Документальна скарбниця Шевченківських лауреатів

Документальна скарбниця Шевченківських лауреатів / Підгот. Кульчий О. В., Малярчук Т. М., Бентя Ю. В. - К. : ТОВ «Видавництво "КЛІО"», 2013. - 352 с.: іл.

УДК 06.05:008](092)(03)
ББК 71д.я2
Д 63

ISBN 978-617-7023-13-4

© Кульчий О. В., Малярчук Т. М., Бентя Ю. В., 2013

© Остапов О. Я., хужожнє оформлення, 2013

© ТОВ «Видавництво "КЛІО"», 2013

У виданні «Документальна скарбниця Шевченківських лауреатів», підготовленому до 200-річчя від дня народження видатного українського поета, письменника, художника, громадського й політичного діяча Тараса Шевченка, на основі архівних документів, друкованих видань висвітлено факти життя та творчу діяльність видатних вітчизняних митців, чиї особові фонди зберігаються у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України. Вперше представлено численні автографи, рукописи творів, начерки, ескізи, титули книжок із дарчими написами, фотографії в колі родини, друзів та колег українських письменників, поетів, художників, скульпторів, архітекторів, композиторів, режисерів, акторів, літературознавців, мистецтвознавців, журналістів, які є лауретами найвищої в Україні відзнаки за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва - Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Книга адресована широкому колу дослідників і шанувальників українського мистецтва.

На початок
На початок