Третій з'їзд Комуністичної партії (більшовиків) України

Третій з'їзд Комуністичної партії (більшовиків) України. 1-6 березня 1919 р.: Протоколи /
Редкол.: С. І. Гуренко (голова) та ін. - К.: Парламентське вид-во, 2002. - 255 с.

На початок
На початок