поповнюються більше ніж на 600 од. обл.


Анотація складу фондів

В архіві зосереджені неопубліковані геологічні звіти, які складені на підставі вивчення та використання надр України: за підсумками геологічних, геофізичних, гідрогеологічних, інженерно-геологічних та інших видів робіт під час проведення знімань, пошуків і розвідки твердих корисних копалин, нафти та газу, а також як підсумок науково-дослідних, тематичних, дослідно-методичних та дослідно-технологічних робіт у галузі геології, включаючи створення інформаційних систем і програмних засобів оброблення геологічних даних.


База даних

Геологічні звіти (тематична), 59465 записів, в тому числі понад 10 000 записів про звіти, які були вилучені із зберігання або передані до інших організацій та установ.

Програмне забезпечення розроблено відповідно до вимог галузевої геологічної інформаційної системи в СУБД ORACLE. З 2002 р. паралельно до БД "Геологічні звіти" створюється страховий фонд електронних копій геологічних звітів. На сьогодні він складає 1262 звіти, що становить разом з графічними додатками понад 5000 од. зб., або майже 6% всього геологічного фонду.


Довідковий апарат

Каталоги

авторський

предметно-систематичний

географічний

Загальний обсяг - понад 200 000 карток

Фондом проводиться щорічне поповнення карт геологічної, гідрогеологічної, інженерно-геологічної та геофізичної вивченості території України. Здійснюється видання оглядів, щорічників та інших робіт довідкового характеру, де наводяться дані про стан сировинної бази окремих галузей народного господарства, дається порівняльна характеристика (запаси, видобуток тощо) з ресурсами зарубіжних країн.


Бібліографія

Довідкові видання

Загальні довідкові видання

Архівні установи України: Довідник. - К., 2000. - С. 161-162.


Спеціальні довідкові видання

Національний архівний фонд України. Засоби інтелектуального доступу до документів: Короткий довідник. - К., 2002. - С. 150.


Галузевий державний архів
Управління державної охорони України
(ГДА УДО України)


Адреса: вул. Богомольця, 8, м. Київ, 01024
Тел. (044) 256-96-65
Сторінка на веб-сайті Держкомархіву України: http://www.archives.gov.ua/Archives/
Транспорт: маршрутне таксі № 435 (кінцева зупинка), № 553, № 466, № 62, № 407 (зупинка "Будинок офіцерів")
Читальний зал відсутній

Начальник архіву: Шевченко Галина Вікторівна

Заступник начальника архіву: Лук'яненко Лариса Вікторівна


Історична довідка

Згідно з Указом Президента України від 15.01.1992 р. № 40 створено Управління державної охорони України як силова структура зі спеціальним статусом. Свою діяльність у сфері охорони та забезпечення безпеки вищих посадових осіб і органів державної влади України здійснює на підставі Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб". Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", інструкції Державного комітету України з питань державних секретів та технічного захисту інформації та Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України "Про порядок відбору та передачі секретних документів на архівне зберігання" № 26-8 від 03.03.1997 р. у 1998 р. створено Архів Управління державної охорони України, який поставлено на облік у Центральному державному архіві вищих органів влади і управління України і визначено його статус як відомчий.

Для довгострокового та постійного зберігання документів, які утворюються в діяльності підрозділів УДО України та потребують особливих умов зберігання (оскільки містять у собі інформацію з обмеженим доступом як на паперовій основі, так і на відео-, аудіо-, електронних носіях) виникла потреба у створені Галузевого державного архіву УДО України на базі існуючого відомчого.

"Положення про Галузевий державний архів Управління державної охорони України" розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 р. № 1742 та уведено в дію спільним наказом УДО України та Держкомархіву України від 10.09.2004 р. № 69/96.


Обсяг, склад фондів

В архіві зберігається 7 фондів, 1137 од. зб. (фонд нормативно-розпорядчих актів Управління, фонд особових справ співробітників, фонд фінансових документів Управління та ін.) за 1992-2002 рр. Також в архіві є документи, що містять відомості, безпосередньо пов'язані з організацією (в тому числі забезпеченням) безпеки вищих посадових осіб держави, органів державної влади України.


Галузевий державний архів
Міністерства закордонних справ України
(ГДА МЗС України)


Адреса: Михайлівська площа, 1, м. Київ, 01018
Тел.: (044) 238-15-62, 238-16-28
Сторінка на веб-сайті Держкомархіву України: http://www.archives.gov.ua/Archives/
Транспорт: ст. метро "Поштова площа", фунікулер
Час роботи читального залу: вівторок - четвер: 10.00-12.00, 15.00-17.00

Начальник управління: Колотілова Любов Миколаївна

Заст. начальника управління: Овчаренко Ірина Всеволодівна


Історична довідка

Політвідділ Міністерства закордонних справ УРСР (1944-1951).

Архів Міністерства закордонних справ УРСР (1951-1993) - Наказ по МЗС УРСР № 26 від 9 березня 1951 р.

Історико-архівне управління Міністерства закордонних справ України (1993-2004) - Наказ МЗС України № 923 від 4 жовтня 1993 р.

Галузевий державний архів МЗС України (з 31 березня 2004 р.) - постанова Кабінету Міністрів України № 408 від 31 березня 2004 р.


Обсяг фондів

56 архівних фондів, 500 тис. од. зб. за 1945-2004 рр.


Анотація складу фондів

Архів Міністерства закордонних справ України зберігає документи, які висвітлюють історію зовнішньополітичної діяльності України й утворилися в процесі функціонування Міністерства, закордонних дипломатичних та консульських установ. Це документи Основного фонду, Особового фонду працівників Міністерства, договори та угоди України з іноземними державами, міжнародні договори, зареєстровані в ООН, Фонд фотодокументів, міжнародні договори, конвенції, угоди та інші акти, що стосуються України, документи Генеральної Асамблеї ООН, її органів та спеціалізованих установ, а також документи ліквідованих міжнародних організацій тощо.

У складі архіву зберігаються також друковані видання - серія збірників "Україна на міжнародній арені", збірники документів "Делегації України на сесіях і конференціях міжнародних організацій та їх органів", видання інформаційно-довідкового, науково-дослідного характеру, описи, картотеки, покажчики, огляди фондів та інші види довідкового апарату, які розкривають склад і зміст фондів архіву.

Понад 100 документів (1944-1946) розсекречено і передано до Основного фонду.


База даних

Договори та угоди України з іноземними державами (тематична), 4065 записів.


Довідковий апарат

Картотеки

Основні довідково-інформаційні видання архіву: довідники, огляди, описи виходять з грифом "Для службового користування".


Довідкова бібліотека складається з довідково-інформаційних видань Секретаріату ООН, до яких належать:


Музей історії української дипломатичної служби є складовою частиною Історико-архівного управління МЗС України. Його відкрито 21 грудня 2001 р. Експозиція музею розміщена в одному залі (площею 97 м2) й охоплює період з часів Київської Русі до сьогодення.

У стадії формування й одночасної комп'ютеризації фонди: № 1 - Київська Русь; № 2 - Козацька держава (Богдан Хмельницький); № 3 - УНР та УСРР (1917-1922).


Бібліографія

Довідкові видання

Загальні довідкові видання

Архівні установи України: Довідник. - К., 2000. - С. 164-165.


Спеціальні довідкові видання

Національний архівний фонд України. Засоби інтелектуального доступу до документів: Короткий довідник. - К., 2002. - С. 152.Генеральна бібліографія


