Черкащина в період становлення української держави: 1917-1919 рр. / Авт. упор. Т. А. Клименко, Е. А. Левицька, П. М. Жук. - Черкаси: Видавець Ю. Чабаненко. - 2008. - 152 с.

ISBN 978-966-493-154-7

ББК 63.3(4Укр-4 ЧЕК) 615

Ч 48

© Т. А. Клименко, Е. А. Левицька, П. М. Жук, 2008

© Оригінал-макет ГУВП ОДА, 2008

У пропонованій книзі йдеться про вклад Черкащан в державотворення України у 1917-1919 роках. Дослідження авторів доповнюється численним ілюстративним матеріалом: цінними архівними документами і матеріалами, фото провідних борців за волю і незалежність України. Книга присвячена 90-річчю утворення Української Народної Республіки та проголошення Акта Злуки. Вона стане навчальним посібником для вчителів шкіл, студентів, громадським організаціям у справі вивчення історії Черкаського краю, виховання молоді в дусі патріотизму і незбагненної любові до своєї держави - України.

На початок
На початок