Мемуари та щоденники. Частина 1 /
Упорядники: А. Бойко, С. Плохій / Передмови: С. Плохій, А. Бойко, В. Чоп, В. Мільчев //
Джерела з історії Південної України. Том 5. Книга 1. - Запоріжжя: РА "Тандем-У", 2005. - 484 с.

ББК : Т.211 (4 Укр - 4/7)+ Т 3 (4 Укр), 01
УДК : 930.2 (477.6/7)
Д 408

ISBN 966-7482-44-8

© ЗНТН, 2005
© Автори передмов
© "РА Тандем-У", 2005

В книзі публікується селянський наратив Південної України - п'ять мемуарів і один щоденник - які були виявлені і 2001 - 2003 роках під час археографічних польових експедицій Запорізького відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України та Запорізького наукового товариства ім. Я.Новицького. Даний комплекс є цінним джерелом у різних галузях гуманітарного циклу і пропонується усім, хто цікавиться історією України XVIII-XX ст., зокрема історією Степової України, розвитком міждисциплінарних досліджень у царині вивчення побутового приватного життя, менталітету, гендеру, соціальної історії, мікроісторії тощо.

На початок
На початок