Довідкові видання

 1. Dudik B. Archive in Kцnigreiche Galizien und Lodomerien // Archiv fьr цsterreichische Geschichte. - 1868. - Bd. 39, [Ч. 1]. - S. 1-222.
  Охарактеризовано фонди близько 20 архівів Галичини, основна частина яких зберігається нині в архівосховищах Львова , частина в архівах Кракова та інших міст за межами України.
 2. Radziszewski F. Wiadomoњж historyczno-statystyczna o znakomitszych bibliotekach i archiwach publicznych i prywatnych, tak niegdyњ byіychjako i obecnie istniej№cych w krajach dawn№ Polskк skіadaj№cych, a mianowicie: w Krуlestwie Polskiem, Galicji, W. Ks. Poznaсskiem i Zachodnich guberniach Paсstwa Rossyjskiego. Porz№dkiem abecadіowym miejsc uіoїona. - Krakуw, 1875. - 126 s.
  Довідник про архіви і бібліотеки, що знаходились у межах колишньої Польської держави. Містить відомості про архівні зібрання Києва, Правобережної України, Галичини.
 3. Лилеев М. И. Описание рукописей, хранящихся в Библиотеке Черниговской духовной семинарии. - СПб.: Тип. В. С. Балашова, 1880. - 215 с. - [Також опубл. у вид.: Памятники древней письменности. - 1880. - Ч. 1 (6). - С. 183-244; Ч. 2 (7). - С. 147-297].
  Опис 201 рукопису ХVІ-ХІХ століть із бібліотеки Чернігівської духовної семінарії. Після Другої світової війни ця колекція була розпорошена, окремі рукописи зберігаються нині у Чернігівському історичному музеї та ІР НБУВ.
 4. Burckhardt C. A. Hand-und Adressbuch der deutschen Archive im Gebiete des Deutschen Reiches, Luxemburgs, Цsterreich-Ungarns, der russischen Ostseeprovinzen und der deutschen Schweiz. Bd. 1: Handbuch. - Leipzig: F. W. Grunow, 1887. - 230 s.
  Довідник про німецькі архіви на території Німеччини, Люксембургу, Австро-Угорщини, Прибалтики та німецької частини Швейцарії. Містить перелік архівних й інших рукописних зібрань Львова з коротким оглядом фондів та бібліографією.
 5. Иконников В. С. Опыт русской историографии. В 2 т., 4 ч. - К.: Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, 1891-1908. - [Репринт. вид.: Osnabruck: Otto Zeller, 1966].
  У першому томі праці подано найповніший огляд архівів та інших рукописних зібрань дореволюційної Росії.
 6. Краткая опись предметов, находящихся в древлехранилище православного Свято-Владимирского братства в г. Владимире Волынском. - К.: Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1892. - 19 с.
  Опис 32 рукописів та стародруків ХV-ХVІІІ ст. із колекції давньосховища Свято-Володимирського братства у м. Володимир-Волинському.
 7. Смирнов И. М. Указатель описаний славянских и русских рукописей отечественных и заграничных книгохранилищ. - Сергиев Посад: Тип. Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 1916. - 46 с.
  Бібліографія довідкових видань про слов'янську рукописну книгу.
 8. Здравомыслов К. Я. Сведения о существующих в епархиях церковно-археологических учреждениях и консисторских архивах // Сб. материалов, относящихся до архивной части в Росии. - Петроград, 1917. - Т. 2. - С. 326-359. - [Окреме вид.: Петроград, 1917. - 36 с.].
  Подано відомості про колекції церковно-археологічних установ та консисторські архіви.
 9. Яцимирский А. И. Библиографический обзор апокрифов в южно-славянской и русской письменности. Списки памятников. Ч. 1: Апокрифы ветхозаветные. - Петроград: Рос. гос. академ. тип., 1921. - VIII, 273 c.
  Каталог та таблиця відповідностей старозавітних апокрифів, знайдених у різних російських та слов'янських джерелах. Є посилання на копії та варіанти редакцій пам'яток.
 10. Chwalewik E. Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory pami№tek przeszіoњci w ojczyџnie i na obczyџnie. W 2 t. - 2 wyd. - Warszawa: Wyd-wo J. Mortkowicza, 1926-1927. - T. 1. (A-M). - 490 s.; T. 2. (N-Ї). - 559 s.
  Довідник про зібрання полоніки у фондах архівів, бібліотек, музеїв як у Польщі, так і за її межами. Містить відомості про зібрання полоніки України.
 11. Materiaіy do spisu instytucji i towarzystw naukowych w Polsce. - Warszawa: Wyd-wo kasy im. Mianowskiego, 1927. - 478 s. - [Додаток: Warszawa, 1930. - 348 s.].
  Довідник включає відомості про архіви, музеї, бібліотеки, наукові товариства Польщі, зокрема Західної України, з коротким оглядом їхніх фондів.
 12. Siemieсski J. Przewodnik po archiwach polskich. Cz. 1. Archiwa dawnej Rzeczypospolitej. - Warszawa: Wyd-wo Archiwуw Paсstwowych, 1933. - 110 s.
  Путівник містить відомості про архівні зібрання давньої Речі Посполитої (до кінця XVIII ст.), зокрема про архіви Західної та Правобережної України.
 13. Государственные архивы Союза ССР: Краткий справочник / Под ред.: Г. А. Белова, А. Г. Логиновой, С. В. Нефедовой, И. Н. Фирсова. - М., 1956. - 507 с.
 14. Djaparidze D. Medieval Slavic Manuscripts: Bibliography of Printed Catalogues. - Cambridge, Mass., 1957. - 134 p.
  Бібліографія опублікованих каталогів давньослов'янських рукописів.
 15. Ваврик М. Бібліографічний огляд історії Василіянського чину за 1935-1950 рр. // Зап. ЧСВВ / Analecta OSBM. - Рим, 1958. - Сер. 2, секція 2, Т. 3 (9), № 1-2. - С. 237-276; Бібліографічний огляд історії Василіянського чину за 1950-1970 рр. // Зап. ЧСВВ / Analecta OSBM. - Рим, 1971. - Сер. 2, секція 2, Т. 7 (13). - С. 334-424.
  Бібліографічний огляд видань з історії Василіянського чину, зокрема публікацій архівних довідників та описів рукописних зібрань.
 16. Українські письменники: Біо-бібліогр. словник. Т. 1. Давня українська література (XI-XVIII ст.) / Упоряд. Л. Махновець; Ред. О. І. Білецький. - К., 1960. - 979 с.
  У словник включено бібліографію описів рукописів (795 позицій) (С. 885-953).
 17. Акініан Н. Каталог вірменських рукописів в бібліотеках Львова та Станіславова. - Відень: Mechitharisten Buchdruckerei, 1961. - 60 с. - [Вірменською мовою].
 18. Katalog mikrofilmуw i fotokopii polonikуw z archiwуw zagranicznych. W 8 t. / Naczelna Dyrekcja Archiwуw Paсstwowych. - Warszawa, 1961-1992.
  Каталог мікрофільмів архівної полоніки, що надійшли до польських архівів з-за кордону. Частина 8 каталога повністю присвячена колишньому СРСР, зокрема документам, що надійшли з українських архівів.
 19. Будовниц И. У. Словарь русской, украинской, белорусской письменности и литературы до XVIII века. - М.: Изд-во АН СССР, 1962. - 397 с.
  Довідник містить відомості про твори східнослов'янської писемності XI-XVII ст. та їхніх авторів з посиланнями на опубліковані та архівні джерела.
 20. Личные архивные фонды в государственных хранилищах СССР. Указатель. В 3 т. / Сост.: Е. В. Колосова, А. А. Ходак, В. В. Цаплин и др.; Ред.: Ю. И. Герасимова, С. С. Дмитриев, С. В. Житомирская и др. - М., 1962. - Т. 1. А-М. - 470 с.; М., 1963. - Т. 2. Н-Я. - 502 с.; М., 1980. - Т. 3. - 544 с.
  У довідник включено відомості про особові архівні фонди державних архівів, бібліотек, музеїв, установ Академії Наук, вищих навчальних закладів колишнього СРСР.
 21. Рогов А. И. Сведения о небольших собраниях славяно-русских рукописей в СССР. - М.: Изд-во АН СССР, 1962. - 300 с.
  Довідник містить відомості про 569 невеликих колекцій слов'яно-руських рукописів (менше 600 од. зб.), що зберігаються або зберігались на території колишнього СРСР. Охарактеризовано фонди українських архівів (ЦДІАК України), музеїв, бібліотек, інших наукових установ.
 22. Справочник-указатель печатных описаний славяно-русских рукописей / Сост.: Ю. К. Бегунов, Н. Ф. Бельчиков, Н. П. Рождественский; Ред. Н. Ф. Бельчиков. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963. - 360 с.
  У довіднику описано найважливіші довідкові видання про слов'яно-руські рукописи, що зберігаються в Україні (С. 221-245).
 23. Шеламанова Н. Б. Предварительный список славяно-русских рукописей XI-XIV вв., хранящихся в СССР (для сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР, до конца XIV в. включительно) // Археогр. ежегодник за 1965 г. - М., 1966. - С. 177-272.
  Подано опис 1493 слов'янських рукописів, що зберігаються в архівах, бібліотеках, музеях колишнього СРСР. Наведено відомості про фонди ІР НБУВ, ОДНБ, ХДНБ, Державної наукової бібліотеки у Львові, Державного історичного музею у Львові та інших установ.
 24. Дмитрієнко М. Ф. Більшовицька преса України 1917-1918 рр. як історичне джерело. - К.: Наук. думка, 1967. - 176 с.
  Видання містить детальний покажчик більшовицької періодики України в архівах та бібліотеках України та Москви, зокрема у ЦДІАК України, ЦДАВО України, НДБ ЦДА.
 25. Grimsted Patricia Kennedy. Regional State Archives in the USSR: Some Notes and a Biblography of Published Guiedes // Slavic Review. - 1969. - Vol. 28. - P. 92-115.
  Подано перелік опублікованих довідкових видань про фонди місцевих державних архівів України та Молдови.
 26. Державні архіви Української РСР: Короткий довідник / Архів. упр. при РМ Української РСР; Відп. ред. О. Г. Мітюков. - К.: Наук. думка, 1972. - 198 с.
 27. Simmons J. S. G. Russian Bibliography. Libraries and Archives: A Selective List of Bibliographical References for Students of Russian History, Literature, Political, Social and Philosophical Thought, Theology and Linguistics. - Oxford: Anthony C. Hall, 1973. - 76 p.
  Бібліографія довідкових видань про фонди архівів, бібліотек, рукописних зібрань колишнього СРСР.
 28. Бойко М. Бібліографія церковного життя Волині. - Bloomington, 1974. - 237 с. - (Праці осередка бібліографії Волині; № 9).
  Подано відомості про церковні архіви та рукописні колекції (С. 51-101).
 29. Мацюк О. Я. Папір та філіграні на українських землях (XVI - початок ХХ ст.): Альбом / Архів. упр. при РМ УРСР. ЦДІА УРСР у Львові. - К.: Наук. думка, 1974. - 296 с.
  У монографії вміщено каталог папірень, що діяли на українських землях, та альбом 655 філіграней з посиланнями на архівні та опубліковані джерела, з яких взято філіграні.
 30. Солонинко В., Сусло Т. Д. Покажчик документальних публікацій та науково-довідкової літератури архівних установ Української РСР (1926-1974 рр.). - К.: Наук. думка, 1974. - 159 с.
 31. Патрило І. Джерела і бібліографія історії української церкви. - Рим, 1975. - ХІІ, 376 с. - (Записки ЧСВВ/Analecta OSBM, Сер. 2, секція 1; Праці / Opera; Т. 33). - [Також опубл. у вид.: Зап. ЧСВВ/Analecta OSBM. - 1973. - Сер. 2, Т. 8. - С. 305-434; 1974. - Т. 9. - С. 325-546].
  Додаток: Джерела і бібліографія історії української церкви // Записки ЧСВВ/Analecta OSBM. - 1979. - Сер. 2, Т. 10. - С. 405-487.
  У бібліографію включено публікації джерел, описи архівних документів та каталоги рукописів, що містять відомості про джерела з історії української церкви.
 32. Покажчик документів державних архівів республіки про підготовку і проведення Великої Жовтневої соціалістичної революції на Україні та захист її завоювань (лютий 1917 р. - грудень 1920 р.) / Уклад.: А. М. Аксьонов, Н. С. Безпрозванна, Т. А. Сатова // Архіви України. - 1977. - № 1. - С. 4-14; № 2. - С. 26-35; № 3. - С. 7-16.
 33. Твори В. І. Леніна на Україні (1894 - лютий 1917 р.): Покажчик архівних документів / Упоряд.: М. І. Бутич, І. І. Глизь, М. І. Крячок, П. М. Шморгун. - К.: Наук. думка, 1977. - 255 с.
  Більшість архівних документів, відомості про які подано у покажчику, зберігаються у ЦДІАК України та ЦДАВО України.
 34. Дмитрієнко М. Ф. Листівки більшовицьких організацій України 1917-1920 рр. як історичне джерело. - К.: Наук. думка, 1980. - 303 с.
  У додатку 1 (С. 252-271) наводено перелік основних місць зберігання листівок більшовиків України (74 архіви, музеї, бібліотеки України, Москви та Ленінграду).
 35. Дмитриенко М. Ф. Произведения В. И. Ленина в листовках. Указатель листовок, изданных на Украине в 1917-1920 гг. - К.: Наук. думка, 1980. - 70 с.
  Покажчик містить детальний опис листівок 1917-1920 рр. з творами В. І. Леніна, виявлених у фондах НДБ ЦДА, НДБ Держархіву Львівської області, Національного музею історії України, бібліотеках та музеях Москви і Ленінграда.
 36. Soviet Research Institutes Project. 3 vols. / Compiled by Blair A. Ruble. - Washington, DC.: Kennan Institute, 1981. - Vol. 1: The Policy Sciences. - 595 p.; Vol. 2: The Social Sciences. - 408 p.; Vol. 3: The Humanities. - 731 p.
  Довідник про наукові установи, бібліотеки, архіви, музеї та інші установи колишнього СРСР.
 37. Каталог документів з історії Києва XV-XIX ст. / АН УРСР. Ін-т історії; ЦДІА УРСР у м. Києві; Упоряд.: Г. В. Боряк, Н. М. Яковенко. - К.: Наук. думка, 1982. - 202 с.
  У каталог включено відомості про опубліковані та рукописні документи з історії Києва, що зберігаються в архівах та бібліотеках Києва, Москви та Ленінграда, зокрема у ЦДІАК України, держархівах Київської області та м. Києва, ІР НБУВ, Національному музеї історії України.
 38. Михайлова И. Б., Халидов А. Б. Библиография арабских рукописей. - М.: Наука, 1982. - 392 с.
  Анотована бібліографія опублікованих каталогів та описів арабських рукописів. Наведено відомості про зібрання арабських рукописів Бахчисарая, Києва, Харкова, Львова.
 39. Гроссман Ю. М., Кутик В. Н. Справочник научного работника: Архивы, документы, исследователь. - 2-е изд. - Львов: Вища школа, 1983. - 499 с.
  Довідник містить відомості про фонди державних, партійних, відомчих архівів колишнього СРСР.
 40. Остап Терлецький. Покажчик друкованих і рукописних матеріалів /АН УРСР. ЛНБ ім. В. Стефаника; Уклад.: О. О. Дзьобан, С. С. Кіраль. - Львів, 1984. - 110 с.
  Покажчик містить перелік рукописних документів про життя та діяльність українського вченого та громадського діяча О. Терлецького з фондів ЛНБ, ІЛ НАН України, ЦДІАЛ України, держархівів Івано-Франківської та Львівської областей.
 41. Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI-XIII вв. / Ред.: С. О. Шмидт, Л. П. Жуковская, Н. Н. Покровский и др. - М.: Наука, 1984. - 406 с.
  У каталог включено описи 494 рукописних книг, що зберігаються в архівах, бібліотеках, музеях колишнього СРСР, зокрема у ІР НБУВ, ЛНБ, Львівському музеї українського мистецтва, Львівському історичному музеї, ОДНБ.
 42. Українська РСР у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. (Покажчик документів, виявлених у державних архівах республіки) / Уклад.: Р. І. Ткач, Л. Ю. Портнова // Архіви України. - 1984. - № 5. - С. 5-16; № 6. - С. 22-31.
 43. Предварительный список славяно-русских рукописных книг XV в., хранящихся в СССР: (Для Сводного каталога рукописных книг, хранящихся в СССР) / АН СССР. ИНИОН. Археогр. комиссия; Сост. А. А. Турилов; Ред.: О. А. Акимова, С. О. Шмидт и др. - М., 1986. - 374 с.
  Прилож.: Дополнения к "Предварительному списку славяно-русских рукописных книг XV в., хранящихся в СССР (М., 1986)" / Ин-т славяноведения и балканистики; Археогр. комиссия РАН. - М., 1993. - 154 с.
  Список містить опис 3425 рукописних книг, що зберігаються в 68 архівосховищах колишнього СРСР, зокрема у НБУВ, ЛНБ, Львівському державному музеї, ЦДІАЛ України, ОДНБ, ХДНБ, ЦНБ ХНУ .
 44. Государственные архивы Украинской ССР: Справочник / Глав. архив. упр. при СМ УССР; Отв. ред. А. Г. Митюков. - К.: Наук. думка, 1988. - 221 с.
 45. Grimsted Patricia Kennedy. Archives and Manuscript Repositories in the USSR. Ukraine and Moldavia. B. 1. General Bibliography and Institutional Directory. - Princeton, 1988. - 1107 p.
 46. Государственные архивы СССР: Справочник. В 2 ч. Ч. 1 / Глав. архив. упр. при СМ СССР. ВНИИДАД; Редкол.: Ф. М. Ваганов (пред.) и др.; Сост.: И. В. Волкова (отв. сост.) и др. - М.: Мысль, 1989. - 604 с.
 47. Мнишки: Указатель архивных материалов и библиографии / АН УССР. Археогр. комиссия, Ин-т истории; Сост. В. И. Ульяновский. - К., 1989.- 148 с. - (Научно-справочные издания по истории Украины; [Вып. 3]).
  У покажчику подано відомості про архівні документи роду Мнішків, що зберігаються у фондах ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, Держархіву Тернопільської області, ІР НБУВ, архівах Польщі та Росії.
 48. Archives and Manuscript Collections in the USSR: Finding Aids on Microfiche. Ser. 3: Soviet Ukraine and Moldavia / Ed. by P.  Kennedy Grimsted. - Leiden, 1989. - 35 p.
  Анотований каталог видань мікрофіш понад 300 довідників, путівників, каталогів по фондах архівів України та Молдови.
 49. Лжедмитрий І и Украина: Указатель архивных источников и материалов / АН Украинской ССР. Археогр. комиссия, Ин-т истории; Сост. В. И. Ульяновский. - К., 1990. - 131 с. - (Научно-справочные издания по истории Украины; [Вып. 4]).
  У покажчику наведено відомості про архівні джерела з фондів ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, Держархіву Одеської області, ЛНБ, ІР НБУВ, ОДНБ, архівів Польщі та Росії.
 50. Матеріали до історії Острозької академії. (1576-1636): Біобібліогр. довідник / АН УРСР. Археогр. комісія, Ін-т історії, Ін-т суспільних наук; Упоряд. І. З. Мицько. - К., 1990. - 216 с. - (Науково-довідкові видання з історії України; [Вип. 6]).
  У виданні подано відомості про рукописну та друковану спадщину діячів Острозької академії та пов'язаних з нею культурних осередків.
 51. Himka J.-P. Galicia and Bukovina: A Research Handbook About Western Ukraine, Late 19th and 20th Centuries. - [Edmonton], 1990. - 214 p.
  Огляд головних бібліотек та архівів Західної України (С. 103-114).
 52. Академік Станіслав Дністрянський. 1870-1935: Біобібліогр. / Упоряд. М. Мушинка. - К., 1992. - 93 с. - (Науково-довідкові видання з історії України; Вип. 21).
  У розділі "Рукописи академіка С. Дністрянського та матеріали до його біографії" (С. 79-93) подано перелік документів з фондів ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, ЦДАВО України, Держархіву Львівської області, ЛНБ, ІР НБУВ, приватного архіву Миколи Мушинки.
 53. Мацюк О. Філіграні архівних документів України ХVІІІ-ХХ ст. / АН України. Археогр. комісія, Ін-т укр. археографії; Голов. архів. упр. при КМ України. ЦДІАЛ України. - К.: Наук. думка, 1992. - 352 с.
  Альбом-каталог 714 водяних знаків з паперу, що використовувався на українських землях у XVIII - 30-х роках ХХ ст., з посиланнями на архівні та опубліковані джерела, з яких взято філіграні.
 54. Гаркавець О. Вірмено-кипчацькі рукописи в Україні, Вірменії, Росії: Каталог / АН України. Ін-т укр. археографії; Ін-т сходознавства ім. А. Кримського; ЦДІАК України. - К.: Українознавство, 1993.- 328 с. - (Східні джерела з історії України) - (Науково-довідкові видання з історії України; Вип. 26).
  Опис 67 вірмено-кипчацьких рукописів XVI-XVII ст., що зберігаються у ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, ЛНБ, НБ ЛДУ, Львівському державному історичному музеї, а також у Вірменії та Росії.
 55. Джерелознавство і археографія історії України XVI - першої половини XVII ст.: Матеріали до бібліографії / АН України. Ін-т укр. археографії. Дніпропетровське від-ня; Дніпропетровський держ. ун-т; Уклад. М. Ковальський. - К., 1993. - 104 с. - (Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика; Вип. 16).
  У покажчик включено бібліографію публікацій джерел, джерелознавчих праць, бібліографічних довідкових видань, каталогів та описів архівних і рукописних збірок.
 56. Едиційна археографія в Україні у ХІХ-ХХ ст.: Плани, проекти, проспекти видань. Вип. 1 / АН України. Археогр. комісія, Ін-т укр. археографії; Упоряд.: О. Журба, М. Капраль, С. Кіржаєв та ін.; Наук. ред. Г. Боряк. - К., 1993. - 230 с. - (Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика; Вип. 15).
  У збірнику опубліковано анотований реєстр 474 планів, проспектів, програм видань спеціалізованих археографічних інституцій загальноукраїнського рівня, що зберігаються у фондах ЦДІАК України, ЦДАВО України, ІР НБУВ.
 57. Дейч Г. М. Архивные документы по истории евреев в России в ХІХ - начале ХХ вв.: Путеводитель / Ред., добавл. и введ. Б. Натанса. - М.: Благовест, [1994]. - 149 с.
  У путівнику наведено список особових фондів єврейських діячів в архівосховищах колишнього СРСР.
 58. Документальные материалы по истории евреев в архивах СНГ и стран Балтии: Предварительный список архивных фондов / Петербургский еврейский ун-т. Ин-т исслед. еврейской диаспоры. Рос. гос. гуманитарный ун-т. Историко-архивный ин-т. Центр архивных исследований; Сост. Д. А. Эльяшевич. - СПб.: Акрополь, 1994. - 136 с.
  Довідник містить переліки фондів єврейського походження, зосереджених у 62 архівосховищах країн СНД та Балтії.
 59. Документы бывших партийных архивов: Справочник / Сост.: В. Г. Ларина и др. - М.: ВНИИДАД, 1994. - 587 с. - [Машинопис].
  У довіднику описано фонди колишніх партійних архівів СРСР, що нині входять у склад архівних систем незалежних держав.
 60. Матеріали з історії народознавства в Україні: Каталог етнографічних програм (друга половина ХVІІІ-ХХ ст.) / НАН України. Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського; Ін-т укр. археографії; Уклад. О. Боряк. - К., 1994. - 124 с. - (Науково-довідкові видання з історії України; Вип. 28).
  Огляд фондів ІМФЕ, ЦДІАК України, НБУВ, Санкт-Петербурзького відділення архіву РАН, Російського етнографічного музею в Санкт-Петербурзі.
 61. Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва. Українська рукописна книга. - Львів: Світ, 1995. - 478 с.
  Опис 128 українських рукописних книг, що зберігаються у книгосховищах України (ІР НБУВ, ЛНБ, ХДНБ, ЦНБ ХНУ) та зарубіжних країн.
 62. Музей Украины. (Собрание П. П. Потоцкого). Ч. 1. Указатель архивных материалов и библиографии / НАН Украины. Ин-т укр. археографи и источниковедения им. М. С. Грушевского; Нац. музей истории Украины; Сост. Е. Климова. - К., 1995. - 139 с. - (Научно-справочные издания по истории краины; Вып. 32).
