Архівна справа на Хмельниччині

Архівна справа на Хмельниччині: Збірник документів, матеріалів і світлин / редкол.: Баженов Л. В., Байдич В. Г. (відп. ред.), Завальнюк О. М. (наук. ред.) та ін. - Хмельницький: ТОВ "Поліграфіст-2", 2012. - 416 с.

ISBN 978-966-1502-44-3
УДК 930.25(477.43)
ББК 79.34(4Укр-4Хме)791
А87

У виданні зібрано документи та матеріали Державного архіву Хмельницької області та Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України з історії створення та функціонування архівної галузі Хмельниччини з 20-х років ХХ ст. до наших днів.

Видання розраховане на архівістів, істориків, науковців, краєзнавців, викладачів, усіх, хто цікавиться історією архівної справи та історією України.

На початок
На початок