Голодомор в Україні 1932-1933 рр. /
Український інститут національної пам'яті. - Київ: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2008

УДК 94(477)"1932/1933"
ББК 63.3(4УКР)615
М28

© Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2008

Хроніко-документальне видання відтворює факти, події, явища в селах Української СРР 1932-1933 рр. - Голодомору, спричиненого суцільною колективізацією, надмірними хлібозаготівлями, репресіями. Використано опубліковані збірники документів і матеріалів, архівні фонди України та Росії, листування і таємні шифрограми Сталіна, листи селян до партійно-радянської номенклатури, доповідні записки іноземних дипломатів.
Для істориків, педагогів, краєзнавців, студентів - усіх, кому не байдуже трагічне минуле українського народу.

На початок
На початок