  У покажчик включено відомості про документи, що стосуються П. Потоцького та його зібрання з фондів ЦДІАК України, ІР НБУВ, Національного музею історії України, Державного музею українського образотворчого мистецтва та інших установ.
 63. Український героїчний епос (думи): Бібліогр. покажчик. Перелік архівних фондів / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; УДНДІАСД; Уклад. І. Матяш; Відп. ред. В. Наулко. - К., 1995. - 64 с.
  Перелік фондів ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, Держархіву Львівської області, ІР НБУВ, ЛНБ, ІМФЕ.
 64. Даниленко В. М., Добжанський О. В. Академік Степан Смаль-Стоцький: Життя і діяльність. 1859-1938 / Відп. ред. В. А. Смолій. - К.; Чернівці, 1996. - 192 с.
  У розділі "Архівні матеріали до біографії С. Смаль-Стоцького" (С. 220-225) подано перелік документів з фондів ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, ЦДАВО України, Держархіву Чернівецької області, ІР НБУВ, ЛНБ та інших установ.
 65. Страницы военного некрополя старой Одессы: Биогр. справочник /НАН Украины. Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М. Грушевского; Сост. И. В. Дивный. - К., 1996. - Кн. 1. - 182 с. - (Некрополи Украины; Вып. 2); К., 2000. - Кн. 2. - 176 с. - (Некрополи Украины; Вып. 5); К., 2001. - Кн. 3. - 127 с. - (Некрополистика в Украине; Вып. 1 (6)).
  Біографічні статті довідника супроводжуються посиланнями на документи з фондів ЦДІАК України, Держархіву Одеської області, НБУВ.
 66. Ясиновський Ю. Українські та білоруські нотолінійні Ірмолої 16-18 століть: Каталог і кодикологічно-палеографічне дослідження / Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. - Львів, 1996. - 623 с. - (Історія української музики; Вип. 2. Джерела).
  Видання містить опис 1111 рукописних нотолінійних Ірмолоїв кінця XVI - середини XIX ст., що зберігаються в архівах, бібліотеках, музеях України (ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, ІР НБУВ, ЛНБ, Національному музеї у Львові, інших установ), а також Росії, Польщі, Литви та інших країн.
 67. Jewish Documentary Sources in Russia, Ukraine and Belarus: A Preliminary List / The Jewish Theological Seminary of America; Edited by D. Sallis and M. Web. - New York, 1996. - 164 p.
  Розширений та доповнений варіант довідника 1994 р. (див. № 58). Крім фондів єврейського походження включає також списки низки загальних фондів та колекцій, що містять документи з історії євреїв.
 68. Paszkiewicz U. Rкkopismienne inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej (spis za lata 1553-1939) / Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego. Biuro peіnomocnika rz№du do spraw polskiego dziedzictwa kulturalnego za granic№. - Warszawa, 1996. - 96 s. - (Polskie Dziedzictwo Kulturalne. Seria B. "Wspуlne dziedzictwo").
  Paszkiewicz U. Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej (spis za lata 1510-1939) / Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego. Biuro peіnomocnika rz№du do spraw polskiego dziedzictwa kulturalnego za granic№. - Warszawa, 1998. - 260 s. - (Polskie Dziedzictwo Kulturalne. Seria B. "Wspуlne dziedzictwo").
  Paszkiewicz U. Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej do 1939 roku. Suplement 1 / Ministerstwo kultury dziedzictwa narodowego. Biuro peіnomocnika rz№du do spraw polskiego dziedzictwa kulturalnego za granic№. - Poznaс, 2000. - 302 s. - (Polskie Dziedzictwo Kulturalne. Seria B. "Wspуlne dziedzictwo").
  У трьох частинах довідника подано відомості про понад 2400 описів та каталогів бібліотек на східних землях Речі Посполитої XVI - першої половини ХХ ст. Переважна більшість з них є рукописними та зберігаються в архівах, бібліотеках, музеях Польщі, України, Росії та інших країн, зокрема у ЦДІАЛ України, ЛНБ, держархівах Львівської, Тернопільської областей.
 69. Запаско Я. Мистецькі рукописні пам'ятки України / Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України; Ін-т Центрально-Східної Європи у Львові. - Львів, 1997. - 80 с.
  Каталог містить опис 77 оздоблених рукописних пам'яток з українських та зарубіжних архівів, музеїв та бібліотек (НБУВ, ЛНБ, ЦНБ ХНУ, ХДНБ та ін.).
 70. Козелецький військовий некрополь: Біогр. довідник / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського; УТОПІК; Уклад. І. Дивний. - К., 1997. - 181 с. - (Некрополі України; Вип. 3).
  Біографічні статті довідника супроводжуються посиланнями на документи з фондів ЦДІАК України, держархівів Чернігівської та Київської областей, м. Києва, Остерського краєзнавчого музею.
 71. Some Archival Sources for Ukrainian-Jewish Genealogy / Comp. by A. Kronik and S. A. Sack. - Teaneck, NJ: Avotaynu, Inc., 1997. - 94 p.
  У виданні подано відомости про джерела з єврейської генеалогії у фондах ЦДІАК та ЦДІАЛ України, держархівах Вінницької, Одеської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей, архівах Польщі.
 72. Актові документи про Визвольну війну українського народу середини XVII століття: каталог документів, представлених для виставок, присвячених 350-річчю від початку Визвольної війни. - К., 1998. - 38 с.
  Каталог документів із фондів ЦДІАК України та інших державних архівів.
 73. Архівна спадщина композитора Анатолія Кос-Анатольського: Каталог рукописів / НТШ. Комісія спец. (допоміжних) історичних дисциплін; Уклад. О. Мельник-Гнатишин; Відп. за том О. Купчинський. - Львів, 1998. - 352 с. - (Архівні джерела; Т. І).
  Каталог рукописів з домашнього архіву А. Кос-Анатольського, який зберігає дружина композитора Надія Кос у Львові.
 74. Боряк Г. та ін. "Нацистське золото" з України: У пошуках архівних свідчень / Г. Боряк, М. Дубик, Н. Маковська / Укр. нац. фонд "Взаєморозуміння і примирення"; Держкомархів України; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. - К., 1998. - Вип. 1. - 136 с.; К., 2000. - Вип. 2. Матеріали до реєстру вилучених у населення коштовностей. - 388 с.
  У першому випуску охарактеризовано джерела з проблеми "нацистського золота", що зберігаються в архівах України, Росії, Німеччини.
  У другому випуску опубліковано поіменні списки громадян - заявників про втрати особистого майна, складених за матеріалами первинних актів місцевих комісій сприяння Надзвичайній державній комісії СРСР з посиланнями на архівні документи.
 75. Ляхоцький В. П. Іван Огієнко (митрополит Іларіон): Покажчик архівних джерел / УДНДІАСД; Історичне т-во Нестора-Літописця. - К., 1998. - 79 с. - (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип. 1).
  У покажчику подано відомості про архівні документи, пов'язані з життям та діяльністю І. Огієнка з фондів 6 центральних державних архівів України, держархівів м. Києва, Київської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької областей, ІР НБУВ, ЛНБ, ІЛ НАН України.
 76. Щепкин Евгений Николаевич (1860-1920): Библиогр. указатель / Одесский гос. ун-т им. И. И. Мечникова. Науч. б-ка; Сост.: И. В. Максименко, В. А. Самодурова. - Одесса, 1998. - 130 с. - (Биобиблиография ученых университета. Сер. "Историки").
  У покажчик включено розділи "Матеріали архівних фондів" (С. 75-79, 81-86), у яких подано перелік неопублікованих праць проф. Новоросійського університету Є. М. Щепкіна та документів про життя й діяльність вченого з фондів Держархіву Одеської області, відділу Держархіву Чернігівської обл. у м. Ніжині, ІР НБУВ, російських архівів.
 77. Accumulation of "Nazi Gold" on the Occupied Territory of Ukraine during World War II. Information of the Ukraine's Delegation. With Supplement "Nazi Gold" from Ukraine: A Guide to Archival Sources / Comp. by H. Boriak, N. Makovs'ka, M. Dubyk. - Washington, 1998. - 27 p. - (Washington Conference on Holocaust-Era Assets. Nov. 30 - Dec. 3, 1998).
  Скорочена англомовна версія першого випуску монографії Г. Боряка, М. Дубика, Н. Маковської (див. № 74).
 78. Biblioteki na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej. Informator /Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego. Biuro peіnomocnika rz№du do spraw polskiego dziedzictwa kulturalnego za granic№; Red. nauk. B. Bieсkowska; Oprac. U. Paszkiewicz et al. - Poznaс, 1998. - 800 s. - (Wspуlne dziedzictwo).
  Довідник містить перелік книжкових зібрань, що існували на східних землях Другої Речі Посполитої з посиланнями на опубліковані та архівні джерела (використано відомості польських та українських архівосховищ, зокрема ЦДІАЛ України та ЛНБ).
 79. Grimsted Patricia Kennedy. Ukraine: A Guіde to East-Central Archives // Austrian History Yearbook / Center for Austrian Studies; University of Minnesota. - 1998. - Vol. 29, pt 2. - P. 176-194.
 80. Люстрації королівщин українських земель ХVІ-ХVІІІ ст.: Матеріали до реєстру рукописних та друкованих текстів / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Уклала Р. Майборода. - К., 1999. - 312 с. - (Науково-довідкові видання з історії України; Вип. 49).
  Реєстр рукописних текстів люстрацій українських земель, що зберігаються у фондах ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, ЛНБ, ІР НБУВ, НБ ЛДУ, архівів Польщі та Росії.
 81. Українські архівісти: Біобібліогр. довідник. У 3-х вип. Вип. 1. ХІХ ст. - 1930-ті рр. / Голов. архів. упр. при КМ України. УДНДІАСД; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Упоряд.: О. М. Коваль, І. Б. Матяш, В. С. Шандра. - К., 1999. - 367 с.; К., 2002. - Вип. 2. 1940-1960-ті рр. / Упоряд. Т. В. Портнова. - 252 с.; К., 2003. - Вип. 3. 1970-1990-ті роки / Упоряд. Л. М. Федорова. - 284 с.
  У біографічних довідках згадується про місця зберігання особових фондів архівістів та інших документів, пов'язаних з певною особою.
 82. Фонди з історії Української повстанської армії в державних архівосховищах України. Вип. 1. Анотований покажчик фондів УПА. (1942-1946) /Голов. архів. упр. України; НАН України. Ін-т історії України; Авт. колектив: Г. Папакін, О. Вовк, З. Яцишин. - К., 1999. - 60 с.
  У покажчик включено відомості про фонди УПА, що зберігаються у ЦДАВО України, ЦДАГО України, держархівах Рівненської, Тернопільської областей.
 83. Jewish Roots in Ukraine and Moldova: Pages from the Past and Archival Inventories / Ed. M. Weiner. - New York: YIVO Institute for Jewish Research, 1999. - 600 p.
  У виданні опубліковано покажчик джерел з історії євреїв в архівах України, Молдови та Польщі. Охарактеризовано джерела з єврейської генеалогії в українських архівах.
 84. Архівні установи України: Довідник / Держкомархів України; М-во культури і мистецтв України; НАН України. НБУВ; Упоряд.: Г. В. Боряк, С. Г. Даневич, Л. А. Дубровіна та ін. - К., 2000. - 259 с. - (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).
 85. Грецькі рукописи у зібраннях Києва: Каталог / НБУВ. Ін-т рукопису; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Ін-т історії України; Гарвардський ун-т; Упоряд. Є. Чернухін. - К.; Вашингтон, 2000. - 384 с.
  У каталозі наводяться відомсти про понад 450 грецьких рукописів IV-XX ст. з колекцій ІР НБУВ, Національного історико-культурного заповідника "Києво-Печерська лавра" та ЦДІАК України.
 86. Джерела до життєпису Івана Огієнка (митрополита Іларіона): реєстр документів із фондів державних архівних установ України // Ляхоцький В. Тільки книжка принесе волю українському народові...: Книга, бібліотека, архів у житті та діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона). - К., 2000. - С. 501-554.
  Уточнений і доповнений варіант покажчика 1998 р. (див. № 75).
 87. Дніпропетровські архіви, музеї та бібліотеки в роки другої світової війни: Анотований перелік документів і матеріалів / Держкомархів України. Держархів Дніпропетровської обл.; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Упоряд. Д. Мєшков. - К., 2000. - 76 с. - (Доля культурних скарбів України під час Другої світової війни: архіви, бібліотеки, музеї; Вип. 3).
  Перелік документів із фондів ЦДАВО України, Держархіву Дніпропетровської області, Дніпропетровського історичного музею, Архіву Дніпропетровського обласного управління СБУ.
 88. Довідник про табори, тюрми та гетто на окупованій території України (1941-1944) = Handbuch der Lager, Gefдngnisse und Ghettos auf dem besetzten Territorium der Ukraine (1941-1944) / Держкомархів України; Український національний фонд "Взаєморозуміння і примирення" при Кабінеті Міністрів України; Упоряд. М. Г. Дубик. - К., 2000. - 304 с. - Текст парал. укр., нім.
  У довіднику подано відомості про архівні документи, які свідчать про місця примусового утримання цивільного населення та військовополонених на окупованій території України, з фондів ЦДАВО України, ЦДАГО України, 23 обласних держархівів, Держархіву в АР Крим, архівів Росії та Німеччини.
 89. Фонди з історії Української повстанської армії у державних архівосховищах України (1941-1957 рр.). Вип. 2. Анотований покажчик фондів партійних органів УРСР, в яких відбилася боротьба з УПА / Головархів України; НАН України. Ін-т історії України; Упоряд. Г. В. Папакін. - К., 2000. - 48 с.
  У покажчику наведено відомості про фонди з історії УПА, що зберігаються у ЦДАГО України, держархівах Івано-Франківської, Львівської, Хмельницької, Тернопільської, Чернівецької областей.
 90. Архивная иудаика России, Украины и Белоруссии: Материалы для указателя литературы / Петербургский ин-т иудаики; Сост. Е. И. Меламед; Под ред. Д. А. Эльяшевича. - СПб., 2001. - 101 с.
 91. Архіў уніяцких мітрапалітаў: Дакументы па гісторыі царквы ў Беларусі XVI-XX стст. у фондах гістарычных архіваў Украіны: Даведнік / БелНДІДАС; Полацкая грэка-каталіцкая грамада; Склад.: С. І. Паўловіч, Т. М. Мальцава. - Мінск; Полацк, 2001. - 162 с.
 92. Видання державних архівних установ України. 1925-2000: Бібліогр. покажчик / Держкомархів України; Авт.-упоряд.: В. Оснач, Р. Семчук. - К., 2001. - 159 с.
 93. Міжархівний покажчик фондів колишніх партійних архівів обкомів КПУ // Центральний державний архів громадських об'єднань України: Путівник. - К., 2001. - С. 288-436.
  Опубліковано перелік найважливіших фондів колишніх партійних архівів обкомів КПУ, що зберігаються в обласних державних архівах.
 94. Непомнящий А. А. История и этнография народов Крыма: Библиография и архивы (конец ХVIII - начало ХХ века) / Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского. Фонд поддержки библиотек АР Крым. - Симферополь, 2001. - 816 с.
  Видання містить понад 10 тис. бібліографічних записів праць з кримознавства за 1783-1920 роки, в тому числі значну кількість неопублікованих, виявлених автором у більш ніж 30 архівосховищах України, Росії, Вірменії.
 95. Бульвінський А. Матеріали до українського дипломатарію XVII століття: Каталог документів гетьмана Івана Виговського 1657-1659 років // Укр. археогр. щорічник. Нова серія. - К.; Нью-Йорк, 2002. - Вип. 7. - С. 84-96.
  Подано відомості про 136 опублікованих та неопублікованих документів І. Виговського, що зберігаються у ЦДІАК України, НБУВ, архівах Росії та Польщі.
 96. Гаркавец А. Кыпчакское письменное наследие. Т. I. Каталог и тексты памятников армянским письмом. - Алматы: Дешт-и-Кыпчак, 2002. - 1084 с.
  Каталог містить опис та публікацію текстів вірмено-кипчацьких рукописів, що зберігаються в Україні (ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, ЛНБ, НБ ЛДУ) (С. 871-974), інших країнах світу.
 97. Каталог объединенных сведений о документах академика архитектуры А. Н. Бекетова в составе фондов государственных архивов, музеев, учреждений Украины, семейном архиве Бекетовых / Госкомархив Украины. ЦГНТА Украины; Сост. Е. В. Балышева; Науч. ред. В. А. Кодин. - Х., 2002. - 82 с.
  Каталог містить відомості про документи А. Бекетова у складі фондів ЦДНТА України, Держархіву в АР Крим, Держархіву Харківської області, музеїв, відомчих архівів, сімейному архіві Бекетових.
 98. Національний архівний фонд України: Засоби інтелектуального доступу до документів: Короткий довідник / Держкомархів України. УДНДІАСД; Упоряд.: Н. М. Христова, В. В. Бездрабко. - К., 2002. - 167 с. - (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).
  Відомості про довідковий апарат державних архівів України.
 99. Прилепішева Ю. А. Підготовка довідкових видань про склад та зміст фондів архівних установ України (1946-1991 рр.) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2002. - Вип. 5. Архіви - складова інформаційних ресурсів суспільства. - С. 110-125.
 100. Чернухін Є. К. Грецька рукописна спадщина в Києві. Історіографія та огляд матеріалів IV-XX ст. / Ін-т історії України НАН України. Ін-т рукопису НБУВ; Держкомархів України. - К., 2002. - 326 с.
  Комплексний аналіз комплексний аналіз фондів київських архівів та бібліотек, у яких зосереджено близько 500 грецьких рукописів IV-XX ст.
 101. Епістолярна спадщина родини Нечаєвих (кінець ХVІІІ - перша половина ХХ століття) / Запорізьке наук. т-во ім. Я. Новицького; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України - Запорізьке від-ня; Дніпропетровський держ. іст. музей ім. Д. І. Яворницького; Східний ін-т українознавства ім. Ковальських - Запорізька філія; Ред. А. Бойко. - Запоріжжя: РА "Тандем-У", 2003. - 487 с. - (Джерела з історії Південної України; Т. 3).
  Опубліковано "Реєстр документальних матеріалів Нечаєвих, що зберігаються в державних та приватних архівах" (С. 402-404), до якого включено відомості про фонди Дніпропетровського історичного музею, Держархіву Дніпропетровської області, російських архівів, особистого архіву О. Б. Нечаєвої-Бассе.
 102. Максимюк С. З історії українського звукозапису та дискографії / НАН України. Ін-т українознавства. ім. І. Крип'якевича. - Л.; Вашингтон: Вид-во Укр. Катол. ун-ту, 2003. - 287 с.
  Видання містить статті автора, написані за останні чотири десятиліття на тему українського звукозапису, списки фонозаписів української музики та її виконавців, каталог власного фонографічного архіву.
 103. Однороженко О. А. Українські державні, земельні та міські печатки козацької доби (кінець XV-XVIII ст.) / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х., 2003. - 220 с.
  Опис понад 400 печаток, що зберігаються у фондах українських архівів.
 104. Симоненко І. Губернські вчені архівні комісії в Україні: Історіогр. огляд і бібліогр. покажчик / Держкомархів України. УДНДІАСД; НАН України. Центр пам'яткознавства; УТОПІК. - К., 2003. - 132 c. - (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки; Вип. 8).
 105. Woіyс - Galicja Wshodnia. 1943-1944. Przewodnik po polskich i ukraiсskich џrуdіach archiwalnych = Волинь - Східна Галичина. 1943-1944: Путівник по польських та українських архівних джерелах. Т. 1 / За ред. Д. Наленч та Г. Боряка. - К.; Варшава, 2003. - 288 c.
  У путівнику подано відомості про фонди ЦДАВО України, ЦДАГО України, держархівів Волинської, Рівненської, Тернопільської областей, ГДА СБУ, архівів Польщі.
 106. Анотований покажчик архівних документів оперативного штабу окупованих східних областей, рейхскомісара України, Київської міської управи (1941-1944) // Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941-1943): Дослідження. Анотований покажчик. Публікації документів / НАН України. НБУВ, Ін-т укр. археогр. та джерелознавства імені М. С. Грушевського; Держкомархів України. ЦДАВО України; Уклад.: Л. А. Дубровіна, Н. І. Малолєтова. - К., 2004. - С. 171-587.
  Покажчик документів фондів: ЦДАВО України -"Фонд рейхскомісара України, м. Рівне" (ф. 3206), "Фонд Штабу імперського керівника (рейхсляйтера) Розенберга для окупованих східних областей" (ф. 3676); Держархіву Київської області - "Фонд Київської міської управи" (ф. Р-2356), "Фонд Музею-Архіву переходової доби" (ф. Р-2412).
 107. Лиман І. Анотований покажчик документів вищих органів влади Російської імперії стосовно Православної церкви на Півдні України (1775-1861 рр.) // Лиман І. Державна церква і державна влада: Південна Україна (1775-1861) / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Запорізьке від-ня та ін. - Запоріжжя: РА "Тандем-У", 2004. - С. 177-376.
  У покажчику подано відомості про 1716 документів, опублікованих у ПЗЗРІ, та тих, що знаходяться в архівах та музеях України (держархіви Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської та інших областей).
 108. Скочиляс І. Генеральні візитації Київської унійної митрополії XVII-XVIII ст. Львівсько-Галицько-Кам'янецька єпархія. Т. 2. Протоколи генеральних візитацій / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське від-ня; Ін-т історії Церкви Католицького ун-ту. - Л., 2004. - 512 с.
  Видання містить огляд протоколів генеральних візитацій у фондах архівів, бібліотек, музеїв а також "Зведений каталог" понад 3200 збережених описів українських церков і монастирів.
 109. Харківський університет: Історичний екскурс за архівними документами: Наук.-довід. вид-ня / ЦДНТА України; Авт.-упоряд.: М. А. Балишев, О. М. Мащенко. - Х., 2004. - 202 с.
  Представлено публікації та переліки документів з особових фондів 11 учених Харківського університету (М. М. Бекетова, В. Я. Данілєвського, М. В. Клочкова та ін.), що зберігаються у ЦДНТА України, держархівах Харківської та Одеської областей, родинному архіві Бекетових.
 110. Архіви окупації. 1941-1944: Анотований реєстр фондів державних архівів України / Держкомархів України. - К., 2005. - [Компакт-диск].

