Лев Йосипович Авруцький (1908-1981) / Анотований опис документів особового фонду Р-5651 / (1909-1935, 1941-1981). - Дніпропетровськ, 2010. - 47 с.

УДК 070.422(477.63)
ББК 76.120.8(4УКР-4ДНИ)г-8
А69

© Державний архів Дніпропетровської області, 2010

Опис документів особового фонду висвітлює життєвий шлях, активну професійну та громадську діяльність відомого дніпропетровського журналіста. Більшість матеріалів - це особисті документи Л. Й. Авруцького,статті та зібрані до них документи, а також листування з відомими особистостями, що були героями статей і нарисів Л. Й. Авруцького.

Розрахований на істориків, архівістів, краєзнавців.

На початок
На початок