Державно-церковні відносини та становище Дніпропетровської єпархії Руської православної церкви (1945-1953 рр.)

Державно-церковні відносини та становище Дніпропетровської єпархії Руської православної церкви (1945-1953 рр.)

УДК 94(477.63) «1945-1953»+281.93(477.63)«1945-1953»

ІSBN 978-966-331-392-4 (У 2-х книгах)
ІSBN 978-966-331-393-1 (кн. 1)

© Державний архів Дніпропетровської області, 2011
© Дніпропетровськй національнй університет імені Олеся Гончара, 2011

У збірнику вміщено документи, що розкривають зміст державно-церковних відносин та висвітлюють становище Руської православної церкви на Дніпропетровщині повоєнного періоду. Друкуються документи державних та місцевих органів влади, звіти й офіційне листування уповноважених Ради у справах Руської православної церкви при Раді Міністрів СРСР по Дніпропетровській області, послання церковних ієрархів, відомості про кількість церков і молитовних будинків, склад православного духівництва Дніпропетровської єпархії.

Видання розраховано як на спеціалістів - істориків, краєзнавців, релігієзнавців, так і на широке коло читачів, які цікавляться проблемами вітчизняної суспільно-політичної та церковної історії.

На початок
На початок