Огляди архівних зібрань


 1. Bar№cz S. O rкkopisach kapituіy ormiaсskiej lwowskiej // Dziennik Literacki. - 1853. - № 34. - S. 265-267; № 35. - S. 274-275; № 36. - S. 283-284; № 37. - S. 290; № 39. - S. 306-307; № 40. - S. 314-315.
  Опис рукописів львівської вірменської капітули. Нині рукописи знаходяться у фондах ЦДІАЛ України, ЛНБ, Інституту ім. Оссолінських у Вроцлаві, також у Відні.
 2. Головацкий Я. Ф. Об исследовании памятников русской старины, сохранившихся в Галичине и Буковине // Тр. І археологического съезда в Москве, 1869 г. - М., 1871. - Т. 1. - С. 219-240.
  Короткі відомості про рукописи Онуфрієвського монастиря, Ставропігійського інституту, бібліотеки Львівського університету, Оссолінеуму.
 3. Калужняцкий Е. И. Обзор славяно-русских памятников языка и письма, находящихся в библиотеках и архивах львовских // Труды ІІІ археологического съезда в Киеве. - К., 1878. - Т. 2. (Прилож.) - С. 213-321. - [Окреме вид.: К., 1878. - 108 с.].
 4. Линниченко И. А. Архивы в Галиции // Киевская старина. - 1888. - Т. 22, № 8. - С. 349-380; № 10. - С. 193-214.
  Опис документальних зібрань Бернардинського архіву у Львові, Оссолінеуму, Львівського міського архіву, Ставропігійського інституту.
 5. Владимиров П. В. Обзор южно-русских и западно-русских памятников письменности от XI до XVII ст. // ЧИОНЛ. - 1890. - Т. 4. - С. 101-142. - [Окреме вид.: К.: В. И. Завадский, 1890. - 42 с.].
  Подано реєстр 154 рукописів українського та білоруського походження. 28 рукописів з цього реєстру зберігаються в установах Києва та Львова, зокрема у ІР НБУВ, ЛНБ, НБ ЛДУ.
 6. Сецинский Е. И. Материалы для истории монастырей Подольской епархии. - Каменец-Подольский: Тип. Подольского епархиального историко-статист. комитета, 1891. - 234 с. - (Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета; Т. 5). - [Опубл. як додаток до "Подольских епархиальных ведомостей"].
  Огляд рукописних зібрань архівів та бібліотек Поділля.
 7. Сырку П. А. Краткий отчет о занятиях за границей доцента Императорского С.-Петербургского университета П. А. Сырку в летние месяцы 1893 и 1894 гг. // Известия Императорской Академии наук. - 1895. - Сер. 5, № 5. - С. CLXXXVIII-CCXV. - [Також опубл. у вид.: Сборник Отделения русского языка и словесности. - 1897. - Т. 63, Известия из протоколов. - С. XXV-LXI].
  Про слов'янські рукописні колекції у Львові (Ставропігійський інститут, Оссолінеум, колекції Івана Франко) та рукописні колекції православної митрополії в Чернівцях.
 8. Бугославский Г. К. Волынские рукописные евангелия и апостолы //Тр. ІХ археологического съезда в Вильне в 1893 г. - М.: Тип. Е. Лисснера, 1897. - Т. 2. - С. 277-307.
  Детальний опис 30 рукописних євангелій та апостолів з окремих церков Волинської губернії. Частина рукописів зберігається нині у ХДНБ та ІР НБУВ, місце зберігання решти невідомо.
 9. Дорошенко П. Я. Семейные архивы Глуховского уезда Черниговской губернии // Древности. ТАКМАО. - М., 1899. - Т. 1, Ч. 1. - Кол. 111-114.
  Опис 7 місцевих архівів (родинні архіви Марковичів, Миклашевських, Дорошенків, Туряновських, архів Петропавлівського монастиря у Глухові та ін.).
 10. Плохинский М. М. Архивы Черниговской губернии // Древности. ТАКМАО. - М., 1899. - Т. 1, Ч. 3, прилож. - Кол. 1-190.
  Огляд основних церковних архівів та архівів місцевої адміністрації Чернігівської губернії. Частина монастирських архівів знаходиться у ЦДІАК України, документи місцевої адміністрації - у Держархіві Чернігівської області.
 11. Лебедев А. С. Сведения о некоторых архивах духовного ведомства в губерниях Курской и Харьковской // Сб. ХИФО. - 1902. - Т. 13. - С. 99-195. - [Окреме вид.: Х.: Тип. "Печатное дело", 1902. - 99 с.].
  У статті охарактеризовано архіви монастирів, церков та інших релігійних установ. Більша частина описаних автором архівів, у складі архіву Курської духовної консисторії, зберігається в Держархіві Курської області Росії. Місце зберігання архівів, що перебували на території сучасної України, невідоме.
 12. Левицкий О. И. Об актовых книгах, относящихся к истории Юго-Западного края и Малороссии // Тр. ХІ археологического съезда в Киеве 1899. - М., 1902. - Т. 2. - С. 55-82.
 13. Миллер Д. П. Архивы Харьковской губернии. - Х.: Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К. Н. Гагарина, 1902. - 239 с. - [Також опубл. у вид: Сб. ХИФО. - Х., 1902. - Т. 13. - С. 197-435].
  Опис державних, приватних, церковних архівів Харківської губернії. Частина приватних архівів зберігається нині у ЦДІАК України, архіви місцевих органів державного управління у держархівах Сумської та Харківської областей.
 14. Абрамович Д. И. Несколько слов о рукописных и старопечатных собраниях Волынской епархии // Отчет о деятельности Отделения русского языка и словесности за 1902 год. Ч. 9 // Изв. Императорской Академии наук, Сер. 5. - 1903. - Т. 18, № 2, прилож. 2. - С. 52-58.
  Огляд рукописних зібрань установ Волині (Волинського єпархіального давньосховища, бібліотеки Почаївської лаври, бібліотеки Волинської духовної семінарії та ін.). Значна частина зібрань була розпорошена після Першої світової війни, частина зберігається у ІР НБУВ та ХДНБ.
 15. Кучук-Иоаннесов К. И. Старинные армянские надписи и старинные рукописи в пределах Юго-Западной Руси и в Крыму // Древности восточные. Тр. Восточной комиссии Императорского Московского археологического общества. - 1903. - Т. 2, № 2. - С. 33-75.
  Про вірменські рукописи ХІV-XVII ст. Кам'янець-Подільська, Могильова, Одеси, Крима.
 16. Дорошенко П. Я. Собрание Дорошенко в г. Глухове. Из письма Петра Яковлевича Дорошенко к председателю Нежинского Историко-филологического общества (от 1 августа, 1902 года) // Тр. ХІІ археологического съезда в Харькове 1902 г. - М., 1905. - Т. 2. - С. 93-108.
  Огляд колекції П. Дорошенка, до складу якої входили зібрання документів дворянських родин Лівобережної України, документи з української історії та літератури.
 17. Свєнцицький І. С. Бібліотеки і музеї м. Львова // Живая старина. - 1907. - Т. 16, № 1. - Ч. 3. - С. 11-13.
  Короткий огляд основних українських зібрань Львова (бібліотека НТШ, Ставропігійський інститут та ін.).
 18. Дорошенко Д. И. Об архивах Екатеринославской губернии. (По данным официальной анкеты) // Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии. - 1913. - Т. 9. - С. 157-167. - [Окреме вид.: Екатеринослав: Тип. Губернского земства, 1914. - 11 с.].
 19. Павловский И. Ф. Описание архивов Полтавской губернии. - Полтава: Тип. Г. И. Маркевича, 1915. - XVI, 62 с.
  Охарактеризовано архіви органів державної влади, місцевого самоврядування, церков та монастирів Полтавської губернії, що зберігаються нині в держархівах Полтавської, Черкаської, Київської та Сумської областей.
 20. Weingart M. Zprбva o karpatoruskэh knihovnбch a rukopisech v Preљovм, v Uћhorodм a v Mukaиevм // Иasopis Musea Krбlovstvн Иeskйho. - 1922. - № 4. - S. 273-278.
  Опис рукописних колекцій греко-католицької єпархіальної бібліотеки в Прешові, греко-католицької єпархіальної бібліотеки та семінарії в Ужгороді, бібліотеки Василіянського монастиря в Мукачеві.
 21. Kutrzeba S. Historia zrуdeі dawnego prawa polskiego. W 2 t. - Lwуw; Warszawa; Krakуw: Wyd-wo ZNiO, 1925-1926. - T. 1. - 286 s.; T. 2. - 462 s.
  Детальний огляд основних груп джерел до історі давнього польського права. Включає опис архівних та бібліотечних зібрань (С. 353-458), документів центральної та місцевої влади, міського самоврядування.
 22. Свєнцицький І. С. Українські наукові книгозбірні у Львові // Бібліологічні вісті. - 1926. - № 4 (13). - С. 91-94.
  Огляд книжкових та рукописних зібрань НТШ, Національного дому, Ставропігійського інституту, Національного музею.
 23. Bernacki L. Publiczne biblioteki lwowskie. Zarys dziejуw. - Lwуw, 1926. - 68 s.
  Короткий опис 8 провідних бібліотек Львова, в тому числі їхніх рукописних колекцій (Оссолінеум, Музей Любомирських, Бібліотека Павліковських, Університетська бібліотека, Бібліотека Баворовських та ін.).
 24. Macler F. Rapport sur une mission scientifique en Galicie et en Bukovine (juillet-aoыt 1925) // Revue des etudes armeniennes. - 1927. - Vol. 7. - Р. 11-177.
  Опис вірменських рукописів, а також польських та латинських рукописів з історії вірмен у львівських колекціях та зібраннях.
 25. Білик П. Дещо про архівні фонди Лубенщини // Архівна справа. - 1928. - Кн. 7. - С. 19-21.
  Короткий огляд документів дореформенних та дореволюційних судових установ у фондах Лубенського окружного архіву. Пізніше ці документи були розділені між архівами Києва, Чернігова, інших міст.
 26. Колесса О. Рукописні і палеотипні книги південного Підкарпаття //Congres international des bibliothecaires et des amis du livre tenu a Prague 1926. Proces verbaux et memoires. - Prague: Imprimerie d'etat, 1928. - Vol. 2. - P. 236-250.
  Огляд рукописів з закарпатських колекцій, які зберігаються нині в Ужгороді, Львові, Санкт-Петербурзі, інших містах.
 27. Насонова О. До огляду Єдиного державного архівного фонду УСРР //Архівна справа. - 1929. - Кн. 11. - С. 23-30; 1930. - Кн. 3 (14). - С. 53-61.
  Охарактеризовано фонди, зареєстровані у картотеці ЄДАФ.
 28. Les bibliotheques de Lwуw. Apercu sommaire / Ed. by E. Gaberele, P. Rybicki and W. T. Wisіocki. - Lviv: Imprimerie d'Institut National Ossoliсski, 1929. - XI, 90 p.
  Короткий огляд провідних бібліотек Львова та їхніх рукописних колекцій (Оссолінеум, бібліотека Баворовських, бібліотека Дзєдушицьких та ін.).
 29. Хінчин Й. З досвіду організації єврейської архівної секції на Україні // Архівна справа. - 1930. - Кн. 1 (12). - С. 13-18.
  Висвітлено діяльність єврейської секції при Київському центральному історичному архіві, подано огляд найбільших єврейських фондів в українських архівах.
 30. Barwinski E. Les archives en Petite Pologne orientale // Bulletin de l'Union des Societes Savantes polonaises de Leopol. - December 1931. - № 11-12. - P. 1-32. - [Окреме вид.: Lwуw: Imprimerie de l'Institut National Ossolinski, 1932. - 32 p.].
  Охарактеризовано розвиток архівної справи в Галичині за часів Австро-Угорщині та Польської республіки, подано детальний огляд фондів основних державних та міських архівів, бібліографію довідкових видань.
 31. Badecki K. Lwowskie zbiory naukowe i muzealne. - Lwуw: Staraniem i nakіadem koіa T. S. L. im Adama Asnyka we Lwowie, 1932. - 27 s. - (Lwуw w obrazach. Przeszіoњж i teraџniejszoњж).
  Короткий огляд 30 музеїв та бібліотек Львова та їхніх рукописних зібрань.
 32. Хінчин Й. Завдання єврейської марксівської історіографії і архівна справа. (До організації Центрального єврейського історичного архіву в Києві) // Архів Радянської України. - 1933. - № 7-8. - С. 171-182.
  У статті висвітлено завдання та принципи створення Центрального єврейського історичного архіву на базі Єврейського відділу Київського обласного історичного архіву. Описано 7 груп документів, котрі необхідно зосередити в архіві. Описані автором документи зберігаються нині у ЦДІАК України та Держархіві Київської області.
 33. Barwinski E. Les archives de l'Etat a Lwow. - Lwуw: Imprimerie scientifique, 1933. - 18 р.
  Скорочений варіант статті Є. Барвінського 1931 р. (Див. № 140).
 34. Tomkiewicz W. Dzieje zbiorуw zamku Wisniowieckiego // Rocznik Woіyсski. - 1934. - № 3. - S. 413-432.
  Про історію та долю музею, бібліотеки, рукописної колекції та родинного архіву родини Вишневецьких.
 35. Бучинський Б. Галицькі рукописи з XV-XVI ст. // Українська книга. - 1938. - № 2. - С. 40-41.
  Перелік рукописів із зібрань Львова, Перемишля, Вільнюса, Варшави.
 36. Баранович А. И. К изучению магнатских архивов Украины // Проблемы источниковедения. - 1956. - № 5. - С. 146-158.
  Опис магнатських архівів України, що зберігаються у Києві, Львові, Мінську, Кракові.
 37. Rabowicz E. Polonica oњwieceniowe w bibliotekach i archiwach ZSRR //Archiwum Literackie. - 1960. - T. 5. - S. 538-589.
  Огляд документів з історії та культури Польщі XVIII ст. у фондах ЦДІАК України, НБУВ, ЛНБ, НБ ЛДУ.
 38. W№sowicz M. Materiaіy do dziejуw Polski w Centralnych Historycznych Archiwach Paсstwowych we Lwowie i Kijowie // Archeion. - 1960. - T. 33. - S. 99-126.
  Огляд полоніки у фондах ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, ІР НБУВ, ЛНБ, НБ ЛДУ.
 39. Исаевич Я. Д. Гродские и земские акты - важнейший источник по аграрной истории Речи Посполитой в XVI - XVIII вв. // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы на 1961 год. - Рига, 1963. - С. 90-99.
  Огляд зібрань гродських та земських актів в архівах Києва та Львова.
 40. Ісаєвич Я. Д. Документальні матеріали самоврядування міст України як історичне джерело // Друга республік. наук. конф. з архівознавства та інших спец. іст. дисциплін: Матеріали / Архів. упр. УРСР. - К., 1965. - [Т. 2]. Друга секція. Спец. іст. дисципліни. - С. 135-148.
 41. Рифтин Б. Л. В поисках редких рукописей и ксилографов // Народы Азии и Африки. - 1965. - № 3. - С. 243-247.
  Про рідкісні східні рукописи у Львові та Одесі.
 42. Дей О. І., Мороз М. О. Автографи Франка у львівських архівах та бібліотеках // Архіви України. - 1966. - № 3. - С. 84-90.
  Опис автографів І. Франка у фондах ЦДІАЛ України, ЛНБ, НБ ЛДУ.
 43. Петровская И. Ф. Материалы к истории русского театра в государственных архивах СССР. Обзоры документов. XVII в. - 1917 г. / Глав. архив. упр. при СМ СССР; Ленинградский гос. ин-т театра, музыки и кинематографии. - М., 1966. - 285 с.
  Огляд джерел до історії російського театру у фондах ЦДІАК України, держархівів Київської, Харківської, Одеської, Дніпропетровської, Житомирської, Полтавської областей.
 44. Baсkowski P. Polskie archiwa osobiste, rodzinne i rodowe, znajduj№cк siк w radzieckich zbiorach paсstwowych // Archejon. - 1967. - T. 47. - S. 131-145.
  Перелік 113 особових фондів польського походження в архівосховищах колишнього СРСР, в тому числі і України.
 45. Дашкевич Я. Р. Адміністративні, судові і фінансові книги на Україні в XIII-XVIII ст. (Проблематика, стан, і методика дослідження) // Історичні джерела та їх використання. - К., 1969. - Вип. 4. - С. 129-170.
 46. Дорош Ю. О. Рукописи та стародруки в наддністрянських районах Івано-Франківської області // Архіви України. - 1969. - № 2. - С. 32-36.
  Про стародруки та рукописи, виявлені в Івано-Франківській області в 1955-1958 рр. під час археографічних експедицій.
 47. Литвиненко М. А. Джерела історії України XVIII ст. - Х.: Вид-во Харківського ун-ту, 1970. - 204 с.
  Огляд джерел з соціально-економічної історії Лівобережної та Слобідської України у XVIII ст., зокрема архівних зібрань ЦДІАК України, обласних державних архівів, архівів Росії.
 48. Бегунов Ю. К. З архівів Києва. (Огляд маловідомих східнослов'янських рукописів) // Радянське літературознавство. - 1972. - № 6. - С. 74-81.
  У статті охарактеризовано східнослов'янські рукописи з фондів ІЛ НАН України, ІР НБУВ, ДІБ, Національного музею-заповідника "Києво-Печерська Лавра".
 49. Ісаєвич Я. Д. Джерела з історії української культури доби феодалізму XVI - XVIII ст. / АН Української РСР. Ін-т суспільних наук. - К.: Наук. думка, 1972. - 144 с.
  Огляд опублікованих та рукописних джерел з історії української культури, зокрема з історії братств, освіти, педагогічної думки, видання та розповсюдження книг. Охарактеризовано архівні зібрання України, Росії, Польщі.
 50. Пономаренко Л. Картографо-геодезичні матеріали архівів міста Києва (XVI-XIX ст.) // Архіви України. - 1972. - № 4. - С. 63-67.
  Огляд фондів ЦДІАК України, держархівів м. Києва та Київської області.
 51. Пономаренко Л. А. Плани міста Києва XVII-XIX ст. як історичне джерело // Київська старовина. - 1972. - С. 62-69.
  Опис рукописних планів Києва XVII-XIX ст. з фондів ЦДІАК України, НБУВ, Національного музею-заповідника "Києво-Печерська лавра", Держархіву Київської області, російських архівів.
 52. Рауделюнас В. Українські списки Другого литовського статуту // Архіви України. - 1973. - № 4. - С. 69-76.
  Огляд українських рукописних списків Другого литовського статуту, що зберігаються у ЛНБ, НБУВ, архівах та бібліотеках Москви.
 53. Фонкич Б. Л. Греческие грамоты советских хранилищ // Проблемы палеографии и кодикологии в СССР. - М., 1974. - С. 242-260.
  Охарактеризовано грецькі грамоти у фондах ЦДІАЛ України, НБУВ, ОДНБ.
 54. Pуіжwiartek J. Materiaіy џrуdіowe do dziejуw Rzeszowskiego w archiwach i bibliotekach Lwowa od XIV do poіowy XIX wieku // Prace Humanistyczne [Rzeszowskie Towarzystwo Przyjaciуі Nauk, Wydziaі Nauk Humanistycznych, Komisja archiwalna]. - 1975. - T. 7, Ser. 1, № 7. - S. 35-62.
  Про документи з історії міста Жешува у ЦДІАЛ України та ЛНБ.
 55. Ковальский Н. П. Источниковедение истории Украины (XVI - первая половина XVII века). В 7 ч. - Днепропетровск: ДГУ, 1977-1983.
  Ч. 1. Анализ советских археографических публикаций документальных источников: Учеб. пособие. - 1977. - 95 с.;
  Ч. 2. Анализ дореволюционных отечественных публикаций источников: Учеб. пособие по спецкурсу. - 1978. - 113 с.;
  Ч. 3. Характеристика публикаций источников на иностранных языках: Учеб. пособие. - 1978. - 94 с.;
  Ч. 4. Обзор основных отечественных собраний архивных источников: Учеб. пособие по спецкурсу. - 1979. - 109 с.;
  [Ч. 5]. Источники по истории Украины XVI - первой половины XVII в. в Литовской метрике и фондах приказов ЦГАДА: Учеб. пособие. - 1979. - 73 с.;
  [Ч. 6]. Источники по социально-экономической истории Украины XVI - первой половины XVII века. Структура источниковой базы. - 1982. - 92 с.;
  [Ч. 7]. Источниковедение социально-экономической истории Украины (XVI - первой половины XVII в.). Акты о городах. - 1983. - 71 с.
 56. Ковальский Н. П. К методике разыскания неопубликованных источников по социально-экономической истории Украины XVI - первой половины XVII века при изучении курса источниковедения // Вопросы совершенствования вечернего и заочного обучения (на материалах Днепропетровского университета): Сб. науч. трудов. - Днепропетровск: ДГУ, 1977. - С. 95-102.
  Огляд архівних джерел з історії України в архівах України, Польщі, Росії.
 57. Фонкич Б. Л. Греческо-русские культурные связи в XV-XVII вв. (Греческие рукописи в России) / Ин-т всеобщей истории АН СССР. - М.: Наука, 1977. - 247 с.
  Охарактеризовано грецькі рукописи в радянських, зокрема київських архівосховищах.
 58. Gajerski S. F. Џrуdіa do dziejуw poіudniowo-wschodniej Polski w bibliotekach i archiwach Lwowa // Studia Historyczne. - 1977. - T. 20, № 2 (77). - S. 295-302.
  Огляд джерел з історії південно-східної Польщі у ЦДІАЛ України, ЛНБ, НБ ЛДУ.
 59. Халидов А. Б. Арабские рукописи в СССР и их изучение // Археогр. ежегодник за 1977 г. - М., 1978. - С. 62-78.
  Огляд зібрань арабських рукописів в архівах, бібліотеках, музеях України (С. 73-75).
 60. Ковальский Н. П. Документальные источники о русско-украинских взаимосвязях XVI - первой половины XVII в. // Проблемы историографии и источниковедения истории СССР. - 1979. - Т. 7. - С. 113-126.
  Охарактеризовано фонди ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, РДАДА.
 61. Grimsted Patricia Kennedy. Lviv Manuscript Collections and Their Fate // Eucharisterion. Essays in Honor of Omeljan Pritsak on the Occasion of his Sixtieth Birthday. Harvard Ukrainian Studies. - 1979-80. - № 3-4. - P. 348-375.
  Охарактеризовано основні рукописні колекції львівських архівів та бібліотек, їхні переміщення та реорганізації після 1939 р.
 62. Szczygieі R. Materiaіy do dziejуw Lubelszczyzny XVI-XVIII w. w archiwach i bibliotekach Kijowa i Lwowa // Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Humanistyka. - 1979. - T. 21, № 1. - S. 53-58.
  У статті охарактеризовано документи з історії Любельщини у зібраннях ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, НБУВ, ЛНБ, НБ ЛДУ.
 63. Гаркавец А. Н. Армяно-кипчакские письменные памятники XVI-XVII вв. // Средневековый восток. История, культура, источниковедение. - М.: Наука, 1980. - С. 81-90.
  Про вірмено-кипчацькі рукописи у ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, ЛНБ.
 64. Вавричин М. Г. Карти українських земель Г. Боплана в бібліотеках і архівах СРСР // Бібліографічна інформація і сучасність: Зб. наук. праць. - К., 1981. - С. 116-127.
  Стаття містить перелік карт українських земель Г. Боплана в бібліотеках та архівах колишнього СРСР, зокрема у ЛНБ та НБУВ.
 65. Швидько А. К. Анализ источников по социально-экономической истории Левобережной Украины (вторая пол. XVII - первая пол. XVIII в.). - Днепропетровск: ДГУ, 1981. - 107 с.
  Проаналізовано основні групи джерел з історії Лівобережної України (документи міського самоврядування, гетьманської адміністрації, родові архіви) із зазначенням місць їхнього зберігання.
 66. Апанович Е. М. Рукописная светская книга XVIII в. на Украине. Исторические сборники. - К.: Наук. думка, 1982. - 222 с.
  Видання містить перелік 115 рукописних книг XVIII ст. (C. 206-219) що зберігаються у фондах НБУВ, ЦДІАК України, ХДНБ, ЦНБ ХНУ, музеях Чернігова, Дніпропетровська, Житомира.
 67. Вавричин М. Г. Картографические источники по истории Украины XVII в. в фондах библиотек, архивов и музеев г. Львова // Формирование книжных фондов: Сб. науч. трудов. - М., 1982. - С. 93-103. - (Библиотеки Академии наук СССР и академий наук союзных республик).
  Охарактеризовано фонди ЛНБ, НБ ЛДУ, ЦДІАЛ України, Львівського історичного музею та інших установ.
 68. Купчинський О. А. Втрачені пергаментні грамоти міст і сіл Галичини XIV - першої половини ХІХ ст. // Бібліотекознавство та бібліографія: Зб. наук. праць. - К.: Наук. думка, 1982. - С. 72-95.
 69. Мыцык Ю. А. Анализ источников по истории Освободительной войны украинского народа 1648-1654 годов. - Днепропетровск: ДГУ, 1983. - 80 с.
  Огляд опублікованих та архівних джерел з історії Визвольної війни 1648-1654 рр. Охарактеризовано архівні зібрання ЦДІАК України, ЦДІАЛ України.
 70. Яковенко Н. Н. Источники изучения латинского письма на правобережной Украине в конце XVI - первой половине XVII в. (на материалах архивных и библиотечных хранилищ УССР) // Вспомогательные исторические дисциплины. - 1983. - № 14. - С. 285-299.
  Про латинські рукописи у фондах ІР НБУВ, ЛНБ, ЦДІАК України, ЦДІАЛ України.
 71. Швидько А. К. Источники по истории городских поселений Левобережной Украины в отечественных архивохранилищах (вторая половина XVII - середина XVIII в.): Учеб. пособие / Днепропетровский гос. ун-т. - Днепропетровск, 1986. - 84 с.
  Огляд архівних зібрань ЦДІАК України, ІР НБУВ, рукописного відділу Інституту історії України НАН України, Чернігівського історичного музею, центральних державних архівів колишнього СРСР, рукописних відділів бібліотек та музеїв Москви та Ленінграда.
 72. Мыцык Ю. А. Анализ архивных источников по истории Освободительной войны украинского народа 1648-1654 годов: Учеб. пособие / Днепропетровский гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. - Днепропетровск, 1988. - 76 с.
  У виданні проаналізовано архівні зібрання ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, відділів рукописів музеїв та наукових бібліотек України, архівосховища Польщі. У додатках подано перелік нововиявлених списків опублікованих раніше документів з історії Визвольної війни 1648-1654 років.
 73. Гуньовський І. М. Картографічні матеріали в архівах Львова // Укр. іст. журнал. - 1991. - № 3. - С. 108-111.
  Огляд картографічних джерел у фондах ЦДІАЛ України, ЛНБ, НБ ЛДУ, Держархіву Львівської області, музеїв міста.
 74. Klier J. D. Kiev Archival Materials in East European Jewry // Soviet Jewish Affairs. - 1991. - Vol. 21, № 2. - P. 39-43.
  Про документи з історії євреїв у фондах ЦДІАК України, ЦДАВО України, ЦДАГО України.
 75. Valdin A. Report on Ukrainian and Latvian Archives // Avotaynu: The International Review of Jewish Genealogy. - 1993. - Vol. IX, № 3. - P. 8-9.
  Огляд документів з історії євреїв в держархівах Харківської, Черніговської, Полтавської областей.
 76. Верба І. Архівна оглобліяна в Києві // Укр. історик. - 1994. - Ч. 1-4. - С. 160-173.
  Про архівні документи історика О. П. Оглоблина (1899-1992) у фондах ЦДАВО України, держархівів Київської області, м. Києва, ІР НБУВ, ІЛ НАН України, Наукового архіву ІА НАН України, Архіву Президії НАН України.
 77. Ігнатуша О. М. Документи державних архівів України з історії Української Автокефальної Православної Церкви (1917-1930 рр.) // Архіви України. - 1994. - № 1-6. - С. 44-56.
  Охарактеризовано документи ЦДАВО України, ЦДІАК України, державних архівів областей.
 78. Лозицький В. Дослідження проблеми єврейської генеалогії за документами державних архівів України // Архіви України. - 1994. - № 1-6. - С. 73-84.
  Огляд фондів ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, ЦДАГО України.
 79. Bolotenko G. Report on a Recent Trip to Ukrainian Archives // Avotaynu: The International Review of Jewish Genealogy. - 1994. - Vol. 10, № 1. - P. 3-8.
  Огляд документів з єврейської генеалогії у ЦДІАЛ України, державних архівах Львівської, Чернівецької, Хмельницької областей.
 80. Lozytsky V. Sources for Jewish Genealogy in the Ukrainian Archives //Avotaynu: The International Review of Jewish Genealogy. - 1994. - Vol. 10, № 2. - P. 9-14.
  Англомовна версія статті В. Лозицького (див. № 188).
 81. Кентій А. Джерела з історії ОУН-УПА у фондах державних архівів України // Документи з історії національно-визвольного руху в Україні ХХ століття: Інформ. бюлетень / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Голов. архів. упр. при КМ України. - 2-ге вид., випр. - К., 1995. - Вип. 1. - С. 18-22.
  Огляд джерел з історії ОУН-УПА у фондах ЦДАВО України, ЦДАГО України, державних архівів областей.
 82. Михальченко С. И. Неопубликованные письма В. Б. Антоновича и историков его школы в архивах России и Украины // Археогр. ежегодник за 1993 год. - М., 1995. - С. 282-288.
  У статті проаналізовано комплекс листів В. Антоновича та істориків його школи у фондах ІР НБУВ, ЦДІАК України, російських архівів.
 83. Пиріг Р. Я. Архивы Компартии Украины: проблемы интеграции в систему государственной архивной службы // Архивы бывших коммунистических партий в странах Восточной и Центральной Европы: Сб. материалов междунар. конф. - Варшава, 1996. - С. 59-64.
 84. Матяш І. Катерина Грушевська: Життєпис, бібліографія, архіви / Голов. архів. упр. при КМ України. УДНДІАСД. - К., 1997. - 224 с.
  Видання містить розділи "Огляд архівних джерел до біографії К. М. Грушевської" (С. 147-156) та "Перелік архівних фондів з матеріалами про життя та діяльність К. М. Грушевської" (С. 157-191), в які включено відомості про фонди ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, ЦДАГО України, ЦДАМЛМ України, ЦДКФФА України, Держархіву м. Києва, ГДА СБУ, ІР НБУВ та інших установ.
 85. Наулко В. І. Листування Ф. К. Вовка (з фондів архівів) // Українське архівознавство: історія, сучасний стан, перспективи: Наук. доп. Всеукр. конф. (Київ, 19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. архів. упр. при КМ України. УДНДІАСД. - К., 1997. - Ч. 2. - С. 97-102.
  Про листи Ф. Вовка у фондах наукового архіву ІА НАН України, ІР НБУВ, ІМФЕ, ЦДІАЛ України, російських архівах.
 86. Погребинская И. Документы по истории еврейских политических партий и молодежных организаций в архивах г. Киева: (Краткий тематический обзор) // Євреї в Україні: Історія, культура, традиції / НАН України. Ін-т нац. відносин і політології. - К., 1997. - С. 30-37.
  Охарактеризовано документи ЦДІАК України та ЦДАВО України.
 87. Сендик З. О. Комплектування державних архівів України документами особового походження: історія, сучасний стан і перспективи // Українське архівознавство: історія, сучасний стан, перспективи: Наук. доп. Всеукр. конф. (Київ, 19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. архів. упр. при КМ України. УДНДІАСД. - К., 1997. - Ч. 1. - С. 333-341.
 88. Ульяновський В. І. Церковні архіви України: історія, проблеми реконструкції та джерелознавчої класифікації // Українське архівознавство: історія, сучасний стан, перспективи: Наук. доп. Всеукр. конф. (Київ, 19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. архів. упр. при КМ України. УДНДІАСД. - К., 1997. - Ч. 1. - С. 124-129.
 89. Архіви України про пам'ятки історії та культури // Історико-культурна спадщина України: проблеми дослідження та збереження. - К., 1998. - С. 108-120.
  Огляд архівних зібрань ЦДІАК України, ЦДАВО України, ЦДАМЛМ України, Держархіву в АР Крим.
 90. Бацак Н. Джерела з історії північноприазовської грецької громади кінця XVIII - поч. ХІХ ст. в архівах та архівних бібліотеках Києва і півдня України // Україна - Греція: архівна та книжкова спадщина греків України: Наук. зб. / НАН України. Ін-т історії України. - К., 1998. - С. 26-36.
  Огляд фондів ЦДІАК України, ІР НБУВ, держархівів Дніпропетровської, Одеської областей.
 91. Хітерер В. Джерела з історії українских євреїв у київських архівах // Українське єврейство: Підготовчі материали популярної енциклопедії. - К., 1998. - Вип. 3. Препринти статей до т. "Україноюдаїка. Українсько-єврейські взаємини". - С. 30-40.
  Охарактеризовано документи з історії євреїв, що зберігаються у центральних державних архівах у м. Києві, державних архівах м. Києва та Київської області, ІР НБУВ, Архіві Президії НАН України.
 92. Подкур Р. Ю. Документи радянських спецслужб як джерело до вивчення політичних, соціально-економічних, культурних процесів в Україні (20-30-і рр. ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський держ. ун-т. - Дніпропетровськ, 1999. - 18 с.
  У дисертації проаналізовано комплекси документів радянських спецслужб, що зберігаються у ЦДАГО України, колишніх партійних архівах обкомів КПУ, ГДА СБУ та його обласних управлінь, архівах Росії.
 93. Бойко А. Джерела з історії ярмарок Південної України останньої чверті ХVIII - першої половини ХІХ століття. - Запоріжжя: РА "Тандем-У", 2000. - 136 с. - (Старожитності Південної України; Вип 6).
  Огляд фондів російських архівів, Держархіву Одеської області, ІР НБУВ.
 94. Бойко А. Південна Україна останньої чверті XVIII століття: Аналіз джерел / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім.  М.С. Грушевського. - К., 2000. - 308 с.
  У розділі "Основні архівні зібрання" (С. 101-124) представлено огляд фондів архівів України та Росії (ЦДІАК України, держархівів АР Крим, Херсонської, Миколаївської, Одеської областей, ІР НБУВ та ін.).
 95. Великочий В. Репрезентативність джерельної бази історії ЗУНР // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. - Л., 2000. - Вип. 6. Західноукраїнська народна республіка: історія і традиції. - С. 41-43.
  Загальний огляд джерел з історії ЗУНР в українських та зарубіжних архівах та їхніх інформаційних можливостей.
 96. Казьмирчук Г. Особові фонди істориків Київського університету 1920-1930-х рр. // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць / Держкомархів України. УДНДІАСД. - К., 2000. - Вип. 2. Архівознавчі читання. - С. 99-104.
  У статті проаналізовано особові фонди істориків Київського університету у ЦДАГО України, ЦДІАК України, ІР НБУВ, ГДА СБУ.
 97. Корольов Б. Особові архівні фонди та їх відображення у путівниках і покажчиках // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць / Держкомархів України. УДНДІАСД. - К., 2000. - Вип. 2. Архівознавчі читання. - С. 85-90.
  Охарактеризовано інформаційний потенціал особових фондів, що зберігаються в українських архівах, та вказано на необхідність створення зведеного покажчика особових фондів українського походження.
 98. Слободянюк П. Документи релігійних конфесій як складова частина Національного архівного фонду України // Слободянюк П. Українська церква: Історія руїни і відродження. - Хмельницький, 2000. - С. 22-30.
  Стаття містить відомості про документи релігійних конфесій у складі державних архівів України, зокрема ЦДІАК України, держархівів Хмельницької, Тернопільської областей, колишнього КПМДА.
 99. Срібняк І. Полонені вояки-українці царської армії у таборах Німеччини та Австро-Угорщини (1914-1920): Історіографія і джерела // Спеціальні історичні дисципліни: Питання історії та методики. Число 5 / Історіографічні дослідження в Україні. Вип. 10: Зб. наук. праць на пошану академіка НАН України В. А. Смолія: У 2 ч. / НАН України. Ін-т історії України. - К., 2000. - Ч. 2. - С. 171-192.
  Огляд фондів ЦДАВО України, ЦДКФФА України, ЦДІАЛ України, Національного архіву Канади, інших архівів.
 100. Архивные материалы о Н. И. Костомарове // Энциклопедия жизни и творчества Н. И. Костомарова (1817-1885). - К.; Донецк, 2001. - С. 47-49.
  Огляд архівних зібрань Москви, Санкт-Петербурга, Києва, Львова, Воронежа, Чернігова, інших міст.
 101. Гальчак С. Д. Джерела до вивчення історії остарбайтерів // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць / Держкомархів України. УДНДІАСД. - К., 2001. - Вип. 4. Студії на пошану Руслана Пирога. - С. 393-401.
  Огляд фондів ЦДАГО України, ЦДАВО України, держархівів Вінницької та Хмельницької областей, зарубіжних архівів.
 102. Довбищенко М. Єпархіальні архіви української церкви литовсько-польської доби: історична доля та шляхи реконструкції // Студії з архів. справи та документознавства. - К., 2001. - Т. 7. - С. 20-25.
 103. Климова К. "Надежные хранители древностей" (з історії церковних архівів в Україні) // Студії з архів. справи та документознавства. - К., 2001. - Т. 7. - С. 13-20.
 104. Папакін Г. В. Церковні фонди християнських конфесій у складі Національного архівного фонду України: структура, зміст, історія надходження // Студії з архів. справи та документознавства. - К., 2001. - Т. 7. - С. 5-13.
 105. Світленко С. І. Народництво Наддніпрянщини 60-80-х років ХІХ століття у фондах особистого походження архівів, відділів рукописів науково-дослідних установ та бібліотек України // Вісник Дніпропетровського ун-ту. Сер. "Історія та археологія". - 2001. - Вип. 6. - С. 25-35.
  Охарактеризовано близько 40 особових фондів, що зберігаються у ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, ІЛ НАН України, ІР НБУВ, ЛНБ, ОДНБ, ХДНБ.
 106. Хитерер В. Документы по еврейской истории XVI-XX веков в киевских архивах / Ин-т Иудаики. - К.; М., 2001. - 224 с.
  У монографії подано загальну характеристику джерел з єврейської історії, що зберігаються в 11 архівосховищах м. Києва: ЦДАВО України, ЦДІАК України, ЦДАГО України, ЦДКФФА України, ЦДАМЛМ України, держархівах Київської області, м. Києва, Архіві Президії НАН України, ІР НБУВ, ГДА СБУ, науковому архіві ІА НАН України.
 107. Machynia M. Osiemnastowieczne akta dotycz№ce historii wojskowoњci Rzeczypospolitej w Krakowie, na Litwie i Ukraine // Miscellanea Historico-Archivistica. - Warszawa, 2001. - T. XIII. - S. 3-13.
  Охарактеризовано документи з військової історії Речі Посполитої XVIII ст. у фондах ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, ЛНБ, колишнього КПМДА.
 108. Ковба Ж. Джерелознавчі аспекти формування архівної бази даних з історії та культури євреїв України першої половини ХХ ст. (за матеріалами Східної Галичини) // Шестые Запорожские еврейские чтения / Запорожский гос. ун-т. - Запорожье, 2002. - С. 114-118.
  Охарактеризовано архівні джерела з історії та культури євреїв, виявлені Інститутом Юдаїки у 2000-2001 рр. в архівних установах Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської областей.
 109. Колобов О. О., Варава Т. В. Місце фондів особового походження в архівних довідниках // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2002. - Вип. 5. Архіви - складова інформаційних ресурсів суспільства. - С. 209-216.
 110. Черкаська Н. Інформативний потенціал магнатських родових архівів Правобережної України // Архівознавство. Археографія. Джерелознавства: Міжвід. зб. наук. праць / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2002. - Вип. 5. Архіви - складова інформаційних ресурсів суспільства. - С. 190-203.
  Про історію формування, опрацювання та доступ до інформації магнатських родових архівів Правобережної України.
 111. Швидько Г. Фамільні архіви Гетьманщини: археографічний аналіз публікацій // Укр. археогр. щорічник. Нова серія. - 2002. - Вип. 7. - С. 13-22.
 112. Ільюшин І. І. Волинська трагедія. 1943-1944 рр. - К., 2003. - 312 с.
  У Розділі 2 "Джерельна база дослідження" (С. 62-81) представлено огляди фондів ЦДАВО України, ЦДАГО України, держархівів Рівненської, Волинської, Тернопільської областей, польських архівів.
 113. Історіографічні дослідження в України. Вип. 12. Визначні постаті української історіографії ХІХ-ХХ ст. / НАН України. Ін-т історії України; Відп. ред. Ю. Пінчук. - К., 2003. - 529 с.
  Опубліковано 17 нарисів про видатних представників української історіографії ХІХ-ХХ ст. (Д. Бантиш-Каменський, М. Костомаров, В. Біднов та ін.), у яких подано відомості про місця зберігання та зміст архівів вчених.
 114. Люта Т. Ю. Картографування території Києва та інформаційні можливості карт і планів міста XVII - XIX ст.: Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06 /Держкомархів України. УДНДІАСД. - К., 2003. - 183 с., [161] с. дод.
  У Додатку А. "Перелік карт і планів Києва XVII-ХІХ ст." (С. 1-108) подано перелік 1404 карт і планів Києва XVII-XIX ст. з архівів, бібліотек, музеїв України, Росії, Польщі.
 115. Міщук С. М. Бібліотека Волинського краєзнавчого музею у Житомирі (1900-1932): походження, склад, доля: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.08 / НАН України. НБУВ. - К., 2003. - 16 с.
  У дисертації розглянуто історію формування та доля рукописно-книжкових зібрань бібліотеки музею. Проведено реконструкцію складу та змісту зібрань, основна частина яких зберігається нині в НБУВ та ЦДІАК України.
 116. Однороженко О. Державні печатки Війська Запорозького другої половини XVII-XVIII ст. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. праць / НАН України. Ін-т історії України. - К., 2003. - Число 10. Ч. 1. - C. 242-274.
  Опис державних печаток Війська Запорозького в київських архівах.
 117. Пиріг Р. Я. Документи з історії голоду у фондах архівосховищ України // Укр. іст. журнал. - 2003. - № 5. - С. 82-101.
  Огляд документів з фондів ЦДАГО України, ЦДАВО України, ЦДКФФА України, ЦДАМЛМ України.
 118. Таранець С. В. Джерела з історії старообрядства Правобережної України кінця XVIII - початку XX ст.: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 /НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 2003. - 18 с.
  Проаналізовано комплекс джерел з історії старообрядства Правобережної України у фондах ЦДІАК України, держархівів Вінницької, Київської, Одеської, Житомирської, Черкаської, Хмельницької областей, архівах Росії.
 119. Чорний Д. Документи державних архівів областей України та Російського державного історичного архіву в Санкт-Петербурзі про міста України на початку ХХ ст.: порівняльний аналіз інформаційних можливостей фондів // Студії з архів. справи та документознавства. - К., 2003. - Т. 9. - С. 123-126.
 120. Миронець Н. Р. Книжково-рукописне зібрання барона Ф. Р. Штейнгеля: формування, зміст, доля: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.08 /НАН України. НБУВ. - К., 2004. - 18 с.
  У дисертації проведена історико-книгознавча реконструкція книжково-рукописного зібрання барона Ф. Штейнгеля, встановлена історія формування та доля зібрання, що зберігається нині в ІР НБУВ та Держархіві Рівненської області.
 121. Новохатський К. Архіви колишньої компартії України: досвід інтеграції до системи державних архівів (1991-2004) // Архіви України. - 2004. - № 4-6. - С. 15-21.
 122. Палієнко М. Матеріали Празького архіву як джерело з історії української еміграції міжвоєнного періоду // Nad Wisі№ i Dnieprem. Polska i Ukraina w przestrzeni europejskiej - przeszіoњж i teraџniejszoњж = Україна і Польща в європейському вимірі - минуле і сучасність: [Наук. праці викладачів та студентів Київського нац. лінгвіст. ун-ту та Ун-ту Миколая Коперніка в Торуні]. - К.; Торунь, 2003-2004. - № 2-3. - С. 345-358. - (Historia, Systemy Miкdzynarodowe i Globalny Rozwуj = Історія, міжнародні системи і глобальний розвиток).
  Подано відомості про комплекс документів Празького архіву у складі фондів ЦДАВО України, ЦДАГО України, ЦДІАЛ України, ЦДКФФА України.
 123. Папакін Г. В. Архів Скоропадських: Фамільні архіви української родової еліти другої половини XVII - XX ст. та архівна спадщина роду Скоропадських. - К., 2004. - 420 с.
  У монографії розглядається історія виникнення та формування, склад і зміст рукописних зібрань української родової еліти, особлива увага присвячена фамільному архіву Скоропадських.
 124. Скочиляс І. Архіви Унійної Церкви на Поділлі XVIII століття: спроба реконструкції // Укр. археогр. щорічник. Нова серія. - К.; Нью-Йорк, 2004. - Вип. 8-9. - С. 105-111.
  Про історію формування та склад документів Кам'янецької унійної консисторії, що зберігались на початку ХХ ст. у фондах Давньосховища Подільського церковного історико-археологічного товариства. У ХХ ст. більшість фондів була втрачена, частина з них знаходиться нині в ІР НБУВ та Кам'янець-Подільському музеї-заповіднику.
 125. Старовойтенко І. М. Листування Євгена Чикаленка як історичне джерело: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06. - К., 2004. - 20 с.
  У дисертації проаналізовано комплекс листування Є. Чикаленка, що зберігається у фондах ЦДАВО України, ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, ЦДАМЛМ України, держархівах Львівської, Миколаївської, Одеської областей, ІР та ІА НБУВ, ІЛ НАН України, ІМФЕ, ОДНБ, ЛНБ.
 126. Сурева Н. В. Джерела з історії дворянства Південної України останньої чверті XVIII - першої чверті XIX століття: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Запорізький держ. ун-т. - Запоріжжя, 2004. - 20 с.
  У дисертації здійснено комплексну реконструкцію та аналіз джерельної бази з історії дворянства Південної України, проаналізовано архівні зібрання держархівів АР Крим, Одеської, Херсонської областей, ІР НБУВ, архівів Росії та Польщі.
 127. Скрипка Л. Архівні джерела з історії академічної біологічної науки в Україні (1918-1941 рр.) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2005. - Вип. 7. Архівна наука та наука в архівах. - С. 120-131.
  Огляд джерел із фондів ІР НБУВ, ІА НБУВ, ЦДАВО України, Інституту ботаніки НАН України, Інституту зоології НАН України.

