Діловодство: Практичний посібник

Сельченкова С. В. Діловодство: Практичний посібник. – К.: Видавництво "Інкунабула" 2009. – 480 с.
Тип обкладинки: тверда.

651.4/.9(07)
65.050.9(2)2я7
С 29
ІSBN 966-8225-37-6

© Сельченкова С. В., 2009

У посібнику викладено вимоги щодо оформлення організаційно-розпорядчих документів на основі ДСТУ 4163–2003, розглянуто питання організації документообігу та виконання документів, їх організації у діловодстві, підготовки документів до передавання на архівне зберігання, йдеться про особливості організації спеціальних видів діловодства. Подано зразки складення та оформлення службових документів, найчастіше вживаних в управлінській діяльності, та облікових документів, зокрема номенклатур та описів справ.

Для працівників діловодних, архівних, кадрових служб підприємств, установ, організацій усіх форм власності. Може стати в нагоді студентам вищих навчальних закладів.

Зміст (Файл в форматі PDF - 210 КБ)

Про автора:

На початок
На початок