Чернігівській губернії - 210 років. Збірник документів і матеріалів

Чернігівській губернії - 210 років. Збірник документів і матеріалів / Відп. ред. Р. Б. Воробей; упорядники Р. Б. Воробей, І. І. Гаврись, І. М. Рябчук. - Чернігів: Десна Поліграф, 2012. - 384 с. : 16 с. іл.

УДК 94(477.51)(093.2)
ISBN 978-966-2646-30-6
ББК 63.3(4УКР-4ЧЕР)ю1
Ч-49

© Державний архів Чернігівської області, 2012

У збірнику містяться документи, що висвітлюють події утворення Чернігівської губернії як самостійної адміністративно-територіальної одиниці у складі Російської імперії, а також етапи розвитку губернії у хронологічній послідовності.

Збірник документів розрахований на істориків, краєзнавців, викладачів, студентів, учнів та усіх, хто цікавиться історією Чернігівського краю.

На початок
На початок