Література з теоретичних питань
архівної та рукописної україніки


 1. Архівна та рукописна Україніка: Матеріали розширеної міжвідомчої наради по обговоренню Державної програми "Архівна та рукописна Україніка" (Київ, 17 жовт. 1991 р.) / АН України. Ін-т укр. археографії; Голов. архів. упр. при КМ України; Спілка архівістів України. - 2-е вид., доп. - К., 1992. - 122 с.
 2. Дубровіна Л. А. Інформаційно-документальні описи писемних джерел: бібліографія, археографія, кодикографія? // Бібліотечний вісник. - 1992. - № 1. - С. 13-29.
 3. Дубровіна Л. А. Кодикологія та кодикографія української рукописної книги / АН України. Ін-т рукопису ЦНБ ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. археографії. - К., 1992. - 262 с. - (Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика; Вип. 13).
 4. Дубровіна Л., Гальченко О. Кодикографія української та східнослов'янської рукописної книги і кодикологічна модель структури формалізованого опису рукопису / АН України. ЦНБ ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. археографії. - К., 1992. - 152 с. - (Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика; Вип. 9).
 5. Дубровіна Л. А. Опис рукописних книг: бібліографія, археографія, кодикографія? // Бібліотечний вісник. - 1993. - № 1-2. - С. 13-20.
 6. Дубровіна Л. А. та ін. Національна архівна інформаційна система (НАІС): актуальні проблеми "Архівної та рукописної Україніки" та шляхи створення зведеної бази даних на бібліотечні, музейні та архівні колекції, фонди / Л. А. Дубровіна, Г. В. Боряк, С. М. Кіржаєв // Бібліотечний вісник. - 1993. - № 3-4. - С. 58-64.
 7. Дубровіна Л. А., Костенко Л. Й. Розробка системного опису рукописних книг та інтелектуалізація інформаційного пошуку в автоматизованих системах // Рукописна та книжкова спадщина України: Археогр. дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 1993. - Вип. 1. - С. 183-194.
 8. Едиційна археографія в Україні у ХІХ-ХХ ст.: Плани, проекти, проспекти видань. Вип. 1 / АН України. Археогр. комісія, Ін-т укр. археографії; Упоряд.: О. Журба, М. Капраль, С. Кіржаєв та ін.; Наук. ред. Г. Боряк. - К., 1993. - 230 с. - (Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика; Вип. 15).
 9. Національна архівна інформаційна система: Структура даних. (Матеріали для обговорення) / Розроб. Л. А. Дубровіною за участю О. В. Соханя. - К., 1994. - 46 с.
 10. Боряк Г. В. Національна архівна спадщина України та державний реєстр "Археографічна україніка". Архівні документальні ресурси та науково-інформаційні системи. - К., 1995. - 348 с.
 11. Боряк Г. В. Сукупна архівна спадщина України: до проблеми змісту понять Державного та Національного архівного фонду // Архіви України. - 1995. - № 4-6. - С. 42-61.
 12. Боряк Г. В. Документальні архівні та інформаційні системи: до проблеми інтеграції // Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні: Доп. та повідомл. наук. конф. (15-16 берез. 1995 р.) / Голов. архів. упр. при КМ України. УДНДІАСД. - К., 1996. - С. 54-67.
 13. Боряк Г. В. Документальні ресурси національної та державної спадщини України: бібліогрфічна, кодикографічна та археографічна "україніка" (сфери дії та розмежування понять) // Рукописна та книжкова спадщина України: Археогр. дослідження унікальних архів. та бібл. фондів. - К., 1996. - Вип. 3. - С. 3-21.
 14. Боряк Г. В. Камеральна археографія і археографічна україніка: теорія і методика актуалізації архівної документальної спадщини: Автореф. дис. ... д-ра. іст. наук. - К., 1996. - 44 с.
 15. Національна архівна інформаційна система "Архівна та рукописна Україніка" і комп'ютеризація архівної справи в Україні. Вип. 1. Інформатизація архівної справи в Україні: Сучасний стан та перспективи: Зб. наук. праць / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Центральна наук. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Ін-т рукопису; Голов. арх. упр. при Кабінеті Міністрів України. УДНДІАСД; Редкол.: О. С. Онищенко (гол. ред.) та ін. - К., 1996. - 308 с.
  [Із змісту]:
  Іваненко Б. В. та ін. Державна програма "Книжкова спадщина України: створення бібліографічного реєстру та системи збереження й загальнодоступності" (ДКНТ, напрям 7.1.1.) і її проект "Архівна та рукописна Україніка" / Б. В. Іваненко, О. С. Онищенко, П. С. Сохань. - С. 6-11;
  Боряк Г. В. та ін. Національна архівна інформаційна система і "Архівна та рукописна Україніка" / Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна, В. С. Лозицький. - С. 12-18;
  Боряк Г. В. Національна архівна інформаційна система і проблеми доступу до архівної інформації в документальних архівних та інформаційних системах. - С. 19-40;
  Дубровіна Л. А. "Архівна та рукописна Україніка": до проблеми об'єкта археографічного та інформаційного опису в системі НАІС. - С. 41-62;
  Гриша С. М., Сохань О. В. Програмно-технологічні аспекти розбудови Національної архівної інформаційної системи (асоціативний підхід). - С. 72-87;
  Боряк Г. В. Проект комп'ютерного довідника "Археобібліобаза" як складова "Архівної та рукописної Україніки". - 189-192.
 16. Дубровіна Л., Степченко О. Концепція Національного бібліотечного та архівного фонду "Україніка": історія становлення і розвитку // Студії з архів. спарви та документознавства. - К., 1997. - Т. 2. - С. 13-25.
 17. Сохань П. С. Національна архівна інформаційна система України: стан і перспективи розвитку // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: Наук. доп. Всеукр. конф. (Київ, 19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. архів. упр. при КМ України. УДНДІАСД. - К., 1997. - Ч. 1. - С. 15-19.
 18. Дубровіна Л. А. Основні положення концепції комп'ютеризації архівної справи в Україні // Студії з архів. справи та документознавства. - К., 1998. - Т. 3. - С. 6-17.
 19. Боряк Г. В. Розвиток камерально-археографічних традицій в Україні у ХІХ-ХХ ст. (З історії складання описів до книг судово-адміністративних установ ХV-ХVІІІ ст.) // Спеціальні галузі історичної науки: Зб. на пошану Марка Якимовича Варшавчика / УДНДІАСД. - К., 1999. - С. 67-81. - (Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела; Вип. 2).
 20. Христова Н. М. Науково-довідковий апарат архівів та рукописних підрозділів бібліотек в Україні у 1920-1990 рр.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук. - К., 1999. - 18 с.
 21. Боряк Г. В. Проблеми укладання Археографічного реєстру національної архівної спадщини України // Спеціальні історичні дисципліни: Питання історії та методики. Число 5 / Історіографічні дослідження в Україні Вип. 10. Об'єднаний випуск: Зб. наук. праць на пошану академіка НАН України В. А. Смолія. - К., 2000. - Ч. 1. - С. 284-312.
 22. Новохатський К. Межі Національного архівного фонду // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць / Держкомархів України. УДНДІАСД. - К., 2001. - Вип. 4. Студії на пошану Руслана Пирога. - С. 173-180.
 23. Онищенко О. Документально-інформаційні ресурси архівів та бібліотек - спільна база для розвитку науки, освіти, культури // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць / Держкомархів України. УДНДІАСД. - К., 2001. - Вип. 4. Студії на пошану Руслана Пирога. - С. 163-173.
 24. Архівознавство: Підруч. для студ. іст. ф-тів вищ. навч. закладів України / За заг. ред. Я. С. Калакури та І. Б. Матяш. - 2-ге вид., випр. і доп. - К., 2002. - 356 с.
 25. Нариси історії архівної справи в Україні / Держкомархів України. УНДІАСД; За заг. ред. І. Б. Матяш та К. І. Климової. - К., 2002. - 612 с.
 26. Хрестоматія з архівознавства: Навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закладів / Держкомархів України. УДНДІАСД; Упоряд.: Г. В. Боряк, І. Б. Матяш, Р. Я. Пиріг. - К., 2003. - 408 с.
 27. Боряк Г. Інформатизація архівної галузі: поточні здобутки і завдання формування електронних ресурсів // Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики: Зб. наук. праць / НАН України. Ін-т історії України. - К., 2004. - Число 11. До 10-річчя заснування відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України, Ч. 2. - С. 4-9.
 28. Сукало А. М. Архівна галузь України в умовах глобального інформаційного середовища // Рукописна та книжкова спадщина України: Археогр. дослідження унікальних архів. та бібл. фондів / НАН України. Ін-т рукопису НБУВ. - К., 2004. - Вип. 9. - С. 203-216.
 29. Кисельова А. А. Архівні ресурси України в глобальній інформаційній мережі: види, доступ, перспективи: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.10 / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2005. - 19 с.

Додаток
Зарубіжна архівна україніка.
Матеріали до бібліографії*

Загальні огляди

 1. Бульвінський А. Матеріали до українського дипломатарію XVII століття: Каталог документів гетьмана Івана Виговського 1657-1659 років // Укр. археогр. щорічник. Нова серія. - К.; Нью-Йорк, 2002. - Вип. 7. - С. 84-96.
 2. Запаско Я. Мистецькі рукописні пам'ятки України. - Львів, 1997. - 80 с.
 3. Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва. Українська рукописна книга. - Львів: Світ, 1995. - 478 с.
 4. Запаско Я. Пам'ятки українського рукописного мистецтва за рубежем // Запаско Я. "Доброписці тоді славні були". (Нариси з історії українського рукописного мистецтва). - Л.: Афіша, 2003. - С. 42-71.
 5. Лжедмитрий І и Украина: Указатель архивных источников и материалов / АН Украинской ССР. Археограф. комиссия, Ин-т истории; Сост. В. И. Ульяновский. - К., 1990. - 131 с. - (Научно-справочные издания по истории Украины; [Вып. 4]).
 6. Люстрації королівщин українських земель ХVІ-ХVІІІ ст.: Матеріали до реєстру рукописних та друкованих текстів / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Уклала Р. Майборода. - К., 1999. - 312 с. - (Науково-довідкові видання з історії України; Вип. 49).
 7. Мнишки: Указатель архивных материалов и библиографии / АН Украинской ССР. Археограф. комиссия, Ин-т истории; Сост. В. И. Ульяновский. - К., 1989.- 148 с. - (Научно-справочные издания по истории Украины; [Вып. 3]).
 8. Ясиновський Ю. Українські та білоруські нотолінійні Ірмолої 16-18 століть: Каталог і кодикологічно-палеографічне дослідження / Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. - Львів, 1996. - 623 с. - (Історія української музики; Вип. 2. Джерела).
 9. Himka J.-P. Galicia and Bukovina: A Research Handbook About Western Ukraine, Late 19th and 20th Centuries. - [Edmonton], 1990. - 214 p.
  [Із змісту]:
  Chapter 4: Major Libraries and Archives. A. Canada; B. USA; C-D. Vienna; E. Western Europe; F. Eastern Europe. - Р. 85-103.
 10. Белов Г. А. Пополнение государственного архивного фонда СССР документами зарубежных архивов // Вопросы истории. - 1967. - № 6. - С. 171-178.
 11. Боряк Г. та ін. "Нацистське золото" з України: У пошуках архівних свідчень / Г. Боряк, М. Дубик, Н. Маковська / Укр. нац. фонд "Взаєморозуміння і примирення"; Держкомархів України; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України;. - К., 1998. - Вип. 1. - 136 с.
 12. Боряк Г. В. [Зарубіжна архівна україніка: проблеми археографічної реєстрації] // Проблеми повернення в Україну культурних цінностей: (Матеріали Всеукр. наради). - К., 1993. - С. 20-25.
 13. Боряк Г. В. Архівна україніка // Архівознавство: Підручник для студентів іст. ф-тів вищ. навч. закладів. - К.: Видавн. дім "КМ Академія", 2002. - С. 115-132.
 14. Бутич І. Шляхи поповнення державних архівів Української РСР документальними матеріалами // НІБ. - 1959. - № 1. - С. 41-50.
 15. Вавричин М. Комплекс карт України Г. Боплана та їх збереження в бібліотеках Європи // Картографія та історія України: Зб. наук. праць. - Л., 2000. - С. 18-22.
 16. Гальчак С. Д. Джерела до вивчення історії остарбайтерів // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць / Держкомархів України. УДНДІАСД. - К., 2001. - Вип. 4. Студії на пошану Руслана Пирога. - С. 393-401.
 17. Гунчак Т. Україна ХХ сторіччя в зарубіжних архівах // Український історичний журнал. - 1991. - № 10. - С. 137-141.
 18. Лещенко Л. О. Відображення революційних подій 1905-1907 рр. на Україні в документах і матеріалах архівів США і Великобританії // Архіви України. - 1976. - № 1. - С. 36-42.
 19. Наріжний С. Українська еміграція: Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами. Ч. 1. - Прага, 1942. - 367 с. - (Студії / Музей Визвольної боротьби України; Т. 1).
 20. Наріжний С. Українська еміграція: Культурна праця української еміграції 1919-1939: Матеріали, зібрані С. Наріжним до частини другої / Упоряд.: Л. Яковлєва. - К.: Вид-во імені Олени Теліги, 1999. - 272 с.
 21. Отаманенко А. Колекція Українського історичного товариства в Інституті досліджень української діаспори при Національному університеті "Острозька академія" // Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України: Зб. матеріалів конференції / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Нац. парламентська б-ка України. - К., 2004. - С. 44-50.
 22. Палієнко М. Г. Архіви української еміграції - важлива складова національної історико-культурної спадщини // Десять років незалежності України: минуле та сучасне державотворення: Тези наук. доп. міжнар. наук. конф. (Бердянськ, 24-25 трав. 2001 р.). - К., 2001. - С. 66-68.
 23. Палієнко М. Г. Українські архівні центри за кордоном // Нариси історії архівної справи в Україні / За заг. ред. І. Б. Матяш та К. І. Климової. - К., 2002. - С. 537-558.
 24. Палієнко М. Г. Українські архівні центри за кордоном: історіографічний аспект проблеми // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Сер. "Історія". - К., 2001. - Вип. 54. - С. 42-46.
 25. Пасько І. Архівна україніка в межах і за межами України: практичний досвід // Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України: Зб. матеріалів конференції /Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Нац. парламентська б-ка України. - К., 2004. - С. 86-89.
 26. Потульницкий В. Обзор фондов украиники Восточноевропейского архивного института в Филадельфии, Австрийской национальной библиотеки в Вене // Перестройка в исторической науке и проблемы источниковедения и специальных исторических дисциплин: Тез. докл. и сообщ. V Всесоюз. конф. (30 мая - 1 июня 1990 г.). - К., 1990. - С. 143-144.
 27. Сохань П. Зарубіжні джерела з історико-культурної спадщини України і проблеми їх використання // Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. - К., 1999. - Вип. 12. Матеріали наук.-практич. конф. "Симон Наріжний та українська еміграція 20-30-х рр. ХХ ст. у Празі" (Полтава, жовт. 1998 р.). - С. 67-77.
 28. Сохань П. С., Даниленко В. М. Перспективи діяльності відділу вивчення та публікації зарубіжних джерел з історії України // Матеріали до розробки концепції Інституту української археографії. До Всеукраїнської наради "Українська археографія сьогодні: Проблеми і перспективи" (Київ, 16-18 груд. 1992 р.). - К., 1992. - С. 42-45.
 29. Тимошенко Л. Архіви уніатської церкви - джерельна база дослідження краєзнавства Правобережжя XVII-XVIII ст. // Студії з архів. справи та документознавства. - К., 2003. - Т. 10. - С. 12-16.
 30. Трошинський В. П., Шевченко А. А. Українці в світі. - К., 1999. - С. 21.
 31. Фрис В. Українська рукописна книга за кордоном // Пам'ятки України. - 1994. - Ч. 3-6. - С. 80-84.
 32. Шевченко Т. Джерела з історії єзуїтського шкільництва на українських землях Речі Посполитої: остання чверть XVI - середина XVII ст. //Архіви України. - 2003. - № 4-6. - С. 145-155.
 33. Famine-Genocide in Ukraine, 1932-1933: Western Archives, Testimonies and New Research / Edited by Wsevolod W. Isajiw. - Toronto: Ukrainian Canadian Research and Documentation Centre, Toronto, 2003. - 212 p.
 34. Grimsted Patricia Kennedy. Trophies of War and Empire: The Archival Heritage of Ukraine, World War II, and the International Politics of Restitution /Harvard Ukrainian Research Institute; State Committee on Archives of Ukraine; State Service for the Control of the Transmission of Cultural Treasures Acroos the Borders of Ukraine. - Cambridge, MA, 2001. - 798 p. - (Harvard Papes of Ukrainian Studies).
 35. The Common Archival Heritage of States and Nations of Central and Eastern Europe. Materias of the International Conference. (October 22-24, 1997). Ed. by W. Stepniak. - Warszawa, 1998. - 202 p.
  [Із змісту]:
  Kecskemeti Charles. Common European Arhival Heritage. - Р. 15-18;
  Nalecz Daria. Common Arhival Heritage. Suggestions on International Cooperation in the Field of Creating Guides to the Holdings. - Р. 19-28;
  Biernat Andrzej. Problems of the Accessibility to Common Archival Heritage - Invitation to Cooperation. - p. 29-32;
  Mikoletzky Lorentz. Problems in Historical Succession. - Р. 33-35;
  Kolosa Vladimir. Common Archival Heritage in the Light of Historical Succession by the Republic of Slovenia. - Р. 36-50;
  Козлов В. О некоторых аспектах формирования единого архивно-информационного пространства. - С. 51-53;
  Ларин М. Проблемы создания единого информационно-архивного пространства в СНГ. - С. 54-57;
  Папакин Г. Использование документов по истории других государств и народов в украинских архивах. - С. 58-64;
  Lenz Wilhelm. A Guide to Archival Materials for the History of Germans in Central and East European Countries. - Р. 65-69;
  Seifried Christopher. Improved Communication and Sharing of Archival Information: The Agenda of the International Council on Archives, Committee on Information Technology. - Р. 70-72;
  Дамасицкене Улле. Компьютеризация архивного наследия Литвы. - С. 73-76;
  Gafvert Bjorn. Seventeenth and Eighteenth Century Manuscript Maps of Poland in the Swedish Military Archives. - Р. 86-87;
  Запартыко А. Архивы литературы и искусства в контексте общеевропейского культурного наследия. - С. 100-103;
  Лебедев И. Архивные фонды об отношениях России со странами центральной и восточной Европы в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. - С. 104-123;
  Konopka Marek. "Memory of the World" - Polish Proposals for the World List. - Р. 124-139;
  Мацюк О. Фонды Центрального государственного исторического архива Украины во Львове как часть общего архивного наследия стран Центральной и Восточной Европе. - С. 140-144;
  Misovic Milan. Archives in the Slovak Republic in Relation to the History of the Neighbouring Countries. - Р. 145-151;
  Горянац Радойка. Венгрия и архивные источники по истории Габсбургской империи. - С. 152-157;
  Соаре Ион. Румынские архивные фонды и коллекции, относящиеся к связям румынских земель со странами Восточной и Юго-Восточной Европы (1247-1831 гг.). - С. 174-181;
  Ozkul Isa. Importance of the Ottoman Archives for central and Eastern Europe States and Nations. - Р. 186-190;
  Mossek Moshe. Documentation on the Poland and Polish Jewry in Israel's Archives. - P. 191-196.
 36. Ukraine and Ukrainians throughout the World: a Demographic and Sociological Guide to the Homeland and its Diaspora / Ed. by A. L. Pawliczko. - Toronto; Buffalo; London: University of Toronto Press, 1994.

Огляди зібрань архівної україніки
в окремих країнах

Австралія

 1. Саєнко Л. Українська австраліана: Архів Степана Радіона // Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України: Зб. матеріалів конференції / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Нац. парламентська б-ка України. - К., 2004. - С. 51-58.
 2. Федевич Д. Архіви // Енциклопедія української діаспори. - К.; Нью-Йорк; Чікаго; Мельбурн, 1995. - Т. 4. (Австралія. Азія. Африка). - С. 30.

Австрія

 1. Україніка в збірках Австрії. Бібліотеки, архіви, музеї: Попередній довідник / АН України. Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії; Уклад. П. Ричков. - К., 1993. - 48 с. - (Науково-довідкові видання з історії України; Вип. 30).
 2. Австрія відкриває Сергія Борткевича: [Про віднайдення документів з особового архіву видатного українського піаніста і композитора Сергія Борткевича] // Хрещатик. - 2001. - 23 січ.
 3. Б[утич] Ів. Документальні матеріали з історії українського народу в державному архіві Австрії // Архіви України. - 1964. - № 1. - С. 64-67.
 4. Добржанський О. В. Документи про москвофільський рух на західноукраїнських землях другої половини ХІХ - поч. ХХ ст. в австрійському архіві династії, двору та держави // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: Наук. доп. Всеукр. конф. (Київ, 19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. архів. упр. при КМ України. УДНДІАСД. - К., 1997. - Ч. 2. - С. 202-206.
 5. Кураєв О. О. Маловідомий комплекс джерел Австрійського державного архіву у Відні про події в Україні 1914-1922 рр. (за публікаціїю Т. Горникевича) // Архіви України. - 2000. - № 1-3. - С. 97-102.
 6. Потульницький В. Огляд фондів україніки архівів і бібліотек Відня //Українсько-австрійські культурні взаємини другої половини XIX - початку XX століття / Нац. комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей; Посольство Австрійської Республіки в Україні. - К.; Чернівці, 1999. - С. 60-70.
 7. Расевич В. Робота у віденських архівах у рамках стипендії ім. К. Іречек // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ у Львові. - Львів, 1994. - Вип. 1. (Липень 1992 - жовтень 1993 рр.). - С. 107-108.
 8. Ричков П. А. Українські міста в картографічній збірці Віденського воєнного архіву // Архіви України. - 1994. - № 1-6. - С. 65-72.

Див. також № 4, 9, 26, 32.

Болгарія

 1. Украинската емиграция в България след първата световна война: Документален каталог / Автори и съст.: В. Москаленко (науч. ръков.), Е. Хакова. - София, 2000. - 151 с.
 2. Димитров С. Ат. Турецкие документы о состоянии Хотинской округи (нахие) в первой половине XVIII в. [в Орієнтальному від. Народної б-ки ім. Кирила та Мефодія у Софії] // Восточные источники по истории народов Юго-Восточной и Центральной Европы / АН СССР. Ин-т Востоковедения. - М., 1969. - Т. ІІ. - С. 140-160.

Див. також № 4.

Великобританія

 1. Архівна Україніка у Великобританії / АН України. Археогр. комісія, Ін-т укр. археографії; Лондонська школа економіки та політичної науки. Від-ня міжнародної історії; Уклад. Дж. М. Хартлі; Пер. з англ., ред.: О. Тодійчук, Т. Ананьєва. - К.; Лондон, 1993. - 94 с. - (Науково-довідкові видання з історії України; Вип. 25).
 2. British Foreign Office Files on Ukraine and Ukrainians, 1917-1948. With Supplementary Files From the War Office. The Cabinet Office and the Empire Marketing Board / Ed. by J. V. Koshiv. - Edmonton: University of Alberta, Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 1997. - XII, 293 p. - (Research Report; № 60).
 3. Сирота Р. Матеріали до історії ЗУНР у Державному архіві Великобританії // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. - Л., 2000. - Вип. 6. Західноукраїнська народна республіка: історія і традиції. - С. 49-55.

Див. також № 18, 33.

Вірменія

 1. Непомнящий А. А. Кучук-Иоаннесов Христофор Иванович: [Огляд ф. № 40 ЦДІА Республіки Вірменія] // Непомнящий А. А. Очерки развития исторического краеведения Крыма в ХІХ - начале ХХ века. - Симферополь: Таврида, 1998. - С. 110-112.
 2. Непомнящий А. "Україніка" за кордоном: документи фонду Х. Оганесяна у Центральному державному історичному архіві республіки Вірменія //Студії з архів. справи та документознавства. - К., 1996. - Т. 2. - С. 90-92.

Єгипет

 1. Бабару (Семесько) Т. М. Архівні документи Синайського монастиря св. Катерини у Єгипті як джерело з історії церкви в України (за наслідками археографічної експедиції 1997 р.) // Рукописна та книжкова спадщина України: Археогр. дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів /НАН України. Ін-т рукопису НБУВ. - К., 2004. - Вип. 9. - С. 121-128.

Італія

 1. Варварцев М. М. Джерела з історії України в італійських архівах //Архіви України. - 1982. - № 5. - С. 56-62.
 2. Павлюк О. В. Архів уряду ЗУНР // Архіви України. - 1996. - № 4-6. - С. 48-51.
 3. Яковенко С. Материалы итальянских архивов и библиотек по истории Украины. Изучение и публикация // До джерел: Зб. наук. праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. - К.; Л., 2004. - Т. І. - С. 407-420.

Див. також № 32, 33.

Канада

 1. Архівні матеріали з історії України в Канаді: Попередній анотований перелік / АН УРСР. Археогр. комісія; Канадський ін-т український студій Альбертського ун-ту; Уклав Б. Кравченко. - К.; Едмонтон, 1990. - 36 с. - (Науково-довідкові видання з історії України; [Вип. 8]).
 2. Із опису приватного архіву протопресвітера Української православної церкви в Канаді Тимофія Міненка (Вінніпег). Фонд Української греко-православної церкви (Канада) // Ляхоцький В. Тільки книжка принесе волю українському народові...: Книга, бібліотека, архів у житті та діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона). - К., 2000. - С. 616-638.
 3. Колекція документів про повстанський рух та боротьбу з повстанським рухом в Україні Петра Й. Потічного (1941-1954): Попередній путівник / Центр слов'янських та східно-європейських джерел ім. Петра Яцика Б-ки Робартса, Торонтського ун-ту // http://www.infoukes.com/upa/related/pjpc.html
 4. Опис фонду митрополита Іларіона (І. Огієнка) консисторії Української православної церкви в Канаді // Ляхоцький В. Тільки книжка принесе волю українському народові...: Книга, бібліотека, архів у житті та діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона). - К., 2000. - С. 639-643.
 5. Friesen, Paul T. "Urainian Lands" Maps in the University of Alberta Map Collection: A Cartobibliography. - Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1988. - 44 p. and 21 appendices. - (Research Report № 24).
 6. Gerus-Tarnawecka I. East Slavic Cyrillica in Canadian Repositories. - Winnipeg, 1981.
 7. Iwanus J., Senchuk W. The Iwan Boberskyj Collection. - Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1988. - 9 p. - (Research Report; № 23).
 8. Iwanus J., Senchuk W. The St. Raphael's Ukrainian Immigrants Welfare Association of Canada Collection. - Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1988. - 22 p. - (Research Report; № 21).
 9. Kordan B. Lands of the Cossacks: Antiquarian Maps of Ukraine. An Exhibition from the University of Alberta Map Collection. Ukrainian Cultural and Educational Center and Private Collections. - Winnipeg: Ukrainian Cultural and Educational Centre, 1987. - 56 p.
 10. National Archives of Canada. Manuscript Division. The Andry Zhuk Collection MG 30, C 167. Finding Aid № 1663 / Prepared by Myron Momryk, National Ethnic Archives. - Canada, 1986. - 241 p.
 11. Sowtis D., Momryk M. The Kateryna Antonowych Collection. - Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1985. - 28 p. - (Research Report; № 13).
 12. Sowtis D., Momryk M. The Olena Kysilewska Collection. - Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1985. - 36 p. - (Research Report; № 12).
 13. Szuch L. Catalogue to the Textual and Audio-Visual Materials of the Ukrainian Canadian Research and Documentation Centre. - Toronto: Ukrainian Canadian Research and Documentation Centre, 1989. - 335 p.
 14. The Batchinsky Collection Carleton University Library: Finding Aid /Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, University of Alberta; Prepared by John S. Jaworsky and Olga S. A. Szkabarnicki; Ed. By Jeremy Palin. - Edmonton, 1995. - 101 p. - (Research Report; № 47).
 15. The Michael Luchkovich Collection / Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, University of Alberta; Prepared by Serge Cipko. - Edmonton, 1992. - [14] p. - (Occasional Research Reports. Research Report; № 49).
 16. Гирич І. Архів Андрія Жука як джерело для дослідження українського суспільно-політичного життя початку ХХ століття [зберігається у Центральному оттавському архіві, Канада] // До джерел: Зб. наук. праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. - К.; Л., 2004. - Т. І. - С. 441-454.
 17. Дашкевич Я. Документи Українського Центрального Комітету в Національному архіві Канади про польсько-українські стосунки 1941-1944 рр. // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. - Л., 1999. - Вип. 2. 1995-1997. - С. 157-159.
 18. Кришталович У. Карти України ХVІІ-ХVІІІ ст. в архівах і бібліотеках Канади // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. - Л., 1999. - Вип. 2. 1995-1997. - С. 216-217.
 19. Мицик Ю. А. З архівної спадщини митрополита Іларіона (Огієнка) [Архів Консисторії Української Православної Церкви в Канаді у Вінніпезі ] //Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць /Держкомархів України. УДНДІАСД. - К., 2001. - Вип. 3. Джерелознавчі дисципліни. - С. 41-62.
 20. Момрик М. Українські архівні збірки при Національному архіві Канади // АрхівиУкраїни. - 1995. - № 1-3. - С. 79-87.
 21. Палієнко М., Срібняк І. Матеріали колекції Андрія Жука Національного архіву Канади як джерело вивчення історії України // Спеціальні галузі історичної науки: Зб. на пошану Марка Якимовича Варшавчика / УДНДІАСД. - К., 1999. - С. 175-179. - (Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела; Вип. 2).
 22. Папакін Г. В. Колекція мікрофільмів з Національного архіву Канади // АрхівиУкраїни. - 1995. - № 4-6. - С. 92-96.
 23. Сварник Г. Дмитро Донцов у невідомих документах 1890-1945 рр. з Національного архіву Канади // Воля і Батьківщина. - Л., 2003. - Ч. 1-2. - С. 173-186.
 24. Тимошик М. Архів Митрополита Іларіона в Канаді: Проблема повернення в Україну // Студії з архів. справи та документознавства. - К., 2001. - Вип. 7. - С. 95-99.
 25. Gerus-Tarnawecka I. Cyrillica Canadiana: Cyrillic Manuscripts in Canada // Ювіл. збірник Української Вільної Академії наук в Канаді. - Вінніпег, 1976. - С. 588-615.
 26. Momryk M. The Ukrainian archival collections at the National Archives of Canada // Другий Міжнародний конгрес україністів. Історія: Доп. і повідомл. (Львів, 22-28 серп. 1993 р.). - Львів, 1994. - Ч. ІІ. - С. 187-194.

