Архівна україніка в Канаді

Архівна україніка в Канаді : довідник / упоряд.: І. Матяш (керівник), Р. Романовський, М. Ковтун та ін. ; Держкомархів України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства, Канад. ін-т укр. студій Альберт. ун-ту. – К., 2010. – 882 с.

ББК 79.3(4Укр)+79.3(7Кан)+63.3(4Укр)+63.3(7Кан)
А87
ISBN 966-8225-39-0

© Держкомархів України, 2010
© Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 2010
© КІУС, 2010
© Упорядники, 2010

Видання містить відомості про склад і зміст фондів/колекцій з історії та культури України і українців, що зберігаються в архівних установах Канади.

Для науковців, працівників культури і освіти, дипломатичних працівників, студентів та аспірантів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться історією України і зарубіжного українства.

На початок
На початок