Див. також № 8, 9.

Литва

 1. Дашкевич Я. Документальні матеріали з історії України в Центральній бібліотеці Академії наук Литовської РСР // Архіви України. - 1967. - № 1. - С. 79-83.
 2. Olechnowicz L. Archiwa rodowe i osobiste w Litewskim Paсstwowym Archiwum Historycznym // Miscellanea Historico-Archivistica. - Warszawa, 1998. - T. IX. - S. 151-159.

Див. також № 3, 8.

Польща

 1. Boniecki J. Kresy wschodnie II Rzeczypospolitej w fotografii. Katalog fotografii z Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawe (1919-1939) / NDAP. Archiwum Dokumentacji Mechanicznej. - Warszawa: DiG, 1996. - 207 s.
 2. Krochmal A. Akta wyznaniowe w zasobie Archiwum Paсstwowego w Przemyњlu / AP w Przemyњlu. - Przemyњl, 1993. - 190 s.
 3. Ksiкgi metrykalne i stanu cywilnego w archiwach paсstwowych w Polsce. Informator / Oprac. A. Laszuk. - Warszawa, 2003. - 476 s.
 4. Woіyс - Galicja Wshodnia. 1943-1944. Przewodnik po polskich i ukraiсskich џrуdіach archiwalnych = Волинь - Східна Галичина. 1943-1944. Путівник по польських та українських архівних джерелах. Т. 1 / За ред. Д. Наленч та Г. Боряка. - К.; Варшава, 2003. - 288 c.
 5. Берковський В. Г. Інвентарні описи міст і сіл Північної Хмельниччини періоду XVII-XVIII ст. в складі архіву князів Сангушко (інвентарні описи міста Славута) [у Державному архіві м. Кракова] // Матеріали ХІ Подільської історико-краєзнавчої конференції / НАН України. Ін-т історії України; Держархів Хмельницької обл. - Кам'янець-Подільський, 2004. - С. 390-398.
 6. Брехуненко В. Документи української старшини кінця 50-х - середини 70-х років XVII століття у бібліотеках і архівах Польщі // Зап. НТШ. - Львів, 1996. - Том CCXXXI. Праці Комісії спец. (допоміж.) іст. дисциплін. - С. 569-577.
 7. Дашкевич Я. Документи та матеріали про українсько-польські стосунки у 1940-х рр. в Українському архіві (Варшава) // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. - Л., 1999. - Вип. 2. 1995-1997. - С. 155-156.
 8. Зарецька Т. Документи української історії в фондах польського центрального військового архіву // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. праць / НАН України. Ін-т історії України. - К., 2003. - Вип. 9. - С. 352-360.
 9. Ільюшин І. І. Розділ 2. Джерельна база дослідження // Ільюшин І. І. Волинська трагедія. 1943-1944 рр. - К., 2003. - С. 62-81.
 10. Капраль М. Джерела до історичної демографії та соціотопографії Львова ХVІ-ХVІІ ст. у варшавських архівних збірках // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. - Л., 1999. - Вип. 2. 1995-1997. - С. 201-204.
 11. Карліна О. Документи "Архіву Радзівіллів" як джерела з історії Волині ХVІІІ-ХІХ ст.: [у Головному архіві давніх актів у Варшаві] // Осягнення історії: Зб. наук. праць на пошану проф. Миколи Ковальського з нагоди 70-річчя. - Остріг; Нью-Йорк, 1999. - С. 286-290.
 12. Кашлей А. Кириллические рукописи в фондах Национальной Библиотеки в Варшаве // Prace badawcze i bibliograficzne nad zbiorami rzadkich i cennych ksi№їek i dokumentуw. - Warszawa, 1991. - S. 180-190.
 13. Ковальский М. Персональна справа Івана Огієнка в Архіві Нових Актів у Варшаві // Український історик. - 1995. - Ч. 1-4. - С. 259-267.
 14. Ковальский Н. П. Документальные источники по истории Великого княжества Литовского XV-XVIII вв. в архиве Сангушек // Материалы межресп. науч. конф. по источниковедению и историографии народов прибалтийских республик Союза ССР. Источниковедение. - Вильнюс, 1978. - С. 35-41.
 15. Ковальский Н. П. Документальные коллекции Радзиминьского и Оссолиньского как источники по истории Волыни ХV-XVIII вв. // Некоторые проблемы отечественной историографии и источниковедения: Сб. науч. трудов / Днепропетровский гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. - Днепропетровск, 1978. - С. 25-34.
 16. Ковальский Н. П. Острожский инвентарь 1654 г.: [у Головному архіві Давніх Актів у Варшаві] // Исследования по историографии и источниковедению отечественной истории XVI-XХ вв.: Межвуз. сб. науч. трудов. - Д., 1990. - С. 32-40.
 17. Ковальский Н. П., Мыцык Ю. А. Анализ архивных источников по истории Украины ХVI-XVII вв. / Днепропетровский гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. - Днепропетровск, 1984. - 84 с.
 18. Ковальський Н. П. Документи родинного фонду Сангушків Краківського державного воєводського архіву як джерела з соціально-економічної історії України XVI - XVIII ст. // Архіви України. - 1983. - № 3. - С. 60-63.
 19. Ковальський Н. П., Мыцык Ю. А. Анализ архивных источников по истории Украины XVI-XVII вв.: Учеб. пособие. - Днепропетровск, 1984. - 82 с.
 20. Маркіна В. Документи польського архіву "Скарб коронний" про соціально-економічні відносини на Правобережній Україні у XVIII ст. // Архіви України. - 1958. - № 4. - С. 82-91.
 21. Мацюк О. Матеріали з історії України в бібліотеках та архівах Варшави // Архіви України. - 1966. - № 2. - С. 73-74.
 22. Мицик Ю. Джерела до вивчення історії анифеодальної та визвольної боротьби українського народу у першій половині XVIII ст. у фондах архівів та бібліотек ПНР // Архіви України. - 1982. - № 3. - С. 63-65.
 23. Мицик Ю. Джерела до вивчення історії анифеодальної та визвольної боротьби наприкінці XVI - у першій половині XVII ст. у фондах архівів та бібліотек ПНР // Архіви України. - 1986. - № 5. - С. 55-61.
 24. Мицик Ю. Джерела до історії України 1654-1657 рр. у фондах польських архівосховищ // АрхівиУкраїни. - 1991. - № 2. - С. 52-60.
 25. Мицик Ю. Джерела з польських архівосховищ до історії України другої половини ХVІІ ст. // Укр. археогр. щорічник. Нова серія. - К., 1992. - Вип. 1. - С. 72-93.
 26. Мицик Ю. Документи польських архівів до історії запорозького козацтва першої чверті XVII ст. // Архіви України. - 2004. - № 1-2. - С. 93-112.
 27. Мицик Ю. З джерел до історії Нової Січі [у відділі рукописів Бібліотеки Польської Академії наук] // Південна Україна ХVIII-XIX століття: Зап. наук.-дослід. лабораторії історії Південної України Запорізького держ. ун-ту. - 1996. - Вип. 2. - С. 5-12.
 28. Мицик Ю. З джерел до історії Сіверської України та Білорусі XV- XVII ст. (за матеріалами польських архівосховищ) // Сіверянський літопис. - 2001. - № 3. - С. 52-64.
 29. Мицик Ю. Матеріали архівосховищ Польщі як джерело до історії запорозького козацтва другої половини ХVІІ ст. // Проблеми історії запорозького козацтва в сучасній історичній науці та музейній практиці: Матеріали Першої Республік. наук.-практ. конф., (Запоріжжя, січ. 1990 р.). - Запоріжжя; Дніпропетровськ, 1990. - С. 45-48.
 30. Мицик Ю. Нові дані про з історії Чернігівщини XVII ст. (за матеріалами архівосховищ ПНР) // Перша Чернігів. обл. наук. конф. з іст. краєзнавства. - Чернігів, 1985. - С. 52-54.
 31. Мицик Ю. Нові дані про події Визвольної війни українського народу 1648-1654 рр. у Чернігові (за матеріалами архівів ПНР) // Третя республік. конф. з іст. краєзнавства. - К., 1984. - С. 219-221.
 32. Мицик Ю. Нові дані про події Визвольної війни українського народу 1648-1654 рр. у м. Вінниці (за матеріалами архівів ПНР) // Тези доп. Четвертої Вінниц. обл. історико-краєзнавчої конф. - Вінниця, 1986. - С. 60-61.
 33. Мицик Ю. А. З джерел до історії Кам'янської та Олешківської Січей [у Відділі рукописів б-ки Чарторийських у Кракові] // Південна Україна ХVIII-XIX століття: Зап. наук.-дослід. лабораторії історії Південної України Запорізького держ. ун-ту. - 1996. - Вип. 1. - С. 8-20.
 34. Місило Є. Українські культурні цінності у варшавському сховищі // Слідами пам'яті: Літописний календар. - Варшава, 1996. - Т. 1. - С. 109-112.
 35. Мыцык Ю. Анализ архивных источников по истории Освободительной войны украинского народа 1648-1654 годов / Днепропетровский гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. - Днепропетровск, 1988. - 76 с.
 36. Мыцык Ю. А. Новые данные о черноморских походах запорожского казачества против Османской империи и Крымского ханства в конце XVI - первой половине XVII в. (на материалах архивохранилищ ПНР) // Международные отношения в бассейне Черного моря в древности и средние века: Межвуз. сб. науч. трудов. - Ростов н/Д, 1986. - С. 126-137.
 37. Палієнко М. "Все, що зв'язано з нашою історією, мусить бути зібрано, упорядковано і схоронено…" (збереження документальної спадщини українського народу Державним центром УНР в екзилі) // Nad Wisі№ i Dniprem. Polska i Ukraina w przestrzeni europejskiej - przeszіoњж i teraџniejszoњж. Prace naukowe wykіadowcуw i studentуw Uniwersytetu Mikoіaja Kopernika w Toruniu oraz Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Lingwistycznego. Seria: Systemy Miкdzynarodowe i Globalny Rozwуj. - Toruс; Kijуw, 2002. - № 1. - S. 255-261.
 38. Палієнко М. "Це потрібно для історії...". (Доля архівних колекцій Головного військово-історичного архіву Армії УНР у Польщі) // Сторінки воєнної історії України: зб. наук. статей. - К., 2003. - Вип. 7, Ч. І. - С. 85-91.
 39. Палієнко М. З історії організації українських еміграційних архівів у Польщі на початку 1920-х рр. // Пам'ятки: Археограф. щорічник. - 2005. - Т. 5. - С. 12-21.
 40. Попова Л. Документальні матеріали з історії України в архівах Польської Народної республіки // Архіви України. - 1961. - № 1. - С. 64-71.
 41. Портнов А. Джерела Головного архіву давніх актів м. Варшави до історії наукової діяльності української еміграції у Польщі (1919-1939) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. - Л., 2004. - Вип. 12. Ювіл. зб. на пошану члена-кореспондента НАН України Миколи Ільницького. - С. 672-675.
 42. Реєстр надань на Поділлі Владислава II Ягайла [Регести документів з польських архівів 1402-1434 рр.] // Михайловський В. Земельні надання Владислава II - джерело до історії Поділля в першій третині XV ст. // Молода нація: Альманах. - К., 2000. - № 1. - С. 253-264.
 43. Рибчинський О. Іконографія Белза в збірках Інституту мистецтва Польської академії наук у Варшаві // Белз і Белзька земля. - Белз, 2004. - Вип. І. - С. 142-144.
 44. Розов М. Маловідомі джерела з історії української мови. Рукописи греко-уніатського капітулу м. Перемишля // Питання історії української мови. - К., 1970. - С. 176-186.
 45. Рукописи Перемиської греко-католицької капітули в Народовій бібліотеці у Варшаві // Богословія. - Рим, 1973. - Т. 37. - С. 193-213; 1974. - Т. 38. - С. 237-243.
 46. Савчук О, Комар В. Польські архіви - важлива джерельна база для дослідження українсько-польських стосунків на Волині періоду Другої світової війни // Волинь в Другій світовій війні та перші повоєнні роки: Матеріали наук. історико-краєзнавчої конф., присвяч. 50-й річниці перемоги над фашизмом (19-20 квіт. 1995 р.). - Луцьк, 1995. - С. 25-26.
 47. Сварник Г. Архів Євгена Архипенка в Національній бібліотеці у Варшаві // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. - Л., 1999. - Вип. 2. (1995-1997). - С. 291-296.
 48. Сварник Г. Архів Наукового товариства ім. Шевченка зі Львова в Національній бібліотеці у Варшаві // Слідами пам'яті: Літописний календар. - Варшава, 1996. - Т. 1. - С. 114-127.
 49. Сварник Г. Архівна спадщина Дмитра Донцова [у Національній бібліотеці у Варшаві] // До джерел: Зб. наук. праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. - К.; Л., 2004. - Т. І. - С. 455-477.
 50. Сварник Г. Львівські збірки у Варшаві: (Архів Наукового товариства ім. Шевченка в Національній бібліотеці у Варшаві) // Галицька брама. - 1997. - № 12. - С. 12.
 51. Свідчення Станіслава Крицінського про обставини виявлення архіву Наукового товариства ім. Шевченка в будинку Національної бібліотеки у Варшаві // Слідами пам'яті: Літописний календар. - Варшава, 1996. - Т. 1. - С. 112-113.
 52. Сергійчук В. Українські документи у фондах Центрального військового архіву у Варшаві // Студії з архів. справи та документознавства. - К., 1999. - Т. 4. - С. 184-187.
 53. Сіреджук П. Документи з історії німців Галичини [у Держ. архіві м. Перемишля (Польща)] // Архіви України. - 2004. - № 4-6. - С. 217-222.
 54. Цепенда І. Є. Джерела до історії українсько-польських стосунків 1944-1947 рр. у фондах центральних архівів Республіки Польща // Вісник Прикарпатського університету. Історія. - Івано-Франківськ, 2001. - Вип. IV-V. - С. 167-174.
 55. Щапов Я. Восточнославянские и южнославянские рукописные книги в собраниях Польской Народной Республики / АН СССР. Ин-т истории СССР. - М., 1976. - Т. 1. - 163 с.; Т. 2. - 202 с.
 56. Щапов Я. Материалы по истории народов СССР в Польской Народной Республике // История СССР. - 1971. - № 5. - С. 233-237.
 57. Bobusia B. Przesiedlenia ludnoњci ukraiсskiej w ramach akcji "WISЈA" w њwietle akt zespoіu Gіуwnego Peіnomocnika Rz№du ds. Ewakuacji w Rzeszowie i wybranych akt PUR w Rzeszowie [у Державному архіву в Перемишлі] // Rocznik Historyczno-Archiwalny. - 1994. - T. 7-8. - S. 207-246.
 58. Bobusia B. Zbiory map i operatуw Kadastru Galicyjskiego w archiwach Polski i Ukrainy. Cz. 1. Rozmiar i rozmeszczenie zasobуw // Rocznik Historyczno-Archiwalny. - Przemyњl, 1998. - T. XIII. - S. 97-99.
 59. Brian, Lenius J., Pihach, John D. The Bishops' Collection of Greek Catholic Transcriptions for Peremyshl': A Partial Inventory of Vital Records for Ukrainians/Lemkos // East European Genealogist. - Winter 1997. - Vol. 6, № 2. - P. 13-23.
 60. Hejger M. Przegl№d zasobуw dotycz№cych ludnoњci ukraiсskiej na ziemiach zachodnich i pуіnocnych Polski w archiwach paсstwowych w Gdaсsku, Koszalinie, Olsztynie, Opolu, Szczecinie, Wrocіawiu i Zielonej Gуrze // Південний архів: Зб. наук. праць Сер. "Іст. науки". - Херсон, 2004. - Вип. 16. - С. 125-135.
 61. Konieczny Z. Akta dotycz№ce stosunkуw polsko-ukraiсskich instytucji i organizacji ukraiсskich w zasobie Archiwum Paсstwowego w Przemyњlu // Rocznik Historyczno-Archiwalny. - 1995. - T. 10. - S. 197-202.
 62. Maroszek J. Archiwalia dotycz№ce Koњcioіa unickiego w zbiorach polskich i obcych // Biaіostocczysna. - 1997. - № 4 (48). - S. 62-67.
 63. Mironowicz A. Archiwalia cerkiewne w Polsce // Archiwa i archiwisci w dobie spoіeczeсstwa informacyjnego: Pamietnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistуw Polskich (Szczecin 12-13 wrzesnia 2002 r.). - Torun, 2002. - T. 1. - S. 303-314.
 64. Motas M. Informacja o Ukraiсskim Chіopsko-Robotniczym Zjednoczeniu "Selrob" w zbiorach Archiwum Akt Nowych w Warszawie // Z Pola Walki. - 1966. - R. 9, № 3. - S. 253-254.
 65. Nabywaniec S. Archiwa i archiwalia Koscioіa unickiego (greckokatolickiego) w Polsce // Archiwa i archiwisci w dobie spoіeczeсstwa informacyjnego: Pamietnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistуw Polskich (Szczecin 12-13 wrzesnia 2002 r.). - Torun, 2002. - T. 1. - S. 315-325.
 66. Pihach, John D. Ukrainian Research in Poland // East European Genealogist. - December 1993. - Vol. 2, № 2. - Р. 11-16.
 67. Rachuba A. Archiwa Sapiehуw - ich losy i stan obecny // Miscellanea Historico-Archivistica. - Warszawa, 1998. - T. IX. - S. 101-108.
 68. Stoksik J. Galicyjski kataster gruntowy - jego gromadzenie i opracowywanie w Archiwum Paсstwowym w Krakowie // Krakowski Rocznik Archiwalny. - 1995. - T. 1. - S. 46-57.
 69. Wawrzyсski T. Akta dotycz№ce wojskowych dziejуw Lwowa w latach 1912-1939 w zbiorach Centralnego Archiwum Wojskowego // Studia i Materiaіy do Historii Wojskowoњci. - 1994. - T. 36. - S. 309-312.
 70. Wierzbicka E. Znaczenie archiwуw rodowych i ich stan przygotowania do badaс historycznych na pzykіadzie archiwaliуw ksi№z№t Woronieckich z Huszlewa i Lubomirskich z Dubna // Miscellanea Historico-Archivistica. - Warszawa, 1998. - T. IX. - S. 59-70.
 71. Zbiory fotografii lwowskiej w Muzeum Narodowym we Wrocіawiu //Dawna fotografia lwowska 1839-1939 / Red. nauk. A. Їakowicz. - Lwуw, 2004. - S. 197-210.

Див. також № 1, 4-8, 29, 32.

Росія

 1. Бойко А. В. Джерела з історії Південної України останньої чверті XVIII століття в архівосховищах Москви і Петербурга: покажчик справ. - Запоріжжя, 1997. - 84 с.
 2. Документальные материалы по истории евреев в архивах СНГ и стран Балтии: Предварительный список архивных фондов / Петербургский еврейский ун-т. Ин-т исслед. еврейской диаспоры. Росс. гос. гуманитарный ун-т. Историко-архивный интститут. Центр архивных исследований; Сост. Д. А. Эльяшевич. - СПб.: Акрополь, 1994. - 136 с.
 3. Документы по истории и культуре евреев в архивах Москвы: Путеводитель / Науч. ред. и рук.: М. С. Куповецкий, Е. В. Старостин, Марек Веб. - Москва, 1997. - 504 с.
 4. Колекція та архів єпископа Павла Доброхотова / АН України. Ін-т укр. археографії; Уклад. В. І. Ульяновський. - К., 1992. - 217 с. - (Науково-довідкові видання з історії України; Вип. 17).
 5. Матеріали з історії народознавства в Україні: Каталог етнографічних програм (друга половина ХVІІІ - ХХ ст.) / НАН України. Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського; Ін-т укр. археографії; Уклала О. Боряк. - К., 1994. - 124 с. - (Науково-довідкові видання з історії України; Вип. 28).
 6. Описание документов архива Западно-Русских униатских митрополитов. В 2 т. / Сост. С. Рункевич. - СПб., 1897. - Т. 1. (1470-1700); СПб., 1907. - Т. 2. (1701-1839).
 7. Руська (Волинська) метрика. Регести документів Коронної канцелярії для українських земель (Волинське, Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства). 1569-1673 / Держархів України. ЦДІАК України; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Ген. дирекція державних архівів; Головний архів давніх актів; Ін-т історії Польської академії наук; Федеральна архівна служба Росії; Рос. держ. архів давніх актів; Укр. науковий ін-т Гарвардського ун-ту; Упоряд.: Г. Боряк та ін. - К., 2002. - 984 с.
 8. Абросимова С. В. Документы Литовской метрики как источник по истории городов Украины первой половины XVI века: Автореф. дис. … канд. ист. наук. - Днепропетровск, 1988. - 16 с.
 9. Абросимова С. В. Документы Литовской метрики по истории городского ремесла Украины XVI в. - Днепропетровск, 1985. - Деп. в ИНИОН СССР 29.12.85, № 23536.
 10. Абросимова С. В. Книга записів Литовської метрики № 23 (Джерелознавчий аналіз) // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. - Дніпропетровськ, 1997. - Вип. 1. - С. 109-125.
 11. Абросимова С. В., Заруба В. М. Вінниця в документах Литовської метрики першої половини XVI ст. // Тези доп. сьомої Вінницької облас. краєзн. конф. - Вінниця, 1989. - С. 20-21.
 12. Александров П. Г. Унікальний документ з історії Підпільненської Січі [у ф. 7 РДАДА] // Південна Україна ХVIII-XIX століття: Зап. наук.-дослід. лабораторії історії Південної України Запорізького держ. ун-ту. - 1999. - Вип. 4 (5). - С. 203-205.
 13. Архивные материалы о Н. И. Костомарове // Энциклопедия жизни и творчества Н. И. Костомарова (1817-1885). - К.; Донецк. - 2001. - С. 47-49.
 14. Багалій Д., Барвінський В. Українські архівні фонди в межах РСФСР // Архівна справа. - 1925. - Кн. 1. - С. 34-44.
 15. Бережков Н. Г. Литовская метрика как исторический источник. Ч. 1. О первоначальном составе Литовской метрики по 1552 год. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1946. - 179 с.
 16. Бойко А. В. Джерела до історії Турбаївського повстання у фондах РДАДА // Наук. праці іст. ф-ту Запорізького держ. ун-ту. - Запоріжжя, 2000. - Вип. IX. - С. 25-31.
 17. Бойко А. В. Джерела з історії Південної України останньої чверті XVIII століття в фондах рукописного відділу ДПБ ім. М. Є. Салтикова-Щедрина // Наук. праці іст. ф-ту Запорізького держ. ун-ту. - Запоріжжя, 1993. - Вип. 1. - С. 64-87.
 18. Бойко А. В. Рух фондоутворення документів з соціально-економічної історії Південної України останньої чверті XVIII століття до вищих органів влади Російської держави // Наук. праці іст. ф-ту Запорізького держ. ун-ту. - Запоріжжя, 1999. - Вип. VIIІ. - С. 149-162.
 19. Боряк Г. В. Проблеми видання Литовської і Волинської метрик //Українська археографія: Сучасний стан та перспективи розвитку: Тези доп. Республік. наради. (груд. 1988 р.). - К., 1988. - С. 115-121.
 20. Брехуненко В. Актуальні питання формування джерельної бази досліджень історії українського козацтва ХVІ - першої половини ХVІІ ст.: Документи московських приказів // Четвертий Міжнар. конгрес україністів: Доп. і повідомл. Історія (Одеса, 26-29 серп. 1999 р. - Одеса; К.; Л., 1999. - Ч. 1. - С. 153-160.
 21. Брехуненко В. А. "Україніка" в приказній документації Московії XVI-XVII ст.: проблема реконструкції первісного складу // Укр. археогр. щорічник. Нова серія. - К., 2001. - Вип. 5-6. - С. 40-50.
 22. Брехуненко В. А. Источники о связях запорожского и донского казачества в первой половине XVII века: Автореф. дис. … канд. ист. наук. - Днепропетровск, 1990. - 17 с.
 23. Бутич І. Л. До питання про шляхи поповнення Національного архівного фонду України: [Про україніку в російських архівах] // Українське архівознавство: історія, сучасний стан, перспективи: Наук. доп. Всеукр. конф. (Київ, 19-20 листоп. 1996) / Голов. архів. упр. при КМ України. УДНДІАСД. - К., 1997. - Ч. 1. - С. 288-294.
 24. Вексельман Л., Элиасберг Г. Обзор документальных источников по истории евреев в фондах Российского государственного архива литературы и искусства. - М.: О-во "Еврейское наследие", 1997. - Без паг. - (Еврейский архив; Вып. 8).
 25. Гаврилюк С. В. Історичне пам'яткознавство Волині XIX - початку XX ст. (За документами Рукописного архіву Інституту історії Матеріальної культури Російської Академії наук) // Архіви України. - 2002. - № 4-6. - С. 207-217.
 26. Галенчанка Г. Я. Метрыка Вялікага князства Літоускага: гісторыя і стан захованя // Гістарычныя крыніцы: праблемы класіфікацыі, вывучэння і выкладання: матэр. да 120-годдзю з дня нарадж. У. І. Пічэты. - Мн., 1998. - С. 125-126.
 27. Гедьо А. В. Джерела з історії греків Північного Приазов'я (кінець XVIII - початок ХХ ст.) / НАН України. Ін-т історії України. - К., 2001. - 241 с.
 28. Гнєдаш С. Документи з історії Київського університету // НІБ. - 1960. - № 4. - С. 50-62.
 29. Гримстед Патриция Кеннеди. Неизвестная подокументная опись Русской метрики (1569-1673) из собрания ЦДАГА СССР // Исследования по истории Литовской метрики: Сб. науч. трудов. - М., 1989. - С. 118-137.
 30. Грімстед Патріція Кеннеді. Руська метрика: Книги Польської коронної канцелярії для українських земель, 1569-1673 рр. // Укр. іст. журнал. - 1989. - № 5. - С. 52-62.
 31. Дзярновіч А. Кніга № 28 Метрыкі ВКЛ на кампакт-дыску //Metriciana: Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоускага. - Мн., 2001. - Т. 1. - С. 176-180. - (Athenaeum. Commentarii Historiae et Culturae. Vol. IV).
 32. Дзярновіч А. Прапановы па стварэнню электроннага архіву Метрыкі ВКЛ // Metriciana: Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоускага. - Мн., 2001. - Т. 1. - С. 170-175. - (Athenaeum. Commentarii Historiae et Culturae; Vol. IV).
 33. Дивний І. В. Українські некрополезнавчі матеріали в Російському державному історичному архіві (Санкт-Петербург) та перспективи їх опрацювання // Актуальні проблеми сучасного джерелознавства = Актуальные проблемы современного источниковедения: Матеріали укр.-рос. наук. семінару. - К.; СПб., 1999. - С. 91-94.
 34. Дубоніс А. Найважнейшыя працы даследчикау Літвы па Літоускай Метрыцы: Бібліяграфія // Metriciana: Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоускага. - Мн., 2001. - Т. 1. - С. 152-162. - (Athenaeum. Commentarii Historiae et Culturae; Vol. IV).
 35. Дячок В. В. Нововыявленные документальные источники по истории крестьянского движения в Подольской губернии под предводительством Устима Кармалюка в первой трети XIX века // Исследования по историографии и источниковедению отечественной истории XVI-XХ вв.: Межвуз. сб. науч. тр. - Днепропетровск, 1990. - С. 86-94.
 36. Забіяка І. М. До питання про вивчення петербурзької документальної спадщини Василя Горленка // Актуальні проблеми сучасного джерелознавства = Актуальные проблемы современного источниковедения: Матеріали укр.-рос. наук. семінару. - К.; СПб., 1999. - С. 95-98.
 37. Заруба В. М. Архіви Малоросійського та Розрядного приказів про антиосманську боротьбу в Україні останньої чверті XVII ст. // Філософія. Культура. Життя: Міжвузівський зб. наук. праць. - Дніпропетровськ, 2002. - Вип. 14. - С. 49-55.
 38. Иванов В. И. Документы по истории Украины XVIII - начала XIX вв. в фондах Краснодарского исторического музея // Дніпропетровський історико-археогр. зб. / Дніпропетровський нац. ун-т. Кафедра історії України. - Дніпропетровськ, 2001. - Вип. 2. - С. 554-566.
 39. Кавун М. Джерела з історії міст Півдня України XVIII-XIX ст. в архівосховищах Росії: інформаційні можливості (на прикладі м. Катеринослава) // Студії з архів. справи та документознавства. - К., 2003. - Т. 9. - С. 101-103.
 40. Капустян Г. Голодомор 1932-1933 р. в Україні за матеріалами московських архівів // Три голодомори в Україні в ХХ ст.: Погляд із сьогодення: Матеріали міжнар. наук. конф. [Київ, 7 листоп. 2002 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Центр українознавства. - К., 2003. - С. 87-109.
 41. Капустян Г. Т. Джерела до історії суспільно-політичного життя українських сіл 1920-х років у фондах ЦА ФСБ РФ // Історія України: маловідомі імена, події, факти: Зб. ст. / НАН України. Ін-т історії України. - К.; Донецьк: Рідний край, 2001.- Вип. 16. - С. 221-226.
 42. Карамаш С. Нові відомості про архіви В. В. Пухальського: [у Державному будинку-музею П. І. Чайковського в Кліну] // Лук'янівський некрополь - історія, проблеми, перспективи: Матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 120-річчю заснування Лук'янівського цивільного кладовища. - К., 1998. - С. 22-23.
 43. Ковальский Н. П. Источники по истории Украины ХVІ - первой половины XVII вв. в Литовской метрике и фондах приказов ЦГАДА: Учеб. пособие / Днепропетровский гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. - Днепропетровск, 1979. - 73 с.
 44. Ковальский Н. П. Источниковедение истории Украины ХVІ - первой половины XVII вв. Ч. 4. Обзор основных отечественных архивных собраний / Днепропетровский гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. - Днепропетровск, 1979. - 110 с.
 45. Ковальський М. П. З досвіду реконструкції первісного складу документів з історії України XVI - XVII ст. відділу рукописів Петербурзької публічної бібліотеки // Проблеми історіографії та джерелознавства історії України: Міжвуз. зб. наук. праць. - Дніпропетровськ, 1991. - С. 107-119.
 46. Копиця М. Епістолярна спадщина Б. Лятошинського з архівів Москви - духовний пам'ятник української культури // Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. - К., 1999. - Вип. 13. Матеріали музичної спадщини. - С. 57-66.
 47. Кузик В. Що чекає український фоноархів на фірмі "Мелодія"? // Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. - 1999. - Вип. 13. Матеріали музичної спадщини. - С. 111-113.
 48. Кулаківський П. М. До генези структури книг Руської (Волинської) метрики // Джерелознавчі та історіографічні проблеми історії України. Теорія і методи: Міжвуз. зб. наук. праць. - Дніпропетровськ, 1995. - С. 56-69.
 49. Кулаківський П. М. Книги Коронної і Литовської метрик другої половини ХVІІ ст. та проблеми їх публікації // Українська археографія: Сучасний стан та перспективи розвитку: Тези доп. Респ. наради (груд. 1988 р.). - К., 1988. - С. 120-122.
 50. Кулаківський П. М. Руська (Волинська) метрика у третій чверті ХVІІ ст. // Руська (Волинська) метрика. Книга за 1652-1673 рр. - Острог та ін., 1999. - С. 10-28.
 51. Кулаковський П. Визначення автентичності документа в Коронній канцелярії Речі Посполитої // Наук. зап. Іст науки / Ун-т "Острозька Академія". - Острог, 2000. - Вип. 1. - С. 196-200.
 52. Кулаковський П. Канцелярія Руської (Волинської) метрики 1569-1673 рр. Студія з історії українського регіоналізму в Речі Посполитій. - Острог; Л., 2002. - 304 с.
 53. Кулаковський П. М. Руська (Волинська) метрика: назва, склад, характер // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. "Історія та археологія". - Дніпропетровськ, 1996. - Вип. 1. - С. 58-71.
 54. Купчинський О. Ермітажна збірка рукописних карт українських територій ХVIII ст. // Картографія та історія України: Зб. наук. праць. - Л., 2000. - С. 236-241.
 55. Купчинський О. А. Рукописні карти України XVIII ст. ермітажної збірки Державної публічної бібліотеки ім. М. Є. Салтикова-Щедріна в Ленінграді // Архіви України. - 1973. - № 1. - С. 75-78.
 56. Курас Г. М. До історії Чернігівської губернської архівної комісії //Архіви України. - 1994. - № 1-6. - С. 92-96.
 57. Легун Ю. Матеріали до реконструкції родоводів казенних селян Поділля (кінець XVIII - середина ХІХ ст.) у зібранні РДІА (Санкт-Петербург) //Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики: Зб. наук. праць / НАН України. Ін-т історії України. - К., 2004. - Число 11. До 10-річчя заснування відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України, Ч. 1. - С. 105-128.
 58. Ленченко В. Рукописні плани Запорозької Січі XVIII століття // Український археографічний щорічник. Нова серія. - К.; Нью-Йорк, 2004. - Вип. 8-9. - С. 157-189.
 59. Мага І. Особовий архівний фонд В. О. Романовського [у Держархіві Ставропольського краю] // Проблеми архівознавства і джерелознавства: Зб. наук. праць до 90-річчя від дня народження професора В. І. Стрельського / УДНДІАСД. - К., 2001. - С. 92-112. - (Історія архівної справи: спогади, дослідження джерела; Вип. 4).
 60. Малашенко Л. Документи особових фондів Л. Кагановича та В. Молотова [у Рос. держ. архіві соц.-політ. історії] як джерела вивчення історії України в ХХ столітті // Командири великого голоду: Поїздки В. Молотова і Л. Кагановича в Україну та на Північний Кавказ. 1932-1933 рр. - К.: Генеза, 2001. - С. 195-198.
 61. Маліновський О. Огляд архівних матеріалів з історії західно-руського та українського права, що переховується у Древньохранилищі Московського Центрального архіву (по 1-ше лютого 1926) // Праці Комісії для виучування історії західно руського та українського права. - 1926. - Вип. 2. - С. 1-49.
 62. Марочко В. Архіви Російської Федерації як джерельна база вивчення причин та наслідків голоду в Україні // Три голодомори в Україні в ХХ ст.: Погляд із сьогодення: Матеріали міжнар. наук. конф. [Київ, 7 листоп. 2002 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Центр українознавства. - К., 2003. - С. 110-125.
 63. Марочко В. І. Російські архівні джерела та збірники документів про причини та обставини голодомору // Голод 1932-1933 років в Україні: причини і наслідки / НАН України. Ін-т історії України. - К.: Наук. думка, 2003. - С. 41-50.
 64. Методические рекомендации по использованию документов Литовской метрики XVI в. в курсе источниковедения отечественной истории / Сост.: Н. П. Ковальский, Г. В. Боряк, В. В. Страшко. - Днепропетровск, 1987. - 52 с.
 65. Митрофаненко В. В., Суслова Е. С. Фонд В. А. Романовского в Государственном архиве Ставропольского края // Археогр. ежегодник за 1991 г. - М., 1994. - С. 227-230.
 66. Михальченко С. И. Неопубликованные письма В. Б. Антоновича и историков его школы в архивах России и Украины // Археографический ежегодник за 1993 год. - М., 1995. - С. 282-288.
 67. Мянжинскі В. Пачаток комплекснай публикацыі Метрыкі ВКЛ ва Украіне (Выдавание Кнігі № 220 Валынскай Метрыкі за 1652-1673 гг.) // Metriciana: Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоускага. - Мн., 2001. - Т. 1. - С. 157-162. - (Athenaeum. Commentarii Historiae et Culturae. Vol. IV).
 68. Наулко В. І. Українські етнографічні матеріали в архівосховищах Російської Федерації // Актуальні проблеми сучасного джерелознавства = Актуальные проблемы современного источниковедения: Матеріали укр.-рос. наук. семінару. - К.; СПб., 1999. - С. 77-80.
 69. Нелипович С. Г. Картографические источники по истории немецких колоний Юга России из фондов Российского государственного военно-исторического архива (конец XVIII - середина XIX вв.) // Немцы Одессы и Одесского региона: Сб. докл., сделанных на междунар. науч. конф. в Геттингене (Германия). - Одесса: Астропринт, 2003. - С. 15-36.
 70. Ніякий В. Матеріали про Т. Г. Шевченка в Горьковському облдержархіві // Архіви України. - 1962. - № 3. - С. 84-85.
 71. Обзор документальных источников по истории евреев в архивах СНГ. Центральные государственные архивы, государственные областные архивы Российской Федерации / Сост. В. Щедрина. - М.: О-во "Еврейское наследие", 1994. - 34 с. - (Еврейский архив; Вып. 1).
 72. Обзор документальных источников по истории евреев в фондах Российского государственного военно-исторического архива / Сост. А. Васильева. - М.: О-во "Еврейское наследие", 1994. - 9 с. - (Еврейский архив; Вып. 2).
 73. Обзор документальных источников по истории евреев в фондах Российского государственного архива древних актов / Предисл. и сост. Д. Фельдмана. - М.: О-во "Еврейское наследие", 1994. - 11 с. - (Еврейский архив; Вып. 3).
 74. Пархоменко Л. Колекція листів Олександра Кошиця з московського музею-архіву імені М. Глинки // Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. - К., 1999. - Вип. 13. Матеріали музичної спадщини. - С. 81-86.
 75. Пірко В. Картографічні матеріали півдня України XVIІ [XVIII] століття // Записки наукового товариства ім. Шевченка. - Львів, 1996. - Том CCXXXI. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплин. - С. 400-414.
 76. Пірко В. Матеріали Російського державного архіву давніх актів як джерело до історії південно-східної України XVII-XVIII ст. // Студії з архів. справи та документознавства. - К., 2003. - Т. 9. - С. 126-129.
 77. Пірко В. А. Матеріали картографії [у фондах РДВІА та РДАДА] як джерело до історії Півдня України ХVIII ст. // Укр. археогр. щорічник. Нова серія. - Вип. 5-6. - К., 2001. - С. 25-39.
 78. Посохов С. Джерела з історії університетів України другої половини ХІХ - початку ХХ ст. у фондах Російського державного історичного архіву // Студії з архів. справи та документознавства. - К., 2003. - Т. 9. - С. 56-58.
 79. Ричков П. А. Джерела Російського державного воєнно-історичного архіву до історії містобудування у Правобережній Україні // Архіви України. - 1992. - № 5-6. - С. 52-61.
 80. Русіна О. В. Корпусне видання документів Сіверської землі XV-XVI ст. (за матеріалами Литовської метрики) // Українська археографія: сучасний стан та перспективи розвитку: тези доп. респ. наради (груд. 1988). - К., 1988. - С. 122-124.
 81. Савченко Ф. Я. Південно-Західний відділ Російського географічного товариства в Києві // Савченко Ф. Я. Заборона українства 1876 р. - Х.; К., 1930. - Розд. І. - С. 1-123.
 82. Святець Ю. Перша книга записів Руської (Волинської) Метрики у складі фонду Литовської Метрики // Осягнення історії: Зб. наук. праць на пошану проф. Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя. - Острог; Нью-Йорк, 1999. - С. 461-473.
 83. Святець Ю. А. Дипломатичний аналіз як методологічна підстава проектування автоматизованої інформаційно-пошукової системи "Руська (Волинська) метрика (1569-1673)" // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. - Дніпропетровськ, 2001. - Вип. 2. - С. 278-301.
 84. Святець Ю. А. Засади проектування автоматизованої інформаційно-пошукової системи "Руська (Волинська) метрика (1569-1673 рр.)" // Вісник Технологічного університету Поділля. - Хмельницький, 2000. - № 6, Ч. 1. Соціально-гуманітарні науки. - С. 162-167.
 85. Сергійчук В. Вивезений архів Мазепи // Сіверянський літопис. - 1997. - № 5. - С. 22-24.
 86. Сурева Н. В. Джерела з історії дворянства Південної України останньої чверті XVIII - першої чверті XIX століття: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Запоріз. держ. ун-т. - Запоріжжя, 2004. - 20 с.
 87. Таранець С. В. Джерела з історії старообрядства Правобережної України кінця XVIII - початку XX ст.: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 /НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 2003. - 18 с.
 88. Темірова Н. Фонди центральних архівних установ Росії як джерело вивчення поміщиків України // Студії з архів. справи та документознавства. - К., 2003. - Т. 9. - С. 146-147.
 89. Тимошенко Л. Архів уніатських митрополитів: до історії вивезення з України // Київська Церква. - 2001. - № 2-3. - С. 157-159.
 90. Тимошенко Л. Радомишльський архів уніатських митрополитів // Зап. НТШ. - Л., 2000. - Т. CCXL. Праці Комісії спец. (допом.) історичних дисциплін. - С. 72-85.
 91. Токмакова И. В. Источники информации по истории Путивльского уезда в Государственном архиве Курской области // Матеріали наукової ради архівних установ Курської та Сумської областей 4 жовтня 2002 року у Курську. Матеріали спеціального засідання круглого столу архівних установ Сумської та Курської областей 17 вересня 2003 року у Сумах. - Суми, 2003. - С. 30-34.
 92. Чубенко В. Українські матеріали в Саратовському обласному державному архіві // Архіви України. - 1969. - № 2. - С. 93-94.
 93. Швидько А. К. Источники по истории городских поселений Левобережной Украины в отечественных архивохранилищах (вторая половина XVII - середина XVIII в.): Учеб. пособие / Днепропетровский гос. ун-т. - Днепропетровск, 1986. - 84 с.
 94. Щапов Я. Собрания рукописных книг И. Я. Лукашевича и Н. А. Маркевича. Обзор // Записки отдела рукописей. - М., 1957. - Вып. 19. - С. 3-35.
 95. Якименко М. Фонди ДАПО та РДІА про переселення селян з Полтавщини на сіхдні окраїни Російської імперії в епоху аграрних реформ кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Архіви і документальна спадщина Полтавщини: минуле, сучасне, перспективи (1903-2003): Архівний збірник на посвяту 100-річчя Полтавської вченої архівної комісії: Матеріали наук. конференції. - Полтава, 2003. - С. 113-115.
 96. Яковлева Т. Документи до історії Гетьманщини у фондах санкт-петербурзьких архівів // Укр. археогр. щорічник. Нова серія. - К.; Нью-Йорк, 2004. - Вип. 8-9. - С. 529-543.
 97. Ясиновский Ю. Ленинградская коллекция рукописей украинской традиции // Прошлое и настоящее русской хоровой культуры: Материалы Всероссийской науч.-практич. конференции. - М., 1984. - С. 101-105.
 98. Ясиновский Ю. Певческие рукописи украинской традиции в собраниях Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина // Записки отдела рукописей. - М., 1986. - Вып. 45. - С. 284-298.
 99. Grimsted Patricia Kennedy. The Ruthenian (Volhynian) Metrica: Polish Crown Chancery Records for Ukrainian Lands, 1569-1673 // Harvard Ukrainian Studies. - 1990. - Vol. 14, № 3-4. - Р. 7-83.
 100. Iwanowa H. I. Archiwa rodzinne z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodуw w zasobie Rosyjskiego Paсstwowego Archiwum Akt Dawnych // Miscellanea Historico-Archivistica. - Warszawa, 1998. - T. IX. - S. 161-168.
 101. Metriciana: Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоускага. Т. 1. - Мн., 2001. - 186 c. - (Athenaeum. Commentarii Historiae et Culturae; Vol. IV).

Див. також № 3-8, 11, 16, 29, 31, 304, 305.

Румунія

 1. Горбач О. Слов'янські рукописи монастирських бібліотек у Путній і Драгомірній в Румунії // Богословія. - Рим, 1968. - Т. 32. - С. 190-199.

Див. також № 4, 8.

Сполучені Штати Америки

 1. Даниленко В. М., Добржанський О. В. Академік Степан Смаль-Стоцький: Життя і діяльність. 1859-1938 / Відп. ред. В. А. Смолій. - К.; Чернівці, 1996. - 192 с.
 2. Boshyk Y. A Guide to the Archival and Manuscript Collection of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U. S., New York City: A Detailed Inventory. - Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta, 1988. - 137 p. - (Research Report; № 30).
 3. Davis R. H. Slavic and Baltic Library Resources at the New York Public Library: A First History and Practical Guide / Introduction by the Honorable G. F. Kennan. - New York: New York Public Library, 1994. - 173 p.
 4. Karlowich R. A. A Guide to Scholarly Resources on the Russian Empire and the Soviet Union in the New York Metropolitan Area. - Armonk (N. Y.); London: M. E. Sharpe, 1990.
 5. Stephen A. Grant, Scholar's Guide to Washington, D. C. for Russian, Central Eurasian, and Baltic Studies / Rev. by W. E. Pomeranz with the assistance of Gina R. Ottoboni. - 3 d ed. - Washington (D. C.): Woodrow Wilson Center Press; Baltimore; London: Johns Hopkins Univ. Press, 1994.
 6. The Immigration History Research Center: A Guide to Collections / Comp. and ed. by S. Moody and J. Wurl. - New York: Greenwood Press, 1991. - 446 p. - (Bibliographies and indexes in American History; № 20).
 7. Wynar Lubomyr R. Preservation of the Cultural Heritage: Ukrainian Archives, Libraries and Museums in the United States. - Kent: Center for the Study of Ethnic Publications and Cultural Institutions; Kent State University, 1995. - 34 p. - [Також опубл. у вид.: Ethnic Forum. - Kent: Kent State University, 1995. - Vol. 15, № 1-2. - Р. 78-107].
 8. Wynar Lybomyr R., Buttlar Lois. Guide to Ethnic Museums and Archives in the United States. - Kent: Program for the Study of Ethnic Publications, Kent State University, 1978.
 9. Wynar Lybomyr R. Slavic Ethnic Libraries, Museums and Archives in the United States: A Guide and Directory. - Chicago: Association of College and Research Libraries and the Center for the Study of Ethnic Publications, Kent State University, 1980.
 10. Відеоархів новітньої історії України - дар для Наукового товариства Шевченка в Америці // Вісник Держ. комітету архівів України. - К., 2001. - Вип. 1 (5). - С. 78-79.
 11. Гирич І., Рибалко О. Меценат і музейник Каленик Лисюк: реліквії зібрані і... втрачені? [українські музейні, бібліотечні та архівні збірки у США] //Пам'ятки України. - 1998. - № 1. - С. 58-61. - Підп.: І. Г., О. Р.
 12. Дашкевич Я. Українські збірки в Нью-Йорку // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. - Л., 1999. - Вип. 2. 1995-1997. - С. 178-181.
 13. Дашкевич Я. Українські збірки Нью-Йорку // Київська старовина. - 2001. - № 2. - С. 134-136.
 14. Ленцик В. Український музей і бібліотека в Стемфорді // На службі Кліо: Зб. наук. праць на пошану Любомира Романа Винара. - К.; Нью-Йорк; Торонто; Париж; Львів, 2000. - С. 651-659.
 15. Миронюк Г. Українська американська колекція - джерело вивчення української культури в діаспорі // Укр. діаспора. - 1992. - Ч. 1. - С. 64-74.
 16. Миронюк Г., Верл Дж. Українська колекція дослідного центру історії імміграції [Міннесотського університету, США]: вивчення бібліографічного доступу через комп'ютерні системи // Рукописна та книжкова спадщина України: Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 1994. - Вип. 2. - С. 248-256.
 17. Мицель М. Документы о Катастрофе европейского еврейства в Нью-Йоркском архиве "Джойнта" // Катастрофа європейського єврейства під час Другої світової війни: Рефлексії на межі століть: Матеріали конф. (29-31 серп. 1999 р.): Зб. наук. праць / Ін-т юдаїки; НБУВ. - К., 2000. - С. 233-235.
 18. Мицель М. Документы о Катастрофе европейского еврейства в Нью-Йоркском архиве "Джойнта" // Доля єврейської духовної та матеріальної культури в ХХ столітті: Матеріали конф. (28-30 серп. 2001 р.): Зб. наук. праць / Ін-т юдаїки; НБУВ. - К., 2001. - С. 5-8.
 19. Несіна О. Український дослідний і документаційний центр у Нью-Йорку // Укр. археогр. щорічник. Нова серія. - К., 1992. - Вип. 1. - С. 437-438.
 20. Палієнко М. Скарбниця української історії в США (з історії створення та діяльності музею-архіву ім. Д. Антоновича Української Вільної Академії Наук) // Студії з архів. справи та документознавства. - К., 2002. - Т. 8. - С. 204-210.
 21. Korowytsky I. The Archives of V. Lypyns'ky // Harvard Ukrainian Studies. - 1985. - Vol. IX, № 3-4. - Р. 132-135. - [Див. також укр. пер. статті: Коровицький І. Архів В'ячеслава Липинського // Укр. археогр. щорічник. Нова серія. - 1992. - Вип. 1. - С. 124-128].
 22. Myroniuk H., Wurl J. The Immigration History Research Center's Ukrainian Collection: study in bibliographic access through computer systems // Другий Міжнародний конгрес україністів. Історія: Доп. і повідомл. (Львів, 22-28 серп. 1993 р.). - Львів, 1994. - Ч. ІІ. - С. 194-201.
 23. Zyblikywyc E. The Odyssev of V. Lypvns'kyj's Archives // Harvard Ukrainian Studies. - 1985. - Vol. IX, № 3-4. - Р. 357-361. - [ Див. також укр. пер. статті: Зиблікевич Є. Одіссея архівної спадщини Вячеслава Липинського (Відень - Райхенау - Берлін - Бадег - Філадельфія) // Укр. археогр. щорічник. Нова серія. - К., 1992. - Вип. 1. - С. 119-123].

Див. також № 9, 18, 26.

Туреччина

 1. Абрагамович З. Старая турецкая карта Украины с планом взрыва днепровских порогов и атаки турецкого флота на Киев: [Знайдена у Архіві-Музеї палацу Топкапи у Стамбулі] // Восточные источники по истории народов Юго-Восточной и Центральной Европы / АН СССР. Ин-т Востоковедения. - М., 1969. - Т. ІІ. - С. 76-97.
 2. Колодзєйчик Д. Кам'янецький еялет: Турецькі джерела до історії Поділля 1672-1699 років // Укр. археогр. щорічник. Нова серія. - К., 1992. - Вип. 1. - С. 113-118.
 3. Остапчук В. Проблеми і перспективи розвитку османістики в Україні [в т. ч. дослідження архівної україніки в Туреччині] // Укр. археогр. щорічник. Нова серія. - К., 1992. - Вип. 1. - С. 94-112.
 4. Рейхман Я. Турецькі архіви і їх значення для дослідження історії України // Архіви України. - 1966. - № 4. - С. 11-16.
 5. Семена Н. Архив Джафера Сейдамета: [Про архів кримсько-татарського діяча Джафера Сейдамета (1889-1960), який зберігається у Стамбулі] // Зеркало недели. - 2003. - 7 июня.
 6. Abragamowicz Z. Trzy tureckie strategiczne mapy Ukrainy z XVI - XVII w. // Sprawozdania z posiedzeс komisji Oddziaіu PAN w Krakowie. - 1964. - Lipiec-grudzieс. - S. 103-105.

Федеративна Республіка Німеччина

 1. Боряк Г., Дубровіна Л. Архів Українського Вільного Університету в Мюнхені: попередній огляд фондів // Архіви України. - 2004. - № 4-6. - С. 84-93.
 2. Валявко І. Наукова та архівна спадщина Дмитра Чижевського. (До 110-ліття з дня народження вченого) // Сіверянський літопис. - 2005. - № 1. - С. 113-119.
 3. Гаранін О. Стан архіву та організація діловодства в Українському Вільному Університеті в Мюнхені: спроба аналізу // Архіви України. - 2004. - № 4-6. - С. 123-129.
 4. Дубик М. Нацистські трофеї з України: аналіз документальних джерел // Наукові записки: Зб. праць молодих вчених та аспірантів / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 1999. - Т. 3. - С. 598-602.
 5. Кириленко О., Яценко О. Архів Українського Вільного Університету в Мюнхені: структура, зміст матеріалів, опрацювання особових фондів //Архіви України. - 2004. - № 4-6. - С. 93-122.
 6. Купчинський О. Погляд на науково-видавничу діяльність Українського Вільного Університету: зміст і видовий склад видань, динаміка розвитку, автура (1921-1991) // Записки наукового товариства ім. Шевченка. - Львів, 1996. - Том CCXXXI. Праці Комісії спец. (допоміж.) іст. дисциплін. - С. 521-561.
 7. Мардак В. Україністика в бібліотеках і архівах Німеччини. [Додаток]: Перелік бібліотек і архівів у Федеративній Республіці Німеччині, які мають українознавчі фонди // Зап. НТШ. - Львів, 1996. - Том CCXXXI. Праці Комісії спец. (допоміж.) іст. дисциплин. - С. 562-568.
 8. Мардак В. С. Україніка в бібліотеках та архівах Західної Німеччини (станом на 1990 р.) // Українська діаспора. - 1993. - Ч. 4. - С. 29-37.
 9. Мицик Ю. Огляд джерел з історії України та Росії ХV-ХІХ ст. в зібраннях ФРН // Укр. археогр. щорічник. Нова серія. - К., 1999. - Вип. 3-4. - С. 110-140. - [Див. також: Мицик Ю. Виправлення поміченої помилки //Укр. археогр. щорічник. Нова серія. - 2002. - Вип. 7. - С. 508-509].
 10. Піщаний О. Українці міжвоєнної доби в мюнхенських архівах // Укр. археогр. щорічник. Нова серія. - К.; Нью-Йорк, 2002. - Вип. 7. - С. 124-132.
 11. Себта Т. Колекція документів Штазі як джерело дослідження долі українських культурних цінностей під час Другої світової війни // Архіви України. - 1995. - № 1-3. - С. 69-76.
 12. Янцен В. О судьбе книжных собраний и архивов Дмитрия Ивановича Чижевского в Германии // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник за 2003 год. - М., 2004.
 13. Янцен В. Спасти, сохранить и усвоить! О судьбе книжных собраний и архивов Дмитрия Ивановича Чижевского в Германии // Dmytro Иyћevskyj, osobnost a dilo: Sbornik z mezinбrodnн konference k 25 vэroин щmrtн=Дмитро Чижевський, особистість і творчість: Зб. матеріалів міжнар. конф. - Praha, 2004. - S. 46-72.

Див. також № 11, 16, 31, 33.

Франція

 1. Матвіїшин Я. Живописні плани трьох українських замків-фортець з XVII ст. (Бара, Меджибожа, Чигирина) у Дипломатичному архіві Міністерства закордонних справ Франції // Історичне картознавство України: Зб. наук. праць. - Л.; К.; Нью-Йорк, 2004. - С. 195-200.
 2. Михальчук В. Українська бібліотека ім. Симона Петлюри в Парижі: Заснування, розвиток, діяльність (1926-1998). - К., 1999. - 656 с.
 3. Палієнко М. "Був вірний Петлюрі, є і залишаюся..." (діяльність Івана Рудичева на посаді директора Української бібліотеки імені Симона Петлюри у Парижі) // Студії з архів. справи та документознавства. - К., 2005. - Т. 13. - С. 192-198.
 4. Тимошик М. Україніка в архівах, бібліотеках, редакціях і видавництвах Франції // Студії з архів. справи та документознавства. - К., 2002. - Т. 8. - С. 195-204.
 5. Grimsted Patricia Kennedy. The Odyssey of the Petliura Library and the Records of the Ukrainian National Republic during World War II // Harvard Ukrainian Studies. - 1998. - Vol. XXII. - Р. 181-207.
 6. Grimsted Patricia Kennedy. The Postwar Fate of Petlura Library and the Records of the Ukrainian National Republic // Harvard Ukraian Studies. - 1997. - Vol. XXI, № 3-4. - Р. 393-461.
 7. Joukovsky A. The Symon Petliura Ukrainian Library in Paris // Harvard Ukrainian Studies. - 1990. - Vol. XIV, № 1-2, June. - Р. 218-235. - [Див. також скороч. варіант статті в укр. пер.: Жуковський А. Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі // Укр. археогр. щорічник. Нова серія. - К., 1992. - Вип. 1. - С. 439-441].

Див. також № 4.

Хорватія

 1. Мільчев В. Джерела до історії запорозького козацтва в фонді "Славонська генералкоманда" Хорватського державного архіву // Укр. археогр. щорічник. Нова серія. - К.; Нью-Йорк, 2004. - Вип. 8-9. - С. 88-98.

Чехія

 1. Животько А. Десять років Українського історичного кабінету (1930-1940) / За ред. Яр. Прокеша. - Прага, 1940. - 70 с. (Інвентарі Архіву Міністерства Внутрішніх справ; Серія C, Т. 1). - [Репринтне вид.: Desiat' rokiv ukrains'koho istorychnoho kabinetu, 1930-1940 / by Arkadii Zhyvotko; edyted Jaroslav Prokes. - New York: Norman Ross Publishing Inc., 1994].
 2. Русская и украинская эмиграция в Чехословацкой республике, 1918-1938: Путеводитель по архивным. фондам и собраниям в Чешской республике. - Прага, 1995.
 3. Український музей у Празі (1659). 1925-1948: Опис фонду = Ukrajinskй museum v Praze (1659). 1925-1948: Inventбш / НАН України. Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Архів. упр. Чеської Республіки, Держ. центр. архів в Празі; Упоряд. Р. Махаткова. - К.; Прага, 1996. - 295 с. - Текст парал. укр., чес. - (Науково-довідкові видання з історії України; Вип. 41).
 4. Фонды Русского Заграничного исторического архива в Праге: Межархив. путеводитель / Отв. ред. Т. Ф. Павлова. - М., 1999. - 671 с.
 5. Dandova M., Zahradnikova M. Ruska a ukrajinska mezivalecna emigrace ve fondech Literarniho archivu. Pamatniku narodniho pisemnictvi. - Praha, 1999. - 168 s.
 6. Soupis pramenщ k dмjinбm nбrodu Ruska, Ukrajiny a Bмloruska do roku 1945 z archivщ Иeskй republiky / Nбrodnн knihovna Иeskй republiky - Slovanskб knihovna. - Praha, 2002. - D. 1: Stбtnн ъstrednн archiv. - 453 s.
 7. Soupis pramenщ k dмjinбm nбrodu Ruska, Ukrajiny a Bмloruska do roku 1945 z archivщ Иeskй republiky / Nбrodnн knihovna Иeskй republiky - Slovanskб knihovna Archivnн sprбva Ministerstva vnitra Иeskй republiky. - Praha, 2003. - D. 2: Archivy Stшedoиeskйho kraje a Archiv hlavniho mмsta Prahy. - 160 s.
 8. Білокінь С. Опис фонду "Український музей у Празі". Розмаїтість джерел і проблеми науково-едиційної сумлінності // Пам'ятки України. - 1998.  № 1. - С. 202-204.
 9. Боряк Т. Особові фонди діячів культури та науки у Державному Центральному архіві в Празі: Короткий огляд // http://www.archives.gov.ua/Publicat/Researches/Praga.php/
 10. Віднянський С. В. Культурно-освітня і наукова діяльність української еміграції в Чехо-Словаччині: УВУ (1921-1945). - К., 1994. - 84 с.
 11. Грановський Б. До історії книгозбірні Товариства "Музей Визвольної боротьби України" (Прага 1925-1945 рр.) // Бібліотечний вісник. - 1999. - № 4. - С. 25-29.
 12. Делегація українських архівістів у Чехії // Архіви України. - 1994. - № 1-6. - С. 86-88.
 13. Заремба С. Український музей визвольної боротьби у Празі // Київська старовина. - 1997. - № 1-2. - С. 122-137.
 14. Зілинський Б. Листи Дмитра Чижевського з 1925-1945 рр. у празьких архівах (попередній огляд проблематики) // Dmytro Иyћevskyj, osobnost a dilo: Sbornik z mezinбrodnн konference k 25 vэroин щmrtн=Дмитро Чижевський, особистість і творчість: Зб. матеріалів міжнар. конф. - Praha, 2004. - S. 413-422.
 15. Климова К. "Кожна військова акція фахове зафіксована" (До питання про організацію воєнно-історичних архівів в Україні 1918-1923 pp.) // Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917-1921 рр.): Зб. наук. праць / Голов. архів. упр. при КМ України. УДНДІАСД. - К., 1998. - С. 46-52.
 16. Лозенко Л. До історії Празького українського архіву // Генеза. - 1995. - № 1-3. - С. 141-145.
 17. Лозенко Л. І. З історії Празького українського архіву // Міжнар. зв'язки України: наук. пошуки і знахідки. - К., 1997. - Вип. 6. - С. 85-94.
 18. Лозенко Л. І. Празький історичний архів: історія і сьогодення // Архіви України. - 1994. - № 1-6. - С. 18-30.
 19. Мартиненко О. Документи і матеріали про діяльність української музичної еміграції міжвоєнного періоду в Чехословаччині у фондах празьких архівів // Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. - К., 1999. - Вип. 13. Матеріали музичної спадщини. - С. 95-103.
 20. Муравський В. Документи Міністерства закордонних справ Чехословаччини про так званий "Архів Сеника" // Зап. ЛНБ ім. В. Стефаника. - Л., 2004. - Вип. 12. - С. 306-328.
 21. Мушинка М. Архіви української еміграції з Чехо-Словаччини (1917-1945): Сучасний стан і місця зберігання // На службі Кліо: Зб. наук. праць на пошану Любомира Романа Винара. - К.; Нью-Йорк; Торонто; Париж; Л., 2000. - С. 532-545.
 22. Мушинка М. Музей визвольної боротьби у Празі та його останній директор Симон Наріжний // Русская. украинская и белорусская эмиграцияв Чехословакии между двумя мировыми войнами. Результаты и перспективы исследований. Фонды славянской библиотеки и пражских архивов: Сб. докл. междунар. конф. (Прага, 14-15 августа 1995 г.). В 2 ч. - Прага, 1995. - Ч. 2. - С. 806-815.
 23. Мушинка М. Музей Визвольної боротьби України та доля його фондів. - Мельбурн, 1996. - 113 с.
 24. Мушинка М. Музей Визвольної боротьби в Празі та доля його фондів: Історико-архівні нариси. - К., 2005. - 158 с.
 25. Палієнко М. Матеріали Празького архіву як джерело з історії української еміграції міжвоєнного періоду // Nad Wisі№ i Dnieprem. Polska i Ukraina w przestrzeni europejskiej - przeszіoњж i teraџniejszoњж = Україна і Польща в європейському вимірі - минуле і сучасність: [Наукові праці викладачів та студентів Київського нац. лінгвістичного ун-ту та Ун-ту Миколая Коперніка в Торуні]. - К.; Торунь, 2003-2004. - № 2-3. - С. 345-358. - (Historia, Systemy Miкdzynarodowe i Globalny Rozwуj = Історія, міжнародні системи і глобальний розвиток).
 26. Палієнко М. Український національний архів-музей у Празі (1923-1930): історія створення та основні напрями діяльності // Студії з архів. справи та документознавства. - К., 2004. - Т. 11. - С. 13-24.
 27. Палієнко М. Г. Діяльність української еміграції із заснування національного архівного центру за кордоном у 20-х роках ХХ ст. // Історичний журнал. - 2004. - № 3. - С. 27-38.
 28. Палієнко М. Особливості організації зберігання документів у музейно-архівних осередках української еміграції // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць / Держкомархів України. УНДІАСД. - К., 2005. - Вип. 7. Архівна наука та наука в архівах. - С. 7-16.
 29. Палієнко М. Г. Створення та діяльність Українського історичного кабінету в Празі (1930-1945 рр.) // Вісник Київського нац. лінгвіст. ун-ту. Сер. "Історія. Економіка. Філософія". - 2001. - Вип. 5. - С. 349-356.
 30. Палієнко М., Срібняк І. Музей Визвольної боротьби у Празі (1925-1948): Створення, діяльність, доля архівної колекції // Архівознавство, археографія, джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць / Держкомархів України. УДНДІАСД. - К., 2000. - Вип. 2. Архівознавчі читання. - С. 35-47.
 31. Погребенник Ф. Шевченкіяна в "Музеї Визвольної Боротьби України" в Празі // Визвольний шлях. - 1999. - № 9. - С. 1089-1093.
 32. Савченко Г., Срібняк І. Заснування Головного військово-історичного музею-архіву Армії УНР // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: Зб. статей. - К., 1996. - C. 188-198.
 33. Сергійчук В. Трагедія музею визвольної боротьби України в Празі //Золоті ворота. - 1993. - Вип. 3. - С. 20-31.
 34. Срібняк І. Табірні архіви українського вояцтва (1914-1924 pp.) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць / Держкомархів України. УДНДІАСД. - К., 2000. - Вип. 2. Архівознавчі читання. - С. 63-72.
 35. Срібняк І., Лук'яненко О. З історії заснування Музею-архіву визволення України // Архіви України. - 1998. - № 1-6. - С. 54-58.
 36. Франко О. Архів Вадима Щербаківського у Празі // 100 років колекції Державного музею українського народного декоративного мистецтва: Зб. наук. праць. - К., 2002. - С. 43-52. - (Праці Держ. музею укр. народного декоративного мистецтва; Вип. XL).
 37. Яковлєва Л. Празькі фонди в Києві // Пам'ятки України. - 1994. - № 3-6. - С. 120-122.

Швеція

 1. Безверхній О. "Полтавська кімната" у королівському військовому архіві Швеції // Архіви і документальна спадщина Полтавщини: минуле, сучасне, перспективи (1903-2003): Архівний збірник на посвяту 100-річчя Полтавської вченої архівної комісії: Матеріали наук. конференції. - Полтава, 2003. - С. 414-419.
 2. Бумаги государственного архива в Стокгольме по делам Малороссии ("Козатика") // Киевская старина. - 1896. - Т. 53. - Май. - Документы, известия, материалы. - С. 53-54.
 3. Молчановский Н. В. Бумаги шведского государственного архива по истории Малороссии // ЧИОНЛ. - 1889. - Т. 13. - С. 158-160.
 4. Молчановский Н. В. Письмо редактору из Стокгольма (о бумагах шведского государственного архива по истории Малороссии) // Киевская старина. - 1899. - Т. 65. - Апр. - С. 75-85.

* У Додатку представлені матеріали до бібліографії довідкових видань та оглядів зібрань архівної україніки за межами України. Бібліографія, подана у Додатку, є однією з перших спроб систематизації публікацій, присвячених зарубіжній архівній україніці, та не претендує на вичерпну повноту.
Бібліографічні записи у Додатку мають суцільну нумерацію, структуровані за географічним принципом - в алфавіті країн, у яких зберігаються документи архівної україніки. Публікації про зібрання архівної україніки у двох або більше країнах та роботи загального характеру подані у розділі "Загальні огляди". У розділах бібліографічні записи організовано в такій послідовності: довідкові видання, огляди архівних зібрань. За необхідності використовується система посилань в межах Додатку.


Список скорочень

А

АЕС Атомна електростанція
АК Археографічна комісія
АН Академія наук
АН СРСР Академія наук Союзу Радянських Соціалістичних Республік
АН УРСР Академія наук Української Радянської Соціалістичної Республіки
АН  України Академія наук України
АРА (American Relief Administration) Американська Адміністрація Допомоги
АРСР Автономна Радянська Соціалістична Республіка
архів. архівний

Б

БАМ Байкало-Амурська магістраль
б-ка бібліотека

В

ВАК Вища атестаційна комісія
ВАТ відкрите акціонерне товариство
ВГФ Всесоюзний гідрометеорологічний фонд
виконком виконавчий комітет
військкомат військовий комітет
ВКП(б) Всесоюзна комуністична партія (більшовиків)
ВЛКСМ Всесоюзна ленінська комуністична спілка молоді
ВНЗ вищий навчальний заклад
ВО виробниче об'єднання
вол. волость
волвиконком волосний виконавчий комітет
ВРПО Всесоюзне рибопромислове об'єднання
ВУАМЛІН Всеукраїнська асоціація марксистсько-ленінських інститутів
ВУАН Всеукраїнська академія наук
ВУНК Всеукраїнська надзвичайна комісія
ВУФКУ Всеукраїнське фотокіноуправління
ВУЦВК Всеукраїнський центральний виконавчий комітет
ВЦВК Всеросійський центральний виконавчий комітет

Г

Галревком Галицький революційний комітет
ГАУ Головне архівне управління
ГДА Галузевий державний архів
ГДА Гідрометслужби Галузевий державний архів гідрометеорологічної служби Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
ГДА МВС України Галузевий державний архів Міністерства внутрішніх справ України
ГДА МЗС України Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ України
ГДА МО України Галузевий державний архів Міністерства оборони України
ГДА СБ України Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГДА УДО України Галузевий державний архів управління державної охорони України
ГДА ФП ФДМУ Галузевий державний архів фінансових посередників Фонду державного майна
Геоінформ України Державний інформаційний геологічний фонд України
ГЕС гідроелектростанція
Головархів Головне архівне управління
ГПУ Державне політичне управління (рос. - Государственное)
ГСНТІ АСД Галузева служба науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства
губ. губернія
губарх губернське архівне управління
губвиконком губернський виконавчий комітет
губком губернський комітет
губкопмис губернський комітет охорони пам'яток мистецтва і старовини
губнаросвіта губернське управління народної освіти
губпартком губернський партійний комітет
губревком губернський революційний комітет
губревтрибунал губернський революційний трибунал
ГЦНТІ АСД Галузевий центр науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства

Д

ДАК Державна акціонерна компанія
ДАФ Державний архівний фонд
ДГП Державне геологічне підприємство
ДемПУ Демократична партія України
держархів державний архів
Держкомархів України Державний комітет архівів України
ДІФ довідково-інформаційний фонд
ДНВП Державне науково-виробниче підприємство
ДПУ Державне політичне управління
Древности. ТАКМАО Древности. Труды Археографической комиссии Московского археологического общества
ДРЕС державна районна електростанція
ДТСААФ Добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту
ДЦЗД НАФ Державний центр збереження документів Національного архівного фонду

Є

ЄДАФ Єдиний державний архівний фонд
ЄПА Єдиний партійний архів з контрреволюцією, спекуляцією та службовими злочинами

З

ЗАГС запис актів громадянського стану
ЗУНР Західноукраїнська Народна Республіка
зуп. зупинка

І

ім. імені (з назвою)
ін. інший, інші
Істпарт Інститут історії партії при ЦК КП(б)У

К

КДБ Комітет державної безпеки
КДУ Київський державний університет
КМ Кабінет міністрів
КНС комітет незаможних селян
КОІА Київський обласний історичний архів
колгосп колективне господарство
корп. корпус
КП(б)У Комуністична партія (більшовиків) України
КПЗУ Комуністична партія Західної України
КПРС Комуністична партія Радянського Союзу
КПУ Комуністична партія України
КСМЗУ Комуністична спілка молоді Західної України
КСМУ Комуністична спілка молоді України
КЦАДА Київський центральний архів давніх актів

Л

л. м лінійний метр
ЛКСМУ Ленінська комуністична спілка молоді України

М

м. місто
МВС Міністерство внутрішніх справ
МДБ Міністерство державної безпеки
МЗС Міністерство закордонних справ
міськвиконком міський виконавчий комітет
міськком міський комітет
міськкомунгосп міське комунальне господарство
МОП Міжнародна організація праці
МРА Міжнародна Рада архівів
МТС машинно-тракторна станція

Н

НАН України Національна академія наук України
наркомат народний комісаріат
НАФ Національний архівний фонд
НБУВ Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського
НДА науково-довідковий апарат
НДБ ЦДА України Науково-довідкова бібліотека центральних державних архівів України
НДІ науково_дослідний інститут
НИБ Научно-информационный бюллетень Архивного управления УССР
НІБ Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління УРСР
НКВС Народний комісаріат внутрішніх справ
НКДБ Народний комісаріат державної безпеки
НКО, Наркомос Народний комісаріат освіти
НРБ Народна Республіка Болгарія
НТД науково-технічна документація
НТІ науково-технічна інформація
НТШ Наукове товариство ім Т. Шевченка

О

обком обласний комітет
обл. область (з назвою),обласний
облвиконком обласний виконавчий комітет
облвійськомат обласний військовий комітет
облдержадміністрація обласна державна адміністрація
облдержархів обласний державний архів
облстатуправління обласне статистичне управління
о-в острів
ОВАК Особлива Всеукраїнська архівна комісія
од. зб. одиниця зберігання
окр. округ
окрарх, ОАУ окружне архівне управління
окрвиконком окружний виконавчий комітет
окружком окружний комітет
ООН Організація Об'єднаних Націй
ОУН Організація українських націоналістів

П

партком партійний комітет
ПЗЗРІ Повне зібрання законів Російської імперії
п-ів півострів
ПНР Польська Народна Республіка
пов. повіт
повітвиконком повітовий виконавчий комітет
повітком повітовий комітет (политическое управление)
політвідділ політичний відділ
поч. початковий
просп. проспект
профком профсоюзний комітет
профспілка профсоюзна спілка
ПТУ професйно-технічне училище

Р

р. ріка
РАГС реєстрація актів громадянського стану
рад. радянський
радгосп радянське господарство
райвиконком районний виконавчий комітет
райземвідділ районний земельний відділ
райком районний комітет
раймісьвиконком районний міський виконавчий комітет
райфінвідділ районний фінансовий відділ
РАМН Російська академія медичних наук
ревком революційний комітет
ревтрибунал революційний трибунал
РМ Рада Міністрів
р-н район (з назвою)
РНК, Раднарком Рада народних комісарів
рр. роки (з цифрою)
РРФСР Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка
РСДРП Російська соціал-демократична робітнича партія
РСІ робітничо-селянська інспекція
РСФРР Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка
РТС ремонтно-технічні станція

С

с. село (з назвою), сторінка (з цифрою)
Сб. ХИФО Сборник Харьковского историко-филологического общества
СБУ Служба безпеки України
сільрада сільська рада
СМНВО Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання
смт селище міського типу
СНД Співдружність Незалежних Держав
СРСР Союз Радянських Соціалістичних Республік
ст. станція (з назвою), стаття ( з назвою), століття (з цифрою), старший
СУОР Севастопольське управління океанічного рибальства
СШ середня школа (з номером)
США Сполучені Штати Америки

Т

тел. телефон
ТЕЦ теплоелектростанція

У

УАН Українська академія наук
УВО Українська військова організація, Український військовий округ
УВС управління внутрішніх справ
УГА Українська Галицька армія
УГМС управління гідрометеорологічної служби
УДО управління державної охорони
Укркартгеофонд Державний картографо-геодезичний фонд України
Укрцентрархів (ЦАУ) Центральне архівне управління України
УНДІАСД Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства
УНДО Українське національно-демократичне об'єднання
УНР Українська Народна Республіка
УПА Українська повстанська армія
УРП Українська республіканська партія
УРСР Українська Радянська Соціалістична Респрубліка
УСДРП Українська соціал-демократична робітнича партія
УСРР Українська Соціалістична Радянська Республіка
УТГФ Український територіальний геологічний фонд
УТОПІК Українське товариство охорони пам'яток історії та культури
УЦР Українська Центральна Рада
УШПР Український штаб партизанського руху

Ф

ф. фонд
ФДМУ Фонд державного майна України
ФЗН фабрично-заводське навчання
ФРН Федеративна Республіка Німеччина

Х

ХЦІА Харківський центральний історичний архів

Ц

ЦАМО РФ Центральний архів Міністерства оборони Російської Федерації
ЦАУ Центральне архівне управління
ЦВК Центральний виконавчий комітет
ЦДА України центральні державні архіви України
ЦДАВО України Центральний державний архів вищих органів влади і управління України
ЦДАГО України Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАЖР Центральний державний архів Жовтневої революції
ЦДАМЛМ України Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДКФФА України Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г.С. Пшеничного
ЦДНТА України Центральний державний науково-технічний архів України
ЦК центральний комітет
ЦКК Центральна контрольна комісія
ЦЛМРД Центральна лабораторія мікрофотокопіювання і реставрації документів
ЦНБ Центральна наукова бібліотека
ЦПА Центральний партійний архів

Ч

ЧАЕС Чорнобильська атомна електростанція
ЧИОНЛ Чтения в Историческом обществе Нестора летописца

Ю

ЮНЕСКО Комісія Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури
На початок
На початок